Esiintymisiä

Luettelo Soininvaaran TV-ja radioesiintymisistä.

(link­kien taka­na ole­vat tal­len­teet pois­tu­vat netis­tä omia aiko­jaan, arkis­to­luet­te­lon link­ke­jä ei poisteta)

***

Radio Hel­sin­ki 16.3.2018, Vil­le Blå­fiel­din Tasa­val­las­sa vie­rai­na tut­ki­ja Mir­ja Hämä­läi­nen ja Soininvaara

***

YLE:n Ykkö­saa­mu 27.9.2017 Tar­vit­sem­me kah­den­lais­ta kau­pun­ki­po­li­tiik­kaa, muu­ten meil­lä on koh­ta vain yksi menes­ty­vä kau­pun­ki eli Helsinki

***

YLE Itä-Suo­men uuti­set 18.1.2017 Fimean pelas­ta­mi­ses­ta,

***

YLE:n Ykkö­saa­mu 31.8.2016 Suo­mi kokei­lee perus­tu­loa, Soi­nin­vaa­ra arvioi kokei­lua. (alkaen 28:38)

***

YLE:n Aamu-TV:ssä 25.7.2016 kon­kurs­si­lain­sää­dän­nön ongel­mis­ta, Case Ant­ti­la.

***

Asfalt­ti­pi­ha (1976) 14.7.2016 asui­nym­pä­ris­tö­jen viih­ty­vyy­den paran­ta­mi­ses­ta Kal­lios­sa.

***

YLE:n Hori­sont­ti 7.2.2016 25.7.2016 Mik­si nuo­ri puto­aa kel­kas­ta? Eriar­vois­tu­mi­ses­ta kes­kus­te­le­mas­sa Tapio Paju­nen, Nii­na Junt­ti­la ja Soininvaara.

***

YLE:n Saka­ri Sirk­ka­nen 4.8.2015 Aitoa visio­ta vai “näil­lä men­nään”? Suo­men tule­vai­suu­den sfää­reis­sä tule­vai­suu­den­tut­ki­ja Olli Hie­ta­la ja Soininvaara.

***
Radio Ravun Lii­de­riklu­bi 11.3.2015, aihee­na mm. tilin­pää­tös kan­san­edus­ta­jan uras­ta ja nyky­po­li­tii­kan kou­ke­rot. Toi­mit­ta­ja­na Hel­ka Pirinen.

***

YLE:n Ykkö­saa­mu 5.3.2015, aihee­na luot­ta­mus polii­siin, oikeus­lai­tok­seen ja poli­tiik­kaan. Vie­rai­na toi­mit­ta­ja Ulla-Maj Wide­roos (RKP) ja Osmo Soi­nin­vaa­ra. (minuu­tit 25:50–39:20)

***

Radio Hel­sin­gin Tasa­val­ta-ohjel­ma 4.3.2015, aihee­na Soi­nin­vaa­ran uusin kir­ja “Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le”. Toi­mit­ta­ja­na Vil­le Blåfield.

***

YLE:n Radio 1:n Lei­ko­la ja Läh­de 27.2.2015, aihee­na Onko polii­ti­kon amma­tis­sa mitään jär­keä? . Vie­rai­na toi­mit­ta­ja Reet­ta Räty ja Osmo Soininvaara.

***

Vero­hal­lin­non 150-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ri 26.2.2015, aihee­na Osmo Soi­nin­vaa­ran vero­mal­li ja panee­li­kes­kus­te­lu

***

YLE:n Ykkö­saa­mu 19.2.2015, aihee­na Sor­sii­ko sote köy­hiä kun­tia . Vie­rai­na Anne­li Kil­ju­nen (SDP) ja Osmo Soi­nin­vaa­ra (minuu­tit 01:35–15:35)

***

YLE:n Aamu-TV 19.2.2015, aihee­na Mikä saa luo­pu­maan edus­kun­ta­pai­kas­ta?
Vie­rai­na Anne holm­lund (Kok.), Mikael Jung­ner (SDP) ja Osmo Soininvaara

***

Yle Hel­sin­gin net­tis­tu­dios­sa 2.2.2015, aihee­na mm. hal­li­tuk­sen pää­tök­sen­te­ko­ky­ky ja kau­pun­ki­suun­nit­te­lu .

***

YLE:n Kaik­ki koto­na ‑lähe­tys 13.1.2015, aihee­na luo­pu­mi­sen tus­ka. Vie­rai­na kuu­lan­työn­tä­jä Vera Räsä­nen ja Osmo Soininvaara.

***

YLE:n Ykkö­saa­mu 10.7.2014, aihee­na oikeu­den­mu­kai­nen ja teho­kas vero­tus . Vie­rai­na Osmo Soi­nin­vaa­ra, Samp­sa Kata­ja (Kok.) ja Sir­pa Paa­te­ro (SDP). (minuu­tit 06:49–23:22)

***

YLE:n Ykkö­saa­mu 26.3.2014, vie­raa­na Osmo Soi­nin­vaa­ra ja Timo Soini.

