_

Maassa maan tavalla

Suomi on mitä ilmeisemmin – ja toivottavammin – lisääntyvän maahanmuuton kohteena. Se edellyttää meiltä vieraiden tapojen suvaitsemista. Suvaitsevaisuudessa ei kuitenkaan pidä mennä kuinka pitkälle hyvänsä. Jos haluaa muuttaa Suomeen, on hyväksyttävä, että Suomessa noudatetaan Suomen lakia.

_

Lastenpsykiatrian valtionapu

Taas on käynistynyt jokasyksyinen näytelmä lastenpsykiatrian korvamerkityistä valtionavuista. Hallitus ei ole niitä budjettiesitykseensä mahduttanut, kuten muistaakseni ei koskaan. Eduskunta tulee lasten pelastukseksi ja lisää rahat budjettiin joulukuussa.

Yleinen

Potilaan ajan arvo

(Kirjoitus on julkaistu Lääkärilehden kolumnina) Poikani sai eräänä aamuna niin ankaran verenvuodon nenäänsä, että vuotava suoni piti polttaa umpeen. Saatoin hänet paikalliselle terveysasemalle, josta hänet lähetettiin operaatiota varten HYKS:iin. Hän tuli ammattitaidolla hoidetun nenän kanssa kotiin yhdentoista tunnin kuluttua. Hoidon laadussa ei ole moitteen sanaa, mutta olisi se nopeamminkin voinut käydä. Terveydenhuollon ammattilaisen käsittelyssä hän oli noin 30 minuuttia. Muu aika kului odottamiseen hoidon eri vaiheissa. Julkiselle terveydenhuollolle

_

Toimihenkilöunioni ja työaika

Toimihenkilöunioni kysyi jäsenistöltään, kumpaa nämä arvostavat enemmän: viittä vapaapäivää lisää vuodessa vai kahden prosentin palkankorotusta. Tämä on sikäli oikein kysytty, että molemmat maksavat yhtä paljon. Selvä enemmistö, 68 prosenttia, asetti vapaa-ajan palkankorotuksen edelle.

_

Kallista naurua

Kristillisdemokraattien Bjarne Kalliksen mielestä hallituksen esitys nostaa polttoaineiden hintaa osana ilmaston muutoksen torjuntaa on aivan naurettava, koska ei kukaan noin pienen kulutuksen takia muuta käyttäytymistään. Hän jatkoi kuulijoidensa naurattamista valittamalla, että autolla ajo on halvempaa kuin junalla matkustaminen. Toisiinsa kytkeytyneet vitsit?

Yleinen

Mikromaksut nostaisivat internetin lentoon

(Suomen Kuvalehti 34/2007) Antti Hautamäki kirjoitti tällä palstalla erinomaisen kolumnin Internetin vaikutuksesta mediaan (Varo media, harrastelijat tulevat/ Kuvalehti 29/2007). Hän näki kehityksessä kaksi toisiinsa lomittunutta vaaraa, ongelmat laadun varmistuksessa ja tulojen ehtymisestä sisällön tuottajilta. En koe ongelmaksi sitä, että amatöörit saavat äänensä kuuluville Internetissä; että bussikuski voi kirjoittaa ydinvoimasta siinä missä ydinfysiikan

_

”Tiivistä ja matalaa”

Torontossa ollaan ottamassa käyttöön rautateiltä ja varastorakennuksilta vapautuvaa rantaa rakentamiseen. Rakentamiseen otetaan 800 hehtaaria ja puistoihin 300 hehtaaria. Noille 800 hehtaarille on tarkoitus saada mahtumaan 40 000 asuntoa ja miljoona kerrosneliötä toimistotilaa. Ensin ajateltiin rakentaa korkeita taloja, mutta

_

Torontolaista kaupunkisuunnittelua

Terveisiä edelleen maakuntahallituksen Torontonmatkalta. Ontarion provinssi on määrännyt nopeasti kasvavan Toronton ympärille vihreän vyöhykkeen (green belt) joka on käytännössä rajattu muun kuin maatalouteen liittyvän rakentamisen ulkopuolelle. Vastaavasti kehityssuunnitelmassa osoitetaan alueet, joille kasvu suunnataan. Vihreä vyö myös kiristää Toronton kasvun kohti yhdyskuntarakenteen

Yleinen

Onnittelut kehäradasta!

Hallitusta pitää onnitella päätöksestä toteuttaa sittenkin Kehärata aiotussa aikataulussa. Merkittävä päätös hyvän asuntopolitiikan ja kestävän kehityksen tiellä. Samalla Kehärata pudotti Kirkkonummen moottoriten (kantatie 51) myöhemmäksi. Voisi kysyä, pitikö

Yleinen

Toronton ihmeellinen kasvu ja liikenne

Toronton alueen eräänlainen seutusuunnitelma on nimeltään ”growth plan”, kasvusuunnitelma. Se sisältää aika samanlaisia elementtejä kuin maakuntakaava ja –suunnitelma meillä, mutta ainakin puheista päätellen sen ohjausvaikutus on huomattavasti suurempi. Kun kaupunki aikoo kasvaa liki neljällä miljoonalla