Keskiviikko 4.8. Mäntsälä — Heinola

Varasin hotellin Heino­las­ta. Yritin vara­ta sen suo­raan, mut­ta  jouduin aina Booking.comin asi­akkaak­si. Se on miinoit­tanut Googlen tehokkaasti. Vaik­ka tiesin hotellin nimen, en onnis­tunut pääsemään hotellin omille sivuille. Sivu, joka näyt­ti hotellin oma­l­ta, oli sekin Booking.comin. Tätä kir­joit­taes­sani vas­ta oivalsin, että onhan hakukonei­ta muitakin. Olen aina ihme­tel­lyt, mihin Bing-hakukonet­ta voi käyt­tää, mut­ta tässä se olisi aut­tanut. Olisin saanut huoneen 15 euroa halvemmalla.

Pohdin pitäisikö polkea seit­semän kilo­metriä takaisin päin saadak­seni mak­samani aami­aisen Hirvi­haaran kar­tanos­sa  tai niin siis luulin. Ei se olisi ollut kohtu­u­ton mat­ka, mut­ta erit­täin epä­mo­tivoi­va. Päätin syödä aamu­palan paikallises­sa kuppilassa.

Noin puoli kymmeneltä oivalsin, että päätös oli tyh­mä, kos­ka avoimia kup­pi­loi­ta ei aamul­la ollut – tai jos oli, ne oli salat­tu Googlelta. Olisin ollut aiem­min valmis lähtöön, jos olisin aamul­la herät­tyäni polkenut kar­tanon. Nyt se alkoi kuitenkin olla myöhäistä.

Ensim­mäisenä avau­tui Hes­burg­er klo 10:30. Sekin siis on nyt koet­tu: aami­aisek­si hampurilainen.

Tänään blogilleni tulleen viestin mukaan aami­aisen olisi saanut paljon lähempääkin, 750 metrin päästä. Luin saa­mani viestin huoli­mat­tomasti ja kuvit­telin jostain näkemäni toiv­o­tuk­sen tul­la aami­aiselle kar­tanoon olleen ain­oa vai­h­toe­hto. Olin­pas tyhmä.

Reit­ti Heino­laan kul­ki Van­haa Lah­den­ti­etä tai siis tietä numero 140. Oli aika tyl­sä polkea, mut­ta mat­ka sujui nopeasti ja oli­han siinä paikoin kat­sot­tavaakin. Näis­sä pääteis­sä on se hyvä puoli, että mäet ovat loivia.

Lahdessa ajat­telin käy­dä kahvil­la, mut­ta kun sopi­vaa kahvi­laa ei tul­lut vas­taan, päätin jatkaa eteen­päin ja poike­ta ensim­mäiseen vas­taan­tule­vaan. Sitä ei tul­lut – tai siis tuli Heino­las­sa. Täl­laista on pyörä­matkailu Suomes­sa ran­nikon ulkop­uolel­la. Kes­ki-Euroopas­sa kahviloiden väli on korkein­taan viisi kilometriä.

Mitään tarvet­ta muuten pysähtyä Lahdessa ei ollut, sil­lä kaupun­ki on min­ulle hyvin tuut­tu. Olin­han tässä kun­ta­jako­selvit­täjänä kym­menisen vuot­ta sitten.

Jos­sain Lah­den jäl­keen pysähdyin syömään eväitä täl­laisen kau­ni­in pol­un alku­un keskelle upeaa van­haa met­sää. Ihme­tyt­ti, kun kylt­ti kiel­si polul­la käve­lyn, vaik­ka ei tämä mikään luon­non­puis­to ollut. Lop­ul­ta oivalsin, että kiel­tokylt­ti odot­taa talvea. Tämä on talvel­la latupohja.

Tie oli Lahtea läh­estyt­täessä ja ennen kaikkea Lah­den jäl­keen aika mäki­nen. Nav­i­gaat­tori­ni jopa käyn­nisti yhden mäen kohdal­la nousu-ohjel­man ker­toak­seen, kuin­ka paljon nousua on vielä jäl­jel­lä. Siinä oli nousua yhteen­sä 68 metriä, joten ei se ihan Sveitsin vuoriso­lia vastannut.

