Hallitus vie Suomea aivan eri suuntaan kuin pitäisi

Olen surullinen siitä suunnasta, johon hallitus on Suomea viemässä. En jaksaisi jäkättää hallitusohjelman pöyristyttävistä yksityiskohdista, koska ongelmana on suunta eivätkä yksityiskohdat. Enkä sitä paitsi usko, että osa-aikatyötä tekevältä yksinhuoltajalta lopulta viedään 400 euroa kuussa, vaikka niin uhotaan.

Olen tavoitellut pienten tuloerojen yhteiskuntaa, mutta aivan eri keinoin kuin poliittinen vasemmisto on tavoitellut. Tarpeesta uudistaa työelämää olen samaa mieltä hallituksen kanssa. Se pitäisi tietysti tehdä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, mutta jos palkansaajajärjestöillä ei ole halua uudistaa mitään, se on tehtävä heidän neliraajajarrutuksestaan huolimatta.

Olen nähnyt jäykän työehtosopimusjärjestelmän paitsi köyhdyttävän tätä maata myös olevan suurena syynä esimerkiksi miesten ja naisten palkkaeroihin – säännösteleehän järjestelmä miesten palkkoja ylöspäin ja naisten alaspäin. Mitenkään muuten veturinkuljettajan  (koulutus 8 kk) palkka ei voisi olla kaksinkertainen lähihoitajan (koulutus 2-3 vuotta) palkkaan nähden.

Markkinaehtoiset palkat ja täydentävät tulonsiirrot

Minun ajatukseni taloudellisesta tasa-arvosta on ollut antaa työvoiman hinnan määräytyä melko markkinaehtoisesti ja tasata tästä koituvat tuloerot pieniä palkkoja täydentävillä tulonsiirroilla. Sellaisessa yhteiskunnassa rakenteellinen työttömyys olisi paljon pienempää kuin säädeltyjen palkkojen yhteiskunnassa ja tulonjako olisi oikeudenmukaisempi.

Huomattakoon, että palkka-asteikon yläpäässä palkat määräytyvät jo nyt markkinaehtoisesti, vaikka Akava ei järjestöllisistä syistä sitä tunnustakaan.

Hallitus pyrkii päinvastaiseen. Se leikkaa työttömiltä ja sairailta, mutta vielä enemmän se leikkaa pienipalkkaisilta osa-aikatyötä tekeviltä. Tarkoitus näyttää olevan lopettaa täydentävät tulonsiirrot.  Pyritään markkinaehtoisiin palkkoihin mutta niin, ettei eroja tasata lainkaan.

Tähän tietysti vastataan, että tasaahan verotus. Verotus tasaa tuloeroja suuri- ja pienipalkkaisten välillä, mutta ei lainkaan pieni- ja vielä pienempipalkkaisten välillä. Siihen tarvitaan täydentäviä tulonsiirtoja. Siinä osassa työmarkkinoita myös ovat suurimmat ongelmat.

Taikasauva laskee tasapainotyöttömyyden nollaan?

En tiedä mitä pitkittyneissä hallitusneuvotteluissa on oikein tapahtunut, mutta kaikki siellä olleet tuntuvat uskovan kiiluvasilmäisesti, että kun työttömien ja sairaiden tulonsiirtoja työttömiltä ja sairailta leikataan, nämä tervehtyvät ja työllistyvät oitis ja heistä tulee hyväpalkkaisia ja ammattitaitoisia työntekijöitä.

On jokseenkin mahdotonta, että kaikki kohtaanto-ongelmat katoaisivat tuosta hetkessä ja tasapainotyöttömyys painuisi nollaan.

Etteikö sairailta leikattaisi? Sairauspäivärahaan ei puututa eikä työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta sairauden köyhdyttämälle asumistuki on olennainen osa taloutta ja asumistukea leikataan, Helsingissä oikein rutkasti.

Työttömien köyhdyttämisellä tarkoitan työmarkkinatukea saavia. Heiltä viedään lapsikorotukset ja heikennetään asumistukea. Siitä on selvää näyttöä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston pidentäminen ja tason porrastaminen nopeuttaa työllistymistä. Ansiosidonnaista saavat ovat työmarkkinoilla halutumpia, ovathan he olleet ennen töissä.

Ramman aasin kepittäminen

Ongelmana ovat työmarkkinatukea saavat, jotka eivät ole olleet koskaan tai ainakaan pitkään aikaan töissä. Heidän joukossaan on huomattavan paljon niitä, joiden mahdollisuudet työllistyä ovat vähäiset. Sipilän hallitus selvitti perustulokokeilulla, saadaanko pitkäaikaistyöttömät työllistymään, jos se tehdään heille erittäin kannattavaksi. Ei saatu, tosin maahanmuuttajat saatiin.

Ajatus patistaa työttömät töihin tekemällä heistä köyhiä johtaa pienellä osalla siihen, että he työllistyvät, mutta valtaosalla siihen, että he vain köyhtyvät. Varastan tähän Mika Malirannan termin aamun Hesarista. Tämä on ramman aasin kepittämistä. Tosin hän tarkoitti sillä patistamista töihin matalasuhdanteen aikana.

Ei myöskään ole selvä, että työttömien köyhdyttäminen edes lisää todennäköisyyttä työllistyä. Noin kymmenen vuotta sitten eräät MIT:n ekonomistit päätyivät tutkimuksessaan vastakkaisen tulokseen. Kun työttömästä tehdään niin köyhä, että hänen arkensa on pelkkää selviytymistä, aikaa ei jäi mihinkään sellaiseen, jota työllistyminen edellyttäisi. Heidän aineistonsa koski Yhdysvaltoja. Toisenlaisista oloista kerätyt tulokset eivät välttämättä päde Suomessa, mutta sen tietysti ymmärtää, ettei työllistymistä edistä, jos päivät kuluvat leipäjonossa.

Olen referoinut tuota tutkimusta tällä blogilla, mutta en löytänyt aivan pienellä etsimisellä 3872 kirjoituksen joukosta.

Pienten tuloerojen maissa asiat ovat paremmin kuin suurten tuloerojen maissa. Se, että Suomi on maailman onnellisin maa, johtuu ratkaisevasti pienistä tuloeroista. Ennustan, että uusi hallitus onnistuu pudottamaan Suomen kärkipaikalta.

Voi olla, ettei Gini-kerroin kovin paljon nouse, mutta köyhyydessä elävien ihmisten määrä nousee ja heidän köyhyytensä syvenee.

Joukoittain väkeä toimeentulotuelle

Hallitusohjelman mukaan hallitus pyrkii vähentämään toimeentulotuella olevien määrää. Kaikki toimenpiteet näyttävät kuitenkin tähtäävän toimeentulotuella olevien määrän voimakkaaseen kasvattamiseen. Kun ensisijaisia tulonsiirtoja leikataan jopa sadoilla euroilla, mutta toimeentulotukeen ei kosketa, kymmenet tuhannet putoavat toimeentulotuelle. Hallitus kuvittelee, että köyhdyttämällä osa-aikatyötä tekeviä nämä siirtyvät kokopäivätyöhön, mutta useampia taitaa pudota toimeentulotuelle ja luopua työnteosta lähes kokonaan. Toimeentulotuessa on se vika, että tulot eivät nouse, vaikka hankkii ansiotuloja. Saa ansaita 150 €/kk, mutta kaikki sen yli menevä osa vähennetään toimeentulotuesta sataprosenttisesti.  Se on kuin kärpäspaperi. Kun sille joutuu, ei pois ole pääsyä. Kuitenkin uhotaan, että kaikki työllistyminen muka kannattaa. Tämän jälkeen ei kannata.

Työvoimassa on niitä, jotka eivät töihin kelpaa ja erityisen paljon niitä, jotka voivat tehdä vain suhteellisen huonotuottoista työtä, jossa ei edellytetä mitään erityisosaamista eikä täyttä työkykyä. Tämä uusi linja tuomitsee töihin kelpaamattomat köyhyyteen, mutta myös pienipalkkaiset joko työttömiksi köyhiksi tai työssäkäyviksi köyhiksi.

Niissä maissa, jotka ovat onnistuneet nostamaan työllisyyden korkeaksi, yleensä tuetaan matalapalkkaista työtä. Näin tehdään kannattavaksi myös huonotuottoinen työ, jonka tekeminen on parempi kuin ei tee työtä ollenkaan. Jopa Yhdysvalloissa on varsin antelias verohyvitysjärjestelmä, Earned Income Tax Credit. Kun ansaitsee itse dollarin, yhteiskunta antaa 40 senttiä sen päälle. Sen käyttöönotto lisäsi työllisyyttä melkoisesti.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri tulee muuttumaan leipäjonojen pidentyessä. Nuori, joka ei näe tulevaisuudessaan mitään toivoa, joutuu helposti rikollisille poluille. Jengiväkivaltaan syyllistyvät nuoret ovat suurimmalta osaltaan heitä, joilta on evätty mahdollisuudet menestyä laillisin keinoin.

Onko vasemmisto sittenkin oikeassa

Pitääkö minun siis hylätä ajatukseni oikeudenmukaisesta markkinatalousmaasta ja ryhtyä tukemaan ay-liikkeen tavoitteita ajaa etujaan lakkoilemalla? Risoo, mutta ehkä silti pitää, mutta se tie on köyhtyvän kansantalouden ja eriarvoisuuden tie, sillä lakkoase on tehokkain miesvaltaisilla aloilla. Kirjastonhoitajaa se ei auta.

Se myös lisää rakenteellista työttömyyttä ja sitä kautta köyhdyttää kansantaloutta. Ay-liikkeen keino on talouden kannalta työn tarjontakartelli. Ajatuksena on vähentää työn tarjontaa palkkojen nostamiseksi.  Näin päästään markkinaehtoisten palkkojen yläpuolelle, mutta sen hintana on, että työllistyneiden määrä vähenee. Niiden pienipalkkaisten asema tietysti paranee, jotka onnistuisivat pysymään töissä ja niiden huononee entisestään, jotka näin hinnoitellaan ulos työmarkkinoilta.

Voi hyvinkin olla, että tämä oikeistokonservatiivinen hallitus kaatuu seuraavissa vaaleissa ja saamme tilalle tuhoa täydentävän kiiluvasilmäisen vasemmistohallituksen, joka lähtee kääntämään maatamme takaisin  menneisyyteen. Ojasta allikkoon?

= = = =

Niissä sosiaaliturvan muodoissa, joihin hallitus lekallaan iskee, on kyllä korjattavaa. On typerää, että soviteltua päivärahaa saava pääsee kokopäivätyötä vastaaviin tuloihin jopa alle 20 tunnin viikkotyömäärällä ja on typerää tukea verovaroin kaupan alan halua teettää osa-aikatyötä. Voidaan myös  kysyä, kannattaako yhteiskunnan tukea kalliita asumiskustannuksia kaupungeissa, vai olisiko parempi, että korkeiden asumiskustannusten kaupungeissa maksettaisiin korkeampia palkkoja sen sijaan, mutta näitä asioita tulisi korjata taidolla eikä lekalla iskemällä.

