Anekdootteja(3): Vennamo valtuustossa

Vih­reät – sil­loin nimel­tään vaih­toeh­toi­nen Hel­sin­ki — sai­vat vuo­den 1980 kun­nal­lis­vaa­leis­sa ensim­mäi­sen val­tuu­tet­tun­sa, Vil­le Kom­sin Hel­sin­gin val­tuus­toon. Minus­ta tuli val­tuus­to­ryh­män sih­tee­ri ja sain oikeu­den istua salin lai­dal­la kokous­ta seu­raa­mas­sa. Paik­ka­ni oli Veik­ko Ven­na­mon istuin­pai­kan lähituntumassa.

Ilk­ka Haka­leh­to, Kes­kus­ta­puo­lu­ees­ta omaan ryh­mään­sä loi­kan­nut popu­lis­ti piti jos­tain asias­ta itsel­leen tyy­pil­li­sen puheen, puhui nari­se­val­la äänel­lään etuoi­keut­tu­jen ja suur­pää­oman hyy­sää­mi­ses­tä ja kai­kes­ta ikä­väs­tä, jota pahat päät­tä­jät oli­vat Hel­sin­gis­sä teh­neet. Käsi­tel­tä­vää asi­aa en muista.

Ven­na­mo pyy­si puheen­vuo­ron ja piti sisäl­löl­tään hyvin saman­lai­sen puheen, mut­ta puhee­na se oli aivan muu­ta. Tuli syväl­lä rin­ta­ää­nel­lä, oli reto­ri­ses­ti nero­kas ja tun­nel­maa täynnä.

Sit­ten hän pala­si pai­kal­leen, nyök­kä­si minul­le ja sanoi: “Piti vähän näyt­tä tuol­le Haka­leh­dol­le, miten poli­tiik­kaa puhutaan!”

2 vastausta artikkeliin “Anekdootteja(3): Vennamo valtuustossa”

  1. Mitä enem­män seu­raan Jus­si Hal­la-ahon perus­suo­ma­lai­sia, sitä enem­män tulee ikä­vä Veik­ko Ven­na­mon sivis­ty­nei­syyt­tä. Vaik­ka hän­tä siis aikoi­naan pidet­tiin vähek­syt­tä­vä­nä popu­lis­ti­na (tosin sitä sanaa ei tai­det­tu sii­hen aikaan vie­lä käyttää).

    1. Ei popu­lis­ti­suu­den vähek­syt­tä­vyys ole esiin­ty­mi­ses­tä kiin­ni vaan asia­si­säl­lön tyh­jyy­des­tä. Oli­han Sak­sas­sa­kin aikoi­naan hyvin suo­sit­tu ja sivis­ty­nee­nä pidet­ty popu­lis­ti, joka osa­si esiin­tyä. Laman osa­si paran­taa, mikä ei toki ole mikään pik­ku­jut­tu, mut­ta muu toi­min­ta meni­kin sit­ten lopul­ta mel­ko pahas­ti pieleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.