Uber helpottaa matkoja haja-asutusalueilla, mutta eikö sitä osattaisi tehdä itse?

Meil­lä oli aikanaan pienel­lä porukalla kollek­ti­ivise­na vapaa-ajan asun­tona kansak­oulu Vir­tain Rantakun­nas­sa. Vir­roille on Helsingistä noin 280 km ja Vir­tain keskus­tas­ta Rantakun­taan noin 15 km. Matkan saat­toi tehdä joko autol­la tai julkisilla.

Junal­la Tam­pereelle ja sieltä bus­sil­la Vir­roille pääsi suun­nilleen samas­sa ajas­sa kuin autol­la. Ongel­mana oli tuo viimeinen 15 km. Siihen ei ollut muu­ta ratkaisua kuin tak­si, mut­ta sil­loin nuo viimeiset 15 km mak­soi­vat läh­es yhtä paljon kuin ensim­mäiset 280 km. Vain tuon viimeisen 15 kilo­metrin takia piti men­nä koko mat­ka autol­la. Jat­ka lukemista “Uber helpot­taa matko­ja haja-asu­tusalueil­la, mut­ta eikö sitä osat­taisi tehdä itse?”