Firefox oikkuilee?

Päiv­itin selain­o­hjel­mani Fire­fox 3:een, minkä seu­rauk­se­na menetin oikolukuo­hjel­man. Sen lisäk­si parikin ker­taa on käynyt niin, että Wordil­la kir­joit­ta­mani postauk­set eivät näy Exploreril­la. Pahoit­te­len pait­si lisään­tyneitä kir­joi­tusvirheitä, myös näitä peit­toon jääneitä kirjoituksia.

Saako sen van­han ver­sion takaisin?

17 vastausta artikkeliin “Firefox oikkuilee?”

 1. (1) Van­han ver­sion Fire­fox­ista saa­nee sen­tään takaisin; miten se tapah­tuu, riip­puu käyt­töjär­jestelmästä ja tavas­ta, miten se on asen­net­tu. Kysyy lähinör­tiltä lisää.

  (2) Mielestäni hyvä ratkaisu ongel­maasi on käyt­tää Fire­fox­ia ja It’s All Text! ‑nimistä Fire­fox­in lisäosaa, jon­ka avul­la voi suh­teel­lisen näp­pärästi edi­toi­da kaikkia textarea-kent­tiä halu­a­mal­laan edi­to­ril­la (val­i­tus­sa edi­toris­sa voi sit­ten aset­taa oikolu­vut ym. här­pät­timet halumami­in­sa asentoihin).

  (3) Näyt­tää siltä, että Suomen kie­len oikoluku 0.10.0 ‑nimi­nen paket­ti “Works with: Fire­fox: 2.0 – 2.0.0.*”, joten suomen oikolukua suo­raan Fire­fox 3:ssa ei tois­taisek­si tai­da saa­da päälle.

 2. Toiv­ot­tavasti hom­ma on jo selvin­nyt. Minäkin painiske­lin aikani tuon kanssa, mut­ta totesin että anti olla, kait se sieltä joskus tulee, meinaan Voikko.
  Van­hem­man ver­sion saa kyl­lä takaisin, min­ul­la on jem­mas­sa aina joku van­hempi kuten nyt Fire­fox Set­up 2.0.0.3.

  kom­men­toi­jan mainit­se­maa voikkoa en saanut ker­tayrit­tämäl­lä asen­netuk­si joten annoin olla, tarkem­mat ohjeet asentamiseen?

 3. Itsel­läni (Win­dows) sain asen­netuk­si seuraavasti:

  1. Val­itsin linkin “Laa­jen­nuk­sen paket­ti Fire­fox­in ja Thun­der­birdin Win­dows ver­sioille (WIN­NT_x86-msvc)”
  2. Avau­tu­vas­ta “tal­len­nusikku­nas­ta” (Fire­foxis­sa) val­itsin paketin avau­tu­vak­si Fire­foxis­sa (Avaa ohjel­mal­la > Selaa… > Firefox)
  3. Avau­tu­vas­ta ikku­nas­ta “Asen­na heti”
  4. Asen­nuk­sen jäl­keen selaimen uudelleenkäynnistys

 4. “kom­men­toi­jan mainit­se­maa voikkoa en saanut ker­tayrit­tämäl­lä asen­netuk­si joten annoin olla, tarkem­mat ohjeet asentamiseen?”

  Sama ongel­ma. Ei tuo Voikko asen­nu FF:ään, ei Tietokone-lehden ohjeil­la, ei sivus­tol­ta klikkaa­mal­la tai tiedos­tos­ta asentamalla.

  Myöskään Mozil­lan sivuil­ta haet­tu paket­ti ei asen­nu, joten turha rekisteröityä. 

  Asen­nus jää jumi­in erääseen vai­h­e­seen. Ikoni kyl­lä ilmestyy ohjel­maan, mut­ta suomen kieli­nen oikoluku ei vain toimi.

  Ain­oa keino saa­da oikoluku on asen­taa uudelleen 2‑versio. Sehän ei ole mil­lään taval­la uut­ta huonom­pi, ei nähdäk­seni edes hitaampi. (Ja väliäkö muu­ta­mal­la millisekunnilla?)

 5. Hei kaik­ki pal­stan (kymmenet?)tuhannet nörtit!

  Ei kuu­lu aiheeseen pätkän ver­taa (sori), mut­ta kysyn silti: Saako Inter­net Exploreri­in adblockin ja jos ei saa niin kan­deeko vai­h­taa Oper­aan vai Fire­foxi­in? Ihan kokonaisuutenakin…

  Ban­ner­it ja pop-upit eri­tyis­es­ti v*t****a!

  Kiitos kauheesti jos joku viit­sii vastata.

 6. “Hei kaik­ki pal­stan (kymmenet?)tuhannet nörtit!”

  Ei ehkä kan­nat­taisi aloit­taa yleen­sä hal­ven­tavas­sa mielessä käytetyl­lä kut­sumanimel­lä kuten “nört­ti”, jos pyytää apua. Tai sit­ten pitää varautua siihen, että joku vas­tavuorois­es­ti vas­taa että “Kuules sinä tun­net­tu kana-aivoinen blon­di…” Niin en tietenkään tee. 

  Siel­lä IE:ssä on oikeal­la ylhääl­lä sel­l­ainen ham­mas­rat­taan näköi­nen kuvake (paaaaljon pienem­pi kuin puu­teri­rasian kan­si), jon­ka viereen joku var­maankin komea ja tum­maääni­nen mies on kir­joit­tanut, että Työka­lut, ihanan jän­nää, eiks ookki?