Kirjoitan näistä seuraavissa postauksissa.

77 vastausta artikkeliin “Hallitus vie Suomea aivan eri suuntaan kuin pitäisi”

 1. Soininvaaran näkemys että lakkoase olisi tehokkain miesvaltaisilla aloilla ei ole ollut kuitenkaan ole yleistä viime aikoina vaan muun muassa OAJ, Tehy ja Super ovat pääasiassa naisvaltaisia joissa lakot ovat olleet yleisempiä. Myös vaihtoehto nykyiselle oikeistokonservatiivinen hallitus on todella pientä koska en usko että Keskusta lähtee SDP:n ,Vihreiden ja Vasemmistoliiton kanssa samaan hallitukseen jotta enemmistöhallitus olisi tältä pohjalta enään mahdollista. Myös RKP ei lähde enään vasemmiston kanssa hallitukseen.

   1. Niin hoitajat menivät lakkoon keväällä ja syksyllä 2022 mutta saivat palkankorotukset. Tuo laki muutos eduskunnassa jota rajoitti hoitajien lakkoa, jota muuten perussuomalaiset vastustivat ainoana oppositiopuolueena, koski vain akuuttisten hoitojen rajoittamista lakon piiristä

   2. ”Eikö hoitajien lakko kielletty käytännössä?”

    Korona-aikana oli koko ajan lakon uhka mutta mitään ei tehty.

   3. Korona-aikana ei nyt vaan voinut mennä lakkoon.

    Hoitajien olisi kannattanut keskittyä lakkokassan paisuttamiseen, eikä agitointiin ja vaatimiseen. En ymmärrä, mitä ihmettä he oikein kuvittelivat tekevänsä?

   1. Nimimerkki jt:lle kommenttina että nimenomaan VR Group kouluttaa kaikki veturinkuljettajat koska sillä on edelleen rautateihin monpoliasema. HSL vuokraa vain junakaluston VR:ltä mutta operatiivisen työn tekee edellen VR. Juna liikkenne tullaan automatisoimaan kokonaan 20 vuoden aikana jolloin veturinkuljettajien määrä tulee vähenemään radikaalisesti.

   2. Niin miksi ei?

    Riippuu aika paljon mitä tarkoitetaan vasemmistolla, kuten mitä tarkoitetaan oikeistolla.
    SDP ja Vas ovat selviä vasemmistopuolueita, ja Kok ja PS oikeisto, mutta mitä ne muut ovat?
    RKP:llä on käytännössä 2 eri linjan kuppikuntaa, oikeisto ja keskusta joka venyy tarvittaessa vasemmalle.

   3. HSL:n lähiliikenteen junat omistaa pääkaupunkiseudun kunnat oman kaluostoyhtiön kautta, ei VR. Junien ajaminen määräajaksi eteenpäin kilpailutettiin mutta VR voitti kilpailutuksen, mutta joutui alentamaan hintoja n 20% aikaisemmasta monopoliajan hintatasosta jos en muista väärin. VR halusi, koska tulot pieneni, säästää muuttamalla lähijunien kuljettajien työaikajärjestelyjä mutta se aiheutti lakkoja tässä pari vuota sitten. Kuljettajat protestoivat mm sitä että tablettikokoinen laite piti työvuoron jälkeen kuskata omalla ajallaan Ilmalan varikolle tai ottaa mukanaan kotiin, ja ruokatauosta VR ei halunnut enää maksa palkkaa vaan piti ajoittaa työvuorojen väliin.
    Rautatiealan Unionilla on kova lakkoase eikä kavahda käyttää sitä jos jollain henkilöstöryhmällä yritetään muuttaa työaikoja tai muita ehtoja huonompaan suuntaan.

    Veturinkuljettajien ja muun rautatiehenkilökunnan koulutus tapahtuu nykyisin ammattikoulussa joka ei ole enää VR:n. Käytännössä kursseille otetaan vain se määrä uusia oppilaita joita VR katsoo tarvitsevansa. Työttömyyttä ei ole ymmärtääkseni alalla.

    VR:n kilpailijoita on vain tavaraliikenteessä ja Fenniarail ja North Rail palkkaa kuljettajansa ilmeisesti huokuttelemalla VR:läisiä.

 2. ”Olen nähnyt jäykän työehtosopimusjärjestelmän paitsi köyhdyttävän tätä maata myös olevan suurena syynä esimerkiksi miesten ja naisten palkkaeroihin — säännösteleehän järjestelmä miesten palkkoja ylöspäin ja naisten alaspäin. Mitenkään muuten veturinkuljettajan (koulutus 8 kk) palkka ei voisi olla kaksinkertainen lähihoitajan (koulutus 2–3 vuotta) palkkaan nähden.”

  Poistuvatko palkkaerot jos veturinkuljettajiksi palkataan naisia ja lähihoitajiksi miehiä?

  1. Pertti Pulkkinen osui hyvään kysymykseen. Veturinkuljettajien ja hoitajien palkkauksessa on isoja eroja samoin koulutuksessa mutta Veturinkuljettajien työ lähes 24h. Sairaanhoitajien työ ei ole niinkään 24h vaan lähihoitaja on sairaanhoitajan apuna. Sekin ollut Tehyn vaatimus ettei lähihoitajalla (jotka kuuluvat Superiin) ei ole lääkintäoikeutta vaan sairaahanhoitajilla on lääkintäoikeutta . Poikkeus on tehty yöllä jolloin lähihoitajalla on lääkintäoikeus. Tässä kohtaa ay-liike rajoittaa keskenään velvollisuuksia joka vaikuttaa kokonaisuuteen ei työnataja ole aina ongelma vaan ay-liikeen sisäinen kilpailu.

   1. Ei kaikki professioiden välinen kamppailu liity ay-liikkeeseen tai sitä on ja tulee olemaan huolimatta ay-liikkeen asemasta tietyssä yhteiskunnassa. Ei lääkäreiden kohdalla puhuta ay-liikkeestä vaan lääkäriliitosta. Naisammatteista nyt vaan puhutaan eri tavoin.

  2. Veturinkuljettajien korkeat palkat johtuvat VR:n monopoliasemasta.
   Paperityölästen korkeat palkat johtuvat aluepoliittisesta historiasta tyyliin ”Suomi elää metsästä” ja ahtaajien korkeat palkat siitä että Suomi on saari.

   Naisia on em ammattiryhmissä kanssa nykyään, ja enenevässä päin.
   Lähihoitajina on miehiä kanssa ainakin kasvukeskuksissa.

   1. Tuohon Silfverbergin näkemykseen että Veturinkuljettajien korkeat palkat johtuvat VR:n monopoliasemasta on todennäköisesti pienempi tekijä se että Veturinkuljettajien työ on lähes ympärivuorokautinen jossa on vähän taukoja koska junien aikataulujen vaihto välit ovat lyhyet. Todennäköisesti jos VR:n lähiliikenne avataan kilpailulle esim pääkaupunkiseudulla todennäköisesti palkat nousevat koska yksityinen rautatieyhtiö joka harjoittaa lähiliikennettä voi rekrytoida veturinkuljettajia VR:ne kannattamattomilta linjoilta.

   2. Niin eiköhän veturinkuljettajien kouluttamisesta vastaa ainoastaan VR. Mikähän olisi kuljettajan palkka, jos näitä tulisi ulos esim. sata per vuosi?
    Ja Rahulille tiedoksi, että molemmilla on 24 työ, jossa olettaisin että veturinkuljettajalla on tarkemmin määritellyt tauot (samalla lailla kuin muillakin ammattikuljettajilla). Ei se veturikaan kulje samoilla silmillä määrättömästi.

   3. En nyt kyllä oikein ymmärrä , miten paperityöläisten korkeat palkat johtuisivat aluepolitiikasta.
    Eiköhän nämä ökypalkat ole seurausta ay-liikkeen röyhkeydestä.

 3. >”Voi hyvinkin olla, että tämä oikeistokonservatiivinen hallitus kaatuu seuraavissa vaaleissa ja saamme tilalle tuhoa täydentävän kiiluvasilmäisen vasemmistohallituksen, joka lähtee kääntämään maatamme takaisin menneisyyteen. Ojasta allikkoon?”

  itsekin mietin että tämän oikeistojätteen pahin synti ei ole menetetyt neljä vuotta, vaan kahdeksan vuotta kun lasketaan demari valta sen jälkeen päälle. ja ne demarit voivat olla vielä huonompia. nyt tekisi mieli ottaa gigafoni ja suunnata niihin vihreisiin jotka taktikoi demareita ja kokoomusta, KANNATTIKO!

  seuraavasta varmaan saan satikutia, mutta mulla on vähän hassut taustat. jos seuraavat vaalit menee satumaisesti, niin seuraava hallitus olisi vihreät ja keskusta vetoinen, siten että demarit ja kokoomus olisi pienemmät kuin vihreät tai keskusta. eli jos demarit tai kokoomus olisi hallituksessa niin ne olisi apupuolueita. sanotaan vain lisäksi että hyvät vaihtoehdot ovat vähissä.

  muuten eurovaalit on tulossa! voi muuten olla poikkeuksellisen tärkeät.

  yksi mistä et (osmo soininvaara) ole hirveästui puhunut, ehkä helsinkiläisyys näkyy. on suhde yhteiskunta. itse olen enemmänkin korpi suomesta, ja suomessa tupataan työllistymään aika paljon suhteiden kautta. tämä oli jo ongelma ennestään, mutta veikkaan että tämä pahenee tässä oikeistojätteessä. veikkaan että suhdetyöpaikat leviää myös pääkaupunkiseudun ongelmaksikin.

  1. ”veikkaan että suhdetyöpaikat leviää myös pääkaupunkiseudun ongelmaksikin.”

   Yhden yli rekrytoiminen on yksi persereikä. Meillä on viranomaistahoja, jossa koko duunariportaan valinnan on tehnyt sama taho muutaman kymmenen vuoden ajan. Monet paikat persuuntuvat. Enkä tarkoita tällä pelkästään poliisia. Hallitusohjelma on muuten aikamoinen hillotolppa poliisille. Yli tuhat uutta poliisia kentälle. Se on helsingin mamuongelmaan yksi poliisi jokaiseen risteykseen jos tuo menee kuten on sovittu

   1. Nimimerkki Kommenttin kommenttiin ettei Helsingissä ole ns ”mamuongelmaa” vaan nuorisorikollisuus koostuu kantasuomalaisista kuin maahanmuuttajista.

   2. ”Nimimerkki Kommenttin kommenttiin ettei Helsingissä ole ns “mamuongelmaa” vaan nuorisorikollisuus koostuu kantasuomalaisista kuin maahanmuuttajista.”

    Pahoittelut ensinnäkin asiattomasta ja huonosta kommentoinnista. Jaan tämän näkemyksen, että tätä ongelmaa ei ole.

    Lyhyellä ja hutaisevalla kommentilla tarkoitin sanoa, että poliisi on tutkitusti täynnä persuja ja kokoomuslaisia. Laaja maaseutu pitää poliiseissa vielä noin 10% keskustan kannatuksen, mutta vihervasemmistoa siellä ei ole käytännössä ollenkaan. Tai vihreät nyt taitaa saada 2%, mutta vasemmisto pyöristyy nollaan.

