Mainioita ehdokkaita

Olen esi­tel­lyt blo­gis­sa­ni vaa­li­pii­reit­täin vih­rei­den ehdok­kai­ta, kos­ka niin moni on kään­ty­nyt puo­lee­ni ja kysy­nyt, ketä voi­si vaa­li­pii­ris­sään äänestää.

Olen myös aiem­mis­sa vaa­leis­sa suo­si­tel­lut tun­te­mia­ni ehdokkaita.

Kaik­kia en voi tie­ten­kään tun­tea. Valin­ta­pe­rus­tee­na ei ole se, että esit­täi­sin omia kloo­ne­ja­ni, kos­ka edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on hyvä olla moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ihmi­siä.  En ole myös­kään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tio­ta­ni puo­lu­een sisäl­lä, sil­lä vih­rei­den sisäl­lä ei täl­lai­sia suun­tau­tu­mi­se­ro­ja ole — enää.

Pai­no­tan kykyä toi­mia päät­tä­jä­nä ja yri­tän nos­taa esil­le ehdok­kai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.