_

Työttömyys: yhteiskunnan vai yksilön ominaisuus

Haastatteluni Voimalehdessä  näyttää herättäneen keskustelua myös täällä blogilla. Erityisesti on hätkähdetty sitä, että siteerasin Ilkka Taipaletta, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömien joukossa on paljon mielenterveydeltään haavoittuvia tai vähälahjaisia ihmisiä.  Haastattelussakin korostin, ettei väitteestä, paloautot ovat punaisia seuraa, että punaiset autot olisivat paloautoja. Silti tämä on tulkittu niin, että sanoin kaikkien työttömien olevan vähälahjaisia.

_

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.2.2009

Nurin meni! Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti Mustavuoren kaavan terveisin, että alue pitää varata nykyisen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Tämä meni läpi vihreiden, demarien ja vasemmistoliiton äänin 5-4. Tämä oli ensimmäinen kunnallisvaalien tuloksena tullut suuri muutos kaupungin politiikassa. Varsinainen muutos oli siinä, että demarit, jotka viime kaudella ajoivat aluetta raivoisasti rakennettavaksi, vastustivat nyt sen rakentamista yhtä innokkaasti.  

_

Mustavuori säästyy rakentamiselta

Vihreiden valtuustoryhmä päätyi eilen yksimielisesti sille kannalle, että vastustamme kaikkea rakentamista Mustavuoren alueella. Koska myös demarien valtuustoryhmä päätyi rakentamista vastustavalle kannalle, ainakaan tällä valtuustokaudella aluetta ei tulla rakentamiseen kaavoittamaan. Kunnallisvaaleilla on merkitystä.

_

Tyrannosaurus

Olen antanut suostumukseni siihen, että minut nimetään Hollming-yhtiöihin kuuluvan BMH Technology Oy:n hallitukseen. Minua tuossa yrityksessä viehättää sen yhdyskuntajätteiden lajitteluun liittyvä kokonaiskonsepti. Eurooppaa lähdetään valloittamaan Tyrannosaurus-projektilla. Se on automatisoitu jätteidenlajittelulinjasto, johon voi syöttää melkein mitä tahansa. Laite lajittelee sen siististi eri jakeiksi. Pääjae on poltettavaksi menevä paperi- kangas,- puu-,  ja muovisilppu, joka on polttoaineominaisuuksiltaan lähes kivihiilen luokkaa, mutta luetaan siis…

Jatka lukemista

_

Perustulo 5: kompromissina negatiivinen tulovero

 Perustuloa vastustetaan sillä, että se jättää ihmiset heitteille eikä mahdollista heidän pakkoaktivointiaan, koska rahat eivät ole ehdollisia. Tämän pelon torjumiseksi mallin voisi aluksi toteuttaa negatiivisena tuloverona. Jos siis jää saamapuolelle, tukea pitäisi anoa ja se olisi juuri niin ehdollista kuin sen halutaan olevan.

_

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.2.2009

Listalla on merkittävinä asioina pöydältä Pohjois-Vuosaaren (Mustavuori) kaava, Oulunkylän urheilupuiston paikoitusongelmat ja uutena noin neljänsadan hengen Tankovainion asuinalueen rakentaminen Itäväylän ja Broändan puron väliin lähelle Mellunmäen pelastusasemaa.

_

Miksi asumistukea ei upoteta perusturvaan?

Useampi on kysynyt, miksi meillä on erikseen asumistuki. Koska kaikki kuitenkin asuvat, eikö perusturva voisi olla vastaavasti korkeampi niin, että siitä maksetaan asumiskulut itse. Tätä minäkin olen pohtinut ja ollut vähällä ehdottaa, että niin tehtäisiin. Kaikki eivät asu vuokralla. Tuo muutos tulisi kalliiksi, koska tätä asumislisää jouduttaisiin maksamaan niillekin, jotka asuvat velattomassa omistusasunnossa. Asia olisi yksinkertaista järjestää siten, että kaikki…

Jatka lukemista

_

Perustulo 4: Mitä muuta tarvittaisiin?

Perustulo yksin ei riitä sosiaaliturvaksi, ei varsinkaan tuollainen 350 euron osittainen perustulo.  Lisäksi tarvitaan 1) Jo yllämainittu subjektiivinen oikeus saada noin 150 euroa enemmän, mutta vastikkeellisena. Sairauspäivärahan tulisi turvata tulottomillekin tuo 500 euron nettoansio tilapäisen sairauden ajalta. Pysyvästi sairaille on eläke ja alempana mainittu perustulon korotus

_

Perustulo 3: Osittainen perustulo

Kuten Nikolas Ojala jo totesikin, Kauppakamarin lineaarisesta veronmallista saisi hyvän osittaisen perustulon mallin jatkamalla viivaa kohti y-akselia, johon se törmää kohdassa 4200 €/vuosi eli 350 euroa/kk. Päätyisimme perustulomalliin, jossa jokaisen tilille tupsahtaisi 350 euroa kuussa, mutta jossa jokainen maksaisi veroa kaikista tuloistaan 42 prosenttia.  Se olisi myös hyvä osinkotulojen veroprosentti, jos samalla luovutaan osinkotulojen kaksinkertaisesta verottamisesta.

_

Perustulo 2: lineaarinen veromalli

Tehdäänpä pieni hyppy perustulosta lineaariseen veromalliin. Nykyinen progressiivinen veroasteikkomme näyttää kuvan siniseltä asteikolta. Jos sen oikaisee lineaariseksi, se näyttäisi punaiselta asteikolta. Huomamme, että kaikista pienituloisimpien ja suuripalkkaisimpien verot laskisivat ja keskituloisten nousisivat vähäisen. Ennen kuin alkaa naama punaisena huutamaan, että tämä suosii ökyrikkaita, kannattaa muistaa, etteivät ökyrikkaat saa suuria palkka- vaan suuria omaisuustuloja. Jos tuo sama veroprosentti koskisi myös pääomatuloja,…

Jatka lukemista