Lähestyykö koronaepidemia Italiassa huippuaan?

Oheisessa kuvassa on keltaisella viivalla koronatartuntojen kokonaismäärä Italiassa ja akuutisti sairaiden määrä sinisellä. Tartuntoja on 86 000 ja sairaita 66 000. Logaritminen asteikko hieman vähättelee eroa. Niistä tartunan saaneista, jotka eivät enää ole sairaita on 9 000 kuollut ja 11 000 parantunut.

Jos tauti jatkaisi etenemistään vakiovauhdilla, joka siis tarkoittaa eksponentiaalista kasvua, keltaisen viivan pitäisi olla suora, mutta se kaareutuu voimakkaasti alaspäin. Taudin eteneminen on siis hidastunut. Jossain vaihessa sen pitäisikin hidastua, koska sairastuneiden määrä ei voi ylittää väkilukua. Se pysähtyy kuitenkin jo ennen ennen kuin kaikki ovat sairastuneet syystä, jota kutsutaan laumaimmuniteetiksi.

Jos yksi tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin kolme muuta, tauti etenee eksponentiaalisesti ensin sarjassa 1, 3, 9, 27, 81. Jossain vaiheessa noista kolmesta kontaktista keskimäärin yksi on jo saanut tartunnan muualta eikä voi saada sitä toista kertaa. Sillon tauti enää kaksinkertaistuu kierroksella. Kun noista kolmesta kaksi on jo saanut, yksi sairastunut pystyy keskimäärin tartuttamaan vain yhden toisen. Kasvu pysähtyy ja kääntyy lopulta laskuun. Tutkijasta riippuen tämän ennustetaan tapahtuvan, kun taudin on läpi käynyt  50% – 70 % ihmisistä.

Taudin kerran sairastanut on ainakin jonkin aikaa immuuni sille. Nettikeskustelussa maalaillaan uhkakuvia, ettei mitään immuniteettia syntyisi. Jos tauti ei synnyttäisi vastustuskykyä, ei siitä voisi myöskään parantua eikä sitä vastaan voitaisi kehittää rokotetta. Se skenaario kannattaa unohtaa.

Kuvasta näkyy, että epidemia on hidastunut Italiassa merkittävästi. Alussa tartuntojen määrä kasvoi yli 20 % päivässä, mikä tarkoitti nelinkertaistumista viikossa, mutta nyt se etenee noin kahdeksan prosenttia päivässä eli 70 % viikossa ja vauhti hidastuu.

Miksi se hidastuu? Hidastuuko se siksi, että italialaiset ovat muuttaneet käyttäytymistään vai siksi, että lähestytään epidemian luonnollisia rajoja?

Rekisterlöityjä tartunnan saaneita on aivan liian vähän minkään laumaimmuniteetin saavuttamiseksi, vain 1,3 promillea kansasta. Mutta mepä emme tiedä, kuinka moni on taudin saanut. Virustesteihin ei oteta lieviä oireita saaneita. Jotkut sairastavat taudin oireettomana, mutta heillekin kehittyy vastustuskyky. THL arvioi, että Suomessa tartunnan saaneita on 20 – 30 kertaa enemmän kuin virallisesti todettuja tartuntoja. On puhuttu jopa satakertaisista määristä.

Varmasti Italiassa taudin hidastumiseen on vaikuttanut käyttäytymisen muutos, mutta olisiko laumaimmuniteettiakin mukana? Jos näin olisi, pitäisi taudin hidastua enemmän siellä, missä tautia on enemmän. Italiassa koko epidemia alkoi levitä Lombardiasta. Pitkään yli puolet sairastuneista oli Lombardiassa, vaikka maan asukkaista siellä asuu vain yksi kymmenesosa. Tautia on siis virallisesti Lombardiassa asukasta kohden yhdeksän kertaa enemmän kuin muualla Italiassa. Todellisuudesa ero lienee tätäkin suurempi. Lombardiassa joka kolmas testitulos on ollut positiivinen. Se tarkoittaa, että on todella paljon niitä, joita ei ole testattu, mutta joilla on sairaus. Testiin pääsyn kynnys on todella korkea. Se, että vain todella sairaat rekisteröidään, selittänee ainakin osittain sen, että tauti on Lombardiassa liki 20 kertaa niin tappava kuin Saksassa.

