Pitäisikö suomalaisiin korkeakouluihin luoda lyhyttutkinnot?

30.11.2012 · Aihe _ · 102 Kommenttia 

Vastaukseni HS-raadin kysymykseen

1) Kyllä

Asia on ainakin harkinnan arvoinen. Nytkin on lyhyitä tutkintoja, mutta ne ovat korkeakoulujen ulkopuolella erillisissä oppilaitoksissa, jolloin opiskelijan on tiedettävä aloittaessaan, miksi aikoo isona. Yliopistoon tulee paljon opiskelijoita, joille opintojen kuluessa selviää, ettei tieteelliseen osaamiseen tähtäävä tutkinto graduineen ole heidän juttunsa. Varmaankin korkeakoulujen ulkopuolisiin oppilaitoksiin päätyneistä moni vaihtaisi kunnianhimoisempiin opintoihin, jos se vain olisi mahdollista. Voitaisiin hyvin tehdä niin, että korkeakouluihin otettaisi sisään enemmän opiskelijoita, mutta heistä osa päätyisi suorittamaan lyhyemmän, suoraan työelämään tähtäävän tutkinnon, jossa kuitenkin pääosa opintosuorituksista olisi samoja kuin maisterin tutkintoon tähtäävillä. Lue lisää

Helsingin seudun voisi suunnitella myös aivan toisin

29.11.2012 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 169 Kommenttia 

Vaihtoehtona Helsingin pääkeskuksen voimakkaalle tiivistämiselle olisi tiiviiden tytärkaupunkien verkosto, joka olisi yhdistetty nopealla raideliikenteellä. Tällaisia tytärkaupunkeja meillä onkin. Kerava, Järvenpää ja Hyvinkää nyt esimerkiksi. Tällaisessa vaihtoehdossa moni olisi töissä siinä omassa pikkukaupungissaan, siellä olisivat koulut ja kaupat eikä omasta kaupungista tarvitsisi välttämättä poistua lainkaan. Keskimääräinen liikennetarve vähenisi ja matka-ajan lyhenisivät. Nykyistä paljon useampi selviäisi päivittäin kävellen tai fillarilla niin kuin selviää, jos asuu Mikkelissä ruutukaava-alueella. Helsingissäkin voisi jättää asukkaille tärkeitä alueita rauhaan.

Ollakseen tytärkaupunki eikä nukkumalähiö, asukkaita pitäisi olla vähintään 50 000 Hyvinkään tapaan melko tiiviisti aseman ympärillä. Jotta asutus keskittyisi asemien lähelle ja keskusten välinen liikenne sujuisi raiteilla, autolla liikkumisen olisi oltava riittävän kallista ja/tai hidasta. Jos auto on edullisin tapa liikkua, ei synny tytärkaupunkeja vaan tasaista omakotimattoa moottoriteiden välissä. Lohja on myös kelpo kaupunki, mutta ei rataa. Lue lisää

Kilometrikorvaus

28.11.2012 · Aihe Eduskuntatyö · 220 Kommenttia 

Eduskunta päätti tänään kilometrikorvausten verovapaudesta hallituspuolueiden äänin oppositiota vastaan. Verojaosto johon kuulun, käsitteli asiaa pitkään ja yritti löytää turhaan vaihtoehtoisia malleja. Mikä kilometrikorvausten laskentaperusteissa muuttuu?

 Korvausten takana on laskelma autoilun aiheuttamista kaikista kustannuksista, jotka on jaettu kiinteisiin kuluihin  (euroa/vuosi) ja muuttuviin (euroa/km). Laskelman pohjana on oletus, että autolla ajetaan 15 000 km/vuosi, jolloin nuo kiinteät kustannukset on jaettu 15 000 kilometrille. Tästä on tullut kiinteiden kustannusten kilometrihinta joka on lisätty muuttuvien kustannusten kilometrihintaan ja näin on saatu kilometrikustannukseksi 0,45 €/km. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012

27.11.2012 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 45 Kommenttia 

Viikinrannan kaava

Lasse Männistö esitti, että 25 000 kerrosneliömetrin verran asuntorakennusalaa rajattaisiin kaavan ulkopuolelle, jotta yrityksiä ei häädettäisi ja minä esitin, että 35 000 kerrosneliömetrin verran asuntorakentamista lisättäisiin. Lassen esitys voitti ensin minun esitykseni 7-2 ja sitten Lassen esitys esittelijän 6-3. Siinä meni 1500 asukkaan asunnot.

