RSS-feedin peruuttaminen toimii lopulta

Moni on valit­ta­nut, ettei­vät saa peruu­te­tuk­si RSS-fee­diä täl­tä blo­gil­ta. Kom­ment­ti­mää­rien kas­vaes­sa suu­rek­si täs­tä tuli roskapostia.
Olen pahoil­la­ni täs­tä har­mis­ta. RSS-feed ‑vies­tin lopus­sa ole­va “Mana­ge your subsc­rip­tions:” toi­mi aina­kin eilen. 

2 vastausta artikkeliin “RSS-feedin peruuttaminen toimii lopulta”

 1. Itsel­lä­ni ongel­ma on enem­män­kin päin­vas­tai­nen. En saa riit­tä­väs­ti kom­ment­te­ja näky­viin RSS:ssä. Se joh­tuu sii­tä, että olet ser­ve­ril­lä rajoit­ta­nut syöt­tei­den mak­si­mi­mää­räk­si 10 ker­ral­la. Jos (auto­maat­ti­sen) syöt­tei­den luke­mi­sen välil­lä olet jul­kais­sut enem­män kuin tuon 10 kom­ment­tia, näen vain vii­mei­sim­mät 10.

  Käy­tän teks­ti­poh­jais­ta syöt­teen­lu­ki­jaa (news­boat), jos kom­ment­te­ja näkyy lii­kaa, voin haku­toi­min­nol­la rajoit­taa osu­mien mää­rää; myös muu­ten suodattaa.

  Läh­tö­koh­tai­ses­ti RSS-vas­taus­ten pal­jous on vas­taa­not­ta­jan ongel­ma, ei lähet­tä­jän. Jos itse alkai­sit rajoit­ta­maan jul­kais­ta­via syöt­tei­tä, niin pitäi­si ensin päät­tää mit­kä jul­kais­taan, mit­kä ei.
  – Mut­ta sen­hän sinä jo teet ennak­ko­sen­suu­ris­sa, moder­nim­min sanot­tu­na: moderoinnissa.

  Kos­ka käy­tän myös kom­ment­tien vas­taa­mi­seen usein teks­ti­poh­jais­ta selain­ta, en voi sil­loin hyö­dyn­tää kaik­kia reply-toi­min­non hie­nouk­sia, kos­ka javasc­ript puuttuu.

  Teks­ti­poh­jai­sel­la syöt­tei­den­lu­ki­jal­la pys­tyy käsit­te­le­mään huo­mat­ta­vas­ti enem­män kom­ment­te­ja aikayk­si­kös­sä kuin graa­fi­sel­la, myös mai­nok­set sekä vilk­ku­vat ja välk­ky­vät lisä­osat jää­vät pois. Voi kes­kit­tyä olennaiseen.

  Se, mitä muut­tai­sin nykyi­ses­sä olisi:
  – Ker­ral­la haet­ta­vien syöt­tei­den mää­rä ylös 50:een.
  – Syöt­teen otsi­kos­sa ole­va teks­ti “on kom­men­toi­nut artik­ke­lia” muu­te­taan teks­tik­si ” : “, siis: “[välilyönti][kaksoispiste][välilyönti]”

 2. Ei RSS-syöt­tei­tä peru­ta sivu­jen kaut­ta, vaan omas­ta luki­jas­ta pois­ta­mal­la tilaus.
  Onko­han sekoi­tet­tu asia sähköpostilistaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.