Jos laumaimmuniteettia on jo mukana, täytyy taudin hidastua Lombardiassa enemmän kuin muualla Italiassa. Kokoontumiskiellot lienevät koko Italiassa samanlaisia.

Jaetaan siis Italia Lombardiaan ja muuhun Italiaan. Otin kuvaan sairastavien määrät, koska se on luku, jonka toivoisi joskus kääntyvän laskuun. Tartunnan saaneiden määrähän ei voi kääntyä laskuun.

Myös muussa Italiassa käyrä on loiventunut, mutta Lombardiassa selvästi enemmän. Lombardiassa on nyt 22 000 sairasta. Jos kasvu olisi viimeisen kymmenen päivä aikana jatkunut Lombardiassa muun Italian tahdissa, sairaita olisi 40 000. Ero on siis huomattava.

Jos käyttäytymisen muutos on ollut koko Italiassa yhtä suuri, pitäisi sen vaikutuksen Lombardian käyrään  olla yhtä suuri ja tuon erotuksen olla laumaimmuniteetin aikaan saamaa.

Jos tämä on totta, pitäisi tartunnan saaneita olla Lombardiassa sata kertaa enemmän kuin on rekisteröityjä tapauksia.

On tietysti kilpaileva selitys: vaikka säännöt ovat samat koko Italiassa, niitä noudatetaan Lombardiassa tunnollisemmin.

Odotamme kiihkeästi halpaa vasta-ainetestiä, jolla selvitetään taudin tosiasiallinen levinneisyys Lombardiassa. Ei sen tarvitse olle edes kovin halpa. Sadan hengen otos riittää vastaamaan kysymykseen, onko taudin sairastaneita väestössä noin prosentti vai noin 40 prosenttia.

Vastaus tähän on todella tärkeä, sillä se ratkaisee, millaista torjuntataistelua kannattaa käydä.

Italialaisten kannattaisi toivoa, että laumaimmunitetti selittäisi hidastumisen. Jos se menee vain yhteiskunnan sulkemisen piikkiin, epidemia kiihtyy uudestaan, kun sulkemista aletaan purkaa. Maa, jonka pääelinkeino on turismi, ei voi olla suljettuna kuukausia.

36 vastausta artikkeliin “Lähestyykö koronaepidemia Italiassa huippuaan?”

 1. Tämä viimeinen lause on erinomainen summaus koko kirjoituksesta. On todella hankaa käydä yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten koronaepidemiaan pitäisi reagoida, kun ei ole tiedossa, miten tämä virus käyttäytyy. Jos Italiassa tauti alkaisi talttua nyt, se merkitsisi, että meilläkin voidaan helpottaa rajoituksia ehkä jo toukokuun lopulla. Selviäisimme kahdella ja puolella menetetyllä kuukaudella. Toivottavasti näin olisi. Tietää emme voi. Muutaman viikon päästä näemme selvemmin.

  1. Austrian:
   Entä jos prosessia kuvaakin tietynlainen rajallinen verkosto paremmin?

   https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.16.20023820v2

   Todella mielenkiintoinen näkökulma, varsinkin tuo viittaus logistisiin malleihin. Viruksen leviäminenhän on logistinen prosessi, toki omanlaisensa. Se alkaa jostakin, siirtyy jollakin nopeudella toiseen paikkaan jne.

   Viruksen monistuminen taitaa tuotta logistisille malleille ongelmia. Sattaa olla, että parempia malleja löytyisi sosiaalisen median viestien leviämisen mallinnuksista. Sosiaalilisessa mediassahan viestin monistuminen on tyypillistä.

 2. Itse olen ilmeisesti sairastanut korona-taudin. Niin lievässä muodossa, että oikein piti ihmetellä että mitä tämä on. Koronaksi arvelen sen yskän perusteella, koska yskä oli täysin kuivaa ja kurkkukipua ei ollut. Ei myöskään tukkoista nenää. Samanlaisen kokemuksen sai myös professori Vihavainen:

  http://timo-vihavainen.blogspot.com/2020/03/virusrintaman-etulinjasta.html

  Suurella osalla tartunnan saaneista on varmasti sama tilanne ja tämä ”huomaamaton” sairastaminen voi olla vaikka kuinka laajaa ja tuo paljon puhuttu laumasuoja voi olla jo syntymässä. Tovoisin tilastontiin myös sen, kuinka moni testattu on toipunut. Nyhtän Suomen osalta luku on 10, mutta se ei voi pitää paikkaansa ja jostain syystä thl ei lukuja suostu laittamaan. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 3. https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml?fbclid=IwAR0RuiHiem8JwcnLpXAmyEDZe4pa_nDObmJfC8o0od4QV6WYBsg5plwAAME&refresh_ce-cp

  Italian kuolleisuusluvut, koronaviruskuolemat ja normaali kuolleisuus. Jokin ei täsämää.

