Tour de Napoli (3) Terracina — Minturno

Lauan­tai

Kun lähdin Ter­raci­nas­ta kohti etelää, näin paljon pyöräil­i­jöitä. Sekä maantiepyöriä että isom­pia porukoi­ta retkipyörien ja sat­u­lalaukku­jen kanssa. Reit­in­val­in­tani oli siis hyvä!

Reit­ti kul­ki rantaa mukaillen ja aika korkei­ta kukku­loi­ta väis­tellen. Otin tavoit­teek­si syödä lounas­ta Formi­as­sa, mut­ta kel­lo alkoi olla paljon ja vas­taan tuli parkkipaikalle pysäköi­ty ruokarek­ka. Ostin siitä ham­puri­laisen, mikä oli paha virhe. Roskaruo­ka teki ajamis­es­ta todel­la raskas­ta. Se edel­lyt­täisi yli tun­nin siestaa. 

Formi­as­sa pysähdyin syömään jäätelö­ca­puc­ci­non. Tosi hyvää.

Rantaa pitkin kulkevas­sa tiessä oli jo vähän nousu­jakin. Kum­mallisen raskail­ta ne tun­tu­i­v­at. Pitäisikö noi­ta vuorikyliä vielä harkita? 

 Olin suun­nitel­lut aja­vani noin 80–95 km niin että seu­raa­vana päivänä olisi lyhyt mat­ka Napoli­in. Joskus viiden mais­sa etupyörä tyh­jeni. Aikataulu alkoi mät­tää. Vai­h­doin renkaan – siinä meni viimeinen uusi vararenkaani. Tästä eteen­päin olen paikko­jen varas­sa. Melkein vier­essä oli huoltoase­ma, jos­ta sain renkaisi­in kun­non paineet. Pump­pasin myös takarenkaan, kos­ka sen asen­to kaipasi kor­jaus­ta. Pyörä pomp­pi hieman.

Heti perään tyh­jeni takaren­gas. Suun­tasin talon sei­nustalle paikkaushom­mi­in, mut­ta kun huo­masin, että talo olisikin hotel­li, kir­jauduin sisään ja päätin hoitaa renkaan paikkauk­sen aamulla. 

Saitu­ud­es­ta sakote­taan. En ollut vai­h­tanut päällysrenkai­ta, vaik­ka ne oli­vatkin vähän kulunei­ta. Oli niil­lä vielä käyt­töaikaa jäl­jel­lä. Tämä on seuraus.

Mihin Ital­ias­sa pysähtyykin, näkee anti­inkin aikaisia rau­nioi­ta. Niin nytkin.

Hotel­li­huoneen ikku­nas­ta auke­si näkymä menneisyyteen.

 

9 vastausta artikkeliin “Tour de Napoli (3) Terracina — Minturno”

 1. Oletko harkin­nut sisärenkaa­ton­ta asen­nus­ta? Nykyään kai maantiepyöräil­i­jätk­it käyt­tävät sel­l­aisia. Tosin van­teet voi joutua vaihtamaan.

  1. Tarkoi­tat tuu­biren­gas­ta. Siinä on se help­po puoli, ettei sitä voi paika­ta vaan kun se puhkeaa, se on vai­hdet­ta­va. Vai tarkoi­tatko ilma­ton­ta ren­gas­ta. Åainaa.

   1. Ihme säätöä. Pis­to­suo­ja­tu­il­la renkail­la (Schwalbe Marathon Plus) pär­jää maastopy­öräl­lä päällyste­ty­il­lä teil­lä ajaes­sa tyyp­il­lis­es­ti 3–4 pitkää (luokkaa 1500 km) reis­sua ilman ren­gas­rikkoa. Terävää met­al­likap­palet­ta nekään eivät kestä, ja Schwal­beis­takin lop­puu joskus kulu­tus­pin­ta. Painet­ta vaan tarpeeksi.

   2. Päiviö Pol­lari:
    Ihme säätöä. Pis­to­suo­ja­tu­il­la renkail­la (Schwalbe Marathon Plus) pär­jää maastopy­öräl­lä päällyste­ty­il­lä teil­lä ajaes­sa tyyp­il­lis­es­ti 3–4 pitkää (luokkaa 1500 km) reis­sua ilman ren­gas­rikkoa. Terävää met­al­likap­palet­ta nekään eivät kestä, ja Schwal­beis­takin lop­puu joskus kulu­tus­pin­ta. Painet­ta vaan tarpeeksi.

    Jeps, kolmisenkymp­piä per 28 tuuma­nen ren­gas halvim­mil­laan, joten ei edes kovin kallista. Paikkailu koko­lail­la lop­puu tai ainakin vähe­nee radikaal­isti. Eikä tää ole vain henkilöko­htainen mielipi­de vaan melkein kaik­ki osta­neet kehuu.

