Pirkanmaalla valintani kohdistuisi Jaakko Mustakallioon

Ennakkoäänestys on jo lop­punut. Ajat­telin kuitenkin vielä käy­dä läpi Pirkan­maan vihrei­den ehdokasasettelun.

Vihreät tavoit­tel­e­vat Pirkan­maal­la kolmea paikkaa. Ehdokaslista on niin kova äänestävät pirkan­maalaiset miten tahansa, Pirkan­maal­ta tule hyviä vihre­itä kansane­dus­ta­jia. Har­mi, että niin moni hyvä tulee jäämään rannalle.

Molem­mat istu­vat kansane­dus­ta­jat, Satu Has­si ja Olli-Poi­ka Parvi­ainen ovat hoi­ta­neet tehtävän­sä hyvin. Olen hyvin iloinen, että Oras Tynkky­nen tekee palu­u­ta eduskun­taan. Nuorista nai­sista Iris Suomela, val­tu­us­ton vara­puheen­jo­hta­ja ja Tam­pereen yliopis­ton hal­li­tuk­sen jäsen on kovas­sa nosteessa.

Min­un suosikki­ni on kuitenkin Jaakko Mus­takallio, kaup­pati­eteen mais­teri ja vihreä älykkö, jolle toivoisin tule­vaisu­ut­ta politiikassa.

Omatkin luot­ta­vat häneen. Kaveri on kaupung­in­hal­li­tuk­sen vara­puheen­jo­hta­ja. Lisää talousosaamista vihreään eduskuntaryhmään!

2 vastausta artikkeliin “Pirkanmaalla valintani kohdistuisi Jaakko Mustakallioon”

  1. Talousosaami­nen olisi ter­ve­tul­lut­ta, mut­ta tutut vasem­mis­to­laiset riip­pakivet fem­i­nis­mistä aja­tus­rikol­lisu­ud­es­ta rankaisemiseen näyt­tävät ole­van siel­läkin paina­mas­sa. No, näistä ten­dens­seistähän punav­ihreys on käsit­teenä syn­tynyt. Sinän­sä en näe mitään pakot­tavaa syytä, mik­si luon­non­suo­jelun pitää esi­in­tyä yhdessä marx­i­laisu­u­den kanssa, vaan syyt tähän lienevät lähin­nä psykososi­aal­isia. Tämä on sikäli harmil­lista, että jos halu­aisi näistä vain luon­non­suo­jelun niin äänestys­vai­h­toe­hto­ja on kovin rajallisesti.

  2. Luvataan kaikkea hyvää, mut­ta mis­tä Jaakko ottaa mil­jar­di euroa lisää koulu­tuk­seen? Leikataanko ken­ties eläkkeistä ja sosiaalipuolelta?

    Vihrei­den tar­jon­ta ja sanoma vaaleis­sa tun­tui jälleen ole­van täyn­nä ahdis­tus­ta ja epäre­al­is­tista hai­hat­telua. Karkoititte jälleen ker­ran poten­ti­aaliset äänestäjät mui­hin puolueisiin.

    Viime vaaleis­sa oli muis­taak­seni sama jut­tu. Vihreät lähin­nä hyökkä­sivät koval­la vim­mal­la per­su­ja vas­taan, ja uno­hti­vat konkreet­tiset, aidosti vaikut­ta­vat asiat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.