Vaalibudjettini

Julk­istan eduskun­tavaal­ibud­jet­ti­ni täl­lä sivul­la siinä tahdis­sa kuin se min­ulle itsel­leni selviää.

Läm­min kiitos saa­mas­tani tuesta.


Tulot

  • Avus­tuk­sia 16.4.2011 men­nessä    117  avus­ta­jaa    10 585 €
  • Kir­jo­jen myyn­ti 16.4.2011 men­nessä  (net­to)            1 598,50  €
  • Omaa rahaa vähin­tään                                         10 000 €

TULOT YHTEENSÄ  22 293,50

Menot

  • Yleisku­lut                                             2 460 €
  • Joukkoli­iken­nemain­ok­set                      14 916 €
  • Lehti­main­ok­sia                                    7 694,22  €
  • Net­ti­main­on­ta                                     1 522,57 €
  • Lennäk­it 780 €

MENOT YHTEENSÄ   27 372,79 €

 


Lahjoituk­set ovat yhtä 200 euron lahjoi­tus­ta luku­un otta­mat­ta tulleet Vihrei­den yleisen keräys­tilin kaut­ta ilmeis­es­ti tämän sivus­ton innoit­ta­mana. Vaik­ka val­takun­nalli­nen raha yksi­ty­ishenkilöi­den antamien lahjoi­tusten julk­istamiseen on 1 500 euroa, vihreil­lä se on 1 000 euroa. Min­ulle on tul­lut kak­si tasan tuhan­nen euron lahjoi­tus­ta. Lahjoit­ta­jat ovat Kim Väisä­nen ja Elmar Paana­nen. Kiitos kaikille tukijoilleni.

Menot perus­tu­vat osit­tain arvioon, kos­ka kaik­ki laskut eivät ole tulleet.

________________________

Link­ki vaalirahoitusilmoitukseeni.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.