Neljäs aalto on pysäytettävä

Epi­demi­an piti olla ohi, kun roko­tuskat­tavu­us ylit­tää roko­tuk­sen ottanei­den osalta 80 %. Se on nyt ylit­tänyt, mut­ta epi­demi­an neljäs aal­to jyl­lää voimis­saan. Tätä aal­toa kut­su­taan neljän­nek­si euroop­palais­ten tilas­to­jen mukaan, vaik­ka se suo­ma­lais­ten tilas­to­jen mukaan se on oikeas­t­aan jo viides. Epi­demia jyl­lää muual­lakin Euroopas­sa. Erit­täin pahana Sak­sas­sa, jos­sa oli eilen 65 000 tar­tun­taa, mikä vas­taisi meil­lä … Jat­ka artikke­lin Neljäs aal­to on pysäytet­tävä lukemista