Eduskuntatyö, Kaupunkisuunnittelu, Oden vaaliohjelma

Oden vaaliohjelma: kaupan suuryksiköitä ei tarvitse säädellä asutuksen keskellä

Kaupan yksikkökoon säätelystä voidaan luopa kaikkialla siellä, missä kilometrin säteellä kaupasta asuu vähintään kymmenentuhatta ihmistä sekä siellä, missä lähimmälle raideliikenteen pysäkille on alle 600 metriä. Kunta voi asemakaavaan liittyvistä syistä kuitenkin rajoittaa myymäläkokoa, mutta maakuntakaavaa tai ympäristöministeriön hyväksyntää nämä keskeisesti sijaitsevat kaupat eivät tarvitse.

Eduskuntatyö, Kaupunkisuunnittelu, Oden vaaliohjelma

Oden vaaliohjelma: kielletään asunnon ja autopaikan kytkykauppa

Kielletään kytkykauppa, jossa uustuotantoalueilla autopaikkojen kustannukset on sälytetty osaksi asunnon hintaa. Kytkentä nostaa asuntojen hintoja, lisää autopaikkojen kysyntää ja siirtää autoilun kustannuksia autottomien maksettavaksi. Lakia asunto-osakeyhtiöistä täsmennetään siten, että vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä, joissa yhtiö omistaa autopaikat, paikkojen vuokraoikeus on huutokaupattava kerran vuodessa, jotta asukkaita ei saatettaisi eriarvoiseen asemaan keskenään.

Kaupunkisuunnittelu, Oden vaaliohjelma, Talouspolitiikka

Oden vaaliohjelma: laki kiinteistöveron asteittaisesta korottamisesta

On säädettävä laki kiinteistöveron asteittaisesta nostosta kymmenen vuoden aikana nykyistä huomattavasti korkeammalle tasolle. Kiinteistöveron tulee kohdistua tonttimaan ja sillä olevan rakennusoikeuden arvoon, ei siihen, kuinka hyvä ja hyväkuntoinen rakennus tontilla sijaitsee. Kiinteistövero tulee säilyttää verotulojen tasauksen ulkopuolella. Veron pohjana oleva kiinteistöjen arvostus on vastattava maapohjan ja rakennusoikeuden todellista arvoa ja tämän arvon on reagoitava nopeasti esimerkiksi liikenneverkon muutoksiin. Taajamamaan ja rakennusoikeuden arvoon kohdistuva kiinteistövero on ihanteellinen vero, jolla ei…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, Oden vaaliohjelma

Oden vaaliohjelma: varainsiirtoverosta luovuttava

Koska tämän vaalikauden tärkeimmät linjaukset on jo tehty, kannattaa nostaa katse seuraavaan. Kokoan tämän otsikon alle isoja ja pieniä asioita, joita seuraavan kauden hallitusohjelmaan pitäisi ottaa. Nämä tulevat aivan sekalaisessa järjestyksessä tipoittain. Jossain vaiheessa, toivottavasti jo ennen eduskuntavaaleja, kokoan ne jonkinlaisen jäsennyksen alle. Jos palaute antaa siihen aihetta, voin myös muuttaa tekstiä ennen sen kokoamista yhteen. *** Varainsiirtoverosta on asunto- ja kiinteistökaupoissa luovuttava kokonaan. Kyseistä veroa ei voi perustella…

Jatka lukemista

Oden vaaliohjelma

Vaaliohjelmaani: Sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus

Eri tahot yrittävät keksiä kaikenlaisia taloudellisia silmänkääntötemppuja sosiaalisen asuntotuotannon rahoittamiseksi. Niille yhteistä on ajatus, että rahoittavan tahon pitäisi päästä jotenkin hyötymään vallitsevasta asuntopulasta ja tästä seuraavasta markkinavuokrien korkeasta tasosta. Tästä palkinnoksi ne antaisivat asunnot vähäksi aikaa vuokralle vähän edullisempaan hintaan. Kokoomuksen ja rakennusteollisuuden ajama välimuotomalli tarkoittaa, että sijoittaja saa yhteiskunnan subvention asunnon lainalle ja kunnalta edullisen tontin, jos asunto sitoutuu pitämään asunnon vuokra-asuntokäytössä 5-10 vuotta. Sen jälkeen sen voi…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, Oden vaaliohjelma

Vaaliohjelmaani: ratikat nopeammiksi

Helsingin raitiovaunuverkosto tulee kehittää nykyistä selvästi nopeammaksi päämääränä noin 20 km/h matkanopeus. Tämä tarvitsee erityisesti omia kaistoja, jotka on erotettu autoliikenteen kaistoista reunakivellä, jotta raitiovaunujen esteetön kulku on mahdollista. Tämän jälkeen on mahdollista muuttaa raitiovaunujen liikennevaloetuudet nollaviive-etuuksiksi, kun voidaan nykyistä tarkemmin arvioida, milloin vaunu tulee valoihin. Pääsääntöisesti raitiovaunujen ei pitäisi missään oloissa jäädä valoihin aivan ydinkeskustaa lukuun ottamatta, jossa raitiovaunut joutuvat väistämään toisiaan. Monilla katuosuuksissa ratikkakaistan edellytyksenä on kadunvarsipysäköintipaikkojen…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, Oden vaaliohjelma

Vaaliohjelmaani: pakollisesta pysäköintinormista on luovuttava

Kiinteä pysäköintinormi ei sovi alueille, joilla pysäköintipaikan hinta nousee kymmeniin tuhansiin euroihin. Kaavoituksessa on tehtävä pysäköintipaikkojen toteuttaminen mahdolliseksi, mutta siihen ei tule pakottaa. Pysäköinnin hinta on erotettava asunnon hinnasta. Kätevintä on rakentaa pysäköintipaikat alueen pysäköintiyhtiön lukuun. Yhtiö kerää varat vuokraamalla tai myymällä pysäköintipaikkoja.

Kaupunkisuunnittelu, Oden vaaliohjelma, _

Seuraavat 400 000 helsinkiläistä on julkaistu.

Kaupunkisuunnittelupamflettimme ”Seuraavat 400 000 helsinkiläistä” on nyt julkaistu nettiversiona. Paperille painettuna se on saatavissa viikon sisällä. Helsingin seudulle ennustetaan tulevan 25 vuodessa 400 000 asukasta lisää. On seudun suurimpia päätöksiä, mihin tälle väestömäärälle rakennetaan asunnot. Kirja on voimakas kannanotto ehyemmän ja tiiviimmän yhdyskuntarakenteen puolesta, kaupungin, jossa voidaan liikkua, jalan, pyörällä ja raitiovaunuilla. Kokeilemme nettiversiossa mikrorahoitusta nähdäksemme, voiko tällä periaatteella rahoittaa kirjan tekemistä Suomessa. Kirjan voi ladata ilmaiseksi, mutta toivomme…

Jatka lukemista