Anekdootteja (6) UNAIDS, Rio ja gorillat

Joh­din puhet­ta YK:n aids-ohjel­man UNAID:sin kokouk­ses­sa Rio de Janei­ros­sa vuon­na 2000. Ker­ron myö­hem­mis­sä pos­tauk­sis­sa, miten näin kum­mal­li­seen teh­tä­vään jou­duin. On sanot­ta­va, että tämä kokous oli todel­la vai­kea, mut­ta sii­tä toiste.

Aids-akti­vis­tit oli­vat myös tul­leet Rioon vaa­ti­maan hal­vem­pia AIDS-lääk­kei­tä. Sii­hen aikaan lääk­keet oli­vat tol­kut­to­man kal­lii­ta, kos­ka patentit.

Ennen kokous­ta pää­sih­tee­ri Peter Piot halusi puhua kans­sa­ni ja valit­ti, että nuo mie­le­no­soit­ta­jat voi­vat olla hyvin väki­val­tai­sia. ”Should we invi­te here, ­I don’t know what it is in English, gorillas.

Sanoin, että jos Bra­si­lian hal­li­tus on sitä miel­tä, että tar­vit­sem­me tur­vak­sem­me tääl­lä mel­lak­ka­po­lii­se­ja, niin tul­koon tän­ne, mut­ta minä en halua joh­taa kokous­ta, jota mel­lak­ka­po­lii­sit reu­nus­ta­vat. En halua näh­dä niitä.

Pää­tin myös, että mie­le­no­soit­ta­jat saa­vat pitää kokouk­ses­sa vii­den minuu­tin puheen­vuo­ron ja sen jäl­keen pois­tua. Tätä pää­tös­tä­ni pidet­tiin pöy­ris­tyt­tä­vä­nä. Kos­kaan ennen ei mitään vas­taa­vaa ole tapah­tu­nut YK:n his­to­rias­sa. Sanoin vain, että jon­kun on olta­va ensimmäinen.

Tuo mie­le­no­soit­ta­jien puheen­vuo­ro oli todel­la kor­kea­ta­soi­nen ja pysyi sekun­nil­leen anne­tus­sa raamissa.

Kokous oli todel­la vai­kea. Ongel­ma­na on Rans­ka. Olim­me kokouk­sen jäl­keen kaik­ki uupu­nei­ta sen jäl­keen ja onnit­te­lim­me toi­siam­me. Vir­ka­mie­het kiit­ti­vät minua puheen­joh­ta­jan oikeuk­sien luo­vas­ta soveltamisesta.

Sit­ten muis­tin ne gorillat.

Mis­ter Biot, what about the goril­las? You never invi­ted them?

Minis­ter, This hotel is full of goril­las but you said, you don’t want to see them. 

En näh­nyt yhtään mellakkapoliitisia.

4 vastausta artikkeliin “Anekdootteja (6) UNAIDS, Rio ja gorillat”

 1. Miten voi näh­dä goril­lo­ja bra­si­lias­sa jos nii­tä ei sie­lä ole? Mie­li­ku­vi­tus vie elä­mää eteen­päin. Samoin kuin tämä ilmas­to­muu­tos kyy­ni­syys. Busi­ness as usual!

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Etkö todel­la ymmär­tä­nyt, että Peter Biot puhui mellakkapoliiseista?

    Itse mie­tin ekas­ta viit­tauk­ses­ta että kyse oli­si sis­seis­tä (gue­ril­la), kos­ka sii­nä oli viit­taus että englan­ti on huo­noa. Pie­ni tar­ken­nus teks­tiin siis voi­si hel­pot­taa ymmärtämistä.

   2. Ymmär­sin kyl­lä, sel­väs­ti sen sanoit. Tec­nica­men­te, e segu­rança era um gorila.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.