Pyöräilyviikko Ranskassa (1/x) Pyörän kuljetus

Vietin viikon Ran­skas­sa Pari­isin pohjois­puolel­la pyöräillen. En kir­joit­tanut tavanomaista pyöräi­lypäiväkir­jaa, vaik­ka sel­l­aista on moni min­ul­ta odot­tanut, osit­tain sik­si, ettei maail­man kil­pailukyky­isim­män maanosan ytimessä toi­mi netti.

Julkaisen lähipäiv­inä use­an jutun, joiden aiheena on ainakin Garminin pyörä­nav­i­gaat­tori, pyöräi­ly Pari­i­sis­sa, koron­a­pas­si, net­tiy­htey­det, maaseu­tukylät, pyöräi­lyn kas­vanut suosia, oudot liiken­nesään­nöt ja metsät.

Tässä keski­tyn fil­lar­in kul­jet­tamista lentokoneella.

Se oli ennen help­poa. Fil­lari tuoti­in ken­tälle, renkaat tyh­jen­net­ti­in (en ymmär­rä mik­si) eikä mak­sanut mitään ylimääräistä, kun­han fil­lari pain­oi alle 23 kiloa. (Min­un pain­oi täl­lä ker­taa 10 kg).

Nyt se pitää paka­ta laukku­un ja Finnair velot­ti kul­je­tuk­ses­ta 55 euroa suun­taansa. Lufthansal­la se meni pari vuot­ta sit­ten ilmaisek­si, jos pain­oi laukun kanssa alle 23 kiloa eikä toista laukkua ollut. Jos majapaikkani olisi ollut isos­sa kaupungis­sa, en olisi ottanut omaa fil­lar­ia vaan vuokran­nut maantiepyörän paikan päältä.

Fil­lar­in renkaat olisi pitänyt tyh­jen­tää. En ymmär­rä mik­si enkä tyh­jen­tänyt. Renkaissa on kahdek­san ilmake­hän paine. Kyl­lä ne kestävät myös yhdek­sän ilmake­hää. Tämä tyh­jen­tämisvelvoite on harmilli­nen, kos­ka kahdek­san ilmake­hän paineen saami­nen vaatii ison jalka­pumpun. Huoltoasemil­ta saa yleen­sä korkein­taan viisi ilmake­hää. Lufthansal­la renkai­ta ei tarvitse tyh­jen­tää. Sak­sa onkin insinöörien maa.

Takaisin tul­lessa tyh­jensin renkaat kuu­li­ais­es­ti, sil­lä kotona min­ul­la on jalkapumppu.

Lento­ken­täl­lä piti olla Air­shells ‑piste, jos­ta sai vuokra­ta pyörälaukku­ja edullis­es­ti. Tarkoituk­seni oli polkea ken­tälle edel­lisenä päivänä, vuokra­ta laukku, paka­ta fil­lari sinne sisään ja tal­let­taa pakkaus 24H- palvelu­un. Yhtiö main­os­taa palvelua yhä Helsingis­sä, mut­ta se on lopetet­tu ajat sit­ten, kos­ka tuo 24H palvelu, jos­ta laukut vuokrat­ti­in, on lopetet­tu. (Sekin main­os­taa palvelu­jaan yhä netissä)

Vuokrasin laukun pyöräkaup­pi­aal­tani. Olisin joskus 10 vuot­ta sit­ten tehnyt viisaam­min, jos olisin ostanut laukun. Tut­tuun laukku­un pyörän palkkaa hel­posti, kun on sen ensin oppinut.

Lento­ken­tältä piti ottaa tak­si perille.

Pyörän kokoami­nen sujui hel­posti. Tosin yksi ruu­vi oli mys­tis­es­ti kadon­nut, mut­ta onnis­tu­in kan­ni­bal­isoimaan saman­laisen etu­tan­gos­sa olev­as­ta turhak­si osoit­tau­tuneesta etu­laukun kannatuspidikkeestä.

Lentokone oli tupat­en täyn­nä, kos­ka Finnair myi matkaa Pari­isi­in 60 eurol­la suun­taansa, jos ei ollut muu­ta kuin käsi­matkatavaraa. Ne käsi­matkatavarat oli­vat aika kookkai­ta suh­teessa rajoituk­si­in ja niin­pä niitä joudut­ti­in pakkaa­maan kuitenkin ruumaan, mikä takaisin tul­lessa myöhästyt­ti lentoa parikym­men­tä minuuttia.

Olin mak­sanut 6,50 euroa lentokoneen net­tiy­h­teuy­destä, josa ei toimin­ut minuuttiakaan.

Pari­isi­in tul­lessa seurasin jonoa jäämät­tä kat­so­maan opastei­ta. Kun tulimme matkatavara-aulaan, ajat­telin vähän tark­istaa, miltä hihnal­ta laukkumme tule­vat, mut­ta jono jatkoi päät­täväis­es­ti eteen­päin. Luulin hei­dän tietävän lentomme hih­nan, mut­ta koko jono menikin vessaan.

Koko koneel­lis­es­ta alle 20 matkus­ta­jaa jäi odot­ta­maan laukku­ja. Muut oli­vat näitä tarjousmatkustajia.

 

4 vastausta artikkeliin “Pyöräilyviikko Ranskassa (1/x) Pyörän kuljetus”

  1. Olisko siel­lä koneessa mata­lampi ilman­paine? Olis ikävää jos renkaat räjähtelisivät ruumassa.

    1. Ruum­nas­sa on pienem­pi ilman­paine, mut­ta vain alle yhden ilmake­hän ver­ran alem­pi. Niin­pä, jos renkaat pumpatan kahdek­san ilmake­hän paineeseen, painero nousee vain­vähän ruumas­sa. Kyl­lä se sen kestää. Pak­sut mata­la­painerenkaat ovat olla eri asia.

      1. Ymmärtääk­seni ruumat on suun­nitel­tu niin että mah­dol­lises­sa tuli­paloti­lanteessa palol­la olisi mah­dol­lisim­man vähän hap­pea käytössä. Ilmaa sisältävät renkaat puh­jetes­san voisi­vat antaa hie­man lisää polt­toainet­ta tulipalolle?

  2. Ainakin erään luke­mani pyöräi­ly­foo­ru­min mukaan pyörien tyh­jen­tämi­nen liit­tyy tur­vatarkas­tuk­si­in (ja mah­dol­lis­es­ti myös salakul­je­tuk­sen ehkäisyyn). Sen vaa­timuk­sen kaut­ta varmis­te­taan, ettei renkaan sisälle ole laitet­tu mitään ylimääräistä. Silmämääräis­es­ti mah­dol­lisia renkaan sisään piilotet­tu­ja asioi­ta kun ei näe sil­loin, jos ren­gas on täyn­nä, eikä sitä pysty sil­loin tun­nustele­maankaan. Polkupyörät kun eivät mah­du yleen­sä läpi­valaisukoneen läpi, niin niiden osalta tarkas­tuk­set perus­tu­vat vain ihmisen aistihavaintoihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.