Kaupunkisuunnittelu

Miksi teemme toisin: maanomistus ja heikot kunnat

Monessa eurooppalaisessa kaupungissa, esimerkiksi Kööpenhaminassa, on vallalla periaate, ettei mitään merkittävää saa rakentaa muualle kuin raideverkon ulottuviin. Voisiko näin tehdä myös pääkaupunkiseudulla? Paljon olisi tilaa raiteiden varsilla nytkin, mutta pian maa loppuisi kesken. Sitten pitää rakentaa lisää raiteita, mikä tietysti maksaa. Pääkaupunkiseudun rakentaminen maksaa joka tapauksessa, 13000 asuntoa vuodessa, a’ 200 000 euroa on 26 miljardia kymmenessä vuodessa. Tämän rinnalla raiteet tulisivat halvoiksi. Oma epävirallinen arvioni on noin 100 €/asuinneliö.…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, _

Miksi teemme toisin: kunnan kasvun rahoitus

Suomessa ei ole new city –lainsäädäntöä, jonka turvin valtio perustaisi uuden kaupungin ja huolehtisi sen perusinvestoinneista ennen uuden kunnan perustamista.  Uusi asukas maksaa kunnalle yli 10 000 euroa investointeina infrastruktuuriin ja palveluverkkoon. Siksi millään kunnalla ei ole varaa kasvaa liian nopeasti. Vantaan entinen kaupunginjohtaja Erkki Rantala kertoi minulle kerran, että hän oli antanut määräyksen rajoittaa Vantaan kasvun 1,4 prosenttiin (voi olla, että muistan väärin, prosentti saattoi olla 1,5) koska kunnalla…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Tiedämme mitä pitää tehdä, mutta miksi teemme toisin?

Minut on pyydetty Ouluun kaupunkitutkimusseminaariin puhumaan kaupunkiseutujen tulevaisuudesta. Päätin paloitella puheenvuoroni kirjoitussarjaksi tälle blogille. Silmiinpistävää on, että tuollaisissa seminaareissa ollaan varsin yksimielisiä siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta kuitenkin kehitys menee aivan eri suuntaan. Toki merkittäviä mielipide-eroja toivottavasta kehityksestä on, mutta asiantuntijoiden mielipiteet ovat hämmästyttävän lähellä toisiaan, kun niitä vertaa siihen, kuinka kaukana käytäntö on niistä kaikista. Jokseenkin kaikki puoltavat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, mutta se vain hajautuu. Minä näen kehityksen vinoutumiseen…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Minä ja Keski-Pasilan kaavoitus

On noussut esille ajatus kaavoittaa Keski-Pasilaan enemmän asuntoja. Minä olen ajatuksesta ainakin varovasti eri mieltä. Alue on ylivoimaisen hyvä seudullisia työpaikkoja ajatellen. En haaskaisi maata asumiselle, koska asuinalueena se ei ole mitenkään erinomainen. Minusta on hyvin tärkeätä osoittaa toimistoja joukkoliikenteen solmukohtiin, koska naapurimme kaavoittavat niitä ihan minne sattuu, eikä Helsinkikään ole ilmiöön syytön. Jokainen Pasilaan pantu toimistoneliö on pois hajarakentamisesta pitkin savipeltoja.

Kaupunkisuunnittelu

Hallinto-oikeus kaavoittajana

Helsingin Sanomat kertoo, että Helsingin hallinto-oikeus on osittain kumonnut Helsingin yleiskaavan Kruunuvuoren rannasta. Koska tietoni ovat pelkästään Helsingin Sanomien varassa, kopion tähän osan kyseisestä uutisesta. Kommentoin päätöstä siis tämän uutisen perusteella ilman tietoa siitä, mitä hallinto-oikeus on tarkkaan ottaen päättänyt. Kruunuvuoren virkistysalueen osalta valituksen oli tehnyt Aarne Aarnion ja Saara Aarnion kuolinpesä, joka omistaa alueesta pääosan. Kuolinpesän mukaan ei ollut perusteita osoittaa suurinta osaa sen maista virkistykseen ja suojeluun.…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Paljonko pysäköinnistä kannattaa maksaa?