Malmi, Tulivuorentien kaava

Asia läpi yksimielisesti. Keskustelimme seuraavien kaavojen (on tulossa, Jokeri 2) toteuttamisesta. Tiivistä ja matalaa, minun mielestäni. Täällä ei kuulemma ole townhouse -rakentamiselle kysyntää, koska asunnoista tulee liian isoja ihmisten kukkarolle. Lue lisää

Blogilla outoja virheilmoituksia

25.11.2012 · Aihe _ · Kommentoi 

Tällä blogilla on alituiseen outoja virheilmoituksia tyyliin Out of memory tai Error 500. Ei kuitenkaan kannata luovuttaa vähällä. Toistaiseksi uusi yritys on yleensä avannut halutun sivun. Selvitämme asiaa.

Mikä panee saksalaiset säästämään Euroopan kriisiin?

25.11.2012 · Aihe Talouspolitiikka, _ · 115 Kommenttia 

Saksan ylijäämät aiheuttavat oliivimaiden alijäämät tai päinvastoin.

Koska on yhteisvaluutta, Saksan ylijäämät – ovat ne peräisin kaupasta minkä maan kanssa hyvänsä – aiheuttavat muiden euromaiden alijäämät. Mekanismi menee valuuttakurssin kautta. Koska euro kelluu, sillä ei voi olla kovin suurta yli- tai alijäämää. Keskuspankki voisi manipuloida kurssia (Kiina, Sveitsi) mutta saksalaisten mukaan keskuspankilla ei saa olla muita tehtäviä kuin hintavakauden ylläpito eikä EKP siksi manipuloi kurssia. Jos euroa käytetään reservivaluuttana, se näkyy euroalueen alijäämänä. Lue lisää

Mitä on edessä

25.11.2012 · Aihe Talouspolitiikka · 66 Kommenttia 

Kasvua vai kehitystä osa 7/7

Kulutustaso ei parane enää kuin laadullisesti, koska suuria paineita määrällisen kulutuksen lisäämiseksi ei ole ja koska luonnonvaroja jakamaan ilmaantuu vuosittain kymmeniä miljoonia köyhyydestä vaurauteen nousevia. Kasvun mittaaminen on vaikeata, tai oikeastaan mielivaltaista.

Työaika lyhenee meillä länsieurooppalaiseksi samoista syistä, miksi se on lyhentynyt Länsi-Euroopassa. Osa-aikatyön tekemisestä tulee tehdä työttömyyteen verrattuna houkuttelevampaa, jotta saisimme esimerkiksi yksihuoltajia työelämään. Leppoistaminen lähtee kansantaloudellisesti väärästä päästä, kun hyvätuloiset, perijäsukupolvien edustajat huomaavat pääsevänsä ihan mukanaan kulutustasoon nelipäiväisen työviikon puitteissa. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 27.11.2012

25.11.2012 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 83 Kommenttia 

Asuntoja Tuomarinkylän kartanon pelloille?

Tämä ei ole listalla, mutta toivoisin siitä kerrottavan lautakunnalle. Kaupunginhallituksessa on esillä Tuomarinkylän kartanon kaava, josta apulaiskaupunginjohtaja Penttilä esittää rajattavaksi ulos 33 hehtaaria peltoa osoitettavaksi asuntotuotantoon tuhannelle asunnolle. Olisi kohtuullista, että asiasta kerrottaisiin myös lautakunnalle ilmoitusasioiden yhteydessä, koska kaupunginhallituksen jäsenet kysyvät kuitenkin lautakunnan jäseniltä asiasta. Lue lisää

Pohjoismaisen mallin haasteet

25.11.2012 · Aihe Talouspolitiikka · 23 Kommenttia 

Kasvua vai kehitystä Osa 6/7

Sosiaalidemokraattinen unelma hyvinvoivasta työväenluokasta alkaa murentua, kun paperitehtaiden, autotehtaiden ja valtiollisten lentoyhtiöiden työväenaristokratia menettää otettaan. Teollisuudessa on edelleen kovapalkkaista väkeä, mutta he eivät ole SAK:n jäseniä vaan akavalaisia, useimmat diplomi-insinöörejä. Valmistaminen joko automatisoituu tai siirtyy halvemman työvoiman maihin. Uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen työllistää ihan eri joukkoa. Lue lisää

Saksan “talousihme”

23.11.2012 · Aihe Talouspolitiikka, _ · 51 Kommenttia 

(Kasvua vai kehitystä Osa 5/7)

Oheisessa kuvassa on Saksan ja Suomen yksityisen kulutuksen kehitys 2000-luvulla. Näyttäisi melkein siltä, että Saksalla on mennyt todella huonosti. Ei oikeastaan mitään kasvua koko vuosikymmenellä.

Onko suomalaisten kulutustason nousu vastuuttomasti velaksi? Vuoteen 2008 asti ei ollut, vaihtotase oli ylijäämäinen ja valtiontalous niin voimakkaasti ylijäämäinen, että ylijäämää piti panna eläkerahastoon piiloon. Vuoden 2008 jälkeen on eletty velaksi. Kulutus on noussut vaikka kokonaistuotanto on laskenut, mutta se onkin toinen tarina. Lue lisää

Seuraava sivu »