Kunnallisvaalit

 

Olen ollut Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na vuo­des­ta 1985 lähtien.

Vuo­den 2017 kun­nal­lis­vaa­leis­sa vaa­lioh­jel­ma­ni oli täl­lä ker­taa Mik­ko Säre­län kans­sa kir­joit­ta­ma­ni kau­pun­ki­suun­nit­te­lua käsit­te­le­vän kir­ja­sen muo­dos­sa. Teok­sem­me Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika on palas­tel­tu tän­ne blo­gil­le­ni luvuit­tain. Toi­von, että jat­kat kes­kus­te­lua kir­jan aiheis­ta kans­sa­ni myös vaa­lien jälkeen.

 

Vih­reä val­tuus­to­ryh­mä valit­si minut jäse­nek­si kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­taan, jol­le kes­ki­te­tään vii­den nykyi­sen lau­ta­kun­nan teh­tä­vät eli kau­pun­ki­suun­nit­te­lu, kiin­teis­tö, raken­nus, ylei­set työt ja ympä­ris­tö. Vara­jä­se­ne­nä­ni jat­kaa Mik­ko Särelä.

Mei­tä vih­rei­tä tulee ole­maan kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nas­sa nel­jä. Lau­ta­kun­taa joh­taa apu­lais­por­mes­ta­ri Sin­ne­mä­ki, ja kak­si muu­ta jäsen­tä lisäk­se­ni ovat Kai­sa Hern­beg ja Tuo­mas Rantanen.

Minut valit­tiin myös jat­ka­maan Helen Oy:n hal­li­tuk­ses­sa, nyt sen puheenjohtajana.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.