  Jos ei ole riittävää testausta tilannekuva hajoaa. Suomessa Lapin matkailukeskukset ja Keski-Euroopan matkailu yllättivät ja hajoittivat ilmeisesti mallintamisen. Kukaan ei kysynyt eikä epäillyt…

  1. JTS:

   Italian kuolleisuusluvut, koronaviruskuolemat ja normaali kuolleisuus. Jokin ei täsämää.

   Läheiset esimerkiksi usein komentavat toisen hoitoon, jos havaitsevat tämän olevan sairaana, mutta jos nyt ihminen on yksin, eikä toinen saa tulla katsomaan, voi hoitoon hakeutuminen ajallaan jäädä tekemättä monen sairauden kohdalla. Se, jos koronan torjuntatoimenpiteetkin aiheuttavat kuolemaa, voisi selittää osan asiasta. Ihmisten eristäminen toisistaan estää koronaa tarttumasta, mutta altistaa monelle muulle asialle. Myös se voi suoran koronakuolleisuuden lisäksi lisätä kuolleisuutta, jos perusterveydenhoito on nyt koronaan panostamisen ja erilaisten altistuneiden karanteenien takia toiminnassa enää vain puolikapasiteetilla. Kaikenlaiset arkisetkin terveysongelmat jostain ripulista lähtien voivat olla tällöin herkästi kuolettavampia kuin normaalisti, jos perusterveydenhoito ei enää normaalilla tavalla toimi.

   Suomessa olen jossain määrin huolestunut viime aikoina usealla paikkakunnalla tehdyn kiireettömän hammashoidon alasajon tulevista terveysvaikutuksista. Suunterveydellä on tutkimusten mukaan olennainen merkitys ihmisten yleisterveydelle. Suun infektiot ovat riskitekijä moniin yleissairauksiin. Jos suun terveyden hoidot jätetään tekemättä, altistetaan ihmiset monelle yleissairaudelle. Suun terveydellä on todettu olevan yhteys mm. hengitystieinfektioiden yleisyyteen, keuhkokuumeen yleisyyteen vanhuksilla sekä sydäninfarktien todennäköisyyteen.

  2. Osasyy kasvavaan kuolleisuuteen on toki se että kun teho-osastot ovat täynnä ja kaikki hoitajat töissä niin kaikki muut asiat joiden vuoksi normaalisti sairaalaan mentäisiin, ja joihin hoitoa saataisiin, jäävät helposti sitten hoitamatta ja nostavat kuolleisuutta. Mistä saada tehohoitoa sydänsairauteen jos sairaalat ovat täynnä COVID-potilaita?

   Olen lukenut ennusteita joissa tämä seurannaisvaikutus johtaa jopa suurempiin kuolinnumeroihin kuin mitä COVID-19 suoraan itsessään aiheuttaa.

 4. Voisiko tartuntatapausten havaitun määrä loiventuminen Lombardiassa liittyä siihen, että testaamiseen tarvittavaa henkilökuntaa tarvitaan muihin kiireellisempiin tehtäviin (korona ei ole vielä ehtinyt niittää satoa juurikaan muualla Italiassa). En jaksa uskoa, että on kovin tavanomainen ilmiö, että tällainen kausi-influenssaan vertautuva pikkujuttu tappaa 45 lääkäriä:

  https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-27-20-intl-hnk/h_67fa3aecc6e5c93016db9a82b8478e05

  Ehkä he olivat niin iäkkäitä, että olisivat kuolleet joka tapauksessa parissa vuodessa.

