_

Pitäisikö suomalaisiin korkeakouluihin luoda lyhyttutkinnot?

Vastaukseni HS-raadin kysymykseen 1) Kyllä Asia on ainakin harkinnan arvoinen. Nytkin on lyhyitä tutkintoja, mutta ne ovat korkeakoulujen ulkopuolella erillisissä oppilaitoksissa, jolloin opiskelijan on tiedettävä aloittaessaan, miksi aikoo isona. Yliopistoon tulee paljon opiskelijoita, joille opintojen kuluessa selviää, ettei tieteelliseen osaamiseen tähtäävä tutkinto graduineen ole heidän juttunsa. Varmaankin korkeakoulujen ulkopuolisiin oppilaitoksiin päätyneistä moni vaihtaisi kunnianhimoisempiin opintoihin, jos se vain olisi mahdollista.…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Helsingin seudun voisi suunnitella myös aivan toisin

Vaihtoehtona Helsingin pääkeskuksen voimakkaalle tiivistämiselle olisi tiiviiden tytärkaupunkien verkosto, joka olisi yhdistetty nopealla raideliikenteellä. Tällaisia tytärkaupunkeja meillä onkin. Kerava, Järvenpää ja Hyvinkää nyt esimerkiksi. Tällaisessa vaihtoehdossa moni olisi töissä siinä omassa pikkukaupungissaan, siellä olisivat koulut ja kaupat eikä omasta kaupungista tarvitsisi välttämättä poistua lainkaan. Keskimääräinen liikennetarve vähenisi ja matka-ajan lyhenisivät. Nykyistä paljon useampi selviäisi päivittäin kävellen tai fillarilla niin kuin…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö

Kilometrikorvaus

Eduskunta päätti tänään kilometrikorvausten verovapaudesta hallituspuolueiden äänin oppositiota vastaan. Verojaosto johon kuulun, käsitteli asiaa pitkään ja yritti löytää turhaan vaihtoehtoisia malleja. Mikä kilometrikorvausten laskentaperusteissa muuttuu?  Korvausten takana on laskelma autoilun aiheuttamista kaikista kustannuksista, jotka on jaettu kiinteisiin kuluihin  (euroa/vuosi) ja muuttuviin (euroa/km). Laskelman pohjana on oletus, että autolla ajetaan 15 000 km/vuosi, jolloin nuo kiinteät kustannukset on jaettu 15 000 kilometrille. Tästä…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012

Viikinrannan kaava Lasse Männistö esitti, että 25 000 kerrosneliömetrin verran asuntorakennusalaa rajattaisiin kaavan ulkopuolelle, jotta yrityksiä ei häädettäisi ja minä esitin, että 35 000 kerrosneliömetrin verran asuntorakentamista lisättäisiin. Lassen esitys voitti ensin minun esitykseni 7-2 ja sitten Lassen esitys esittelijän 6-3. Siinä meni 1500 asukkaan asunnot. Malmi, Tulivuorentien kaava Asia läpi yksimielisesti. Keskustelimme seuraavien kaavojen (on tulossa, Jokeri 2) toteuttamisesta. Tiivistä ja…

Jatka lukemista

_

Blogilla outoja virheilmoituksia

Tällä blogilla on alituiseen outoja virheilmoituksia tyyliin Out of memory tai Error 500. Ei kuitenkaan kannata luovuttaa vähällä. Toistaiseksi uusi yritys on yleensä avannut halutun sivun. Selvitämme asiaa.

Talouspolitiikka, _

Mikä panee saksalaiset säästämään Euroopan kriisiin?

Saksan ylijäämät aiheuttavat oliivimaiden alijäämät tai päinvastoin. Koska on yhteisvaluutta, Saksan ylijäämät – ovat ne peräisin kaupasta minkä maan kanssa hyvänsä – aiheuttavat muiden euromaiden alijäämät. Mekanismi menee valuuttakurssin kautta. Koska euro kelluu, sillä ei voi olla kovin suurta yli- tai alijäämää. Keskuspankki voisi manipuloida kurssia (Kiina, Sveitsi) mutta saksalaisten mukaan keskuspankilla ei saa olla muita tehtäviä kuin hintavakauden ylläpito…

Jatka lukemista

Talouspolitiikka

Mitä on edessä

Kasvua vai kehitystä osa 7/7 Kulutustaso ei parane enää kuin laadullisesti, koska suuria paineita määrällisen kulutuksen lisäämiseksi ei ole ja koska luonnonvaroja jakamaan ilmaantuu vuosittain kymmeniä miljoonia köyhyydestä vaurauteen nousevia. Kasvun mittaaminen on vaikeata, tai oikeastaan mielivaltaista. Työaika lyhenee meillä länsieurooppalaiseksi samoista syistä, miksi se on lyhentynyt Länsi-Euroopassa. Osa-aikatyön tekemisestä tulee tehdä työttömyyteen verrattuna houkuttelevampaa, jotta saisimme esimerkiksi yksihuoltajia työelämään.…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 27.11.2012

Asuntoja Tuomarinkylän kartanon pelloille? Tämä ei ole listalla, mutta toivoisin siitä kerrottavan lautakunnalle. Kaupunginhallituksessa on esillä Tuomarinkylän kartanon kaava, josta apulaiskaupunginjohtaja Penttilä esittää rajattavaksi ulos 33 hehtaaria peltoa osoitettavaksi asuntotuotantoon tuhannelle asunnolle. Olisi kohtuullista, että asiasta kerrottaisiin myös lautakunnalle ilmoitusasioiden yhteydessä, koska kaupunginhallituksen jäsenet kysyvät kuitenkin lautakunnan jäseniltä asiasta.

Talouspolitiikka

Pohjoismaisen mallin haasteet

Kasvua vai kehitystä Osa 6/7 Sosiaalidemokraattinen unelma hyvinvoivasta työväenluokasta alkaa murentua, kun paperitehtaiden, autotehtaiden ja valtiollisten lentoyhtiöiden työväenaristokratia menettää otettaan. Teollisuudessa on edelleen kovapalkkaista väkeä, mutta he eivät ole SAK:n jäseniä vaan akavalaisia, useimmat diplomi-insinöörejä. Valmistaminen joko automatisoituu tai siirtyy halvemman työvoiman maihin. Uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen työllistää ihan eri joukkoa.

Talouspolitiikka, _

Saksan “talousihme”

(Kasvua vai kehitystä Osa 5/7) Oheisessa kuvassa on Saksan ja Suomen yksityisen kulutuksen kehitys 2000-luvulla. Näyttäisi melkein siltä, että Saksalla on mennyt todella huonosti. Ei oikeastaan mitään kasvua koko vuosikymmenellä. Onko suomalaisten kulutustason nousu vastuuttomasti velaksi? Vuoteen 2008 asti ei ollut, vaihtotase oli ylijäämäinen ja valtiontalous niin voimakkaasti ylijäämäinen, että ylijäämää piti panna eläkerahastoon piiloon. Vuoden 2008 jälkeen on eletty…

Jatka lukemista