Koijärvi ja eläinaktivistit

Sanoin Jyväskylän kesän paneelis­sa, että ilman eläi­nak­tivistien yöl­lisiä tarhaisku­ja turk­istarhaus olisi meil­lä jo kiel­let­ty, kuten se on kiel­let­ty melkein kaikkial­la muual­la Euroopas­sa. Twit­teris­sä on vaa­dit­tu perustelu­ja. Tässä tulevat.

Koi­järvi-liike oli val­ta­va men­estys. Sen toim­inta oli laiton­ta, mut­ta 90 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista hyväksyi sen.  Men­estyvän suo­ran toimin­nan tavoit­teena on saa­da yleinen mielipi­de puolelleen, ei edes yrit­tää pakot­taa yhteiskun­taa tah­toon­sa kiristämässä. Tämä jälkim­mäi­nen keino vie ter­ror­is­min puolelle ja siitä tie johtaa johonkin aivan muuhun. Jat­ka lukemista “Koi­järvi ja eläinaktivistit”