Onko Maikkarilla purkuehto Formulasopimuksessa?

Eiu tai­da olla yhtään suo­ma­laista kiertämässä kehää ensivuo­den for­mu­la­radoil­la. Maikkari taisi ostaa oikeu­den For­mu­lak­isoi­hin aika kalliilla.

21 vastausta artikkeliin “Onko Maikkarilla purkuehto Formulasopimuksessa?”

 1. Karhu­vaara sanoi F1 sopimus­ta tehdessään, että otta­vat tietoisen riskin, mut­ta ei var­maan tien­nyt riskin suuruutta.

  Suomes­sa kauhis­tel­laan, kun kiinalaiset kon­trol­loi net­tiä. Ruot­salais­ten omis­ta­ma MTV3 sen­suroi yhdessä net­ti-oper­aat­to­rien kanssa for­mu­lalähetyk­set. Kiso­jen alka­es­sa strea­mi katke­si kuin leikat­en. Suo­mi on kaiketi ain­oa maa maail­mas­sa, mis­sä ei for­mu­loi­ta näe ilmaisek­si ei tele­vi­siossä eikä netissä.

  Itse tosin nautin koko for­mu­lakau­den kiinalaisen CCTV5:n verkkoon lähet­tämistä for­mu­loista. Sop­Cast ohjel­mal­la tämä lähetys näkyi moit­teet­ta ja kun vielä avasi pari infor­mati­ivista web-sivua, niin for­mu­lakoke­mus oli parem­pi kuin televisiosta.

 2. Olen han­kkin­ut sen Maikkarin Max­in aikanaan. Mikäli Kovalainen ei aja, läh­tee sopimus pois heti. Kimin tilan­nehan on nyt selvä.

 3. Jos for­mu­lois­sa siir­ryt­täisi­in ben­si­in­i­moot­tor­eista aurinko­ken­noi­hin saataisi­in sar­jan insinööri­taidot, taloudel­liset resurssit sekä kil­pailu palvele­maan jotakin tosielämässäkin hyödyl­listä. Nyt voimavarat menevät joidenkin kak­soisu­loke­si­ip­i­en kehit­te­lyyn, joista ei ole mitään hyö­tyä sar­jan ulkop­uolel­la, eikä edes sar­jas­sa seu­raa­vana vuonna.

 4. Jos ilmas­ton­muu­tok­sen hai­tat toteu­tu­vat tule­vaisu­udessa ennuste­tus­sa laa­ju­udessa, ei Suomen ral­li- ja for­mu­lasankareille taide­ta pat­sai­ta pystytellä.

  Ei voi kuin ihme­tel­lä kuin­ka paljon ilmaista main­o­saikaa auto­te­ol­lisu­us saa, kun autourheilua täysin kri­ti­ikit­tömästi rapor­toidaan läh­es jokaises­sa “urheil­u­ru­udus­sa”.

 5. Aurinko­ken­noi­hin siir­tymi­nen ei var­maan ole real­is­tista. Jos­sain määrin hyödyl­lisem­pää olisi siir­tyä diesel­moot­tor­ei­hin ja biodieseli­in. Nekin tosin alka­vat olla aika pitkälle kehitet­tyjä myös henkilöau­tois­sa. Polt­toaineen määrälle voisi olla tiuk­ka kiin­tiö, esim. 100 litraa per auto per kisa, sisältäen aika-ajot ja itse kisan. Saa tanka­ta miten parhaak­si näkee, mut­ta jos löpö lop­puu, niin se loppuu.

 6. Uusi yllät­tävä piirre Osmos­ta, että oikein for­mu­loista keskustelua herät­telet, en tien­nytkään että olet F1 fani. Vai oletko pelkästään huolis­sasi MTV3:n taloud­es­ta, jos MTV3 menee konkkaan niin jäät pait­si kaik­ista niistä hyvistä (ei nyt tuu heti esimerkkiä mieleen) ohjelmista. Mata­laot­saisin vai­h­toe­hto olisi vih­ja­ta että olet vahin­go­niloinen mut­ta sel­l­ainen tuskin kuu­luu hyveel­lisi­in luonteenpiirteisiisi.