   3. Atom­isti: Jeps, kolmisenkymp­piä per 28 tuuma­nen ren­gas halvim­mil­laan, joten ei edes kovin kallista. Paikkailu koko­lail­la lop­puu tai ainakin vähe­nee radikaal­isti. Eikä tää ole vain henkilöko­htainen mielipi­de vaan melkein kaik­ki osta­neet kehuu.

    Sama koke­mus tääl­lä. En edes muista mil­loin olisin paikkarasi­aa omi­in pyöri­imme tarvin­nut viime vuosi­na. Ja ajel­tu on melkein läpi tal­ven kaiken­laisil­la Espoon/Helsingin pyöräteil­lä, täl­lä het­kel­lä todel­la run­saan hieko­tusse­pelin kera.… Tut­tavien ja suvun ns. taval­lisia renkai­ta olen kyl­lä saanut paikkail­la usein, ei ole päässyt taito uno­h­tu­maan. Ymmär­rän kyl­lä tube­less- idean pika­paikkalitkuineen sil­loin kun haetaan pien­in­tä vier­in­tä­vas­tus­ta tms. mut­ta sil­loin ollaan kait pyöräi­lyn hifistely‑, tai kilpa-ajomailmoissa.

   4. Noo, kyl­lä Marathonin läpikin reik­iä tulee. Itse en ole sel­l­aista onnis­tunut saa­maan mut­ta kaver­il­la on 28mm Marathon Plus­san läpi sisären­gas hajon­nut mon­ta ker­taa hiekoi­tusse­pelin kanssa pääkaupunkiseudulla. 

    Marathoneis­sa on myös vai­h­toe­htona Almo­tion, jon­ka vier­in­tä­vas­tus on selkeästi perus-Marathone­ja pienem­pi, siinä on pis­to­suo­jaus ja se toimii myös tube­lessi­na. Ajan itse nyt 38mm Almo­tion­il­la (sisärenkaiden kanssa).

    Vier­in­tä­vas­tuk­sel­la ja suuren paineen tuo­ma­l­la epä­mukavu­udel­la ei ole merk­i­tys­tä jos pyöräilee pari kilo­metriä viemään lap­sia tarhaan. Maantie- tms. mata­lan ajoasen­non pyörässä pitem­mäl­lä matkalla eron kyl­lä huo­maa, ainakin asfaltilla. 

    Tube­less on yleinen maastop­uolel­la. Sitä käyt­tävät myös retkeil­i­jät, joil­la on maas­ton takia lev­eämpi ren­gas ja tuhan­sia kilo­me­tre­jä matkaa taitet­ta­vana syr­jäseudul­la. Maantiepuolelle se on vas­ta tulossa.

 2. Sisärenkaa­ton eli Tube­less ren­gas nos­te­taan sopi­valle van­teelle kompses­so­ril­la tai hiil­i­hap­popa­tru­u­nal­la. Sisäku­min sijaan renkaan sisään laite­taan vent­ti­ilin kaut­ta ”litkua” noin puoli desil­i­traa, jon­ka tarkoi­tus on tiivistää ja paika­ta ren­gas, pis­ton sattuessa.

  Tube­less renkaas­sa ei siis käytetä sisäku­mia, jol­loin kokon­aisu­us on kevyem­pi kuin sisäku­min kanssa. Ja vuosien koke­muk­sel­la se on myös toim­intavarmem­pi, renkaat ”paikkaan­tu­vat” itses­tään. Tube­less-renkaat ovat yleisem­piä maantiepyörissä.

  Mut­ta tärkein asia tube­less-renkaiden kanssa on pienem­pi vier­in­tä­vas­tus ja herkem­pi tun­tu­ma, tun­tu­ma ja pehmeys maantierenkaan kanssa on kuin latek­siku­mil­la. Asi­aa on vaikea selit­tää, mut­ta sen ymmärtää kun kokeilee latek­siku­mia ja taval­lista sisäkumia.

  Tube­less-litkua voi lait­taa myös taval­lisen sisäku­min sisään, jol­loin se paikkaa pienet reiät automaattisesti. 

  Paik­ka-ainepul­lo ja hiil­i­hap­pop­ump­pu ovat hyvä apu, renkaan saa paikat­tua muu­ta­mas­sa minuutissa.

  Ja mitä tulee pyörä­matkailu­un, ajoin ennen paljon maantiepyöräl­lä, nykyään hiilikui­tuisel­la cyclocross-pyöräl­lä jos­sa käytän 28mm maantierenkai­ta tai 35mm karkeampia renkai­ta joil­la on ilo ajel­la sorateilläkin.

 3. Var­maan jatkos­sakin näet paljon pyöräil­i­jöitä. Lauan­taisin ja varsinkin sun­nun­taisin. Ark­isin taitaa olla aika vähäistä, ihan riip­pumat­ta reit­in­valin­nan onnistumisesta. 

  En tiedä minkälai­sis­sa vetimis­sä liikut, mut­ta paikallisil­la on luul­tavasti viimeisen muodin mukaiset kamalat väre­jä kirku­vat lycrat. Sulaudu siinä sit­ten joukkoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.