Ylinopeudet ja juopot

Oikeut­ta ajaa ylinopeut­ta on mon­es­sa kir­joituk­ses­sa perustel­tu sil­lä, että vaik­ka suuri nopeus onkin läh­es aina osal­lise­na kuolonko­lareis­sa, niis­sä on usein osal­lise­na myös alko­holi. Tutkin tätäkin joskus 1980-luvul­la. Rat­ti­juo­pon kuolonko­lareis­sa keskinopeudet oli­vat todel­la paljon suurem­pia kuin selvin päin ajet­taes­sa. Onko tämä jokin syy siihen, ettei näitä ylinopeuk­sia tule estää? Jopa rat­ti­juop­po on paljon tur­val­lisem­pi hil­jaisil­la nopeuk­sil­la. Juop­po voi tietysti etukä­teen käy­dä rikko­mas­sa rajoit­ti­men, mut­ta en usko tätä tapah­tu­van kovinkaan usein. Rat­ti­juo­pon hur­jatelu ei yleen­sä ole ennal­ta suun­nitel­tu teko.

Alkolukkoa kan­natan, mut­ta liiken­teen päi­hteistä amfe­tami­i­ni taitaa silti olla pahin, eikä  sitä mikään alkolukko havaitse. Alkolukko on kier­ret­tävis­sä sil­lä, että kaveri käyn­nistää auton.

8 vastausta artikkeliin “Ylinopeudet ja juopot”

 1. Osmo hyvä, taas sin­ul­la menee puurot ja vel­lit sekaisin. Jos ja kun rat­ti­juo­pon autossa on nopeu­den­ra­joitin, estää se aja­mas­ta yli (esim.) 140km/h, mut­ta mitä se aut­taa taa­ja­mas­sa jos­sa suurim­mat vaarati­lanteet syn­tyvät? Aivan, ei yhtään mitään. Ihan yhtälail­la kyseinen rat­ti­juop­po pamaut­taa 100km/h koulun pihan.

  Ja yhtälail­la, selvinkin päin, voisi saman koulun ohi huraut­taa 80km/h vaik­ka kuin­ka olisi 40km/h nopeusara­joi­tus ja nopeu­den­ra­joitin 140km/h kohdalle säädettynä.

  “Alkolukkoa kan­natan mut­ta liiken­teen päi­hteistä amfe­tami­i­ni taitaa silti olla pahin..”
  Onko sin­ul­la, Osmo, tuo­hon tilas­toti­etoa taustalle? Enpä muista luke­neeni yhdestäkään huumekuskion­net­to­muud­es­ta viimeisen viikon aikana, mut­ta rat­ti­juop­po­jen onnet­to­muuk­sia on ollut use­ampikin esillä.
  Alkolukko on kier­ret­tävis­sä, ihan niinkuin kaik­ki muutkin lukot ja rajoituk­set, mut­ta uskon että erit­täin har­va “kaveri” suos­tuu käyn­nistämään rat­ti­juopok­si aiko­van auton.

 2. Esitin paikkati­etoon perus­tu­vaa rajoitinta,joka pakot­taa nou­dat­ta­maan nopeusra­joi­tus­ta aina, myös siinä koulun ohi hurautettaessa.

 3. Kyl­lä, mut­ta jos ja kun olet GPS:ää käyt­tänyt, olet var­masti huo­man­nut että se ei ole absolu­ut­tisen tark­ka. Usein tarkku­us saat­taa heit­tää esim. 200m, joten jos päiväkoti sat­tuukin ole­maan jonkin val­taväylän var­rel­la, pääseekin autol­la aja­maan 100km/h 40km/h sijaan.

  Tuo nopeu­den­ra­joitin kaatuu omaan tekniseen mah­dot­to­muu­teen­sa, se sin­un täy­tyy, Osmo, myöntää.

 4. Alkolukot pyytävät tekemään myös puhal­luk­sia ajon aikana. 

  Täl­löin pitäisi pysähtyä pienta­reelle tekemään kon­trol­lipuhal­lus. Jos tätä ei tee, auton merk­i­nan­to­torvi alkaa soi­da jatkuvasti. 