***

MTV:n Mark­ki­na­raa­ti 26.3.2014, vie­raa­na mm. Osmo Soininvaara.

***

YLE:n Poli­tiik­ka­ra­dio 29.1.2014, vie­raa­na Osmo Soi­nin­vaa­ra.

***

Puheen­vuo­ro Duu­nit vaa­ras­sa ‑semi­naa­ris­sa 27.11.2013, otsi­kol­lakaik­kea ei voi pelas­taa.

***

Nelo­sen uuti­set 21.10.2013, aihee­na asun­to­jen hin­tae­ron kas­vu pää­kau­pun­ki­seu­dun ja muun maan välillä.

***

YLE:n A‑Streamissa 12.10.2013, aihee­na Hei­di Hau­ta­lan minis­te­rie­ro ja sen taus­tat. Muka­na kes­kus­te­lus­sa Ben Zys­kowicz ja Pirk­ko Ruohonen-Lerner.

***

YLE:n Ykkö­saa­mus­sa 11.10.2013, aihee­na Hau­ta­la-kohu ja kun­ta­ta­lous. Muka­na kes­kus­te­lus­sa Anni­ka Saa­rik­ko (kesk.) ja Outi Mäke­lä (kok.).

***

MTV3:n Huo­men­ta Suo­mi 1.10.2013, hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suu­des­ta.

****

MTV3:n Stu­dio 55 10.9.2013, kai­vos­lain ongel­mis­ta.

***

MTV3:n Huo­men­ta Suo­mi 19.8.2013, Työt­tö­mien akti­voin­ti toi­mii huo­nos­ti.

***

A‑Talk 7.3.2013, Lisää mata­la­palk­ka­työ­tä. 

***

YLE:n Aamu-TV:ssä 12.2.2013, aihee­na Hel­sin­gin seu­dun väes­tön­kas­vu.

***

Pres­siklu­bin vie­raa­na 16.11..2012, aihee­na mm. Tal­vi­vaa­ra. Lisäk­si net­tiek­stra kaivoslaista.
***

Soi­nin­vaa­ran miet­tei­tä 10.10.2012 Suo­men ja Venä­jän lap­si­kiis­tas­ta Radio Roc­kin Hei­ke­lä Kor­po­raa­tion haas­tat­te­lus­sa. (podcas­tiin)

***

Pörs­si­sää­tiön raha ja etiik­ka ‑panee­li­kes­kus­te­lu 27.8.2012, muka­na Zys­kowicz, Kivi­nie­mi, Soi­ni ja Soininvaara.

***

Päi­vän kas­vo 25.7.2012, aihee­na eurotalous.

***

Ylen Ykkö­saa­mu 4.6.2012:
Soi­nin­vaa­ra, Vesa-Mat­ti Saa­rak­ka­la (ps.) ja Pet­te­ri Orpo (kok.) kes­kus­te­le­vat tee­ma­naan Vaa­ran­taa­ko kun­ta­uu­dis­tus perus­ter­vey­den­huol­lon (minuu­tit 05:15–20:10).

***

Ylen Ykkö­saa­mu 25.5.2012:
Soi­nin­vaa­ra ja Heik­ki Sai­ra­nen kes­kus­te­le­vat vih­reäs­tä talous­po­li­tii­kas­ta (minuu­tit 22:30–37:30).

***

Ylen Aamu-TV 11.5.2012: Soi­nin­vaa­ra kes­kus­te­lee uudes­ta kir­jas­taan Vih­reä poli­tiik­ka .

***

Ylen Ajan­ta­san kes­kus­te­lu 4.11.2011: Hyvinvointiyhteiskunta.nyt

Kati Lah­ti­sen vie­rai­na Soi­nin­vaa­ra ja sosi­aa­li­po­li­tii­kan pro­fes­so­ri Anne­li Anttonen

***

Ylen Poli­tiik­ka­ra­dio 13.10.2011: Kas­va­vat­ko ne tuloe­rot?
Aihees­ta väit­te­le­vät kan­san­edus­ta­jat Anna Kon­tu­la (vas) ja Osmo Soi­nin­vaa­ra sekä Val­tion talou­del­li­sen tut­ki­mus­kes­kuk­sen yli­joh­ta­ja Aki Kangasharju.

***

Yle Radio 1:n Ajan­koh­tai­ses­sa ykkö­ses­sä kan­san­edus­ta­jat Tapa­ni Töl­li ja Soi­nin­vaa­ra kes­kus­te­le­vat kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta 15.9.2011

***

Yle Radio 1:n syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri Soi­nin­vaa­ra 2.9.2011

***

Yle Radio 1:n Ykkö­saa­mus­sa Kun­ta­lii­ton Timo Kie­tä­väi­nen ja Soi­nin­vaa­ra kes­kus­te­le­vat kun­ta­ta­lou­des­ta 18.8.2011

***

Soi­nin­vaa­ra kes­kus­te­le­mas­sa Eero Leh­den ja Lau­ri Iha­lai­sen kans­sa Ylen Poli­tiik­ka­ra­dios­sa 29.4.2011, tee­ma­na “Kuin­ka työ­tön töi­hin” .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.