Lah­den ja Heinolan välil­lä oli muka­van hyväkun­toinen pien­nar, jota oli ilo polkea. Sen vasem­paan laitaan oli kasat­tu sepe­li­v­al­li. Ole­tan, että tarkoi­tus on herätel­lä somet­tavaa autoil­i­ja siitä, että nyt pitäisi ohja­ta autoa. Luo­va aja­tus, mut­ta ei toi­mi. Sepeli lev­iää ennen pitkää pientarelle tehden siitä fil­lareille ajokelvottoman.

 

Vierumäen jäl­keen oli vauhdikas lasku, jos­sa nav­i­gaat­tori­ni ker­toi nopeuteni nouseen 51 km/h:iin. Sen alla oli täl­laista. Minä ajoin päivän­val­os­sa, joten ymmärsin varoa, mut­ta pimeinä syysil­toina täl­laiset pitkit­täiset halkea­mat ovat fil­lar­ille ansa, jot­ka toimi­vat kuin ratikan kiskot.

Tulin hyväkun­toise­na ja hyvämielisenä vähän viiden jäl­keen per­ille. Pesin pai­tani ja söin oikein mait­ta­van ater­ian. Kuli­nar­is­mi on osa fil­laroin­tia. Voi syödä miten paljon vain ja silti laihtuu.

Kun olen morkan­nut pikkukaupunkien katuku­vaa, on san­ot­ta­va, että Heino­la on ihan muka­van näköi­nen kaupun­ki. Viisaat päät­täjät vai onko tämä vain nukah­tanut? Kun mitään ei tah­du, ei raken­neta myöskään uut­ta ja rumaa. 

Kun­ta­jako­selvit­täjänä ihmettelin aikanaan kah­ta asi­aa. Miten ihmeessä Lahti halusi ikään­tyvät Heinolan taloudel­lisek­si taakak­seen ja mik­si Heino­la halusi siitä kieltäy­tyä? Väestön kes­ki-ikä on Heino­las­sa 51,2 vuot­ta ja 65-vuot­ta täyt­tänei­den osu­us 35 %.

Matkaa ker­tyi 85 km.

Näköala huoneeni terassilta.

 

3 vastausta artikkeliin “Keskiviikko 4.8. Mäntsälä — Heinola”

  1. Van­hana lahte­laise­na olisin poiken­nut Alek­san­terinkadulle ja men­nyt vaikka­pa siihen kahvi­laan joka on Aleksin ja Mar­i­ankadun (se torin katkaise­ma katu jon­ka toises­sa päässä on kaupung­in­ta­lo ja toises­sa Ristinkirkko) kulmassa.

    Reit­ti Lahdes­ta Heino­laan meni ilmeis­es­ti Savontietä/Pyhäntaantietä? Lisää järvi­maise­maa olisi ollut jos olisi kään­tynyt siitä golfken­tän ja Takku­lan rat­sas­tustal­lien kohdil­ta oikealle
    https://kartta.lahti.fi/ims/?layers=Opaskartta&cp=6768128,26485259&z=1
    ja ajanut Sipu­ranti­etä Ahtialantielle/Seestantielle/Mäkeläntielle (ns. van­ha Heinolantie) ja jatkanut sitä pitkin kohti Heino­laa. En tosin tiedä mis­sä kun­nos­sa tämä tie on nykyään, viime pyöräilystäni siel­lä on läh­es 30 vuotta.

  2. Vihreä vai­h­toe­hto Googlen ja Bin­gin sijaan voisi olla Ecosia. Lupaa­vat istut­taa pui­ta kun käyt­tää hakukonetta.

  3. Mäntsälässä aamu­palaa olisi siis saanut esim Leipo­mo Lähim­mäis­es­tä, tai sit­ten vaik­ka puuroaami­ainen Shelliltä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.