Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (1/5): Nopeasti etenevä lääketieteellinen tieto

Kävin per­jan­taina avaa­mas­sa Nuori lääkäri ‑päivät Kata­janokalla. Lai­tan pitämäni puheen nauhal­ta puret­tuna ja vähän stil­isoitu­na tähän viiteen osaan palasteltuna.

Hyvät kuuli­jat!

Vaik­ka olen hyvin tyy­tyväi­nen tähä­nas­tiseen elämääni, aina sil­loin täl­löin mieti­tyt­tää, että jos olisin nyt abi­turi­ent­ti, mitä val­it­sisin toisin kuin aiem­min. Moni­akin vai­h­toe­hto­ja on tul­lut mieleen. Yksi niistä on, että lääkärin ammat­ti olisi ollut aika mie­lenki­in­toinen. Poti­laat var­maankin kiit­tävät, että en tätä val­in­taa tehnyt, kos­ka omi­naisuuk­sil­tani en olisi kovin hyvä poti­lastyöhön, mut­ta entisenä tilas­toti­eteil­i­jänä on san­ot­ta­va, että lääketi­eteelli­nen tutkimus on todel­la kiehto­vaa; se miten uudet havain­not pal­jas­ta­vat sairauk­sista aina uut­ta ja yllät­tävää. Se on kuin luk­isi salapoliisiromania.

Käsi­tyk­set siitä, mis­tä sairaudet johtu­vat muut­tuu uuden tiedon val­os­sa radikaal­is­tikin. Eihän vat­sa­haavakaan ole enää pelkkä stres­si­sairaus, kuten vielä parikym­men­tä vuot­ta sit­ten kuviteltiin.

Kun tämä kehi­tys menee eteen­päin – anteek­si nyt vain, kun te olette juuri valmis­tunei­ta – vaik­ka osaamisenne on nyt tuoret­ta, ammat­ti­taito saat­taa aika nopeasti van­hen­tua. On aivan vält­tämätön­tä, että lääkärit saa­vat jatkok­oulu­tus­ta läpi elämänsä.

Liiken­ne­len­täjil­lä on liiken­ne­len­täjän lupakir­ja, mut­ta sen lisäk­si aina uuden kone­tyypin tul­lessa käyt­töön, hei­dän on suoritet­ta­va erään­lainen uusi ajoko­rt­ti tätä kone­tyyp­piä varten. Näin pitäisi olla oikeas­t­aan lääketi­eteessäkin. Kun tulee uusi hoit­o­muo­to, sen käyt­tööno­ton tulisi edel­lyt­tää – ei mitään val­taisaa erikois­lääkärin tutk­in­toon ver­rat­tavaa opiskelua – vaan erään­lainen ajoko­rt­ti, joka oikeut­taa tämän uuden hoidon käyt­töön. Näin ymmärtääk­seni menetelti­in opi­aat­tiko­r­vaushoidon kanssa, kos­ka sitä ei ollut opetet­tu kenellekään. Näin ymmärtääk­seni on myös rönt­gen­hoita­jil­la uuden hilav­itkut­ti­men tul­lessa käyttöön.

Yksi ajatus artikkelista “Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (1/5): Nopeasti etenevä lääketieteellinen tieto”

  1. Ikävä että poli­ti­ikoil­ta ei vaa­di­ta vas­taavaa. Vaalit ei sitä ole.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.