Kaupunkisuunnittelu, _

Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.4.2021

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma Ohjelma on hyvä ja kunnianhimoinen. Olennaista kuitenkin on, kuinka kunnianhimoisesti sitä toteutetaan. En löytänyt ohjelmasta mitään liito-oravista. Minusta pitäisi turvata liito-oraville suotuisten ympäristöjen säilyminen. Sen pitäisi vastaavasti riittää liito-oravien suojeluksi. Opastinsilta 8:n asemakaava Entinen YTV:n toimitalo puretaan ja tilalle rakennetaan hybridirakennus, jossa on asumista ja toimistoja.  Närää on herättänyt purkaminen, ei hybridiratkaisu. Säilyttämällä runko olisi säästetty ilmastoa – ainakin lyhyellä aikavälillä. Tämäkin vaihtoehto on selvitetty.…

Jatka lukemista