Nyt myös Twitterissä

Sitran kestävän talouden foo­ru­min alkuses­sios­sa min­ut innos­tet­ti­in liit­tymään Twit­teri­in. Olisi pitänyt tehdä tämä ajat sit­ten. Eri­tyis­es­ti seu­raan Paul Krug­ma­nia, joka näyt­tää ole­van vielä min­u­akin uut­ter­ampi bloggaaja/kolumnisti. Ratikka­matkan aikana ehtii hyvin lukea yhden. Linkitän tätä blo­gia myös twit­teri­in, joten myös tätä voi seu­ra­ta twit­terin kautta.

Tunnus on tietysti @osmosoininvaara

8 vastausta artikkeliin “Nyt myös Twitterissä”

  1. Krug­manin twit­ter-feed­in kaut­ta voi kiertää myös NY Timesin rajoituk­sen sille kuin­ka mon­ta artikke­lia kuukau­den aikana voi lukea.

  2. Gg:
    Google+ se on mis­sä pitäisi olla. 

    Odot­te­len vain, mil­loin päästään noista kaik­ista yhden isän­nän sosi­aal­i­sista verkoista mon­en isän­nän ja käyt­täjien itse kon­trol­loimaan (avoimeen) sosi­aaliseen verkkoon.

  3. Twit­ter on vaar­alli­nen aikasyöp­pö. You have been warned. 

    Seurasin vuosia Krug­ma­nia NYT:n sivuil­ta. En enää. Hänel­lä on paljon hyviä finanssipoli­it­tisia näköko­htia ja on tiuk­ka Key­ne­siläi­nen mut­ta rahapoli­ti­ikas­sa hän on aika yksipuo­li­nen. Ongel­mat tulisi hänen mielestään pääsään­töis­es­ti hoitaa jous­tavil­la val­u­ut­takurs­seil­la. Hän näki esimerkik­si Lat­vian ja Eestin talousti­lanteet täy­del­lisen väärin eikä ole jäl­keen­päin edes vaivau­tunut kor­jaa­maan arvio­taan. Toomas Ilves ei eri­tyisem­min pidä Krug­man­ista tästä syys­tä. Kreikan tilanteen hän hoitaisi anta­mal­la Kreikalle velat anteek­si ymmärtämät­tä sitä, että näin Kreikan rak­en­teel­liset ongel­mat jäi­sivät hoita­mat­ta. Jol­lakin taval­la tun­tuu, että hän ei aivan täysin ymmär­rä EU:ta ja Euroa.

  4. Krug­manin kir­joituk­sia kan­nat­taa tietysti lukea tietyn linssin lävitse. Hän pyrkii vaikut­ta­maan Yhdys­val­tain poli­ti­ikkaan ja vaalei­hin ja sen takia saat­taa sat­un­nais­es­ti vetää mutkat suorik­si. Silti Krug­manil­la on takanaan merkit­tävä määrä artikkelei­ta huikean eri­laisi­ta aiheista. Jos on sitä mieltä, että Krug­man on väärässä jos­sain aiheessa, kan­nat­ta­nee ainakin ensin pere­htyä itse aiheeseen paremmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.