Espoon metrosta riideltiin näkyvästi liki kolmekymmentä vuotta.  Helsinki valmistautuu hiljaisuudessa lähes samaa suuruusluokkaa olevaan liikenneinvestointiin. Satamalta vapautuville asuinalueille on tarkoitus rakentaa maanalaista pysäköintitilaa puolen miljardin euron edestä. Vaikeiden rakentamisolojen vuoksi autopaikan hinta vaihtelee 30 000 ja 70 000 euron välillä. Vielä kalliimmaksi pysäköinti tulisi maan päällä, koska pysäköintikentät veisivät tilaa enemmän kuin asuminen.  Tuhannet asukkaat joutuisivat väistymään autojen tieltä.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.3.2010

Keski-Pasila Pantiin pöydälle. Kolmiulotteisessa esityksessä on vähän selvittämistä. Listasta en ymmärtänyt mitään, monin kuvin tehdyn esittelyn jälkeen luulen ymmärtäväni jotain, mutta voin olla väärässä. Kysyin, pitääkö Pasilan sillalle sallia autoilua, kun ratalinjan poikki menee kaksikin autotunnelia. Virasto oli keksinyt tämän itsekin, mutta ei kuulemma ollut toiminut. Silta paranee leventämällä joka tapauksessa paljon. Vakuutettiin, että Veturitien kasvava liikenne mahtuu Nordenskjöldinkadulle. Luottamusmies ei voi kuin luottaa. Sillan eteläpuolelle tulee pilvenpiirtäjiä, pohjoispuolelle…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.3.2010

Tulvastrategia Strategiassa varaudutaan tulvahuippuihin, jotka ovat 2,3 metriä nykyisen keskimerenpinnan yläpuolella. Koska myrskyt ja matalapaineet voivat nostaa hetkellisesti merenpintaa liki kaksi metriä, ei tässä ole paljon sijaa ilmaston lämpenemisestä johtuvalle merenpinnan nousulle. Lisäsimmekin päätösesitykseen jotain sellaista, että ennusteet merenpinnan noususta ovat pitkällä aikavälillä erittäin epävarmoja. Siksi tulee selvittää, miten kaupunki voi varautua merenpinnanolennaisesti suurempaan nousuun.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2010

Karhusaaren suunnitteluperiaatteet Hyväksyttiin esittelijän ehdotus pienellä kielellisellä korjauksella. Jouduimme äänestämään tehokkuustavoitteesta, kun kokoomuksen Elina Palmroth-Leino ja RKP:n Stefan Johansson olisivat halunneet alentaa tehokkuustavoitetteen minimiä uusien alueiden osalta Päätettiin 0,4, heidän mielestään olisi riittänyt vähintään 0,3. Äänestys siis 7-2. Lausunto Helsingin energian kehitysohjelmasta ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” Hanasaaren voimalaitosalueen on yleiskaavassa ollut määrä antaa tilaa asuinrakentamiselle. Energialaitos taas on suunnitellut jäävänsä paikalle ilman, että antaa tilaa neliötäkään. En tiedä, kumpi on…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Hista ja rata

Espoo haluaa rakentaa 20 000 asukkaan pientalokaupungin Histaan Ihamuotilan perikunnan maille. Uudenmaan liitto on maakuntakaavan osalta pannut Histan ehdoksi rautatieyhteyden, koska 20 000 asukkaan autokaupungin rakentaminen on kaikkien hyväksyttyjen periaatteiden vastaista. Uudenmaanliiton hallituksen oli määrä , äänestettiin, äänet menivät tasan 9-9 ja puheenjohtajan äänin asia päätettiin palautettavaksi niin, ettei rautatieyhteyttä vaadita vaan tyydytään toivomaan, että valtio rakentaisi Histaan radan jossakin aikataulussa. Yksi demari oli kokouksesta poissa, joten ensi kerralla äänestetään uudestaan,…

Jatka lukemista