  Immuniteetin kehittymistä on oikeasti testattu vasta neljän apinan kokeella:

  https://www.livescience.com/monkeys-cannot-get-reinfected-with-coronavirus-study.html

  Ehkä voidaan odottaa jonkinasteista immuniteetin kehitystä, mutta ei sitä missään tapauksessa varmana voida pitää, eikä sen kestosta ole vielä mitään arvausta kummempaa. Missään tapauksessa tämän tarkastelua ei voida ohittaa toteamalla, että ”tämä skenaario kannattaa unohtaa”.

  Ihmisille turvallista ja tehokasta rokotetta ei ole onnistuttu kehittämään aiemmillekaan koronaviruksille (SARS, MERS). Eläimille sentään on jotain kehitetty, joten toivotaan parasta.

  https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine

 5. Eli todellisuudessa käyrät menevät liki kohtisuoraan ylöspäin edelleen, kun vain jätetään nuo huijausmittakaavat ja piirretään tasaisella asteikolla eli ei niin, että 1 cm on ensin 1000, toinen cm 10000 ja kolmas cm on 100000.

  1. ÄO 172:
   Eli todellisuudessa käyrät menevät liki kohtisuoraan ylöspäin edelleen, kun vain jätetään nuo huijausmittakaavat ja piirretään tasaisella asteikolla eli ei niin, että 1 cm on ensin 1000, toinen cm 10000 ja kolmas cm on 100000.

   Näin se vain on, jos kavu on eksponentiaalista, eli yksi sairastunut tartuttaa keskimäärin enemmän kuin yhden terveen.

 6. Lombardiassa karanteeni alkoi hieman muuta Italiaa aiemmin, ja ero voi tulla myös tuosta viiveestä?

 7. Italian eräässä päivälehdessä on analyysi (https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_27/studio-ispi-ecco-qual-vera-letalita-covid-19-italia-b95d19cc-7029-11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml) mm. siitä, kuinka kuinka laajalle koronavirus on levinnyt Italiassa. Analyysi on ISPI:n (Italialainen think-tank) tekemänä. Google tekee täysin luettavan käännöksen.

  Olennaisesti arvio tartunnan saaneista on 25.3.2020 mennessä on 0,6 – 2 % väkiluvusta, paras arvio 0.9 % (350 000 – 1 200 000, paras arvio 530 000) eli ollaan kuukausien päässä laumaimmuniteetista.

 8. Eri maiden testatusti diagnosoitujen määrää on aivan mahdotonta käyttää yhtään mihinkään analyysiin ilman valtavia korjauksia.

  Italiassa arvioidaan, että tautiin on sairastunut jotain väliltä 350 000 – 1 300 000 ihmistä, todennäköisimmän lukeman ollessa jotain luokkaa 500-600 tuhatta.
  https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_27/studio-ispi-ecco-qual-vera-letalita-covid-19-italia-b95d19cc-7029-11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml

  Parhaiten taudin kulusta kertoo todennäköisesti kuolleiden määrä, mutta sitäkin pitäisi korjata kuolleiden ikä- ja sairausjakaumalla ja lukema tulee luokkaa 10-15päivää jäljessä nykytilaan nähden.

  Toivoa sopii, että Italian rajoitustoimet ovat alkaneet purra ja kuolleiden määrä stabiloituu tähän vähän alle tuhanteen päivässä ja alkaa vähitellen laskea parin viikon sisällä.

  Pitäisi nähdä kuolin- ja tartuntamäärätilastoja Etelä-Italian alueilta, jotta voisimme arvioida niiden menestystä taudin etenemisen estämisessä millään muulla tasolla, kuin arvailun varassa.

  Veneto näyttäisi menestyneet merkittävästi Lombardiaa paremmin:
  https://hbr.org/2020/03/lessons-from-italys-response-to-coronavirus

  1. Oli se sentään 50 000 testikittiä päivässä. 50 000 / viikko riittäisi Manhattanille, 350 000 / viikko saattaa riittää New Yorkin osavaltion ja parin naapurin tarpeisiin. Jos oletetaan, että tuotantokapasiteetin kasvu on reipasta mutta lineaarista eikä eksponentiaalista, niin Suomeen noita saadaan ehkä kesän jälkeen. Kysyntää on muuallakin. Toivottavasti muutkin testifirmat saavat vastaavaa markkinoille, ja toivottavasti vientihaluja ja -lupia löytyy.

