Tahti hidastuu

Läh­den per­heineni kiertämään Euroop­paa  junal­la. Pystyn kom­mu­nikaa­torin avul­la aut­tavasti  ylläpitämään blo­giani, mut­ta moderoin­ti har­ve­nee, joten oman kom­mentin hyväksymistä voi joutua vähän odottelemaan.

6 vastausta artikkeliin “Tahti hidastuu”

 1. Hauskaa matkaa vain parem­man liiken­nekult­tuurin sydänmaille! 

  Älä nyt kuitenkaan astu sinne suo­jatielle ihan niin roheesti joka puolel­la kuin Suomessa.

 2. Hyvää lomaa ja mukavaa junailua. Muka­va kuul­la että junal­la tutki­mas­sa maail­maa mielu­um­min kuin lentokoneella.

 3. No, ei se tahti nytkään kovin kiivas ole ollut (vrt. postauk­seni 12. heinäku­u­ta 2008 kel­lo 11.04).

  Hauskan­hi­das­ta matkaa!

  Nim­imerk­ki “Sielun­sa, perkele, kesä­matkan osalta myynyt”

 4. Mukavaa kesälo­maa! Luin juuri kir­jasi “Polkupyöräl­lä Niz­za­an”. Olen itsekin into­hi­moinen pyöräil­i­jä, vaikkakin har­ras­tuk­seni on suun­tau­tunut maastopy­öräi­lyyn. Kir­jasi innoit­ta­mana kaivoin van­ha Bernar­di ‑kil­pa­pyöräni varas­tos­ta ja aloin suun­nit­tele­maan koti­mais­ten maan­tei­den val­loi­tus­ta. Mielestäni kir­jas­sa antoisaa oli pait­si tietenkin pyöräi­ly itsessään, myös kom­men­toin­ti matkan aikana ajamiesi maid­en ja koti­maan eroista elinkeino­toimin­nas­sa ja ympäristöa­siois­sa sekä liiken­nesu­un­nit­telus­sa ja ‑kult­tuuris­sa.
  Ihmette­len usein kuin­ka poli­it­tiset toim­i­jat ja jak­sa­vat tehdä työtään tässä suo­ma­laises­sa poli­it­tises­sa jär­jestelmässä kyynistymät­tä ja kyl­lästymät­tä. Mis­tä löy­tyy se voima, jot­ta jak­saa yrit­tää paran­taa yhteisön ja yhteiskun­nan toim­intaa siten että kansalaisen olisi hyvä olla. (Ole­tan, tai ainakin toivon, että poli­it­tista toim­intaa ohjaa pyrkimys yhteiseen hyvään, eikä henkilöko­htaisen edun tavoit­telu. Noin niin kuin yleisenä ilmiönä.). Toivon, että yhteiskun­nal­lisen vaikut­tamisen rin­ta­mal­la jak­sat toimia etu­joukois­sa, oli­pa sit­ten työkalu­na kynä tai polkupyörä.

 5. Soin­in­vaara, toiv­ot­tavasti seu­raat loma­l­lasi myös Suomen uutisia, esim tämä saat­taa kiinnostaa

  “Neljä kuoli ja usei­ta loukkaan­tui viikon­lop­un moottoripyöräkolareissa
  Julka­istu 20.07.2008 20:23 (päivitet­ty 22:24)
  Eri puo­lil­la maa­ta on tapah­tunut viikon­va­i­h­teessa kaikki­aan neljä kuole­maan johtanut­ta mopo- ja moot­toripyöräon­net­to­muut­ta. Lisäk­si kak­si moot­toripyöräil­i­jää loukkaan­tui vakavasti kolaroitu­aan henkilöau­ton kanssa.”
  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/07/675751
  Mil­lähän taval­la ne AUTOIHIN asen­netut nopeusra­joit­timet oli­si­vat estäneet nämä onnet­to­muudet? Tai tääl­lä nykyisel­lä asuin­paikkakun­nal­lani äsket­täin tapah­tuneen onnet­to­muu­den, jos­sa parin promillen kän­nis­sä ollut pyöräil­i­jä pyöräili auton eteen? Var­maan autoil­i­jan vika että pyöräil­i­jät ei enää uskalla lähteä liiken­teeseen selvin päin…!?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.