    Tämä on siis meidän poliisi puoluekartalla. Tuo on niin huono otanta yhteiskunnasta, että tähän on pitänyt ihan todella pyrkiä. Se ei ole tullut vahingossa.

    Sitten poliittisesti väännettiin siitä, että tuolle porukalle pitää saada lisärahotusta. Suurin syy politiikassa on ollut aiemmin mainittu asia. Tällä ei tarvitse olla totuuspohjaa. 10% odotettiin ja oliko se 9%, mikä toteutui. Poliisin lisäbudjetti on ainakin puheissa ollut tulossa kenttätyöhön ja tästä näkyi jo laskelma, että se on yli tuhat uutta poliisia kentälle. Jos siis edelleen uskotaan, että menee kuten huudetaan. Ja koska se mainittu asia, johon poliisit tarvitaan on tuolla kehä kolmen sisällä, niin hallituspuolueen huutelun perusteella teillä on siellä kohta konstaapeli joka risteyksessä kuten bagdadissa.

    Siis tuossa ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ensinäkin voi todeta, että rahat kyllä menee, mutta ei sinne kentälle ketään tule lisää. Poliisia kun ei valvo suomessa kukaan ja jos poliisi alkaa näkymään, niin millä ne huutaa seuraavalle vaalikaudelle uutta korotusta?

    Hyvä vihollinen voi aivan yhtä hyvin olla todellinen kuin keksitty. Elämme kuitenkin totuuden jälkeisessä maailmassa

   3. Haluan vielä jatkaa hieman tästä poliisi-jokaisen-risteykseen-helsingissä- aiheesta.

    https://yle.fi/a/74-20051766?origin=rss

    Mari Rantanen ehdottaa, että 14 vuotiaat vankilaan ja poliisille oikeus tehdä ruumiintarkastuksia mamualueilla. Toki virallisessa uutisessa ei käytetä sanaa mamualue vaan mainitaan, että ruumiintarkastusoikeus annettaisiin ”tietyille levottomille alueille.”

    Seuraavaksi kannattaa huomioida, että nämä termit ovat juridisia termejä, joissa on määrätyt toimintamallit. Henkilöntarkastus on pakkokeinolaissa määriteltyä henkilöön kohdistuva etsintää. Tässä persujen esityksessä ei ole kyse henkilöntarkastuksesta, jonka saa käytännössä poliisi tehdä esihenkilönsä luvalla tilanteessa, jossa on epäily yli 6 kk vannkeuden mahdollistavasta rikoksesta.

    Ei. Tässä on kyse ruumiintarkastuksesta. Laki on tässä aika jyrkkä. Se ei rajaa toimenpidettä pelkästään lääkärin tekemäksi, mutta käytännössä en usko, että sitä suomessa kukaan muu enää tekee. Se, mitä ministeri ajaa ja haluaa on juuri mamuihin ja mamualueille kohdennetut ruumiintarkastusoikeudet. Laki ei ehdottomasti rajaa tätä lääkäreiden työksi, vaan poliisi on lain mukaan viranomainen, jolle tämä oikeus voidaan antaa. Se on ihan sama, miten kauniisti tätä yrittää tulkita, niin ministeri on nyt toistuvasti ja monta kertaa hakenut tätä ruumiintarkastusoikeutta poliisille mamuihin kohdentuen.

    Tämä on sitä suurinta rasistista paskaa, mille meidän yhteiskunta on jo sokeutunut. Tulkitkaa joku tämä muuten kuin siten, että persu ministeri haluaa antaa persu poliiseille oikeuden työntää nyrkkinsä maahanmuuttajien perseisiin ja pilluihin ilman mitään syytä. Vain koska asuu mamualueella.

 4. Joku Kokoomuksen kansanedustaja (Nimeä en muista.) sanoi, että palkalla on tultava toimeen. Perusteli sillä käsittääkseni asumistuen poistamista työssäkäyviltä. Onko kysymys jonkinlaisesta hevosenkenkäilmiöstä?

 5. Mies- ja naisalojen palkkakuopan tärkeimpiä syitä kyllä ei ole mikään ”AY-liike” yleensä, vaan se, että naisvaltaisten alojen työtaistelut käydään aina toinen käsi sidottuna selän taakse – tietoisena siitä, että hallitukset alkavat aina todella herkästi sorvata pakkolakeja hoiva-alojen mennessä lakkoon. Ehkä olennaisin, tai ainakin olennaisimpia, osa tätä kehitystä oli v. 2007 potilasturvalaki, antifeministisin teko muutamaan vuosikymmeneen – jota vihreät olivat hallituksessa taputtelemassa läpi muun hallituksen mukana.

  1. Usein tunnutaan unohtavan se miksi hallituksen on kaikesta muusta huolimatta asetettava ihmisten henki- ja terveys etusijalle. En ole vielä tavannut sellaista joka julkisesti ilmoittaisi ettei hallitus saa varmistaa sitä ettei lakolla aiheuteta ihmisille hengenvaraa, vaikka useat ovatkin sitä mieltä ettei edes silloin saa rajoittaa lakko-oikeutta. Oletko tosiaan sitä mieltä ettei hallitus olisi saanut turvata potilaita jotka tarvitsevat akuuttia välttämätöntä hoitoa? Et kai sentään vaikka annatkin niin ymmärtää.

   Mutta vaikka olisikin katkera siitä että meillä on potilasturvallisuuslaki, niin on aivan älytöntä että purkaa katkeruutensa kannattamalla hallitusta joka vie naisvaltailta aloilta kokonaan mahdollisuudet korjata jälkeen jäänyttä palkkatasoa. Orpon hallitushan on estämässä lakkoihin osallistumista laajasti ja estämässä vielä senkin ettei yksikään ala voi saada parempia korotuksia kuin vientiala, vaikka ala olisi jäänyt kuinka jälkeen muiden alojen palkkakehityksestä.

   Ei kai hoitoalallakaan voida olla kuitenkaan niin ajattelemattomia että kannatetaan Orpon hallituksen leikkauksia ja työelämäheikennyksiä sen takia että on jouduttu aiemmin säätämään laki jolla taataan potilasturvallisuus ja ihmisten henki. Jos, niin eipä siinä silloin voi syyttää kuin itseään ja miettiä mitä onkaan tilannut. Nyt niitä rajoituksia on sitten tulossa oikein urakalla, tilasi tai ei. Onneksi sentään osa työntekijöistä älyää niitä sentään vastustaa vaikka on niitäkin, yleensä järjestäytymättömiä YTK:laisia, jotka kannattavat hallituksen heikennystoimia työntekijöiden oikeuksiin. Persuja, kokoomusta, kristillisiä tai RKP:tä äänestäneitä lienevät, tai sitten niitä jotka eivät äänestä ollenkaan mutta elelevät työelämässä muiden työntekijöiden ajamien etujen siivellä, jotkut vieläpä valittaen.

   1. ” estämässä vielä senkin ettei yksikään ala voi saada parempia korotuksia kuin vientiala, v”

    Eihän tuo koske muuta, kuin valtakunnansovittelijan kätilöinä sopimuksia. Valtakunnansovittelijan linja on jo muutenkin ollut pitemmän aikaa, että sinne ei tulla hakemaan korotuksia, vaan että sovittelija ehdottaa yleisen linjan mukaisia korotuksia.

    Jos haluaa hyvät korotukset, niin oitäisi nyt vain opetella neuvottelemaan ja lakkoilemaan itse, eikä mennä heti sovittelijan juttusille. Sairaanhoitajien lakot olivat ihan vitsejä, parin viikon ja muutaman päivän määräaikaisia lakkoja ja sitten suoraan potilasturvallisuutta vaarantavat jutut. Sitten ihmetellään, että Mites tässä näin kävi.

    Mitä ihmeen lakkoja ne semmoiset on?

 6. Ihmeellistä että hallituksella ja VM:n ponnaripojalla ei ole mitään tajua mitä tapahtuu kun he vetävät näistä naruista. Tavoitellaan puheissa jotain pohjoismaista, mutta tehdään ihan muuta. Ja miten näsäviisaan pikkulapsen tasolla toimiva voi olla valtiovarainministeri ja larppaavan jotain thatcherismia? Tässä tuhotaan verrattain parhaimpiin kuulunutta maata monessa asiassa ja lopulta ollaan samassa missä jenkeissä ja briteissä. Yleinen asevelvollisuuskaan ei tule kestämään suuria repeämiä yhteiskunnassa. Lizz Trussista ei näköjään opittu mitään, kun veroja alennetaan velalla ja saadaan vain korot nousuun. Mitään konservatiivista tässä ei ole, vaan Suomessakin oikeisto on radikaali
  tv-evankelistojen tapaan toimiva ketkujen kupla, joka keskitttyy keräämään itselleen ja kavereilleen.

  1. ”Yleinen asevelvollisuuskaan ei tule kestämään suuria repeämiä yhteiskunnassa.”

   Tätä ei varmaan tarvitse erikseen mainita, mutta asevelvollisuus on tullut jo päätökseen.

   1. Tarkoitatko sitä, että nykyisin on ilmoitusasia vaihtaa henkilötunnuksen loppuosa niin, ettei tällä vaivata?

   2. Oletko meidän suomalaisten asialla ? Itänaapurissa taputetaan karvaisia käsiä yhtenäisyyttämme rapauttaville kommenteille.
    Oletko tosiaan sitä mieltä, että yleistä asevelvollisuutta tarvita. Kuulisin mielelläni perustelut.

   3. mprrssn, veikkaan että tätä ilmoitusasiaa tulee käyttämään vain muutama nuori. Jos esim. lääkäriltä saatava c on ollut toistuvasti e ja haluaa päästä jo pikkuhiljaa eroon tästä velvollisuudesta, niin joku voi kokea tämän ihan vaihtoehtona. Mitään isompaa vaikutusta tällä ei ole. Kuten ei silläkään, että hetun loppuosan vaihtamalla saa noin 30% palkankorotuksen inttiajalle.

    Eemil saa toki taputtaa karvaisia käsiään. Jos sinulta meni ohi, niin me ollaan natossa nyt. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että puolustusvomien budjetti tulee olemaan noin 2% luokkaa. Sellainen pikku twist siinä on, että tätä ei jatkossa lasketa kuten aiemmin vaan tuosta varusmiehestäkin tulee kulu. Näin jo siprin laskelmaa suomen kulurakenteesta ja kyllä tässä tulee ruoska sivaltamaan heti kun tuo naapurin sota lakkaa. Ei mitään tolkkua maksaa tälläisiä summia, kun on liitossa.

    Nyt toki ymmärtää, että Marin laittoin sen n. +38% pv:n menoihin. Nykyinen hallitus ei toki Ukrainaa samassa mittakaavassa tue ja ensi töikseen ilmoitti, että leikkaa tukea todella paljon.

    Itsehän olen siis sitä mieltä, että Suomen tulisi olla sekä aktiivisempi että avokätisempi.

