Vuoden 2020 pyöräretki (7) Pori – Merikarvia

Maanan­tai 13.7.

Pähkäilin reit­tiäni. Nyt voisi suun­na­ta kohti Tam­peretta, johon tulisi keskivi­ikkona ja ottaa sieltä junan Helsinki­in. Mut­ta mik­si lopet­taa nyt, kun sää oli lop­ul­ta parane­mas­sa. Päätin jatkaa Vaasaan. Ensin ajat­telin, että ensim­mäi­nen pysähdys voisi olla Kris­ti­inankaupungis­sa, mut­ta vaik­ka sää oli parane­mas­sa, se ei ollut vielä hyvä.

Löysin Merikarvial­ta Van­ha-Heikkilän majat­alon ja varasin huoneen.

Nav­igoin­tio­hjel­ma suosit­ti kiertämistä Yyterin ja Lam­palu­odon kaut­ta. Tuo piti nähdä, vaik­ka se merk­it­sikin lisäk­ilo­me­tre­jä. Toisaal­ta Merikarvia oli vähän liian lähellä.

Mat­ka sujui Maamme-laulun hengessä: ei laak­soa, ei kukku­laa. Kun tuu­likin oli aika vaisu, kilo­metrit oli­vat kovin halpoja.

Ren­gas­rikos­ta huoli­mat­ta (taas!) tulin per­ille vähän etu­a­jas­sa. Etuku­mi tyh­jeni hyvin hitaasti. Nuo pienet reiät ovat vihe­liäisiä, kos­ka niitä ei kor­vaku­u­lol­la löy­dä. Sisärenkaan voi vai­h­taa, mut­ta se puhkeaa toden­näköis­es­ti uud­estaan, kos­ka ulko­renkaaseen on jäänyt se piik­ki. Mut­ta pienet reiät tot­tel­e­vat paikkaus­vaah­toa, joten ei tuo­hon kauan mennyt.

Majat­a­lo oli todel­la viehät­tävä ja sen emän­tä todel­la sym­pa­at­ti­nen. Yrit­täjähenkeä on, kos­ka nave­tas­ta kun­nos­te­taan paraikaa kahvi­laa ja miesten par­turili­iket­tä (!). Yrit­teliäs mieli ilah­dut­taa aina.

Tätä paikkaa suosit­te­len lämpimästi.

Edelli­nen blo­gi-postaus kir­joitet­ti­in tässä.

Tarkoituk­se­nani oli men­nä syömään sata­maan The Mer­ry Monk ‑gas­trop­u­bi­in, mut­ta voi itku, se on kiin­ni maanan­taisin. Heinäku­us­sa, parhaana sesonki­aikana. Kohtalok­seni koi­tui paikalli­nen kebab-pizze­ria. Ei siinä mitään vikaa ollut, mut­ta piz­za ei sovi pyöräil­i­jän vatsalle.

Tieinsinööri on tehnyt niin loi­vat kaaret risteyk­si­in, että kään­tyvä auto voi ajaa 70 km/h. Samal­la jalankulk­i­joiden matkaa on piden­net­ty 20 metriä.

Merikarvial­la on noin 3 000 asukas­ta. Keskus­tas­sa oli S‑market, K‑market, kebab-pizze­ria, SEO-huoltoase­ma ja sen kahvi­la (kiin­ni koro­nan takia) ja parhaal­la paikalla Kelan toimisto.

6 vastausta artikkeliin “Vuoden 2020 pyöräretki (7) Pori – Merikarvia”

 1. Ei vieläkään siitä hienos­ta nav­i­gaat­torista, jän­ni­tys tiivistyy…

 2. Kovin olet Osmo eksyk­sis­sä, jos Porista Mer­i­masku­un ajelit.

 3. Ter­veiset Meri-Karvial­s­ta Soinin-Vaaraan.

  Tämän suuren Isän-Maamme Paikan-Nimien vaikea Oikein-Kirjoitus.
  Ja vielä ne Ulko- ja Sisä-Paikallis-Sijat.

  1. Nuo “parhaal­la paikalla ole­vat” Kelan toimis­tot pitää ymmärtää syntyaikansa, 1980-luvun perus­teel­la. Tuol­loin kun­ta kuin kun­ta rak­en­si keskus­taansa uuden liikekeskuk­sen, jon­ka sydä­menä oli joko osu­us- tai säästö­pankin kont­tori. Lisäk­si tuli muu­ta­ma pienehkö kaup­pali­ike. Val­tio tuli alue­poli­it­ti­sista syistä mukaan ja osti Kelalle uuden tilan. Van­hahan oli ollut toden­näköis­es­ti tilapäi­nen kort­teeri jos­sain puuläm­mit­teisessä mökissä tai koulun opet­ta­ja-asun­to­las­sa, ja täysin epätarkoituksenmukainen. 

   Jos kyse oli säästö­pankin liikekeskuk­ses­ta, pank­ki hävisi sieltä 1990-luvun alus­sa. Jos kyse oli liikepankista, toim­inta lop­pui muu­ta­maa vuot­ta myöhem­min. Nyt keskuk­sen ain­oat vuokralaiset ovat keskikal­jabaari, par­turi-kam­paamo ja Kela.

 4. Hei, kiva lukea näitä ker­to­muk­sia. Mikä pyörä­nav­i­gaat­tori sin­ul­la on? Voitko suositel­la sitä? Itsel­läni olisi hankinnassa.
  T. Lea

 5. Tiedok­si vaan Osmo S:lle, että olet pyöräil­lyt läpi Ahlais­ten, joka liitet­ti­in v. 1972 Porin kaupunki­in. Ahlainen on ain­oa alue Suomes­sa, jos­sa osa­taan taivut­taa t‑kirjaimen sisältävien sano­jen geneti­iv­it suomen kir­jakielel­lä oikein. Esim. satu — sadun, latu — ladun jne. Muual­la ne vään­tyvät; saun, laun…
  Näin ker­rot­ti­in radio-ohjel­man “suomen kie­len tieto­laaris­sa”. Ja kotus.fi voi ker­toa enemmän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.