Kisa menee tiukaksi

Haav­is­tol­la on ollut viime päiv­inä kova nos­te. Se tulee vas­taan kaikkial­la ja se näkyy kan­na­tusarviois­sa. Kysymys on oikeas­t­aan vain siitä, tuleeko maali vas­taan liian nopeasti.

Oheises­sa kuvas­sa on viisi ensim­mäisen kier­roksen jäl­keen tehtyä kan­na­tusarvio­ta aika­janalle asetet­tuina ja niiden kaut­ta piir­ret­ty tren­di­vi­i­va. Kunkin haas­tat­telun sijoitin aika­janalle haas­tat­telu­a­janko­hdan keskiar­vonko­hdalle. Jos kehi­tys jatkaa näin, Haav­is­ton kan­na­tus on vaalipäivänä yli 50 %. Stub­bin voi pelas­taa kuitenkin jo annet­tu­jen ennakkoään­ten suuri määrä. Tuon kuvan perus­teel­la Stubb voit­taisi ennakkoäänet ja Haav­is­to vaalipäivän äänet. Sitä kuva ei ker­ro, kumpi voit­taa vaalin, mut­ta tiukalle menee.