  2. Nimimerkki Kellarista kommenttina tuohon Liz Trussin veropolitiikkaan niin se aivan erilainen kuin Orpon hallituksen veropolitiikka koska Trussin veropolitiikassa kaikki verot laskettiin joka vaikutti siihen että eläkerahastojen arvo laski koska Englannin punnnan arvo laski. Suomessa eläkerahastot ovat hyvässä kunnossa ja euro auttaa tässä kohtaa siinä että valuutan arvo on vakaa eli se ei ole pörssi spekulaation kohteena. Ainoa thatcherismistä kopioitu elementti Orpon hallitusohjelmassa on poliittisten lakkojen rajoittaminen ja laittomien lakkojen lakkosakkojen suora perintä työntekijöiltä jotka ovat olleet laittomanlakonpiirissä j0ka on todettu laittomaksi työtuomioistuimen toimesta

   1. Kommentille vastaan niin, että luulo Nato-liittoutumisesta jotenkin muuttaisi suomalaista yleistä asevelvollisuutta , on väärä.
    Tosin muuttaa kyllä tietyllä tavalla. Nimittäin jos sota Ukrainaa vastaan päättyy, niin paine Suomea ja Baltiaa vastaan kasvaa.
    Kun Venäjä saa sotakoneiston uuteen nousuun, niin puolustuksellisesti heikot joutuvat alueluovutuksiin.
    Natoliitoutuminen nostaa Suomen kyvyn uuteen lujuusluokkaan, joten meidän ei tarvitse pidentää varushenkilökoulutusta ja edelleen jatkuva yleinen asevelvollisuus pitää reservin riittävässä vahvuudessa.
    Juuri nyt Lavrov purki pettymystään Suomen puolustuskyvyn päivityksestä.
    Kremlin laatimat Venäjän laajentumissuunitelmat menivät kertahetolla päin h******iä.

    Tosin paraikaa venäjämieliset tiedonkerääjät raportoivat meneillään olevista sotaharjoituksien heikoista kohdista ja vähättelevät Kremlille puolustuksen iskukykyä. Ja eiköhän Hesari kohta julkaise kartan inframme haavoittuvuuksista.

  3. ”Ihmeellistä että hallituksella ja VM:n ponnaripojalla ei ole mitään tajua mitä tapahtuu kun he vetävät näistä naruista. Tavoitellaan puheissa jotain pohjoismaista, mutta tehdään ihan muuta. Ja miten näsäviisaan pikkulapsen tasolla toimiva voi olla valtiovarainministeri ja larppaavan jotain thatcherismia?”

   Todellakin, hyvin vaikea käsittää miten hallituksen jehuilla ja VM:n ponnaripojalla voi olla näin karmean huono kokonaisymmärrys toimien seurauksista, yhteisvaikutuksista jne. Mutta toistan mitä kirjoitin aikaisemassa viestissäni toisessa Osmon postauksessa: Heikossa tilassa on suomalainen meritokratia, todella heikossa. VM:n väitetty talousosaaminen vaikuttaa tämän hallitusohjelman perusteella aivan ala-arvoisen heikolta, ei näillä henkilöillä ole mitään asiaa nostaa palkkaa VM:ssä.

 7. Ymmärrän että Osmolla on hyvää tahtoa ja uskoa että myös muilta sitä löytyy kun toimitaan kuten markkinauskovaiset ovat opettaneet. Muatta kuten nähdään niin tuolle uskolle ei ole perusteita, vaan Suomessa olllaan nyt samalla tiellä kuin aikanan USA:ssa ja Britanniassa 1980-luvulla ja se tie ei ole hyvä. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000009873861.html

  Usein vaikuttaa vahvasti myös siltä että tietämys työehtosopimuksita ja todellisuudesta niiden niiden antamista mahdollisuuksista ovat kovin puutteelliset. Kannattaa tutustua niihin ennen kuin puhuu työelämän jäykkyyksistä ja siitä ettei asioista voida sopia paikallisesti ja laajastikin. Ja jos on sitä mieltä että noiden sopimusten mahdollistamia paikallsia sopimuksia voitaisiin käytää myös laajemmin, niin sen sijaan että syyttää ammattiyhdistysliikettä, niin kannattaisi syyttää niitä jotka eivät suostu siihen että myös työntekijän neuvotteluasema turvataan. Eiväyt tuota paikallisen sopimisen laajentamista tarvitse oikeasti muuta kuin ne työnantajat joilla on ketunhäntä kainalossa ja jotka eivät sen takia halua neuvotella asioista vaan sanella. Kun työntekijöiden neuvotteluasema turvataan, niin asia järjestyy kyllä. On todella sokeaa tai ideologista syyttää työntekijöitä ainakain siitä että he puolustavat työntekijöiden asemaa!

  Jos syyttää ammattiliittoja työtöömyydestä, niin viimeistään nyt pitäisi ymmärttää se miten käy jos ne suostuvat siihen ettei palkoille tai työehdoille ole mitään alarajaa. Puhutaan kyllä kauniita kuinka yhteiskunta voisi sitten tukea niitä joilla palkka ei riitä elämiseen, mutta mitä tehdään käytänösää kun valtaan pääsevät ne jotka eivät sitä hyväksykään. No, viedää ne tuet ja halutaan viedä vielä palkat ja työehdotkin. Aika usein olen joutunut miettimään sitä että kuinka sinisilmäisiä jotkut itseään sosiaaliliberaaleina oikeistolaisina itseään pitävät ovatkaan kun kuvittelevat että varakkaimpia suosiva ja suuria tuloeroja kannattava talousoikeistolainen olisi valmis pitämään huolta pienituloisista. Ei ole, vaan käyttää vaan hyväksi sitä että sosiaaliberaali oikeistolainen suojelee sitä ettei varakkaimpien etuoikeuksiin puututa, että kaikki varakkaimpia suosivat verotuksen porsaanreiät säilyvät ja että työttömyys ja työelämän heikennykset ovat ay-liikkeen syytä, ei kokoomuslaisessa/perussuomalaisessa (reaganilais/thatcherilaisessa)maailamssa koskaan työnantajien. Työnantajalle olisi muuten parempi ilmaisu eli työnteettäjä. Eihän työntekijälle mitään anneta, vaan teetetään vastiketta vastaan. Korkeintaan yhteisesti sovittua verovaroista palkkaa maksavaa työnteettäjää voidaan kutsua oikeaksi työnantajaksi.

  Itseään sosiaaliliberaaleina oikeistolaisna vedätetään nyt aivan samoin kuin vedätetään niitä työläisiä ja sosiaaliturvaa tarvitsevia jotka luulevat perussuomalaisten olevan työväenpuolue tai köyhien asialla! On mielenkiintoista seurata kuinka ihmisiä on vedätettty leikkaamaan vapaaehtoisesti itseltään. Kristilliset vedätttävät ”uskovia”, RKP ruotsinkielisiä, kokoomus sosiaaliliberaaleja oikeistolaisia ja persut kaikkia hyväuskoisia työntekijöitä ja köyhiä. Vanha sanontahan kuuluu että tyhmyydestä sakotetaan ja nyt siitä tosiaan sakotetaan.

  Jos joku kääntää Suomea menneisyyteen, niin se on juuri nykyinen (ääri)oikeistohallitus. Se ajaa työelämää vähintään 50 vuotta taaksepäin, sosiaaliturvaa tie minne ja unohtaa katsoa tulevaisuuteen ja sen tuomiin haasteisiin. Täysillä vaan vaikka kaikki merkit osittavat että ympäristö ei tule kestämään nykyistä menoa. Miksi he ovatkaan valmiita jättämään lapsille peruuttamattoman velan luontokadon ja ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen muodossa, mutta leikkivät selvästi ideologisesti abstraktisesta velasta huolestunutta. Orpon laiva ajaa nyt täysillä päin jäävuorta, mutta hallitus sen kun jatkaa ahnehtimista harvojen pussiin.

  Niin, oliko sitten Marinin hallitus kiiluvasilmainen vasemmistohallitus. Ei ollut, vaan keskusta vasemmistolainen joka piti huolta vaikeina aikoinakin siitä että pyörät pyörivät, yrityksiä ja kansalaisia tuettiin. Velkaa se tietysti vaati. Tarkoitus oli tietysti se että tuota velkaa maksetaan yhdessä pois, mutta kun äänestäjät eivät sitä ymmärtäneet niin nyt heidän valtaan nostamansa sinimusta hallitus maksattaa tuota velkaa pelkästään pienituloisilla ja ottaa jopa lisää velkaa rahoittaakseen hyvätuloisten veronalennukset. Kumpaa tuo sinimusta hallitus sitten edustaakaan hölmöläisyyttä vaiko vain puhdasta ahneutta. Omasta mielestäni molempia.

  Nykyinen kehitys on pitkälti kiinni siitä että poliittisen keskustan kannatus on romahtanut, meiltä puuttuu nykyään keskustavasemmisto, sosiaaliliberaali tai oikeasti alkiolainen keskusta. Nyt puolue nimeltä keskusta ei oikein tiedä mitä se on, onko se olemassa siksi ettei vaan mihinkään varakkaita ja hyvätuloisia suosivaan verotuksen porsaanreikään päästä puuttumaan vai haikailemassa jostain agraari Suomesta? Samanlainen verotuksen porsaanreikien tukkimisen estäjä tuntui olevan Marinin hallituksessa myös RKP. No, muut ,suomalaiset, maksavat sitten sitäkin enemmän. Milloinkahan muuten saadaan edes jonkinlainen lähdevero nykyisin verovapaille osingoille? Nythän se on kokonaan kiinni hallituksessa olevasta laitaoikeistosta, persuista, kokoomuksesta, kristillisistä ja RKP:stä, ei ay-liikkeestä kuten ei ole ollut ennenkään. Eikä tietenkään mistään Kojamosta joka on pörssiyhtiö, vaikkeivat tyhmimmät tunnu tajuavan sitäkään.

  Orpo on nyt kääntänyt Suomilaivan vaarallisille vesille. Vesille joilla edessä on vain haaksirikko kuten kaikki ”merimiehet ja -naiset” kyllä hyvin tietävät.

   1. En sanoisi että taakse päin vaan siihen suuntaan johon jo Sipilän hallitus pyrki mutta ei onnistunut koska Keskusta alkoi aidosti pelkäämään että Suomeen tulee yleislakko jos työmarkkinamallia lähdetään muuttamaan kolmikannasta kohti paikallista sopimista. Nykyinen hallitus toteuttaa sen mitä Sipilän hallitus olisi voinut tehdä. Mielenkiintoista on että perussuomalaiset ovat hyväksyneet tälläisen työmarkkinauudistukset ilman muttia vaikka Perussuomalaiset viime vuonna vastustivat Tehyn ja Superin lakon rajoittamista lainsäädännön avulla ainoana oppositiopuolueena.