 7. Teemu: “Jos for­mu­lois­sa siir­ryt­täisi­in ben­si­in­i­moot­tor­eista aurinkokennoihin…”

  En usko, että tuo­ta nähdään koskaan. 🙂 Sen sijaan polt­to­ken­no­for­mu­la saate­taan hyvinkin nähdä aikanaan. Sihen menee kuitenkin vielä muu­tamia vuosia.

  Syter­skalet: “Jos ilmas­ton­muu­tok­sen hai­tat toteu­tu­vat tulevaisuudessa…”

  Eikö se ole ollut selvää jo toista vuot­ta, että ilmas­ton­muu­tok­sel­la ei ole mitään tekemistä hiilid­iok­sidin kanssa. 😀 😀 😀 Ilmas­to muut­tuu. Sitä on syytä tutkia. Syyt ovat jos­sain ihan muual­la, eikä ihmi­nen voi niihin vaikuttaa.

 8. On se niin väärin, että suo­ma­laiset Kim­it, Heik­it, Hir­voset jne turmel­e­vat maa­pal­lon ilmas­ton. Voi hyvä tava­ton! Mitä, jos sääde­tään laki vihrei­den aloit­teesta, jos­sa kiel­letään suo­ma­laisia osal­lis­tu­mas­ta mihinkään kil­pailu­la­ji­in, mis­sä käytetään bensa/dieselkoneita? Samal­la voitaisi­in kieltää urheil­i­joi­ta matkaa­mas­ta kil­pailui­hin ulko­maille muil­la kuin kävellen tahi pur­je­laivoil­la. Toki polkupyöräkin käy.
  Mikähän vihre­it­ten EU-edus­ta­jien päästöt vuosi­ta­sol­la ovat, kun sahaa­vat Hesan ja Brys­selin väliä? Ei sekään ihan pieni voi olla.
  Pitäisikö urheilu­ju­tuis­sa aina ker­toa, miten paljon mikin jut­tu rasit­taa luontoa?
  Kanadas­sa on koh­ta talvi­o­lympialaiset. Paljonko tulee päästöjä, kun las­ke­taan kaikkien urheilu­joukkuei­den, medi­an ja tur­istien reissut?
  Mihin se raja vedetään??

 9. Jos F1 on tyl­sä laji nyt, niin aurinko­ken­noau­toil­la siitä tulisi suun­nilleen yhtä jän­nit­tävää kuin maalin kuiv­u­misen seuraamisesta.

  Ympäristökatas­tro­fi­na taitaa rato­jen rak­en­t­a­mi­nen ja yleisö­mas­so­jen liike­hd­in­tä olla huo­mat­tavasti pahempia kuin for­mu­la-auto­jen kier­toa­jelu. Kil­pa-auto tietysti kulut­taa paljon polt­toainet­ta, mut­ta jo yleisön saamiseen paikalle on palanut var­masti rutkasti enemmän.

  1. Minä pidän ral­lia paljon pahempana laji­na kuin for­mu­loi­ta, kos­ka for­mu­lak­iso­jen seu­raami­nen ei anna huono­ja liiken­nevaikut­tei­ta kenellekään, mut­ta Jyväskylän ral­lista tiedämme, että vauhti tart­tuu kat­so­ji­in. Ral­lis­sa on tarkoi­tus markki­noi­da auto­ja — sik­si nuo ral­lio­hjuk­set on naamioitu sivi­il­i­au­ton näköisik­si — mut­ta kukaan ei houkut­tele min­ua osta­maan McLare­nia. For­mu­loiden suurin rikos on, että kiso­ja seu­raa­maan tulee jopa 200 000 henkeä. Hei­dän kul­jet­tamisen­sa paikalle vie löpöä paljon enem­män kuin nuo kehää kiertävät huippupalkatut.

 10. Onko kukaan laskenut kuin­ka paljon ympäristö säästyy kun kymmenet miljoonat autoilu-ori­en­toituneet kat­so­jat istu­vat koti­so­hvil­laan for­mu­lalähetys­ten ajan?
  Tämä siis sen­si­jaan että meni­sivät ostok­sille automar­keti­in, ajeli­si­vat 60km kahvi­laan tai Ikeaan tms.

  Voi hyvinkin olla että TV:n pas­sivoivan vaiku­tuk­sen ansios­ta for­mu­lasirkuk­sen CO2- ja muut päästöt nol­laan­tu­vat. Ehkä Eccle­stone jopa ansait­see ympäristöpalkinnon 🙂

 11. Osmo Soin­in­vaara: For­mu­loiden suurin rikos on, että kiso­ja seu­raa­maan tulee jopa 200 000 henkeä. Hei­dän kul­jet­tamisen­sa paikalle vie löpöä paljon enem­män kuin nuo kehää kiertävät huippupalkatut.

