kunnallisvaaliohjelmani 2012

 

Olen useis­sa vaaleis­sa tehnyt oman vaalio­hjel­man. Ne eivät ole kil­paile­via ohjelmia Helsin­gin vihrei­den tai Vihrei­den vaalio­hjelmille, vaan lähin­nä täy­den­nyk­siä. Halu­an tuo­da poli­it­tiseen keskustelu­un mukaan min­ulle tärkeitä asioi­ta, jot­ka ovat samal­la poli­it­tisia tavoit­tei­tani tule­valle vaalikaudelle.

Vuo­den 2012 kun­nal­lis­vaaleis­sa olen laat­in­ut vaalio­hjel­maa yhteistyössä Mari Holopaisen, Osmo Kivekkään ja Mikko Särelän kanssa. Olemme julkaisseet kaupunkipoli­it­tisen pam­fletin “Seu­raa­vat 400 ooo helsinkiläistä”, jos­sa esit­telemme mielestämme hyviä vai­h­toe­hto­ja toteut­taa asum­i­nen ja liikenne sekä Helsin­gin seudun nyky­isille että arvioiden mukaan seu­raavien 25 vuo­den aikan tänne muut­taville 400 000 uudelle asukkaalle. Olemme kukin kir­joit­ta­neet kir­jaan omat lukumme, mut­ta tavoit­teemme ovat yhteiset.

Tämän lisäk­si kir­jaan blogilleni mui­ta poli­it­tisia tavoit­tei­ta, joista halu­an kuul­la blo­gin kaut­ta mielipiteenne.

Ter­vey­den­huol­lon maakuntamalli

Hallinnon keven­tämi­nen

asukaspysäköin­ti­tun­nus

Lisää kaupunkia Helsinkiin

Lisää tar­jon­taa rakentamiseen

Ryh­märaken­nut­tamiselle tontteja

Seu­raa­vat 400 000 helsinkiläistä

pakol­lis­es­ta pysäköinti­normista on luovuttava

Kru­unuvuoren­ran­nan ratikkasil­ta on toteutettava

ratikat nopeam­mik­si

Sosi­aalisen asun­to­tuotan­non rahoitus

 

 Vaalikonevastauksia

YLE:n vaa­likone

HS:n vaa­likone

MTV3:n vaa­likone (ei suo­raa linkkiä Soin­in­vaaran vastauksiin)

Lehtiy­htymä

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.