Vaalilupausten kommentointia

Kokoomuksen hallitusohjelma (5) Koulutus

Uudistetaan varhaiskasvatusta siten, että lapsilla on tasa-arvoisemmat oppimisvalmiudet. Lisätään liikuntaa ja musiikkia päiväkoteihin sekä vakiinnutetaan hyvät käytännöt. Jokin pedagoginen oppisuunta näyttää vallanneen ohjelmatyöryhmän. Söpöjä tavoitteita. Tarvittaisiinko tähän rahaa? Ruokitaan uteliaisuutta, kekseliäisyyttä ja oppimisen iloa kaikessa koulutuksessa. Lisätään valinnaisuutta peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Sallitaan vahvuuksien löytäminen ja oman osaamisen kehittäminen aivan kaikenlaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille. Lisätään yhteistyötä koulujen sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kesken. Uudistetaan oppiminen ja opettajan…

Jatka lukemista

Vaalilupausten kommentointia

Kokoomuksen hallitusohjelma (4) Kilpailukyky

Tuetaan kaikkia ratkaisuja, jotka lisäävät suomalaisen työn kilpailukykyä suhteessa keskeisiin kilpailijamaihimme. Jos sanoo kannattavansa kaikkia ratkaisuja, ei ole yhtään ratkaisua esittää tai sitten ei uskalla sanoa. Työuria pidennetään. Työuran katkoksia ja työikäisten poissaoloja työmarkkinoilta vähennetään. Työttömyysturvaa uudistetaan sen keston ja porrastuksen osalta työn vastaanottoa kannustavammaksi. Tällä varmaankin tarkoitetaan kotihoidontuen lyhentämistä ja muita perhevapaita. Työttömyysturva sellaiseksi kuin se on Ruotsissa?

Vaalilupausten kommentointia

Kokoomuksen hallitusohjelma (3) Työllistämisen esteet

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan nykyistä enemmän joustoja. Kannustetaan työntekijöitä ja työnantajia lisäämään paikallista sopimista ja siihen liittyvien neuvottelurakenteiden syntymistä. Ei varsinainen hallitusohjelma kohta, jos kerran lähdetään siitä, ettei asia kuulu hallitukselle ja eduskunnalle.

Vaalilupausten kommentointia

Kokoomuksen hallitusohjelma (2) Työelämätavoitteita

Uudistetaan työaikalainsäädäntö vastaamaan työelämän muutoksia. Lisätään työajan joustoja. Laajennetaan työaikapankkien käyttöä. Lisätään osa-aikatyön mahdollisuuksia, jotta erityisesti pienten lasten vanhemmat, osatyökykyiset, vanhuseläkkeellä olevat ja työeläkkeellä olevat voivat osallistua nykyistä joustavammin työelämään. Tästä puuttuu konkretia, joten vähän hankala ottaa kantaa. Työajan joustot ovat hyvä asia, jos työntekijän mielipidettä kuullaan myös, mutta erittäin huono, jos työnantaja voi yksipuolisesti määrätä. Osa-aikatyön mahdollisuuksia yritettiin parantaa SATA-komiteassa suunnilleen noista syistä, joita tässä esitetään, mutta kokoomus…

Jatka lukemista

Talouspolitiikka, Vaalilupausten kommentointia

Kokoomuksen hallitusohjelma (1) Työnteon kannattavuus

Kokoomuksen ohjelma on niin paljon pidempi kuin Keskustan, että en pysty käsittelemän sitä yhtä kattavasti, vaan poimin siitä kiinnostavimpia kohtia. Sosiaaliturvaa ja verotusta uudistetaan siten, että työllä ansaitusta eurosta jää pienillä tuloilla aina vähintään 50 senttiä käteen. Hienon tuntuinen tavoite, jota kannattaa ihan mielellään. Katsotaanpa mitä tämä tarkoittaa. Toimeentulotuki takaa yksin vuokralla asuvalle Helsingissä noin 1135 €/kk puhtaana käteen. Tästä noin 650 on asumiskulkujen korvaamista ja 485 € toimeentulotuen…

