Palkkarakenteen on saatava elää

Suo­mes­sa on monel­la alal­la pulaa hen­ki­lö­kun­nas­ta. Leh­ti­tie­to­jen mukaan pahin tilan­ne on hoi­toa­lal­la ja ravin­to­lois­sa. Ongel­ma­na on pai­kal­leen jämäh­tä­nyt palk­ka­ra­ken­ne, jon­ka pitäi­si voi­da elää, mut­ta joka nykyi­sil­lä työ­mark­ki­na­sään­nöil­lä se ei elä. Jat­ka luke­mis­ta “Palk­ka­ra­ken­teen on saa­ta­va elää”