 9. Aluksi kaikkein alttiimmat saavat tartuntoja nopeasti. Siksikin ekponentiaalisen kasvun kantaluku pienenee ajan kuluessa. Kontaktien verkosto voi olla rakenteeltaan jopa sellainen, että kasvu on nopeaa mutta ei eksponentiaalista; tähän nimimerkki Austrian yllä jo viittasikin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita ns. laumasuojan muodostumista (vaikka suojaahan se jonkin verran, jos verkoston hubit ovat jo tulleet immuuneiksi ja siten alkavat blokata viruksen leviämistä).

 10. Itämisaika sotkee analyysiä entisestään. Tiedossa olevat luvut kertovat tilanteesta noin viikko sitten. Lopputulema taitaa olla, ettei oikeaa tietoa voi saada, ennen kuin tuo testi saadaan laajaan käyttöön. Suomessa tuo testi on jo keksitty; sen saaminen käyttöön jokaiselle, tarvittaessa usean kertaan, tulisi olla valtiovallan tärkein tehtävä juuri nyt. Se on avain yhteiskunnan uudelleen käynnistämiseen!

 11. Viimeinen lause tiivistää tulevan talouskatastrofin ytimen Italiassa, vaikka nyt taistelu keskittyy koronakatastrofin pysäyttämiseen. Turismi ei kukoista lähivuosina aika isolla varmuudella, hyvä jos sitä on ollenkaan. Italian de-facto konkurssia ei pystytä ehkä estämään edes EKP:n rahoilla.

  1. Mikko Isotalo:

   Viimeinen lause tiivistää tulevan talouskatastrofin ytimen Italiassa, vaikka nyt taistelu keskittyy koronakatastrofin pysäyttämiseen. Turismi ei kukoista lähivuosina aika isolla varmuudella, hyvä jos sitä on ollenkaan. Italian de-facto konkurssia ei pystytä ehkä estämään edes EKP:n rahoilla.

   Italian talouskatastrofin ytimessä on myös jo 1980-luvulta lähtien alhaiseksi kääntynyt syntyvyys ja väestön ikärakenteen huomattava vanheneminen. Italia on tällä hetkellä väestörakenteeltaan maailman toiseksi vanhin maa. Väestörakenteeltaan ainoa Italiaa vanhempi maa maailmassa on vain Japani. Nuoret ikäluokat ovat Italiassa entistäkin pienempiä, ja tulevina vuosikymmeninä työikäisten veronmaksajien määrä on ennusteiden mukaan siellä jatkuvasti kutistumassa. Italian hedelmällisyysluku 1,3 merkitsee sitä, että tulevat sukupolvet, joille velkavastuu siirtyisi, ovat kovasti aiempia pienempiä. Italian mahdollisesta konkurssiriskistä on kirjoitettu talouslehdissä jo monta vuotta. Italian pankeistakin useampi oli ilmeisesti heikossa kunnossa jo ennen tätä kriisiä, saati sen jälkeen, kun konkurssiaallot ovat kulkeneet yli maan. Italian pankkien taseissa on paljon Italian valtionlainoja. Italian edellä velkaisuusasteessa suhteessa BKT:hen on ollut Euroopan maista vain Kreikka, ja Italia näyttäisi olevan tänä vuonna ohittamassa Kreikan velkaisuudessaan.

 12. Koronaviruksesta tulee varmasti immuniteetti. Kysymys on immuniteetin kestosta. Jos se kestää alle 8 kk kuukautta, se on katastrofi. Jos se kestää n. 1-2 vuotta kuten normaalit influenssaa aiheuttavat virukset rokottaminen toimii.

  Kaikki viittaa siihen että virus on kuten muut koronavirukset ja mutatoituu hitaammin kuin monet muut virustyypit. Se tarkoittaisi, että tartunnasta tulee pitkä immuniteetti ja rokote antaa pitkänkestoisen suojan. Varmuutta tästä ei tietysti vielä ole.

