Perjantai 6.8.2021 Kouvola – Loviisa

Aloin han­kki­u­tua kohti Helsinkiä, jot­ta en jou­tu­isi aja­maan sateessa. Ei sekään nyt niin hirveätä olisi, mut­ta kuitenkin. Olisin voin­ut jatkaa itään ja tul­la vaik­ka Lappeen­ran­nas­ta junal­la, mut­ta juni­in on kuulem­ma han­kalaa saa­da fil­lare­i­ta. Varasin hotellin Loviisasta.

Yritin pakot­taa reitin pikkuteille, mut­ta ohjel­ma protestoi sitä vas­taan voimakkaasti. Päät­telin siitä, että nuo mie­lenki­in­toisen näköiset tiet oli­vat sorateitä.

Matkan­teko meni mukavaa vauh­tia myötä­tu­uleen ja alamä­keen. Ensin oli mukavaa hil­jaista tietä kohti etelää Myl­lykosken kaut­ta Anjalaan.

Olen joskus lapse­na käynyt Myl­lykosken paperite­htaalle. Siitä käyn­nistä mieleeni tuli varas­tomiehen keksin­tö, jos­ta hän sai pienen aloitepalkin­non. Paperir­ul­lat tuli­vat liukuhi­h­naa pitkin varas­toon. Tietyssä pis­teessä paina­va rul­la piti työn­tää pois liukuhi­hnal­ta. Sitä varten oli tehty automaat­tikäsi, joka rul­lan havaites­saan tökkää sen alas. Tämä työ­vai­he työl­listi seit­semän henkeä. Kolme insinööriä kor­jaa­mas­sa automaat­tikät­tä ja neljä työmi­estä työn­tämässä rul­laa. Neropat­timme ehdot­ti, että yhtä liukuhi­h­nan telistä nos­te­taan tois­es­ta päästä ja rul­la kierii pain­ovoiman saat­tele­m­ana itse pois liukuhi­hnal­ta. Minus­ta työmies olisi ansain­nut isom­man palkinnon.

Anjalan jäl­keen reit­ti kään­tyi isolle tielle kohti länt­tä. Se oli yhtä virikkeistä kuin kun­topy­örän polkem­i­nen, mut­ta onnek­si sitä ei kestänyt kauan. Elimäen kohdal­la kään­nyt­ti­in taas etelään ja yhytet­ti­in maantie 170, joka Helsin­gin ja Por­voon välil­lä tun­tee nimen Uusi Porvoontie.

Elimäen tarkoi­tus ei ratken­nut min­ullekaan. Miten olisi voin­utkaan noin pikaiselle tutus­tu­misel­la, kun Sil­ja Hiiden­heimo, Kirsti Määt­tä­nen, Tuo­mas Nevan­lin­na ja Tar­ja Roini­la ovat pohti­neet mys­teer­iä kah­den kir­jan verran.

Per­il­lä ennen viit­tä. Oli­pas halpo­ja kilometrejä.

Asfalti­in oli kir­joitet­tu filosofien sitaat­te­ja, tas­a­puolis­es­ta suome­ki ja ruotsiksi

Vähän har­mit­ti, että olin ottanut ja mak­sanut hotellin Lovi­isas­ta, kos­ka olisin samaan tahti­in voin­ut jatkaa myötä­tu­u­lessa Por­vooseen. Huomisen sateen kannal­ta se olisi ollut helpotus.

Hotelli­ni oli taas täl­lainen henkilökun­na­ton, jos­sa ovi avat­ti­in sähkö­posti­in tulleel­la kood­il­la. Henkilökun­nan edus­ta­ja oli kuitenkin paikalla ja osoit­ti fil­lar­il­leni säi­ly­tys­ti­lan hätäu­loskäytävän por­taiden alta.

Kun päätin käy­dä säätämässä vähän fil­lar­i­ani, äkkäsin hätäu­loskäytävän oves­ta kyltin, jos­sa ker­rot­ti­in hätäu­loskäytävän avaamisen aiheut­ta­van häly­tyk­sen, jos­ta joutuu mak­samaan 150 €. Onnek­si hotellin alak­er­ras­sa ole­van pubin myyjä osasi soit­taa vas­taavalle. Tämä sanoi, että kylt­ti on aihee­ton. Olisi ollut aamul­la klo 7 aikamoi­ses­sa pulassa.

Söin muka­van ater­ian ital­ialaises­sa rav­in­to­las­sa. Siel­lä ei ollut kuitenkaan pas­taa (!), jota fil­laroi­ja olisi ahmin­ut mielellään.

Lovi­isa oli todel­la sym­pa­at­tisen oloinen. Onko niin, että ruotsinkielisyys on ehdo­ton edel­ly­tys kaupunkiku­van merk­i­tyk­sen ymmärtämiselle?

Otin kuvia, mut­ta en pysty niitä nyt näyt­tämään. Siirtäessäni kuvia muis­tiko­r­tilla tietokoneel­leni leikkaa/liitä komen­nol­la, jokin meni vikaan ja run­saat kymme­nen kuvaa katosi. Tiedän, että ne ovat vahin­goit­tumat­tom­i­na muis­tiko­r­tilla. Joskus min­ul­la oli ohjel­ma tuo­ta varten, mut­ta nyt en muista miten se tapah­tui. Jos joku osaa palaut­taa asian mieleeni, olisin iloinen.

[Kiitän lukui­sista neu­voista kadon­nei­den kuvien suh­teen. Ongel­ma ratke­si, kuten kuvista näkyy.]

 

4 vastausta artikkeliin “Perjantai 6.8.2021 Kouvola – Loviisa”

  1. Palasimme illal­la muu­ta­man päivän automatkalta ja hotel­lien hin­noit­telu oli toinen matkan yllä­tyk­sistä. Yritin vara­ta hotel­lia Kuo­pios­ta, mut­ta ehkä mökin huonoista yhteyk­sistä johtuen varaus ei ollut men­nyt per­ille. No ei hätää, hotel­lis­sa oli tilaa ja hin­naksi tiskil­lä ker­rot­ti­in 99€/yö/2hh aami­aisi­neen. Netis­sä varates­sani hotellin omil­ta sivuil­ta olisi hin­ta ollut 135€.
    Seu­raa­va kohde oli Kajaani, netin mukaan yö saman ketjun hotel­lis­sa on 122€, ei tehty ennakko­va­raus­ta ja se kan­nat­ti — 88€. 

    Toinen huomio kos­ki ympäristöä. Kum­mas­sakin kaupungis­sa on tehty kiveyk­siä asfaltin sijaan. Ja toisin kuin Helsingis­sä, rikkaruo­hot eivät pur­su väleistä, eivätkä pen­saat ja kukkaistu­tuk­set peity voikukkien, savikko­jen ja pujo­jen joukkoon.

    Tehdäänkö Helsingis­sä huonoa työtä vai mik­si rikkaruo­hot val­taa­vat vaival­la tehdyt kiveyk­sien välit ja istu­tuk­set? Anni ja kump­pan­it, voisit­teko tehdä ruokatauol­la käve­lylenkin vaik­ka Kalasa­ta­mas­sa, jos­sa nykyään työsken­telette? Eikö mitään voi­da tehdä noille jopa puolimetrisille rikkakasveille?

  2. “recov­er­ing mem­o­ry sd card data” google haulla löy­tyy ohjelmia mil­lä voi etsiä kadon­nei­ta kuvia muis­tiko­r­til­ta. En kyl­lä enää muista mitä itse joskus käytin.

  3. Recu­va- nimi­nen ohjel­ma ainakin pelas­taa mon­es­sa tilanteessa kuvat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.