   2. Totta, paikoitellen jopa 90 vuotta.

    Veikkaan että jos hallitus aikoo taannuttaa Suomen työelämään siten kuin se hallitusohjelmassa kaavailee, niin silloin paikallinen sopiminen tulee päinvastoin vaan vähenemään. Ja se perustuu siihen että seuraavalla kierroksella ammattiliitot luopuisivat siitä valtavasta määrästä paikallista sopimista josta vuosien varrella sopimuksiin on nyt kirjattu. Sitä on käytännössä mahdotonta korvata lainsäädännöllä joten pahimmillaan kaikki vanha romuttuisi ja alkaisi alusta. Se olisi valtava takaisku Suomelle ja todella kallis hinta siitä etteivät järjestäytymättömät työnantajat halua sopia asioista työntekijöiden järjestäytyneiden edustajien kanssa, vaan sanella. Taitaa olla ettei hallitus vielä ymmärrä tai halua ymmärtää mitä heidän toimet pahimmillaan saavat aikaan työmarkkinakentässä. Suosittelen miettimään asiaa todella huolella! Eivät mielenilmaukset turhasta synny, eikä niitä järjestetä huvikseen. Kyse on valtavan laajasta asiasta ja kun sopimiseen tarvitaan aina kaksi, niin… Vai luuleeko sinimusta hallitus että romuttamalla työehtosopimusjärjestelmä kokonaan Suomi lähtee nousuun ja pärjää. Ja kaikki tuo lopulta vain niiden työnantajien takia jotka eivät hyväksy järjestäytymistä tai eivät halua sopia asioista reilusti. Tai eivät osaa käyttää niitä mahdollisuuksia joita nykyinen lainsäädäntö heille jo antaa, vaan vaativat tilalle mielivaltaa. Jotenkin jää sellainen kuva ettei hallituksessa ymmärretä lainkaan sitä mitä vaikutuksia työntekijöiden aseman yksipuolisista heikennyksistä voi seurata vastatoimena. Jos tajuaisi, niin toimisi varmasti toisin. Siitä olen varma että sanelemalla vahingot tulevat olemaan varmasti suuremmat kuin mitä hyvää tuolla sanelulla saavutetaan.

  1. AKK lta todella outo kirjoitus velasta ja sen takaisinmaksusta.
   Maksetaanko sitä velkaa todella yhdessä pois. Vasemmiston kannatuksen peruspilari on pienituloiset. Toisaalta vasemmiston talouspolitiikan peruspilari on velanotto. Tämähän on täysin ymmärrettävää, koska pienituloiset eivät tule koskaan lyhentämään senttiäkään tuota valtionvelkaa.

   Se tuossa Orpo/Purra systeemissä ei vaikuta tasapuoliselta, että suurituloisten verohelpotukset maksetaan velkarahalla.

   1. Velan maksu tässä tilanteessa tarkoittaa tietenkin sitä kuinka kunkin yksilön asema yhteiskunnassa nyt muuhun. Jos joku sas veronalennuksia, niin sen osalta hän ei osallistua ja jos hänen varojaan tai maksujaan korotetaan, niin hän osallistuu. Ja hän osallistuu mikäli hänen saamiaan yhteiskunnan tukia leikataan.

    Jos oikein filosofoidaan, niin leimaat ehkä huomaamattasikin kaikki pienituloiset suurituloisten siivellä eläjiksi. Kuitenkin kaikki mitä meillä on maksetaan työn teolla mitäännhän ei oikeasti synny muuten, vaikka sellaista mielikuvaa että syntyisi halutaankin pitää yllä. Ja sitä työtä tekevät myös pienituloiset.

    Sr on toki totaalisesti etteivät lapset, nuoret, eläkeläiset ja työkyvyttömät tee töitä, mutta he osallistuvat silloin ”velan maksuun” menojen kautta.

    Vuosien saatossa velanotto on ollut nimenomaan kokoomuksen peruspilari mikä on todennettavissa tilastoista. Ihmisille halutaan toki aina antaa vaan toinen mielikuva. Vasemmisto taas haluaisi vähemmän sitä velkaa, joka käytännössä on aina kuitenkin maksettava veroilla. Toki sitä voitaisiin maksaa myös tuottavan omaisuuden tuotoilla. Jos Suomen veroaste olisi pidetty vaikka samalla tasolla kuin Ruotsissa ja Tanskassa koko 2000- luvun eli 1-2 prosenttiyksikköä korkeampana niin olisimme nyt samassa tilanteessa kuin naapurimme. Valitettavasti kokoomuksen ahneus on sen estänyt ja veroja on alennettu jatkuvasti liian aikaisin. Veroja pitää alentaa myös järkevästi, liian aikaisin tehtynä ne johtavat velkaantumiseen. Nyt ollaan tekemässä sama virhe, velkaannutaan lisää vaikka menoja leikataan.

   2. AKK alkaa näköjään venyttää minun velanmaksukommenttiani johonkin pienituloisten halveksimiseen.
    Minulla on selvä näkemys työn arvokkuudesta. Eikä sillä kriteerillä ole mitään tekemistä tulojen kanssa. Minusta kaikki sellainen työ, joka on pakko jonkun tehdä, on arvokasta. Minun ajatusmaailmassani tällaiset työt kuin formulat, potkupallon pelaaminen ja jääkiekko, ovat täysin arvottomia. Vaikka siellä tuntuu isot rahat pyörivän.
    Joskus tuntuu, että Rooman valtakunnan yhteiskunnallinen perusajatus: kansalle leipää ja sirkushuveja, on edelleen voimassa. Tosin sillä erolla, että leivän pitää olla ”ilmaista” mutta sirkushuveista pitää maksaa.

 8. Tuloeroista sen verran että tuntuu että edelleen elää se harhaluulo että vaurauden määrä on vakio ja nollasummapeliä. Eli aina kun joku saa jotain se on muilta pois. Tästä harhasta luovuttiin jo Renesanssin aikna. En usko että OS luulee noin mutta ilmeisesti aika moni muu.

  1. Olen tätä itsekin pitkään pyöritellyt. Ennen vasemmistoa syytettiin nollasummapeli-ajattelusta, eli että yhden rikastuminen on toisilta pois.

   Nykyisin oikeisto on ottanut nollasummapeli-ajattelun pelikirjaansa ja aivan sen keskiöön. Se että henkilö saa ilmaisen koulutuksen on toisilta (lue, ”nettoveronmaksajilta” pois). Se että työtön voi muuttaa asumistuen avulla alueelle jossa työpaikat ovat on toisilta pois. Se että työntekijän ensimmäinenkin sairaspäivä on palkallinen on toisilta pois. Se että paperitonkin saa kriittistä terveydenhuoltoa on toisilta pois. Jne. Listaa voi lukea käytännössä nyt koko hallitusohjelman verran.

   Kaikki systeemiajattelu on karsittu pois, ajetaan ihmisiä vaikka ennemmin asunnottomiksi ja tuomitaan kymmeniä tuhansia lisää lapsiperheköyhyyteen, vaikka molemmista tiedetään että molempien kulut yhteiskunnalle ylittävät pitkässä juoksussa moninverroin sen mitä niiden ehkäiseminen vaatisi.

   1. Kilgore oiva kommentti nollasumma ajattelusta.
    Tuota asumistuki nollasummaa en käsittänyt.
    Koulutuksesta sanoisin, että on yhteiskunnan kannalta haaskausta jos esim eläinlääkärikoulutus tuottaa Helsinkiin kissan kynsien leikkaajia, mutta karjatalouden tarpeeseen ei löydy eläinlääkäreitä.
    Työntekijän ensimmäisen sairauspäivän palkkakulut maksaa asiakkaat mm yksinyrittäjät, joilla tätä etua ei ole.
    Julkisen puolen lääkäripalveluissa on vajetta. Jokainen ylimääräinen asiakas lisää tuota vajetta.
    Sanoisin, että Kilgoren olisi ollut syytä ottaa nollasumma esimerkeiksi sellaisia tapauksia missä se ei yksiselitteisesti päde.

 9. Ode kirjoittaa: ”Olen tavoitellut pienten tuloerojen yhteiskuntaa, mutta aivan eri keinoin kuin poliittinen vasemmisto on tavoitellut.”

  Kirjoituksen teema on hyvä ja ajankohtainen, mutta kirjoitus liikkuu kotimaisella marxilaisella oikeisto – vasemmisto akselilla.

  Ode katsoo tilannettamme ”sammakkoperspektiivista” maassa, jonka elintaso ja menestyminen ovat vahvasti riippuvaisia kansainvälisestä tilanteesta, viennin suhde bruttokansantuotteeseen on 45 %.

  Realistisempi tapa on katsoa miltä Suomi näyttää kansainvälisessä katsannossa:

  1) Suomi on ”stabiili” Pohjoismainen NATO-maa, jonka valtiokeskeinen, sosialistinen ja paikalleen jäykistynyt talous on nyt ajautunut pahaan velkakierteeseen, neuvottomuuden tilaan.

  2) Suomesta on tullut ulkomaisten suuryhtiöitten tytäryhtiötalous, jotka maksavat veroa 5-7%
  Niitä on Suomessa 4494 kpl, liikevaihto 112 Miljardia € ja Henkilöstöä 278 000.

  3) Suomalaiset yhtiöt ovat perustaneet tytäryhtiöitä ulkomaille, eli karkaavat sinne!
  Niitä on ulkomailla yhteensä 5480 kpl, liikevaihto 353 miljardia € ja Henkilöstöä 587 000.

  4) Suomen talous on taantunut paljolti ”tyhmien” massatuotteiden valmistukseen.

  5) ”Äly-tuotefirmat” ostetaan heti tilaisuuden tullen ulkomaille, sillä Suomessa ei siedetä vaurastumista ja rikkaita ihmisiä.

  Kysymys: Onko tässä mitään järkeä? Onko Suomi jo menetetty tapaus?

  1. Vaikkei nyt jaksaisi vängätä vastaan:

   4: Suomessa ei nyt ole koskaan (lukuun ottamatta pientä Nokia episodia) tehty muuta kuin bulkkia. Yksinkertaisesti kolutusta ei ole ollut riittävästi (eikä ideoita)
   5: Suomesta kyllä myydään kaikki heti kun vain voidaan kun ei jakseta/pystytä kehittymään. Haluaisin, joskus vähän perusteluja tuolle lopulle!

   1. ”Ode katsoo tilannettamme “sammakkoperspektiivista” maassa, jonka elintaso ja menestyminen ovat vahvasti riippuvaisia kansainvälisestä tilanteesta, viennin suhde bruttokansantuotteeseen on 45 %.”

    Kotitehtävä: tarkista tilastoista tietoteknisten palveluiden viennin osuus koko viennistä.

    Ehkä kyse on tietotekniikan ja ohjelmistotekniikan bulkista?

   2. Nimimerkki jt:lle kommenttina että vaikka Pohjois-Korean syntyvyys on samalla tasolla kuin Yhdysvaltain kuitenkin kuolleisuus Pohjois-Koreassa on korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain väestön kasvua selittää maahanmuutto ja ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien korkea syntyvyys.Pohjois-Korean eliniän odotteesta niin oli tuo 70 vuotta miesten vai naisten eliniän odote vai koko väestön eliniän odote?

