Miksi puu on uusiutuvaa ja turve ei?

Lyhyesti: turve lasketaan uusiutumattomaksi, koska sen poltto lisää hiilidioksidia ilmakehässä pysyvästi kun taas puun poltto vain alle sadaksi vuodeksi

Sekä puun että turpeen poltto tuottavat piipun päästä mitattuna enemmän hiilidioksidipäästöjä energiayksikköä kohden kuin kivihiilen poltto. Puu lasketaan uusiutuvaksi energiaksi ja turvetta ei, vaikka suot sitovat hiiltä enemmän kuin sitä poltetaan. (Tämäkään väite ei ole kiistaton. Siitä lopuksi.)

Selvitetään turpeen osalta, mitä ilmakehässä olevalle hiilidioksidille tapahtuu, kun turvesuo joko poltetaan (A) tai jätetään polttamatta (B).

Oletetaan, että suon poltto tuottaa hiilidioksidipäästön X samanaikaisesti kun muut Suomen suot sitovat samanaikaisesti hiilidioksidia määrän Y.

Vaihtoehdossa A hiilen määrä ilmakehässä on laskenut määrällä Y-X, joka luku voi siis olla negatiivinen, mutta turveväki väittää sen olevan positiivinen.

Vaihtoehdossa B hiilen määrä on laskenut määrällä X, sillä muiden soiden sitoman hiilen määrä ei riipu mitenkään siitä, poltetaanko kyseinen suo vai ei.  On huomattava, että kyseinen suo olisi jatkanut hiilen sidontaa häiriöttä, jos sitä ei olisi poltettu, sillä turpeen määrälle suossa ei ole sellaista ylärajaa, että se olisi vastassa vielä tuhansiin vuosiin.

Niinpä vaihtoehdossa A hiilen määrä ilmakehässä kasvaa käytännössä pysyvästi määrällä Y, mikä on vähän enemmän kuin jos turpeen sijasta olisi poltettu kivihiiltä, koska turpeen poltosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat suurempia kuin kivihiilen. Jos siis haluamme, ettei ilmastonmuutos meidän toimiemme johdosta etene, emme polta turvetta. Jatka lukemista ”Miksi puu on uusiutuvaa ja turve ei?”