Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.9.2019

Edel­lisessä kok­ouk­ses­sa pöy­dälle pan­tu­jen asioiden (Hert­toniemen metroase­ma, Puoti­lan ostoskeskus ja kun­to­por­taat) lisäk­si ain­oana isona asiana on Meri-Rasti­lan täydennyskaava

Meri-Rasti­laan 2400 uut­ta asukasta

Vuosaari liitet­ti­in Helsin­gin maalaiskun­nas­ta (nyk. Van­taa) Helsinki­in aiko­muk­se­na rak­en­taa sinne ydin­voimala läm­mit­tämään Helsinkiä. Sit­tem­min ydin­voimalas­ta luovut­ti­in ja raken­net­ti­in asun­to­ja sen sijaan. Ensin asial­la oli Asun­tosäästäjät ry, joka raken­nut­ti pait­si asun­not, myös sil­lan Helsingistä Vuosaa­reen. Aika poikia. Kaupun­ki osti sil­lan myöhem­min itselleen.

Olen pitänyt Meri-Rasti­laa hirveänä virheenä. Metroase­man viereen mata­laa ja väljää rak­en­tamista. Suun­nit­telijoiden seli­tyk­senä oli, ettei sito­vaa päätöstä met­ros­ta ollut tehty sil­loin kun aluet­ta suun­nitelti­in. Ei kovin hyvää koor­di­naa­tio­ta kaupun­gin sisällä.

Nyt Meri-Rasti­laa sit­ten tiivis­tetään kun­nol­la. Osit­tain pure­taan 1990-luvul­la raken­net­tu­ja talo­ja isom­pi­en tieltä.

Uusia asukkai­ta tulee 2400. Kuten kuvas­ta näkyy, mit­takaa­va vähän muuttuu.

Rasti­lan keskus (Toiv­ot­tavasti katukivipäällysteinen pyörätie on vain visuaal­ista mielikuvitusta)

 

3 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.9.2019”

  1. Kun­to­por­rasa­sia on johtanut jonk­in­moi­seen ihailu­un koskien Helsin­gin kaupun­gin työn­tek­i­jäin korkeaa työn tuot­tavu­ut­ta. Van­taal­la por­taat pystytetään kymp­pi­ton­neil­la, Tam­pereel­la ne tehdään talkoil­la mut­ta Helsingis­sä kaik­ki han­kkeet ovat vähin­täänkin kuus­inu­meroisen luvun arvoisia. Tarvi­taan arvokkai­ta arkkite­htipi­ir­roksia jois­sa pyöräil­lään nupukivillä.

  2. Ode, kysäs­es suun­nit­telijoil­ta mikä on logi­ik­ka tuos­sa että metroase­man ja Rasti­lan uuden keskuk­sen välil­lä, eli siis koko kaupungi­nosan keskeisim­mis­sä ja vilkkaim­mas­sa paikas­sa, säi­lyy nykyi­nen huoltoase­ma ja sen myötä karu­akin karumpi ilme ja tur­va­ton ympäristö. Tun­tuu jotenkin usko­mat­toma­l­ta että tälle koko alueen kaupunkikuvallisesti/toiminnallisesti tärkeim­mälle paikalle ei mitään muu­ta keksitty?

    1. mikä on logi­ik­ka tuos­sa että metroase­man ja Rasti­lan uuden keskuk­sen välil­lä, eli siis koko kaupungi­nosan keskeisim­mis­sä ja vilkkaim­mas­sa paikas­sa, säi­lyy nykyi­nen huoltoasema

      Autoilu on pyhä asia eikä sen mon­u­ment­tei­hin tule kajo­ta. Itä-Helsin­ginssä autoilu on eri­tyisen pyhä asia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.