   3. Kommenttina nimimerkki JT:lle että vaikka syntyvyys Yhdysvalloissa on sama kuin Pohjois-Koreassa kuitenkin kuolleisuus Pohjois-Koreassa on paljon suurempi kuin Yhdysvalloissa. Tilastollisesti elinikä voi olla Pkoreassa 70 vuotta mutta en usko että olisi todellisuudessa tuo vaan tilastot Pohjois-Koreassa on todennäköisesti muokattu hiukan keinotekoisesti korkeammaksi mitä ne todellisuudessa ovat. Yhdysvaltojen kohdalla on otettava huomioon valkoisten, värillisten ja latinojen väliset sosioekonomiset erot jossa tällä hetkellä latinojen määrä nousee mutta värillisten ja valkoisten lukumäärä laskee. Sekarotuiset ovat sitten oma tapauksensa.

  2. ”Ode katsoo tilannettamme “sammakkoperspektiivista” maassa, jonka elintaso ja menestyminen ovat vahvasti riippuvaisia kansainvälisestä tilanteesta, viennin suhde bruttokansantuotteeseen on 45 %.”

   Mielenkiintoista.
   Samaan aikaan julkinen talous on 56% bkt:sta.
   Joko siis olemme todella hyviä viemään ulkomaille julkista taloutta tai sitten yksityistä kotimarkkinaa ei ole ollenkaan.

 10. Ode:
  ”On typerää, että soviteltua päivärahaa saava pääsee kokopäivätyötä vastaaviin tuloihin jopa alle 20 tunnin viikkotyömäärällä”

  Hallituksen ja monien muidenkin kuvitelma on, että osapäiväiset voivat ”valita” kokopäiväisyyden, jos valintaa vain ”motivoidaan” riittävästi.

  Asiasta näkemäni tutkielmat kertovat, että osa-aikaista haluavat tehdä opiskelijat ja eläkeläiset. Kaikki muut tekevät osa-aikaisuutta oman tahtonsa vastaisesti.
  Ja juuri sen takia en usko, että asia muuttuu työntekijää kurittamalla.
  Työnantaja tuskin muuttaa osa-aikaisuuksia täyspäiväisiksi silkasta säälistä.
  Osa-aikaisten pitäisi mennä (poliittiseen) lakkoon, jota täyspäiväisten pitäisi tukea.
  Ei kiinnosta ammattiliittoja, eikä täyspäiväisiä.

  Fun fact:
  Jos hallituksella olisi ollut pelisilmää, niin se olisi tehnyt kuten tapana on ollut: kun otetaan paljon pois, annetaan takas vähän jotain pientä.
  Kun otetaan eka sairaspäiväraha pois vakituisilta työntekijöiltä, olisi voitu lyhentää freelancereiden omavastuuta joka on YHDEKSÄN (9) työpäivää. Käytännössä freelancereilla ei siis ole sairaspäiväturvaa.
  Siitä, että hallitus ei näe tarpeelliseksi tarjota mitään ”vastalahjana”, kertoo saneluasenteesta.
  Sipilämäisyys saa siis uuden tulemisen.

  Muualla Euroopassa mellakoidaan asumisen hinnan noususta.
  Saa nähä saataisiinko Suomessa edes aikaistetut eduskuntavaalit.
  Ei varmasti sitäkään, lampaiden kansa on lampaita.

 11. Pahoittelen, ekasta kommentista jäi pois varsinainen argumentti siteeraukseen.
  Tylsää, kun 2023 on alusta, jossa ei voi editoida kommenttejaan.

  Ode:
  ”On typerää, että soviteltua päivärahaa saava pääsee kokopäivätyötä vastaaviin tuloihin jopa alle 20 tunnin viikkotyömäärällä”

  Tähän olisi hyvä tarjota parempi lääke kuin mitä hallitus tarjoaa.
  Perusdilemma tietysti on, että pienipalkkaisen työn saamiseksi:
  1) Leikataan tukia, jolloin niiden osuus tuloista vähenee
  2) Nostetaan tukien tulorajoja, jolloin lisätyö ja siten lisäansiot eivät leikkaa tukea niin paljoa

  Tällä hetkellä työnteko on tehty kannattamattomaksi siksi, koska tuki leikkaantuu pois ja hyötyä työstä saa vasta sitten, kun työtulot kolminkertaistuvat tai enemmän. Joka luonnollisesti yleensä on epärealistista.

  Uusi twisti voi toisaalta olla, että työvelvoitetta, jotta saa ansiosidonnaista, kiristetään niin paljon, että tarvittavat viikkotunnit nousee sitä kautta. Käsittääkseni työssäoloehdon muutos tuloperustaiseksi oli työn alla jo edellisen hallituksen aikana.
  Tarkoittaa siis sitä, että wolt-kuskin pitää tehdä (työsuhteessa, jos on sen valinnut) 39 tuntia töitä, jotta saa yhden tunnin verran soviteltua.
  Ja sitten se Jojensuuhun pyhäyöksi lennätetty keikkasilmälääkäri voi tehdä yhden tunnin ja saa 39 tuntia ansiosidonnaista. Jonka arvo on tietty n. 30x wolt-kuskiin nähden.

 12. Jengiväkivaltaan syyllistyvät nuoret ovat suurimmalta osaltaan heitä, joilta on evätty mahdollisuudet menestyä laillisin keinoin.”

  Olen aidosti kiinnostunut kuulemaan näkemyksesi nuorten syrjäytymisen syistä ja keinoista estää.

  Jengi nuoret tuskin ovat valmistuneet ammattiin tai edes suorittaneet heille tarjolla olevia opintoja.

  Miten heiltä tai muilta syrjään itseään ajavilta on evätty mahdollisuus menestyä? Kenen toimesta?

  1. ”Miten heiltä tai muilta syrjään itseään ajavilta on evätty mahdollisuus menestyä? Kenen toimesta?”

   Näitä korona-ajan kasvatteja olen nyt seurannut yhden porukan osalta. Ensimmäinen ikävä steppi yhteiskunnan normien ulkopuolelle oli se, että mopoiässä ei päästy inssiin. Ei ollut tutkinnoille vastaanottajaa ja samalla trafi teki päätöksen, että tutkintoja ylipäätään otetaan vastaan vain kauniilla säällä. Täällä olevasta nuorisosta noin puolet ajoi ilman ajokorttia kun sitä ei oikein ollut mahdollista saada ja tuomiokin kortitta ajamisesta on suomessa vain 120 euroa. Kiinni jääneitä kun ei tullut, niin tästä tuli normaalia.

   Toinen syrjäyttänyt asia oli harrastuspaikkojen sulkeminen. Ennen koronaa nuoret harrastivat vaikka mitä, mutta nyt harrastuksiin ei ole palattu. Ne koronanuoret on edelleen samassa porukassa ja heitteillä.

   Tämä on pikkaisen toisintoa 1990- luvun lamasta.

 13. Kuten yllä sanottua, niin jotenkin tuntuu, että tuon talousoikeistolaisuuden kanssa kyllä eletään jotain viime vuosituhannen britannian/usa:n larppausrinkiä. Itse uskoisin, että tuo talousoikeistolaisuus tulee monessakin mielessä päätökseen.

  Tässä hyvä teksti fertiliteetin laskusta ja sen vaikutuksesta amerikkalaiselta tutkijalta: https://www.overcomingbias.com/p/can-govt-debt-solve-fertility

  Fertiliteetti laskee kaikkialla maailmassa ja maapallon väkiluku saavuttaa maksimin 20 vuoden kuluttua. Kun väkiluku alkaa laskea, niin talouskasvu ja innovaatiot loppuvat. Tuon jälkeen ihmiskunnan kehitystä ohjaa kulttuurievoluutio. Tulee hidas seulontaprosessi, jossa syntvyyttä arvostavat yhteisöt sanelevat maailman säännöt. Kapitalistinen ja individualistinen yhteiskunta ei pärjää kulttuurievoluutiossa. Se on siivetön lintu susien keskellä. Se tuottaa niin epävarman yhteiskunnan, että se kuihtuu sukupolvessa parissa pois.

  Ennen Ukrainan sotaahan Venäjän päättäjiä lähellä olevat ajatushautomot esittivät, että nyt tarvitaan irtiotto kapitalismista, koska se johtaa kansan fyysiseen tuhoutumiseen.

  Taloustieteessä on oltu kiinnostuneita tuottavuudesta, yliopistorankingeista, rahasta jne. Taloustiede on ollut väärässä. Iso kysymys on se, kuka on jäljellä. Hyperkilpaillut kapitalistiset yhteiskunnat kuihtuvat pois kulttuurievoluutiossa.

  1. Nimimerkki N:lle kommenttina että tuo skenaario että Venäjä irtautuisi pois markkinataloudesta on toteuttanut tämän Ukrainan sodan aikana siten että kaikki Venäjän resurssit ovat käytetty sotatalouteen joka on tehoton ja tilalle tulee kiinalaiset sijoittajat ja ammatinharjoittajat jotka alkavat myydä venäläisille kulutustuotteita jotka ovat tehty Kiinassa joiden laatu on taas niin surkea verrattuna länsimaisiin tuotteisiin. Kiinalaiset ovat ymmärtäneet mitä on kapitalismi se on sitä että tehdään kovasti töitä ja siitä saatu raha kulutetaan ostoskeskuksissa viikonloppuisin eli raha kiertää yhteiskunnassa. Venäläinen malli on se että raha seisoo ja menettää arvonsa koska tavaraa ei ole mitä ostaa

   1. Parempi vuosikymmen tiikerinä kuin pitkä aika olemassa? Aasialaiset tehotaloudet tuottavat hetken taloudellisen menestyksen, mutta ne eivät anna vastauksia edes keskipitkän aikavälin kysymyksiin. Nykyisillä eteläkorealaisilla 4 jälkeläistä 100 ihmistä kohti 100 vuoden päästä.

    Turbokapitalismin hehkutus on ollut vain pienen porukan identiteettipolitiikkaa.

  2. Nimimerkki N:lle kommenttina että nimenmaan aasialaiset tehotaloudet tuottavat taloudellisen menestyksen joka on nostanut miljoonia ihmisiä köydyydestä 2 sukupolven aikana. Etelä-Korea oli Korean sodan jälkeen maailm,an köyhimpiä maita. 1980-luvulla se oli lähes saavuttanut Japanin elintason. Syntyvyys laksee kun elintaso nousee. Pohjois-Koreassa on korkea syntyyyvs mutta samalla korkea kuolleisuus joka johtuu siitä että ihmiset Pohjois-Koreassa näkevät nälkää päivittäin.. Markkinatalous on sitä että ruokakaupossa on ruokaa ilman että ihmisten täyyy kärsiä päivittäin aliravitsemuksesta. Miksi Pohjois-Korean johtaja on sairaaloisen ylipainoinen ja kansa on sairaaloisen alipainoista?

   1. Yhdysvalloissa on lähes sama syntyvyys kuin Pohjois-Koreassa! Odotettavissa oleva elinikä Pkoreassa 70 vuotta

 14. Tulonsiirtojen yksi ongelma on hyvin kankea byrokratia.

  Esim. KELA pyörittää järjestelmäänsä kankeasti ja hitaasti. Syyllinen on niin henkilöstön ajattelu kuin poliitikkojen saamattomuus.

