Vuoden 2020 pyöräretki (7) Pori – Merikarvia

Maa­nan­tai 13.7.

Päh­käi­lin reit­tiä­ni. Nyt voi­si suun­na­ta koh­ti Tam­pe­ret­ta, johon tuli­si kes­ki­viik­ko­na ja ottaa siel­tä junan Hel­sin­kiin. Mut­ta mik­si lopet­taa nyt, kun sää oli lopul­ta para­ne­mas­sa. Pää­tin jat­kaa Vaa­saan. Ensin ajat­te­lin, että ensim­mäi­nen pysäh­dys voi­si olla Kris­tii­nan­kau­pun­gis­sa, mut­ta vaik­ka sää oli para­ne­mas­sa, se ei ollut vie­lä hyvä.

Löy­sin Meri­kar­vial­ta Van­ha-Heik­ki­län maja­ta­lon ja vara­sin huoneen.

Navi­goin­tioh­jel­ma suo­sit­ti kier­tä­mis­tä Yyte­rin ja Lam­pa­luo­don kaut­ta. Tuo piti näh­dä, vaik­ka se mer­kit­si­kin lisä­ki­lo­met­re­jä. Toi­saal­ta Meri­kar­via oli vähän lii­an lähellä.

Mat­ka sujui Maam­me-lau­lun hen­ges­sä: ei laak­soa, ei kuk­ku­laa. Kun tuu­li­kin oli aika vai­su, kilo­met­rit oli­vat kovin halpoja.

Ren­gas­ri­kos­ta huo­li­mat­ta (taas!) tulin peril­le vähän etua­jas­sa. Etu­ku­mi tyh­je­ni hyvin hitaas­ti. Nuo pie­net reiät ovat vihe­liäi­siä, kos­ka nii­tä ei kor­va­kuu­lol­la löy­dä. Sisä­ren­kaan voi vaih­taa, mut­ta se puh­ke­aa toden­nä­köi­ses­ti uudes­taan, kos­ka ulko­ren­kaa­seen on jää­nyt se piik­ki. Mut­ta pie­net reiät tot­te­le­vat paik­kaus­vaah­toa, joten ei tuo­hon kau­an mennyt.

Maja­ta­lo oli todel­la vie­hät­tä­vä ja sen emän­tä todel­la sym­paat­ti­nen. Yrit­tä­jä­hen­keä on, kos­ka nave­tas­ta kun­nos­te­taan parai­kaa kah­vi­laa ja mies­ten par­tu­ri­lii­ket­tä (!). Yrit­te­liäs mie­li ilah­dut­taa aina.

Tätä paik­kaa suo­sit­te­len lämpimästi.

Edel­li­nen blo­gi-pos­taus kir­joi­tet­tiin tässä.

Tar­koi­tuk­se­na­ni oli men­nä syö­mään sata­maan The Mer­ry Monk ‑gastro­pu­biin, mut­ta voi itku, se on kiin­ni maa­nan­tai­sin. Hei­nä­kuus­sa, par­haa­na seson­kiai­ka­na. Koh­ta­lok­se­ni koi­tui pai­kal­li­nen kebab-pizze­ria. Ei sii­nä mitään vikaa ollut, mut­ta pizza ei sovi pyö­räi­li­jän vatsalle.

Tiein­si­nöö­ri on teh­nyt niin loi­vat kaa­ret ris­teyk­siin, että kään­ty­vä auto voi ajaa 70 km/h. Samal­la jalan­kul­ki­joi­den mat­kaa on piden­net­ty 20 metriä.

Meri­kar­vial­la on noin 3 000 asu­kas­ta. Kes­kus­tas­sa oli S‑market, K‑market, kebab-pizze­ria, SEO-huol­toa­se­ma ja sen kah­vi­la (kiin­ni koro­nan takia) ja par­haal­la pai­kal­la Kelan toimisto.

6 vastausta artikkeliin “Vuoden 2020 pyöräretki (7) Pori – Merikarvia”

  1. Nuo “par­haal­la pai­kal­la ole­vat” Kelan toi­mis­tot pitää ymmär­tää syn­ty­ai­kan­sa, 1980-luvun perus­teel­la. Tuol­loin kun­ta kuin kun­ta raken­si kes­kus­taan­sa uuden lii­ke­kes­kuk­sen, jon­ka sydä­me­nä oli joko osuus- tai sääs­tö­pan­kin kont­to­ri. Lisäk­si tuli muu­ta­ma pie­neh­kö kaup­pa­lii­ke. Val­tio tuli alue­po­liit­ti­sis­ta syis­tä mukaan ja osti Kelal­le uuden tilan. Van­ha­han oli ollut toden­nä­köi­ses­ti tila­päi­nen kort­tee­ri jos­sain puu­läm­mit­tei­ses­sä mökis­sä tai kou­lun opet­ta­ja-asun­to­las­sa, ja täy­sin epätarkoituksenmukainen. 

   Jos kyse oli sääs­tö­pan­kin lii­ke­kes­kuk­ses­ta, pank­ki hävi­si siel­tä 1990-luvun alus­sa. Jos kyse oli lii­ke­pan­kis­ta, toi­min­ta lop­pui muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min. Nyt kes­kuk­sen ainoat vuo­kra­lai­set ovat kes­ki­kal­ja­baa­ri, par­tu­ri-kam­paa­mo ja Kela.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 1. Tie­dok­si vaan Osmo S:lle, että olet pyö­räil­lyt läpi Ahlais­ten, joka lii­tet­tiin v. 1972 Porin kau­pun­kiin. Ahlai­nen on ainoa alue Suo­mes­sa, jos­sa osa­taan tai­vut­taa t‑kirjaimen sisäl­tä­vien sano­jen gene­tii­vit suo­men kir­ja­kie­lel­lä oikein. Esim. satu — sadun, latu — ladun jne. Muu­al­la ne vään­ty­vät; saun, laun…
  Näin ker­rot­tiin radio-ohjel­man “suo­men kie­len tie­to­laa­ris­sa”. Ja kotus.fi voi ker­toa enemmän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.