  Sinivihreä:

  Yhtä hyvin voi väit­tää, että maail­man kol­man­nek­si kat­so­tu­in urheilu­ta­pah­tu­ma pitää kymmenet jos ei sadat­miljoonat ihmiset tele­vi­sion ääressä, pois­sa löpöä kulut­ta­mas­ta. Kisapäivänä ei sit­ten enää tarvitse ajanku­luk­seen esimerkik­si lähteä autoile­maan Viikki­in­ran­taan lin­tu­ja bongaamaan.

 12. Osmo:

  For­mu­loiden suurin rikos on, että kiso­ja seu­raa­maan tulee jopa 200 000 henkeä. Hei­dän kul­jet­tamisen­sa paikalle vie löpöä paljon enem­män kuin nuo kehää kiertävät huippupalkatut.

  Siis veikkaat, että tämä for­mu­la­tur­is­mi on jotenkin huo­mat­tavasti pahempi asia kuin se vai­h­toe­hto mihin ihmiset kulut­taisi­vat rahansa, jos eivät menisi kat­so­maan for­mu­loi­ta. Mil­lä perusteella?

 13. “kukaan ei houkut­tele min­ua osta­maan McLarenia.”

  Eikö rahat riitä? Toi McLaren MP4-12C on tosi­aan aika kallis. No, voi aina vali­ta Mer­cedek­sen, BMW:n, Renaultin tai Toyotan.

  For­mu­loiden tule­vaisu­us taitaa tosi­aan riip­pua siitä, saadaanko ima­go kään­net­tyä ekol­o­giseen suun­taan. Mah­dol­lisuuk­sia on monia. Radikaali ratkaisu olisi vai­h­taa vety- tai sähköau­toi­hin. Käytän­nössä var­maan riit­täisi maltil­lisem­min, jos autot alka­isi­vat käyt­tää uusi­u­tu­vaa biopolt­toainet­ta. Sähköau­tot voisi­vat kyl­lä tuot­taa kiihtyvyy­del­lään näyt­tävämpiä kiso­ja. Akku­jen varaus vain ei kestäisi mon­takaan kierrosta.

  Ehdotankin siis, että autot pis­tetään kulke­maan edel­lisen kisan Baja-majoista kerätyl­lä paskalla ja siitä tehdyl­lä etano­lil­la. Spon­sorit kyl­lä täy­tyy sit­ten ehkä vai­h­taa tuol­ta Hugo Boss ‑lin­jal­ta Han­kki­ja Maat­alouden suuntaan.

 14. Osmo Soin­in­vaara: !Postauk­sen aiheena oli MTV3:n huono kauppa.”

  Täm­möstä tämä net­tikeskustelu on. Vähänkin vaikeam­mat aiheet jäävät kaiken­laisen vouhkaamisen jalkoihin.

  On help­po sabotoi­da järkeväkin keskustelu lait­ta­mal­la pari riv­iä pako­lai­sista tai ylisu­urista optioista.

 15. “…mut­ta kukaan ei houkut­tele min­ua osta­maan McLare­nia. For­mu­loiden suurin rikos on, että kiso­ja seu­raa­maan tulee jopa 200 000 henkeä.”

  Tule­vaisu­udessa tulee foto­re­al­is­tiset for­mu­loiden net­tipelit, joten ei enää ero­ta ajaako ammat­tikul­jet­ta­ja oike­as­sa autok­isas­sa vaiko onko kyseessä ammat­ti­mainen net­tipelin pelaa­ja? Joten kiin­nos­tus voikin siir­tyä siihen net­tipelin seu­raamiseen ja siten kulunut ener­gia vai­h­tuu kokon­aan sähköen­er­giak­si. Eikä enää kukaan viit­si men­nä paikan­päälle seu­raa­maan, kun netis­sä ole­va kisa on kiin­nos­tavampi ja voi jopa olla osa jotain tallin joukkuet­ta, eli mukana ja kehit­telemässä omaa tiimiä.

