Pyöräretki 2020 (4) Naantali — Uusikaupunki

Per­jan­tai 10.7.

Aamul­la pikaises­ti matkaan kohti Uut­takaupunkia. Sääen­nuste sanoi, että mitä aiem­min läh­tee, sitä kuiv­em­pana tulee per­ille. Lop­ul­ta ei satanut juuri lainkaan ja lähempänä määrän­päätä alkoi aurinko paistaa.

Tie kul­ki ensin Kus­tavin tietä. Molem­pi­in suun­ti­in kul­ki paljon fil­lare­i­ta, lähin­nä menos­sa tai tulos­sa Saaris­ton ren­gastieltä. Siitä saisi kan­sain­välisen hitin, jos olisi taitoa tehdä sel­l­ainen. Tona­van pyörätie on val­ta­va men­estys. Vähän pitäisi pyöräteitä paran­nel­la. Parais­ten ja Nau­von välil­lä pyörätie ainakin muu­ta­ma vuosi sit­ten olisi edel­lyt­tänyt maastopy­örää. Jouduin rikko­maan lakia ja aja­maan autotiellä.

Kun tie kään­tyi Kus­tavi­in, min­un tieni jatkui Vehmaan kaut­ta Uuteenkaupunki­in. Olin ohjel­moin­ut nav­i­gaat­torin poikkea­maan Vehmaan kir­jas­toa kat­so­maan. Se oli vai­moni ensim­mäi­nen kir­jas­toalan työ­paik­ka joskus kauan sitten.

Tie kir­jas­tolle oikaisi pikku­ti­etä pitkin, jos­sa päällysteenä oli terävä sepeli. Puo­livälis­sä alkoi hirvit­tää renkaiden puoles­ta, mut­ta puo­livälis­sä ei enää kan­nat­tanut kään­tyä takaisin. Ajoin siis varovais­es­ti, eivätkä renkaan puhjenneet.

Kukaan paikalli­sista ei osan­nut ker­toa, kuin­ka van­ha kir­jas­toraken­nus oli, eivät myöskään kir­jas­tossa työsken­nelleet, mut­ta ainakin se uusi osa oli liian uusi, jot­ta vai­moni olisi voin­ut tehdä työtä siellä.

Sää läm­peni ja aurinko alkoi pais­taa. Iloi­sis­sa tun­nelmis­sa läh­estyin selvästi aikataulua edel­lä Uut­takaupunkia, kunnes viisi kilo­metriä ennen maalia takaren­gas räjähti. Siis räjähti, ei puh­jen­nut. Siinä oli sivus­sa viil­to­haa­va, jos­ta ilmeis­es­ti sisären­gas oli tunkenut ulos, muo­dostanut suuren kuplan ja räjähtänyt. Täl­laista min­ulle ei ollut ennen tapahtunutkaan.

Viil­to näyt­ti puukol­la tehdyltä, mut­ta kos­ka ajat­te­len kans­saih­mi­sistä lähtöko­htais­es­ti hyvää, epäilen, että se Vehmaan oiko­tien sepeli oli tämän tehnyt.

Sisären­gas­ta ei voin­ut paika­ta. Mikään paik­ka ei olisi niin isos­sa reiässä pysynyt. Vai­h­doin renkaan ja panin sisäku­min paikalleen. Mut­ta ei. Ymmärsin, että vaik­ka nyt painet­ta olisi vähem­män, ulos se tulisi uudestaan.

Laiton paikan ulko­renkaan sisäpuolelle estämään uut­ta pok­sah­dus­ta. Kun lisäk­si pump­pasin renkaan aika löysäk­si, pystyi linkut­ta­maan Uuteenkaupunki­in. Yhytin pyöräli­ik­keen 20 min­u­ut­tia ennen sen sulkemista. Ostin uuden ulko­renkaan ja sovin, että tuon fil­lar­i­ni aamul­la huol­let­tavak­si. Sen etu­vai­hde oireili taval­la, joka enteili vai­jerin katkeamista.

Uuden päällysrenkaan laitossa han­kalin­ta on saa­da pakkauk­seen lit­tanaksi taitel­tu ren­gas ymmärtämään, että sen kuu­luisi olla pyöreä.

Illalli­nen sata­man ran­nas­sa teras­sil­la lyhythi­haises­sa puserossani. Ihana sää!

Seu­raavak­si päiväk­si ennusteti­in hirveää myräkkää. Rajua sadet­ta ja ankaraa vas­tatu­ul­ta. Pien­veneil­i­jäitä kehoteti­in (jos­sain päin Suomea) pysymään pois­sa mereltä. Hark­itsin, että olisin ottanut hotellin kahdek­si yök­si, mut­ta päätin kat­soa aamuun.