 15. Takerruin ensiksi tähän yksityiskohtaan, jota en voi ymmärtää, että miksi: ”Olen tavoitellut pienten tuloerojen yhteiskuntaa…” Ainut oikeudenmukainen tulonjako on negatiivisella tuloverolla turvattu perusturva, mutta lineaarisesti eli tasaverolla, jolloin enemmän tienaavat maksavat oikeudenmukaisessa tasasuhteessa myös enemmän veroja eli myös sen perusturvan.

  Fakta on, että ylimääräiset ns. koronasetelit USA:ssa eivät toimineet kuten piti, vaan ne aiheuttivat työvoimapulaa koska ihmisillä oli varaa jäädä pois töistä. Näin ihminen toimii myös Suomessa. Porkkana ei auta ja kotiin elättäminen ei kannata kenellekään. Liian helppoon paapomiseen tottunut yhteiskunta on laiska ja sellaiseksi opetettu, jolloin tilannetta aletaan pitää normaalina, jota se ei ole.

  1. Koronasetelit annettiin siksi etteivät ihmiset voineet tehdä töitä koronaepidemian takia. Eivät ne aiheuttaneet työvoimapulaa, vaikka ajatusvääristymän kautta joku voisi niin luullakin tai jopa tahallaan väittää.

   Kannattaa miettiä myös sitä mikä on syy ja mikä seuraus. Jos nekin menevät sekaisin, niin ainakin fiksuimmat ymmärtävät kuinka helppo ihmisiä on manipuloida luomalla asioista pelkkiä mielikuvilla. Kehotan kaikkia niitä jotka eivät halua tulla vedätetyiksi väärillä mielikuvilla tutustumaan siihen kuinka ihmisiä manipuloidaan.

   Mitään tulonjakoon tai toimeentuloon liittyvä ratkaisuahan ei voida pitää absoluuttisena totuutena, mutta negatiivisella tuloverolla voitaisiin päästä kyllä melkoisen lähelle parasta mahdollista. Sekin vain silloin kun sen suuruus riittää perustoimennetuloon ja hyväksytään se että eihän tulonsiirtoja voida muuten tehdä jos joku ei niitä maksa jollain tavalla.

   Kannatan sellaista oikeudenmukaisuutta, että kaikille taataan perustoimeentulo ja tuloerot pidetään sellaisina että ne mahdollistavat kaikille riittävän perustoimeentulon tulee se tulo mistä tahansa. Mieluiten tietysti työtä tekemällä ja tarvittaessa vaikka työtä jakamalla niin että niitä omalla palkalla elämisen mahdollistavia palkkatöitä riittää varmasti kaikille. Jos sitä perustoimeentuloa ei voida muuten hoitaa, niin silloin se tulee tehdä tulonsiirtoina verotuksen avulla.

  2. Oliko mitään perusteluita sille, miksi tasavero on oikeudenmukaisempi kuin progressiivinen vero?
   Mun mielestä isotuloisemmalla on mahdollisuus maksaa isompi osuus veroja.
   Mutta ei siis haluja?

   1. Tämä ei argumentti ei oikeastaan koske ihmisten välistä oikeudenmukaisuutta, vaan enemmänkin työhön kannustavuutta:

    Olen siitä onnellisessa asemassa, että saan tällä hetkellä itse päättää työaikani. On aika helppo laskea, että viikon ensimmäiset 10 työtuntia maksavat parempia nettotuloja, kuin työajan nostaminen vaikkapa 40 tunnista 50 tuntiin, koska noista ensimmäisistä kymmenestä viikkotyötunnista menee niin paljon vähemmän veroja.

    Mitään kovin valmista ratkaisua minulla ei ole ongelmaan tarjota, mutta tuntuu kyllä nurinkuriselta verotuksen keinoin kannustaa ihmistä tekemään vähemmän tunteja, samalla kun osaavasta työvoimasta on ainakin joidenkin mukaan pulaa. Omalla kohdallani voin sanoa, että luultavasti tekisin merkittävästi enemmän tunteja, jos vajaasta työpäivästä saatava verohyöty ei olisi niin hyvä.

    Oikeudenmukaisuus on ainakin jossain määrin mielipidekysymys, mutta ainakin omaan oikeustajuuni tuo Ilkka Salon ehdottama malli menisi oikein hyvin.

 16. Viittaatkohan köyhyystutkimuksella käyttäytymistaloustieteilijä Sendhil Mullainathanin ja psykologi Eldar Shafirin tutkimukseen ”Scarcity: Why Having Too Little Means So Much” vuodelta 2013? Tutkimuksessa tuotiin esiin, että köyhyys (tai oikeammin scarcity, niukkuus) kuormittaa köyhiä kognitiivisesti merkittävällä tavalla ja merkitsee sitä, että kaikki aika menee selviytymiseen ja perustarpeiden tyydyttämiseen niin, että köyhien on lähes mahdotonta tehdä pitkän aikajänteen päätöksiä ja parantaa elinolojaan.

 17. Jo lähitulevaisuudessa lähihistoriaa tutkailevat tutkijat varmasti tulevat näyttämään kuinka tämä nykyhallitus on/oli tähän astisista se huonoin. Ja kauempana tulevaisuudessa tämä kuva vasta todenteolla kirkastuu, kun huomataan miten nykyisten lasten sukupolven potentiaalia on heitetty hukkaan. Tuloerojen kasvun aiheuttama lapsiköyhyys tulee viemään vaihtoehtoja liian monelta lapselta ja nuorelta sekä ennalta määrittämään liian monen elämän suuntaa. Ei se rikkaan perheen kullanmuru ole luontaisilta lähtökohdiltaan yhtään todennäköisempi uusien innovaatioiden kehittäjä tai suuri ajattelija kuin niiden stressaantuneiden köyhien vanhempien lapsi, joka lähtee niin monella tavalla takamatkalta kisaan. Suomen kaltaisen pienen maan täytyisi valjastaa kaikki mahdollinen kykypotentiaali, mutta tämä nykyinen/tuleva tie ainoastaan supistaa sitä. Oikeiston maailma näyttäytyy niin yksinkertaisena. Periaatteelliset samat mahdollisuudet ovan nimenomaan vain periaatteellisia.

 18. O.S:”Voidaan myös kysyä, kannattaako yhteiskunnan tukea kalliita asumiskustannuksia kaupungeissa, vai olisiko parempi, että korkeiden asumiskustannusten kaupungeissa maksettaisiin korkeampia palkkoja sen sijaan, mutta näitä asioita tulisi korjata taidolla eikä lekalla iskemällä.”

  O.S:n viesti on ristiriitainen. Toisaalla hän hehkuttaa kaupunkien ylivoimaista talouskehitystä ja toisaalla valtion tarvetta tukea tätä kehitystä mm. asumistukien (2mrd/v) muodossa. Eikös sen pitänyt olla markkinatalous ja vapaa kilpailu, mikä on ainoa toimiva malli talouselämässä. Erityisesti maatalous on aina ollut kivenä O.S:n pyöräilykengässä.

  1. Eemille kommenttina että jos asumistuki siirettäisi Kelalta kunnille niin Helsingin osuus asumistuesta olisi per asukas pienempi kuin muissa kunnissa.

   1. ”Eemille kommenttina että jos asumistuki siirettäisi Kelalta kunnille niin Helsingin osuus asumistuesta olisi per asukas pienempi kuin muissa kunnissa.”

    Riippuu kunnasta. Voi olla, että joku sellainenkin kunta on, jossa osuus olisi isompi. Mutta esimerkiksi Suomen pienissä omakotitalovaltaisissa kunnissa ei jatkossa asumistuen saajia juurikaan ole sen jälkeen, kun yleinen asumistuki lakkautetaan omistusasunnoista. Jos kunnassa esim. 80 % asukkaista on omistusasujia (asunnon jälleenmyynti edes 1 euron hintaan voi olla kyllä osassa tapauksessa mahdotonta, mutta omistusasunnoksi niitä silti sanotaan), niin asumistukea ei kovin moni silloin saa.

   2. ö:
    Eläkeläisten asumistukeen ei tule muutosta eli ok-taloon maaseudulla voi jatkossakin saada asumistukea jos menot ovat suuret esim lämmityksen takia.
    En tiedä montako sellaista Suomessa sitten on.

 19. perustuslaki; kaikilla Suomessa on oikeus valita asuinpaikkansa.
  Huom. tässä ei lue, että veronmaksaja-naapurin on se valittu asuminen maksettava

  Hallitus edistää
  yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

  Suomalaisten mediaanitulo 7/2023 oli 3.286 € / kk
  köyhyysraja (eli pienituloisuusraja) 60 %
  60 % 3.286 € / = 1.971,60 €
  12 x 1.971,60 € = 23.659,20 €
  eli 12 x 2.000 € = 24.000 € vuodessa
  Budjettiriihen keskituloinen; 3 840 euroa kuukaudessa tienaava palkansaaja.
  Köyhyysrajan alla olevat rahat tulee olla verottomia (sosiaalituki siirretään tähän kohtaan). Ja verovähennyskelpoiset sosiaalikulut tältä osin tulee siirtää työnantajille maksettavaksi (palkkana). Moni pienituloinen ja kiinteillä tuilla/eläkkeellä elävä saattaa pyrkiä köyhyysrajalle tilapäis/osa-aika töillä. Ahneus ja kateus vetää verottomiin tuloihin ja työllisyysasteen kasvuun. Työvoiman ulkopuolella on lähes 1,4 miljoonaa 15-74 vuotiasta väestöstä. Sosiaalituissa on tulorajoja. Muille normaali verotus, mutta pienituloisille sosiaaliturvaa jo tässä vaiheessa, henkilökohtaisesti. Verottaja huolehtii verotuksen lopullisesta tasauksesta. Yrittäjille pienituloisten palkkaaminen helpottuu, koska verot eivät pienennä palkasta käteen jäävää osaa.
  Erilaisista sekavista tuista ja verovähennyksistä ja piilotuista päästävä, avoimuuteen (myös yritystuet).
  Järjestelmä, jossa peritään pienituloiselta ensin vero ja sitten raha haetaan sosiaalitukena takaisin, on hankala. Voi olla korkea kynnys avun hakemiseen ja häpeä talousongelmista.
  Rahoitus; verotetaan kulutusta (kulutuksen voi itse valita), ALV:n nosto, 25 % (kuten Tanskassa jo v. 1992) ja haittoja ja erikseen haettavien sosiaalikulujen vähennys (esim. asumistuki 2 mrd €)
  Tarvittaessa sosiaalihuolto voi antaa rahan käytön opastusta.
  Lähes 900.000 henkilöä on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä ja pienituloisia on n. 700.000.
  Yli 56 000 toimeentulotukiasiakasta asuu nykyään asunnossa, jossa menot ylittävät Kelan asumismenonormin eli ylikalliissa asunnossa.
  Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on 37.500 työntekijää.
  Olisi hyvä, että pienipalkkaisten palkkataso olisi sellainen, mihin ei lasketa yhteiskunnan asumistukea. (itsenäinen palkka, ei viennin määräämä)
  Tuloverojärjestelmässä ansiotulojen verotus ja pääomatulojen verotus on aiheellista yhdistää 150.000 € / vuodessa (erotus oli v. 1993)
  100.000 uutta työpaikkaa. Tarvitsemme uusia korkean tuottavuuden alojen hyväpalkkaisia töitä.
  Huomattava osa maan avoimista työpaikoista – ja taloudessa vallitsevasta työvoimapulasta – koskee suhteellisen matalan palkan, pääosin osa-aikaisia töitä, palvelualoilla, lisänä kohtaanto-ongelmat.