Jatka lukemista

Vaalilupausten kommentointia

Keskustan ”hallitusohjelma” (5/5) Talous

Koko Suomeen 200 000 työpaikkaa lisää, talous kahden prosentin kasvu-uralle yrittäjyyttä vahvistamalla, velaksi eläminen loppuu Tavoite: Vuonna 2019 talous kasvaa kahden prosentin vauhdilla, työpaikkojen määrä lisääntyy kohti 200.000 työpaikan tavoitetta yksityisellä sektorilla. Valtiontalouden todellinen alijäämä painetaan alle kahden miljardin euron ja kuntatalouden alijäämä noin miljardiin. Tämä sinänsä rehellinen laskelma paljastaa tilanteen hirvittävyyden. Kova nousukausi, epärealistisen hyvä työllisyyden paraneminen, kahden miljardin valtion talouden säästöt ja sen jälkeen valtio ja kunnat…

Jatka lukemista

Vaalilupausten kommentointia, _

Keskustan ”hallitusohjelma” (4/5) Biotalous ja kestävä kehitys

Suomi biotalouden, kiertotalouden ja kestävän kehityksen edelläkävijäksi (Jotenkin pitäisi saada muut maat hidastamaan, että pääsisi niiden edelle) Hiiletön Helsinki 2025 –hanke käyntiin Olen vähän esteellinen kommentoimaan tätä asiaa, mutta miksi vain Helsinki? Miksei hiiletön Espoo, Turku, Naantali, Pori tai vaikka Fortum? Helsinki saa nyt kovin ristiriitaista palautetta, kun toisaalta vaaditaan pysymään poissa puumarkkinoilta, jotteivat sellutehtaat vaarannu ja puun energianpolton tuki muutetaan sellaiseksi, että se soveltuu vain pienimittakaavaiseen polttoon. Kun…

Jatka lukemista

Vaalilupausten kommentointia

Keskustan ”hallitusohjelma” (3/5) Hallinto

Suomi julkisen sektorin johtamisen, byrokratian purkamisen, digitalisaation ja kokeilujen mallimaaksi Taas mallimaa! Tarkoitetaanko tällä, että Suomen käytännöistä otetaan oppia vai että niistä otetaan opiksi? Lupakäytäntöjä helpotetaan ja normeja puretaan (erityisesti yrittäjyyden ja investointien lupabyrokratia, kolmas sektori, maatalous, asuminen ja maankäyttö) Normien purkaminen yleisellä tasolla oikein hyvä tavoite, mutta sitten tulevat vastaan yksityiskohdat. Jokaisella normilla on ainakin joskus ollut jokin peruste. Lupabyrokratiaa kannattaa yksinkertaistaa niin, että viranomaisilta haetaan hankkeeseen yksi…

Jatka lukemista

Vaalilupausten kommentointia

Keskustan ”hallitusohjelma” (2/5) Suomi luovuuden, osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen kärkimaaksi

(Suomi kärkimaaksi siinä tai tässä on niin kulunut fraasi, että pitäisi antaa sakot sen käytöstä, ellei todella tarkoita, että olisi mitään edellytyksiä maailman parhaaksi.) Perusopetuksen koulupäivän ja oppimistapojen uudistus: liikutaan tunti päivässä, otetaan käyttöön mobiilit oppimisympäristöt ja pelinomainen oppiminen Liikkuminen tunti päivässä, mutta vain kohtuullisesti hengästyen taitaa olla nykytietämyksen mukaan paitsi terveellistä, myös edistävän oppimista, kunhan se sijoittuu koulupäivän sisällä oikein eikä ole jumppamaikan lukujärjestyksen määräämä. Mobiilit oppimisympäristöt voivat…

Jatka lukemista