  MTV:llä on tehty riski­ana­lyysit ja tämäkin vai­h­toe­hto on sopimus­ta tehtäessä otet­tu huomioon liike­taloudel­lise­na riskinä ja analysoitu sen seu­rauk­sia. Tämä on osa nor­maalia liike­toim­intaa joka on saman­laista joka fir­mas­sa, joten asi­as­sa ei ole mitään ihmeel­listä. Näin vain saat­taa käy­dä kun bisnestä tekee.

 16. Mitään teknistä ongel­maa­han ei olisi kisa­ta biopolt­toaineil­la. Amerikan for­mu­lasar­jois­sa on iät ja ajat kil­pail­tu metanolilla.

  Toden­näköis­es­ti F1-polt­toainet­takin pohdit­taisi­in täl­lä het­kel­lä vakavasti, ellei F1-auto­jen mot­torike­hi­tys­tä olisi kiel­let­ty. Sinäl­lään has­sua, että huip­putekni­ikak­si brändät­ty sar­ja ei sal­li moot­torike­hi­tys­tä: ei ole mon­een vuo­teen sallinut. Kiel­topäätök­sen aikaan biopolt­toaineet eivät vielä olleet pin­nal­la, ja moot­torike­hi­tyk­sel­lä kil­pailu kat­sot­ti­in rahan tuh­lauk­sek­si. Sopivil­la sään­nöil­lä F1:tkin voisi­vat olla taas tekni­ikan eturintamassa.

  Nnykyään kehi­tystyötä tehdään ihan muiden sar­jo­jen paris­sa. Esim. Le Mans ‑pro­tois­sa on sal­lit­tu diesel-moot­torit — itseasi­as­sa tehty pakol­lisia, kos­ka speksien mukaises­ta diesel-koneesta saadaan jo nyt enem­pi irti kuin ben­sakoneesta. Kisa on voitet­tu jo use­am­pana vuon­na dieselil­lä. Diesel-kone­han on tun­net­tu sitä, että se kul­kee mil­lä tahansa, vaik­ka pais­toras­val­la, kuten Myth­busters-sar­jas­sakin totesivat 🙂

 17. Ihan olen muis­tavinani, että Suomea käytet­ti­in koe­markki­nana, että kan­nat­taako näyt­tää mak­sullise­na, ja mil­lä tavoin ja niin pois päin. Oisko peräti niin, että Maikkari ei ole mak­sanut paljon mitään? Ja jos on mak­sanut, no, hölmöjähän ne on, jos ei ole pistänyt klausu­u­lia suo­ma­lais­ten aja­jien määrästä. Kyse lie­nee nimit­täin urheilus­ta, jos­sa hur­rataan enem­män kuskien kuin moot­to­rien kansal­lisuuk­sien mukaan. Olen ainakin kuul­lut, että sveit­siläiset ovat vähin­tään yhtä innos­tunei­ta Räikkös­es­tä kuin mona­co­laiset Häkkisedästä.

 18. Den­nis: Jos Suo­mi oli koe­markki­na, se tapah­tui aikoinaan Canal Dig­i­talil­la. Canal Dig­i­tal toi Suomeen satelliitti-digitv:n 2000-luvun alkupuolel­la. Niihin aikoi­hin kaup­pa­si­vat for­mu­loi­ta jonkin­laise­na monikanavaise­na lähetyk­senä (eri kuvakul­mia yms eri kanav­il­ta). Se saat­toi hyvinkin olla tuo mainit­se­masi markki­nakokeilu. Mtv3 ei taa­tusti ole ollut mis­sään asi­as­sa ensim­mäis­ten joukos­sa. Noh, se offtopikista.

 19. Näkyy­hän for­mu­lat Suomes­sa ilmaisek­si Astra sateli­itil­ta. Itse ostin aikoinaa Suomeen rantau­tuneesta Sak­salais­es­ta hal­pakaup­paketjus­ta anten­nin ja virit­ti­men muu­ta­mal­la kympillä.

  Elikkä kään­täkää ne van­hat sateli­iti anten­nit Astran suun­taan ja katelkaa ilmaisek­si. Tulee mon­et talvi­urheilutkin parem­min toimitet­tuna sieltä. Ei se ole pöljä joka pyytää, vaan se joka maksaa

  For­mu­loiden poltaine taloud­es­ta sen verran,että kaikkien auto­jen kisakau­den ben­soil­la ei jum­bo­jet­ti pääse atlantin yli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.