  Pienituloisuus, Helsinki, v. 2021 / henkilöä
  aikuiset 79.200
  lapset 13.800
  kokonaan perusturvan varassa
  aikuiset 38.400
  lapset 10.200

  Helsinkiin matkustaa töihin päivittäin 156.000 henkilöä
  (yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys).
  kk v
  palkansaajan bruttopalkka (€) 2.000.00 24.000,00
  nettopalkka 1.638,93 19.667,16
  palkasta maksettavat kulut 361,07 4.332,84

  eläkkeensaaja (€) 2.000,00 24.000,00
  netto 1.619,58 19.435,00
  eläkkeestä maksettavat 380,42 4.565,00

  tulon määrä /v palkan etuuden eläkkeen
  vero% vero% vero%
  20.000 € 3,5 % 20,5 % 14 %
  palkan sosiaalikulut 8,65 % työnantaja vähentää palkasta
  tulon määrä / v vero € vero € vero €
  20.000 € 956,14 € 4.230,88 € 3.213,49 €

  Suomessa palkat ovat muita pohjoismaita vähäisemmät.
  Valtio osallistuu palkansaajan ostovoimaan antamalla kunnallisverotukseen ansiotulovähennys ja valtionverotukseen työtulovähennys (+ 0,5 mrd €) ja paljon muitakin vähennyksiä (aika jo perata).

  ARA-tuki on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, huonosti kohdennettu tulonsiirto

  Tukea saavien tuen määrä (€ / kulutusyksikkö / v) (v. 2015, Suomi)
  tulo- asunto + tuki ero vuokra-ale
  viidennes tuki
  1 6.235 2.562 3.673 3.471
  2 5.609 2.123 3.846 3.497
  3 5.382 1.615 3.676 3.448
  4 4.695 1.238 3.457 3.374
  5 3.296 3.296
  kuukaudessa
  1 519,58 213,50 306,08 289,25
  2 467,42 176,92 320,50 291,42
  3 448,50 154,58 306,33 287,33
  4 391,25 103,17 288,08 281,17
  5 274,67 274,67

  Tuki asukkaille on kaupungin vuokra-asunnoissa suurempi kuin yksityisissä vuokra-asunnoissa.

  Helsinki on muuta maata kalliimpi asuinpaikka.
  Helsingin kaupungin asuntojen tulisi olla 1 – 2 vuoden tilapäisasuntoja (kaupunkiin muutto, muuttuneiden perhetilanteiden vuoksi, hätämajoitus, asunnottomat jne.)
  Vuosittain välitetään noin 3.500 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-asuntoa ja uudistuotantoa 500 asuntoa.
  Nämä asunnot tulee myydä henkilökohtaiseen käyttöön (ei sijoittajille) tulorajoilla ja markkinahintaa edullisemmalla hinnalla (ympäristöhaitta-ale) (ensin lähiasukkaille, ja sitten muillekin, koulut yms.). Segregaation ehkäisy. Asunnon rahoitus ei saa olla taloyhtiöön liittyvä, jossa naapuri takaa maksuhäiriöisenkin asuntolainan (laina saatava muualta). Onneksi HITAS lopetettiin. Asukkaiden valinta; yhden hetken tarve- ja taloustilanteen mukaan 60 vuodeksi.
  50.000 asuntoa: 3.500 asuntoa / v = 14 vuotta

  100 m2 asunto (Kalasatama)
  kovan rahan asunnon hinta 100 m2 = 1.000.000 € (100 x 10.000 € / m2 = 1.000.000 €)

  Heka, tuettu vuokra-asuminen, elinikäinen
  100 m2 x 15 € / m2 = 1.500 € / kk
  12 x 1.500 € /kk = 18.000 € / v
  60 v. x 18.000 € / v = 1.080.000 € / 60 vuodessa
  tähän asuntoon voi saada vielä lisäksi asumistukea

  markkinahintainen vuokra-asunto
  100 m2 x 30 € / m2 = 3.000 € / kk
  12 x 3.000 € / kk = 36.000 € / v
  60 v. x 36.000 € = 2.160.000 € / 60 vuodessa

  ero 2.160.000 € – 1.080.000 € = 1.080.000 € eli verohyöty yli 1 miljoona
  veroton hyöty 30 € – 15 € = 15 € / m2

  Ehdotan, että kaikille yli 25 v. helsinkiläisille, joiden tulot ovat alle köyhyysrajan (tai Hekan ansioiden yläajan alle, saavat Helsingiltä korvauksen tästä verottomasta hyödystä (yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, syrjimättömyys).
  Esim. kohtuullinen olisi 40 m2 x 15 € = 600 € / kk eli 7.200 € / v verottomana hyötynä (ei ole asumistukea, vaan korvaus toisten saamasta verottomasta hyödystä).

  vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen otettu 90 miljardia valtionvelkaa
  Onko tämä velka hoidettavissa vähävaraisten sosiaaliturvaa leikkaamalla
  Nykyinen hallitus ottaa uutta velkaa lähes 50 mrd € (v. 2024 11,5 mrd €) ja lisäksi myy valtion omaisuutta.
  Lainaan Purraa: Kun vasemmalta arvostellaan velan määrää, aidan variksetkin nauravat

  1987 alkaen yli 10 mrd € valtion nettolainanotto / v
  v. mrd € velka mrd €
  1990 9,6
  1993 13,0 43,0
  1994 11,6
  1996 66,1
  2009 10,5 64,3
  2010 11,3 75,2
  2020 19,0 124,8
  2021 128,7
  2022 11,3 141.6
  2023 10,4
  2024 11,5
  2025- 2027 3 x 10
  velkakello 25.9.2023 on 144,1 mrd €

  v. 2008 valtionvelka 54,4 mrd €
  vuosittaisia lainannostoja
  9,9 + 10,9 + 4,5 + 3,6 + 5,8 + 5,4 + 4,7 + 2,6 + 3,4 – 0,8 + 1,4 + 18,4 + 3,9 + 13,0
  144,1 – 54,4 = 89,7 mrd €

 20. Lääkäreillä, professoreilla ja ekonomeilla on korkein yhdistymisaste. Heillä on myös parhaat työehdot.

  Kysymys on myös kuinka kauan työantaja kestää lakkoa. Naisvaltaisilla aloilla lakko ei aiheuta riiittäviä taloudellisia menetyksiä tai sitten lakko kääntyy tekijäänsä vastaan kun jätetään vanhukset heittelle. Saksassa työmarkkinat laitettiin pysyvästi kahteen kastiin Hartz laeille. Sama onnistuu myös tukien poistoilla. Noin saadaan pysyvät halpatyöntekijä markkinat.

  Olettaisin, että vaikka työvoimakustannus olisi nolla niin meidän tuottavuus ja tuotteet eivät siltikaan pärjäisi maailmalla. Suomi on maailman paras Excel johtamisen maa, mutta tuo tie on kuljettu loppuun. Ikävä kyllä mitään uutta ei ole tilalle.

 21. muutama luku v. 2024 budjetista
  Valtion talousarvioesitys v. 2024, tehty 28.8.2023,
  josta budjettiriihen tiedote 19.9.2023 ja
  seuraava käsittely 9.10.2023

  valtion budjetti 2024
  tulot 76,3 mrd € ja menot 87,9 mrd € alijäämä 11,5 mrd €
  Valtio ottaa 11,5 miljardia euroa uutta velkaa v. 2024
  valtion velan kulut v. 2024 ovat 3,2 mrd €
  lainan otto mrd € vv. 2023 – 2027 on 56,2 mrd (miljardia) €
  2023 (10,2), 2024 (11,5), 2025 (12,7), 2026 (11,2), 2027 (10,6)
  velkakello (27.9.2023) 144,2 mrd €

  verotulot (mrd €)
  tulo / varallisuus 34,7
  liikevaihto 24,1
  valmiste 7,0
  muut 2,4
  yht. 68,2

  Julkisyhteisöjen saamat verotulot sektoreittain ja verolajeittain, % BKT:sta
  Verot ja sos.vak.maksut (% )
  valtio 25,5
  kunta 4,9
  soturahastot 12,0
  42,4

  välittömät verot 17,4
  tuotannon ja tuonnin verot 13,0
  sos.vak.maksut 12,0
  42,4

  Sekalaiset tulot (6,5 mrd €)
  valtioneuvosto, ulkoministeriö, oikeus (0,2), sisä (0,1), puolustus, valtionvarain (2,9)
  opetus- ja kulttuuri, maa- ja metsätalous (0,9), liikenne- ja viestintä, työ- ja elinkeino (1,0),
  sosiaali- terveys (0,1), ympäristö, muut sekalaiset (1,2)

  valtion talousarvioesitys v. 2024
  tuloarviot
  tulo/varallisuus verot
  ansio- ja pääomatuloverot 26,8
  yhteisövero 6,1
  muut 1,8 34,7
  liikevaihtoverot
  ALV 22,9
  muut 1,1 24,0
  valmisteverot
  tupakka 1,2
  alkoholi 1,5
  energia 4,1
  muut 0,2 7,0
  muut verot
  auto 0,4
  ajoneuvo 1,0
  varainsiirto 0,7
  muut 0,1 2,3
  muut tulot 0,1
  verotulot 68,2 mrd €
  sekalaiset tulot 6,5
  korko ym. tulot 2,2 (sis. osakkeiden myyntitulot)
  lainat 10,3
  19,0 mrd €

  yht. 87,2 mrd €

  Sosiaali- ja terveysministeriö
  perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki, ym. (mrd €)
  eräät palvelut
  perhe-etuudet 1,6
  asumistuki 1,8
  perustoimeentulo 0,8
  muut 0,6 4,8
  työttömyysturva 2,1
  sairausvakuutus 2,3
  eläkkeet / valtion osuudet
  merimies, maatalous (0,9), ja
  yrittäjä (0,5) 1,4
  kansaneläke ym. 4,0 5,5
  muut 1,3
  16,0 mrd €

 22. Metsäteollisuuden, veturimiesten, ahtaajien jne. palkkaus on seuraus pääomavaltaisuudesta. Pääomat pidetään tuotannossa 24t/7vrk, mikä johtaa suuriin haittatyökorvauksiin peruspalkan lisäksi.

 23. Miksipä viitsisin tehdä kovin ahkerasti töitä jos työn tulokset verotetaan minulta pois? Talouskasvua ei tule kun kaikki leppoistamme. Eikä tuloerojakaan

 24. Kummallinen keskustelu.

  Hallitus haluaa lyödä köyhät. Sitä tehdään. Mitä siinä on outoa.
  T. Mikko

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.