RSS-feedin peruuttaminen toimii lopulta

Moni on valit­tanut, etteivät saa peru­ute­tuk­si RSS-feed­iä tältä blogilta. Kom­ment­timäärien kas­vaes­sa suurek­si tästä tuli roskapostia.
Olen pahoil­lani tästä harmista. RSS-feed ‑viestin lopus­sa ole­va “Man­age your sub­scrip­tions:” toi­mi ainakin eilen. 

2 vastausta artikkeliin “RSS-feedin peruuttaminen toimii lopulta”

 1. Itsel­läni ongel­ma on enem­mänkin päin­vas­tainen. En saa riit­tävästi kom­ment­te­ja näkyvi­in RSS:ssä. Se johtuu siitä, että olet server­il­lä rajoit­tanut syöt­tei­den mak­sim­imääräk­si 10 ker­ral­la. Jos (automaat­tisen) syöt­tei­den lukemisen välil­lä olet julkaissut enem­män kuin tuon 10 kom­ment­tia, näen vain viimeisim­mät 10.

  Käytän tek­stipo­h­jaista syöt­teen­luk­i­jaa (news­boat), jos kom­ment­te­ja näkyy liikaa, voin haku­toimin­nol­la rajoit­taa osum­ien määrää; myös muuten suodattaa.

  Lähtöko­htais­es­ti RSS-vas­tausten paljous on vas­taan­ot­ta­jan ongel­ma, ei lähet­täjän. Jos itse alka­isit rajoit­ta­maan julka­istavia syöt­teitä, niin pitäisi ensin päät­tää mitkä julka­istaan, mitkä ei.
  – Mut­ta sen­hän sinä jo teet ennakkosen­su­uris­sa, mod­ern­im­min san­ot­tuna: moderoinnissa.

  Kos­ka käytän myös kom­ment­tien vas­taamiseen usein tek­stipo­h­jaista selain­ta, en voi sil­loin hyö­dyn­tää kaikkia reply-toimin­non hienouk­sia, kos­ka javascript puuttuu.

  Tek­stipo­h­jaisel­la syöt­tei­den­luk­i­jal­la pystyy käsit­telemään huo­mat­tavasti enem­män kom­ment­te­ja aikayk­sikössä kuin graafisel­la, myös main­ok­set sekä vilkku­vat ja välkkyvät lisäosat jäävät pois. Voi keskit­tyä olennaiseen.

  Se, mitä muut­taisin nykyisessä olisi:
  – Ker­ral­la haet­tavien syöt­tei­den määrä ylös 50:een.
  – Syöt­teen otsikos­sa ole­va tek­sti “on kom­men­toin­ut artikke­lia” muute­taan tek­stik­si ” : “, siis: “[välilyönti][kaksoispiste][välilyönti]”

 2. Ei RSS-syöt­teitä peruta sivu­jen kaut­ta, vaan omas­ta luk­i­jas­ta pois­ta­mal­la tilaus.
  Onko­han sekoitet­tu asia sähköpostilistaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.