8 vastausta artikkeliin “Pyöräretki 2020 (4) Naantali — Uusikaupunki”

 1. En tiedä, mil­lä paineil­la ja renkail­la ajat, mut­ta min­ul­la ei ker­takaan ole puh­jen­nut ren­gas (sen jäl­keen kun han­kin Bianchiin/Meridaan pis­to­suo­jatut kumit). Takana kilo­me­tre­jä lähempänä 50 000. Se Vehmaan kir­jas­to on ihan kiva. Jos pikkukun­nis­sa ei muu­ta ole, kir­jas­to aika usein löy­tyy. Tässä olisi edelleen kehit­tämisen paik­ka. Ne eivät vielä ole paikallisia Ood­e­ja, jois­sa nuoriso vakka­pa oleilee, pitäisi olla! Ja paljon muuta!

 2. Tuos­ta nav­i­gaat­torista: miten hyvin se toimii aurinkoisel­la sääl­lä? Onko ohjeet oikeasti luet­tavis­sa ajaessa?

  Olen puhe­limel­la kokeil­lut nav­igoin­tia ja se toimii hämärässä kohta­lais­es­ti. Google Maps tar­joaa pyöräi­ly­oh­jauk­senkin, mut­ta muis­sa ohjelmis­sa en kätevää ajaes­sa kat­sot­tavis­sa ole­vaa kart­ta­muo­toa löytänyt. Neu­vo­ja otan mielel­läni, nyt menee uudel­la paikkakun­nal­la reit­tien etsimiseen liikaa aikaa kun­non urheilulta.

  Auringon pais­taes­sa puhe­limes­ta (joka on Tefalin suo­jate­lineessä) ei näe oikein mitään, kak­si pin­taa hei­jas­taa liikaa.

  1. Jos aurinko pais­taa näyt­töön, näyt­tä näkyy oikein hyvin. Lisäk­si aina kun pitää kään­tyä tai tehdä jotain muu­ta, laite hälyyt­tää ja näyt­tää nuolel­la, mitä tehdä.

  2. Kart­tase­lain-sovel­lus­ta käytän pyöräil­lessä ja puhe­lin tankote­lineessä. Näytön kirkkaus isoim­mal­la ase­tuk­sel­la mah­dol­lis­taa myös aurinkoisel­la kelil­lä nav­igoin­nin. Kart­tase­laimes­sa on Maan­mit­taus­laitok­sen maas­tokart­ta, joka on mielestäni eri­no­mainen väline man­u­aaliseen reit­tisu­un­nit­telu­un ja improvisointiinkin.

 3. Naana­tal­ista olisi ollut mie­lenki­in­toinen (tosin osit­tain sorap­in­tainen) reit­ti Mer­i­maskun ja Askaisten kaut­ta Mietoisi­in, jos­ta Kus­tavin­ti­etä ns. Y‑tien kaut­ta U:kiin! Matkan var­rel­la usei­ta kirkko‑, kar­tano- lin­tu­torni- ym. kohteita.

  1. Joo, noil­la seuduil­la on paljon vai­h­toe­htoisia reit­te­jä pikkuteitä pitkin, päällystet­tyjä ja päällystämät­tömiä. Vähän ihme­tyt­tää kun Osmo menee nav­i­gaat­torin piirtämää suor­in­ta reittiä.

 4. > Parais­ten ja Nau­von välil­lä pyörätie ainakin muu­ta­ma vuosi sit­ten olisi edel­lyt­tänyt maastopyörää.

  Samaa ihmettelin kun kävin saari­s­tor­e­it­tiä kiertelemässä. Pyöräti­etä ei ollut tai se oli renkaan­tap­pa­jase­pelil­lä kyl­lästet­tyä kint­tupolkua. Paikalliset ajoi­vat autoil­laan tyyp­il­liseen pikku­paikkakun­tien tapaan 100 km/h yleis­ra­joituk­sel­la “ei sieltä eilenkään ketään tul­lut vas­taan” ohjen­uo­ranaan. Tämänkö pitäisi olla Suomen paras pyörämatkailukohde?

 5. ”Parais­ten ja Nau­von välil­lä pyörätie ainakin muu­ta­ma vuosi sit­ten olisi edel­lyt­tänyt maastopy­örää. Jouduin rikko­maan lakia ja aja­maan autotiellä.”

  Ei huonokun­toista pyöräti­etä tarvitse lainkaan mukaan käyt­tää, joten et rikkonut lakia ajaes­sasi autotiel­lä. Nykyään­hän ei tarvitse myöskään käyt­tää tien vasem­mal­la puolel­la ole­vaa pyörätietä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.