Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.9.2019

Edel­li­ses­sä kokouk­ses­sa pöy­däl­le pan­tu­jen asioi­den (Hert­to­nie­men met­roa­se­ma, Puo­ti­lan ostos­kes­kus ja kun­to­por­taat) lisäk­si ainoa­na iso­na asia­na on Meri-Ras­ti­lan täydennyskaava

Meri-Ras­ti­laan 2400 uut­ta asukasta

Vuo­saa­ri lii­tet­tiin Hel­sin­gin maa­lais­kun­nas­ta (nyk. Van­taa) Hel­sin­kiin aiko­muk­se­na raken­taa sin­ne ydin­voi­ma­la läm­mit­tä­mään Hel­sin­kiä. Sit­tem­min ydin­voi­ma­las­ta luo­vut­tiin ja raken­net­tiin asun­to­ja sen sijaan. Ensin asial­la oli Asun­to­sääs­tä­jät ry, joka raken­nut­ti pait­si asun­not, myös sil­lan Hel­sin­gis­tä Vuo­saa­reen. Aika poi­kia. Kau­pun­ki osti sil­lan myö­hem­min itselleen.

Olen pitä­nyt Meri-Ras­ti­laa hir­veä­nä vir­hee­nä. Met­roa­se­man vie­reen mata­laa ja väl­jää raken­ta­mis­ta. Suun­nit­te­li­joi­den seli­tyk­se­nä oli, ettei sito­vaa pää­tös­tä met­ros­ta ollut teh­ty sil­loin kun aluet­ta suun­ni­tel­tiin. Ei kovin hyvää koor­di­naa­tio­ta kau­pun­gin sisällä.

Nyt Meri-Ras­ti­laa sit­ten tii­vis­te­tään kun­nol­la. Osit­tain pure­taan 1990-luvul­la raken­net­tu­ja talo­ja isom­pien tieltä.

Uusia asuk­kai­ta tulee 2400. Kuten kuvas­ta näkyy, mit­ta­kaa­va vähän muuttuu.

Ras­ti­lan kes­kus (Toi­vot­ta­vas­ti katu­ki­vi­pääl­lys­tei­nen pyö­rä­tie on vain visu­aa­lis­ta mielikuvitusta)

 

3 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.9.2019”

  1. Kun­to­por­ras­asia on joh­ta­nut jon­kin­moi­seen ihai­luun kos­kien Hel­sin­gin kau­pun­gin työn­te­ki­jäin kor­ke­aa työn tuot­ta­vuut­ta. Van­taal­la por­taat pys­ty­te­tään kymp­pi­ton­neil­la, Tam­pe­reel­la ne teh­dään tal­koil­la mut­ta Hel­sin­gis­sä kaik­ki hank­keet ovat vähin­tään­kin kuusi­nu­me­roi­sen luvun arvoi­sia. Tar­vi­taan arvok­kai­ta ark­ki­teh­ti­piir­rok­sia jois­sa pyö­räil­lään nupukivillä.

  2. Ode, kysä­ses suun­nit­te­li­joil­ta mikä on logiik­ka tuos­sa että met­roa­se­man ja Ras­ti­lan uuden kes­kuk­sen välil­lä, eli siis koko kau­pun­gin­osan kes­kei­sim­mis­sä ja vilk­kaim­mas­sa pai­kas­sa, säi­lyy nykyi­nen huol­toa­se­ma ja sen myö­tä karua­kin karum­pi ilme ja tur­va­ton ympä­ris­tö. Tun­tuu joten­kin usko­mat­to­mal­ta että täl­le koko alu­een kaupunkikuvallisesti/toiminnallisesti tär­keim­mäl­le pai­kal­le ei mitään muu­ta keksitty?

    1. mikä on logiik­ka tuos­sa että met­roa­se­man ja Ras­ti­lan uuden kes­kuk­sen välil­lä, eli siis koko kau­pun­gin­osan kes­kei­sim­mis­sä ja vilk­kaim­mas­sa pai­kas­sa, säi­lyy nykyi­nen huoltoasema

      Autoi­lu on pyhä asia eikä sen monu­ment­tei­hin tule kajo­ta. Itä-Hel­sin­gins­sä autoi­lu on eri­tyi­sen pyhä asia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.