  Belgiassa on todettu kissaan saaneen COVID-19 tartunnan omistajaltaan. Hong Kongissa on todettu koirien kantavan virusta ilman oireita. Tämä on luultavasti harvinaista ja kotieläimet ovat luultavasti umpikujia tartunnan leviämisessä. Mutta jos tartuntaa tapahtuu toiseen suuntaan se on huolestuttavaa. Virukset jotka hyppivät eläimiin joiden kanssa ihmiset elävät lähekkäin erityisesti kiinassa (siat, kanat, hanhet) mutatoituvat ja tulevat takaisin hieman erilaisina aiheuttavat ikäviä epidemioita. Lepakoiden ja villieläinten kanssa ollaan vähemmän kosketuksessa kuin sikojen, kanojen, kissojen ja korien.

  1. John Deere:
   Ruotsista kantautuu epäilyjä että siitepölyrasituksella merkkittävää vaikutusta kuolleisuuteen:

   https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7440420

   Miten tuohon dataan saisi siitepölytilanteet alueittain?

   Myös italialaisessa julkaisussa esitetään, että ilmassa leijailevat pienet hiukkaset voivat edesauttaa sairautta kuljettamalla pinnoillaan viruksia ja/tai lisäämällä jollakin muulla tavoin sairastumisalttiutta. Asiasta kertoo The Economist March 28th 2020.

 13. https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/306196/italy-at-least-3-million-affected-by-influenza-nationwide-january-15

  Tuon mukaan kausi-influenssaan on sairastunut Italiassa lokakuun 2019-15tammikuun 2020 välillä 3000 000 ihmistä. Pelkästään 6-12.1. välillä 374000 tapausta.

  Kerrotaan että korona on tarttuvampi, joten Italian 92000 tapausta ei voi olla sinne päinkään. Liikutaan aivan väärillä hehtaareilla, sairastuneita täytyy olla miljoonia ja lauma-suoja alkaa lähestyä.

 14. HUS:n päivittäin julkaisemat koronavirusdiagnoosit ovat myös mielenkiintoista seurattavaa.

  Positiivisten testitulosten huippu ajoittuu kuluvan viikon alkuun. Tämän viikon lopulla tapauksia on havaittu selvästi vähemmän N:t ovat toki pieniä ja satunnaisvaihtelu siten suurta – toisaalta testauskäytännöt ovat oletettavasti pysyneet vakioituina.

  Oire-epäilystä, testin ottamisesta ja testin analysoinnista on aina muutaman päivän viive tulokseen. Siksi onkin mielenkiintoista seurata ensi viikon lukuja. Eristystoimien kun pitäisi alkaa vaikuttaa kahden viikon viiveellä, ja Helsingin keskusta alkoi selvästi tyhjentyä 14.-15.3. viikonvaihteessa.

  1. Tutkija Punavuoresta:
   HUS:n päivittäin julkaisemat koronavirusdiagnoosit ovat myös mielenkiintoista seurattavaa.

   Positiivisten testitulosten huippu ajoittuu kuluvan viikon alkuun. Tämän viikon lopulla tapauksia on havaittu selvästi vähemmän N:t ovat toki pieniä ja satunnaisvaihtelu siten suurta – toisaalta testauskäytännöt ovat oletettavasti pysyneet vakioituina.

   Oire-epäilystä, testin ottamisesta ja testin analysoinnista on aina muutaman päivän viive tulokseen. Siksi onkin mielenkiintoista seurata ensi viikon lukuja. Eristystoimien kun pitäisi alkaa vaikuttaa kahden viikon viiveellä, ja Helsingin keskusta alkoi selvästi tyhjentyä 14.-15.3. viikonvaihteessa.

   En laskisi sen varaan, että testejä tehdään jatkuvasti vakiintuneen käytännön mukaan.

   Ystäväni sai tiedon olleensa samassa tilassa tartunnan saaneen kanssa, mutta tieto tuli vasta kaksi viikkoa altistumisen jälkeen. Oletamme viiveen johtuneen hitaasta testaamisesta. Ainakin YLE on uutisoinut siitä, kuinka terveydenhuoltohenkilöstönkin on ollut vaikeaa tai mahdotonta päästä testiin, vaikka testauksen kriteerit ovat täyttyneet.

   1. THL päivittää noita lukuja vielä. Ne on kirjattu testin tekopäivälle, mikä on loogista, mutta osa tuloksista on vielä tulematta. Toisen tapa on merkitä ne sille päivälle, jolloin testi valmistuu, eikä siinä ole mitää laskevaa trendiä. Tänään 112 uutta todennettua tartuntaa.

