Laajennetuista itsemurhista voi tulla iso ongelma

Eräässä Itä-Pasi­las­sa koet­ti­in kauan sit­ten itse­murha-aal­to. Ensin yksi hyp­päsi ja pian moni muu seurasi esimerkkiä. Tämä on yksi syy siihen, ettei itse­murhia ja niiden teko­ta­paa yleen­sä ker­ro­ta julkisuuteen.

Maail­mas­sa on paljon katkeroitunei­ta ja itse­tuhoisia ihmisiä, joiden ahdis­tus etsii purkau­tu­misti­etä. Moni pää­tyy itse­murhaan hil­jaisu­udessa, mut­ta jotkut halu­a­vat lähteä ryminäl­lä ja näyt­tävästi ja viedä mon­ta muu­ta mukanaan.   Laa­jen­netus­sa itse­murhas­sa teko laa­je­nee usein lähipi­iri­in ja omaan per­heeseen, mut­ta joskus myös täysin sivullisi­in. Ainakin kak­si lentokonet­ta matkus­ta­ji­neen on tuhoutunut lentäjän laa­jen­netus­sa itse­murhas­sa. Sil­loin on kyse katkeru­u­den myrkyt­tämästä mielestä. Uno­hdet­tu ja syr­jään vetäy­tynyt voi haaveil­la ole­vansa kuu­luisa edes kuoltuaan. Jat­ka lukemista “Laa­jen­ne­tu­ista itse­murhista voi tul­la iso ongelma”