  Okei, mene niinku hiir­u­laisen kanssa sinne — en tarkoi­ta siis puolisoasi vaan tietoneen hiirtä — ja val­itse sieltä putoavas­ta valikos­ta kol­mas rivi ylhältä. Lop­un jätän oman päät­te­lykykysi varaan. Eli odotan jo jatkokysymyksiä.

 7. Eikös nört­ti ole nykyään mil­tei kohtelia­su­us tai vähin­tään arvoneu­traali. IE kan­nat­taa vai­h­taa Fire­Foxi­in tai mik­sei vaikka­pa Google Chrome-selaimeen, molem­pi­in saa impor­tat­tua Inter­net Exploderin kir­jan­merk­it suo­raan asen­nuk­sen yhteydessä.

 8. Joo… Tarkotin nör­tillä vain asiantun­te­mus­ta, en sitä, että kak­skakkose­na ei vielä ole saanut ja “juok­see” cooperis­sa 1600 m. Onhan sil­lä joskus vähän sel­l­ainenkin sivumerkitys.…

  Nimi on,

  Teit ton tahal­las, että mä näyt­täisin tyh­mältä… ei tuol­ta piss­ing fil­ter­istä voi löytää oikea­ta kohtaa, ellei tiedä… 🙁

  Ja mis­sä se tum­maääni­nen kön­sikäs työkaluineen muka on? Siitä mä oisin eri­tyisen kiinnostunut.

 9. “Eikös nört­ti ole nykyään mil­tei kohtelia­su­us tai vähin­tään arvoneutraali.” 

  Toisille on, toisille ei. Min­ulle se on lähin­nä arvoneu­traali: ker­too, että ihmisel­lä on paneu­tu­mista vaa­ti­va har­ras­tus tai kiin­nos­tuk­sen kohde, johon hän suh­tau­tuu into­hi­moi­ses­ti (tyyp­il­lis­es­ti tietokoneet, mut­ta melkoisia nört­te­jä löy­tyy monil­ta muil­takin elämä­nalueil­ta; läh­es kaikkia Tuplas­sa ja Kuitis­sa men­estyneitä voisi pitää nört­teinä). Blogin­pitäjääkin voisin sanoa melkoisek­si nör­tik­si, kun se jak­saa mei­dän jut­tu­jamme ratikas­sakin moderoida. 😉

 10. “Yo shorty hol­la at cha boy!”

  Täh! Don­na understand!

  Kaik­ki nyt ket­tuilee… Eli­na koh­ta suut­tuu! Ja siinä onkin sit­ten moderoimista ratikassa.

 11. Eli­na, nykyään suosi­taan selaimis­sa moni­avioisu­ut­ta — käytät yhtä selain­ta yksi­in jut­tui­hin, toista joi­hinkin mui­hin (ja kol­man­nel­la pankki­asi­at). Eli asial­liset hom­mat ja Soin­in­vaaran blo­gi yhdel­lä, salaiset paheet (neu­lon­ta) toisel­la, jne. 🙂

  Tekee ken tah­too, mut­ta point­ti on, että monikin toimii, eli mik­set kokeil­isi use­ampiakin. (Oma mielip­i­teeni on, että Explor­er kan­nat­taa joka tapauk­ses­sa vai­h­taa johonkin muuhun, mut­ta kukin tyylillään.)

  Opera ja FF ovat molem­mat hyviä, Opera minus­ta parem­pi ja nopeampi, mut­ta en tiedä, saako Oper­aan Adblock­ia kun en sitä kaipaa. Pop-upit Opera hoitaa tehokkaasti. FF:ään Adblockin saa, mut­ta käytän pelkkää Flash­block­ia, se siivoaa riit­tävästi, ja Flashit saa halutes­saan aktivoi­da yksi kerrallaan.

  Nör­tim­mät saa­vat neu­voa lisää. (Köy­hä katu-uskot­tavu­u­den pelas­tusyri­tys — itsel­leni nört­tiy­del­lä on silti lähin­nä posi­ti­ivi­nen kaiku. 😉

 12. Eli­na kir­joit­ti 16.12.2008 kel­lo 14:50

  “Hei kaik­ki pal­stan (kymmenet?)tuhannet nörtit!”

  Hei Eli­na!

  Asen­na suo­si­ol­la Fire­fox. Siitä tuli juuri uusi 3.05 ver­sio. Tosin ei siinäkään ole, tois­taisek­si, sitä kai­vat­tua oikolukua suomelle.
  En itse käytä IE selain­ta kuin päivit­täessäni koneel­la ole­vaan vintööttiä.
  Toiv­ot­tavasti tämä linki­tys toimii.Hesarin
  uuti­nen IE tietoturva-aukosta

 13. “Ban­ner­it ja pop-upit eri­tyis­es­ti v*t****a!”

  Onko jos­sain vielä ban­nere­i­ta ja pop-uppe­ja? Itse olen käyt­tänyt Mozillaa/Firefoxia jo mon­ta vuot­ta kaik­keen selailu­un (AdBlock Plus:lla ja FlashBlock:lla vahvis­tet­tuna) enkä edes muista mil­loin viimek­si olisi pop-upit tai main­ok­set häirinneet.

  Mainit­semin arvoinen lisäosa on myös PDF Down­load, sikäli mikäli jotaku­ta kiinnostaa.

 14. Help­pon­ak­ki! Kir­joi­ta tesk­ti wordis­sä ja siirä tek­sti muis­tio-ohjel­maan se pois­taa koodauk­set, joi­ta Explor­er ei tun­nista. On muuten erään nörtin vink­ki. Tämän jäl­keen tek­s­ti­ni ovat näkyneet kum­masakin Fire­foxis­sa ja Explorerissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.