 15. Soininvaara on kyllä vähän surullinen, koska se syöttää disinformaatiota, jolla on suora vaikutus ihmisten elämään.

  Norjassa tehdään asiat oikein. Se mitä Soininvaara kuvittelee on väärin. Mikään tutkimus ei tue sitä että sairastuneita olisi merkittävästi enemmän kuin testattuja.

  Tiedetään että noin 30 % positiivisesti testatuista on oireettomia. Kiina ei tilastoi niitä ollenkaan, koska ei ole mitään näyttöä että näillä olisi epidemiologista merkitystä. Nämä eivät levitä Sars koronavirusta ja luultavasti suurin osa oireettomista ei kehitä edes immuniteettia. Virus ei vain ole päässyt keuhkoihin, joten ei ole muodostanut keuhkosairautta, joksi oireilisi.

  Italiassa Testauskapasiteettia on tuntuvasti lisätty viimeisten viikkojen aikana ja nyt ainakin 95 % tartunnoista tavoitetaan. Kiinassa testataan niin kattavasti että löydetään jo noin 100 prosenttia uusista tartuntaketjuista.

  Boris Johnson muuten sairastui eilen Sarsiin, joten tästä seurasi että Englanti teki täyskäännöksen. Aluksi englantilaiset olivat Soininvaaran linjoilla, mutta nyt Boris ja Tony Blair lupasivat kukistaa Sars-pandemian englannissa. Ei siis mitään hyssyttelyä, vaan estetään Sarsin leviäminen.

  Suosittelen lämpimästi että Soininvaara pohtisi että mitä jos tartuntoja ei olekaan Suomessa 30 kertaa enemmän kuin on testattu. Vaan mitä jos Suomessa ollaankin testattu yli 90 prosenttia tartunnoista mitä Suomessa on aktiivisena.

  Siksi kysyisin Osmolta, mitäs luulet kuinka massiivinen katastori Suomessa syntyy jos todella onkin niin ettei mitään ”lieväoireisia” olekaan, vaan tosiassa 50 prosenttia sairastuneista sairastaa sairaalahoitoa vaativan keuhkokuumeen! Ja sitten oletetaan että populaatiosta 80 prosenttia sairastuu.

  Tämän takia Kiina meni aivan paniikkiin ja pysäytti Wuhanissa riistäytyneen epidemian keinolla millä hyvänsä. Uusi Sars johtaa yhteiskunnan täystuhoon jo siinä kohtaa kun prosentti populaatiosta on sairastunut.

  1. treehorse:
   Suosittelen lämpimästi että Soininvaara pohtisi että mitä jos tartuntoja ei olekaan Suomessa 30 kertaa enemmän kuin on testattu. Vaan mitä jos Suomessa ollaankin testattu yli 90 prosenttia tartunnoista mitä Suomessa on aktiivisena.

   Siksi kysyisin Osmolta, mitäs luulet kuinka massiivinen katastori Suomessa syntyy jos todella onkin niin ettei mitään ”lieväoireisia” olekaan, vaan tosiassa 50 prosenttia sairastuneista sairastaa sairaalahoitoa vaativan keuhkokuumeen! Ja sitten oletetaan että populaatiosta 80 prosenttia sairastuu.

   Tämän takia Kiina meni aivan paniikkiin ja pysäytti Wuhanissa riistäytyneen epidemian keinolla millä hyvänsä. Uusi Sars johtaa yhteiskunnan täystuhoon jo siinä kohtaa kun prosentti populaatiosta on sairastunut.

   Jos tuo olisi tilanne, meillä olisi käsissämme Justinianuksen ruttoon ja mustaan surmaan verrattava tauti. Edessä olisi yhteiskunnan täydellinen romahdus. Sitä on oikeastaan turha hirveästi surra; riskinä se on samantapainen kuin ydinsota. Mitään ei voi yksilö tehdä, joten siitä on turha huolehtia.

 16. https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml

  Tuon perusteella covid-19 näyttäisi ohittaneen huippunsa pahimmin kärsineillä alueilla Italiassa. Kuolleisuus vaikuttaisi olevan myös 4-10x korkeampi kuin virallisesti raportoitu, koska suurinta osaa kuolleista ei koskaan testata korona-kuolleiksi. Ja toisaalta monet ylimääräiset kuolemat myös johtuvat sydänkohtauksista, aivoveritulpista jne. joiden hoitoon resurssit eivät riitä covid-19 epidemian aikana.

