Anekdootteja(3): Vennamo valtuustossa

Vihreät – sil­loin nimeltään vai­h­toe­htoinen Helsin­ki — sai­vat vuo­den 1980 kun­nal­lis­vaaleis­sa ensim­mäisen val­tu­utet­tun­sa, Ville Kom­sin Helsin­gin val­tu­us­toon. Minus­ta tuli val­tu­us­to­ryh­män sih­teeri ja sain oikeu­den istua salin laidal­la kok­ous­ta seu­raa­mas­sa. Paikkani oli Veikko Ven­na­mon istu­in­paikan lähituntumassa.

Ilk­ka Hakale­hto, Keskustapuolueesta omaan ryh­mään­sä loikan­nut pop­ulisti piti jostain asi­as­ta itselleen tyyp­il­lisen puheen, puhui nari­se­val­la äänel­lään etuoikeut­tu­jen ja suur­pääo­man hyysäämis­es­tä ja kaikesta ikävästä, jota pahat päät­täjät oli­vat Helsingis­sä tehneet. Käsiteltävää asi­aa en muista.

Ven­namo pyysi puheen­vuoron ja piti sisäl­löltään hyvin saman­laisen puheen, mut­ta puheena se oli aivan muu­ta. Tuli syväl­lä rin­taäänel­lä, oli retoris­es­ti nerokas ja tun­nel­maa täynnä.

Sit­ten hän palasi paikalleen, nyökkäsi min­ulle ja sanoi: “Piti vähän näyt­tä tuolle Hakale­hdolle, miten poli­ti­ikkaa puhutaan!”

2 vastausta artikkeliin “Anekdootteja(3): Vennamo valtuustossa”

  1. Mitä enem­män seu­raan Jus­si Hal­la-ahon perus­suo­ma­laisia, sitä enem­män tulee ikävä Veikko Ven­na­mon sivistyneisyyt­tä. Vaik­ka hän­tä siis aikoinaan pidet­ti­in väheksyt­tävänä pop­ulisti­na (tosin sitä sanaa ei taidet­tu siihen aikaan vielä käyttää).

    1. Ei pop­ulis­tisu­u­den väheksyt­tävyys ole esi­in­tymis­es­tä kiin­ni vaan asi­a­sisäl­lön tyhjyy­destä. Oli­han Sak­sas­sakin aikoinaan hyvin suosit­tu ja sivistyneenä pidet­ty pop­ulisti, joka osasi esi­in­tyä. Laman osasi paran­taa, mikä ei toki ole mikään pikku­jut­tu, mut­ta muu toim­inta menikin sit­ten lop­ul­ta melko pahasti pieleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.