  Autoa ei siis sam­mute­ta automaat­tis­es­ti kos­ka sil­lä saat­taisi olla liiken­netur­val­lisu­u­den kannal­ta kohtu­ullisen radikaale­ja vaikutuksia.

 5. Taitaa olla niin, että rat­ti­juopot ( joi­ta Suomes­sa riit­tää) yleen­sä ovat se ryh­mä, jot­ka viis veisaa muis­takaan liiken­nesään­nöistä. Lisäk­si humalati­la yleen­sä provosoi jo itsessään holtit­tomaan käytök­seen, myös liikenteessä.

 6. Ja gps/gsm- palve­lut on aikas help­po saa­da pois päältä. Ei tarvi­ta 40 000 $ jam­me­ria niiden häir­it­semiseen vaan min­u­ut­ti google­tus­ta ja hiukan elek­tron­i­ikkaa. Gpsin tai puhe­li­men saa aika yksinker­taisel­la lait­teel­la hukkaa­maan signaalin.

  Halu­at ajaa kovem­paa niin häir­itsin päälle tai vält­tää tietul­lit niin häir­itsin päälle. 

  Tämä on hiukan sama jut­tu kuin kaiken­maail­man estoli­s­tat netis­sä tm.s rehellisil­lä toimii, muut kiertää.

  Ja laite­taan jam­meri kiel­letyk­si, mut­ta kun ei ole poli­ise­ja valvo­maan lakia 🙂

 7. “Ja laite­taan jam­meri kiel­letyk­si, mut­ta kun ei ole poli­ise­ja valvo­maan lakia”.

  Ruot­sis­sa­han oli kohua näistä “jam­mereista” ihan muu­ta­ma päivä sit­ten kun auto­varkaat ovat sekoit­ta­neet niil­lä keskus­luk­i­tuk­sen lähet­ti­men sig­naalin ja auto on siten jäänyt huo­maa­mat­ta auki. Säpö pelkäsi että niitä käytetään esim. estämään soitot poli­isille ryöstö­jen yhtey­dessä. Surkuhu­paisaa asi­as­sa oli, että Säpön piti esit­tää vetoomus min­is­ter­ille että myös he saisi­vat han­kkia moisia lait­tei­ta kun niitä rosvoil­lakin on. Eivät täl­lä het­kel­lä saa kun ovat laittomia.

 8. “Kyl­lä, mut­ta jos ja kun olet GPS:ää käyt­tänyt, olet var­masti huo­man­nut että se ei ole absolu­ut­tisen tark­ka. Usein tarkku­us saat­taa heit­tää esim. 200m, joten jos päiväkoti sat­tuukin ole­maan jonkin val­taväylän var­rel­la, pääseekin autol­la aja­maan 100km/h 40km/h sijaan.

  Tuo nopeu­den­ra­joitin kaatuu omaan tekniseen mah­dot­to­muu­teen­sa, se sin­un täy­tyy, Osmo, myöntää.”

  GPS:n pelleily on havait­tavis­sa esim. Hämeen­lin­nan­väyläl­lä Nur­mi­järvel­lä karkeasti sen esit­te­ly­hir­si­talo­rykelmän tienoil­la. Ainakin Tom Tom her­jaa ylinopeud­es­ta ja suosit­taa vuoroin 80 km/h ja 60 km/h nopeut­ta, vaik­ka ajaa alle 120 km/h rajoituk­sen, kun paikan­nus olet­taa ajet­ta­van sil­lä rin­nakaisel­la paikallistiel­lä, jol­la on 80 ja 60 km/h rajoituksia.. 

  Eli aika utopi­aa GPS-poh­jainen rajoitin käytän­nössä olisi..

  Oletko Soin­in­vaara kokeillut/ käyt­tänyt GPS:ää paljonkin? Jos olet, niin nuo virhe­p­aikan­nuk­set tiedät suh­teel­lisen yleisiksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.