 17. ”Otin kuvaan sairastavien määrät, koska se on luku, jonka toivoisi joskus kääntyvän laskuun. Tartunnan saaneiden määrähän ei voi kääntyä laskuun.”

  Tartunnan saaneiden määrä voi laskea, kun joko valtaosa on saanut tartunnan tai eristäytyminen onnistuu.

  Tällä hetkellä veikkaan, että sairastavien määrä laskee, koska tartuntojen määrä laskee, koska eristys.

 18. Imperial Collegen uusin raportti ( https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf ) on erinomaista luettavaa.

  ”2.1 Estimated true numbers of infections and current attack rates
  In all countries, we estimate there are orders of magnitude fewer infections detected (Figure 2) than
  true infections, mostly likely due to mild and asymptomatic infections as well as limited testing
  capacity. In Italy, our results suggest that, cumulatively, 5.9 [1.9-15.2] million people have been
  infected as of March 28th, giving an attack rate of 9.8% [3.2%-25%] of the population (Table 1). Spain
  has recently seen a large increase in the number of deaths, and given its smaller population, our model
  estimates that a higher proportion of the population, 15.0% (7.0 [1.8-19] million people) have been
  infected to date. Germany is estimated to have one of the lowest attack rates at 0.7% with 600,000
  [240,000-1,500,000] people infected.”

  Saksan tunnetut tapaukset 60000 vs todelliset 600000. 10% todellisista löydetty.

  Italian 100000 vs todelliset miljoonissa. Testaus täysin luhistunut.

 19. Kaikesta uutisoinnista saa helposti käsityksen, että koko Pohjois-Italian terveydenhoitojärjestelmä on romahtanut eikä hoitopaikkoja tahdo löytyä muutenkaan maasta vaan potilaita on alettu kuljettamaan ilmarahtina mm. Saksaan.

  Todellisuus onkin sitten jotain ihan muuta?

  In Italien zeichnet sich die Wende in der Coronakrise ab

  (Lainaus lopusta Googlen käätämänä englanniksi – suomenkielinen käännös oli lähes järjetön…)

  Meanwhile, the chief physicians of the Lombard intensive care units have written a call for help to the President, the Prime Minister and the Minister of Health. The daily newspaper “Il fatto quotidiano” quotes from the letter urgently that there is an urgent need for more therapy places and those that are best nearby. There is a national emergency, the doctors write, so ”the regional borders, especially in geographical proximity, must be crossed in order to admit Covid patients”.

  What the letter only suggests, the MP of the center-left PD, Alfredo Bazoli from Brescia, a city hit hard by the pandemic, had made it clearer shortly before. He wondered, ”How is it that Covid patients are even transported from Brescia to Germany”, while in the nearby Veneto, in Verona, ”two thirds of the intensive care beds are empty”.

  Solidaarisuus ulottuu maakuntarajaan asti?

  1. ksee: Solidaarisuus ulottuu maakuntarajaan asti?

   Tässä ollaan EU:n dilemman ytimessä: mihin solidaarisuus ylettyy. Yhdysvalloissa ei kukaan noteeraa jos potilaat siirtyvät osavaltiorajan yli, Euroopassa se on uutisaihe. Lojaliteetti on pohjimmiltaan henkimaailman juttu.

   Ei kaiken tarvitse perustua faktoihin. Henkilöstö pääsee harjoittelemaan tositilanteessa, potilaat pääsevät tehokkaaseen hoitoon, kuolleiden odotusarvo pienenee, Veronassa tehohoitopaikkojen reservi säilyy, ja italialaiset saavat spektaakkelinsa. No harm done.

   Kokonaisuus on aina paljon monimutkaisempi kuin pystymme ymmärtämään. Minulla on aavistus että populismin nousu Italiassa on yksi niistä riskeistä joita juuri nyt aliarvioimme, ja vaikuttaa siltä että joku jolla on tarpeeksi natsoja on jossain tullut samaan tulokseen. Tunnetasolla pidän näitä spektaakkeleja hienoina huomioiden mitä spektaakkelit Italian poliittisessa historiassa ovat välillä olleet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.