Kaupunkiympäristölautakunta 27.11.2018

Laut­tasaaren silta

Esit­telijän esi­tys sil­lan autokaisto­jen määrästä (1+2) meni läpi äänin 9–4. Vas­taan oli­vat kokoomus pait­si Lau­ra Ris­sa­nen sekä perussuomalaiset.

Kovin tun­teisi­in menevä asia, jos­sa fak­toil­la ei oikein ollut sijaa. Kun liiken­neval­ois­sa on 1/4 ajas­ta vihreätä, sil­lan yksi kaista pystyy syöt­tämään val­oi­hin auto­ja enem­män kuin risteyk­ses­tä pääsee läpi. Autoil­i­joil­la oli tästä kuitenkin vai­h­toe­htoisia fak­to­ja, sel­l­aisia kuin että liiken­nesu­un­nit­teli­jat ovat idiootteja.

Lau­takun­ta kiire­hti yksimielis­es­ti remon­tin aikataulua ja kehot­ti lisäämään raput sil­lal­ta alla ole­valle kävelytielle.

Teol­lisu­uskadun kaavarun­gon periaatteet

Pyysin tämän pöy­dälle. Mikko Särelä halusi muoitoil­la täy­den­tävää ehdo­tus­ta kadun yleisilmeestä (pui­ta ja esplana­di) ja ratikan kulun nopeudesta.

Pat­ter­imäen kaava

Vasem­mis­toli­it­to pyysi pöy­dälle pohti­ak­seen luonnonsuojelumerkintää

Tämä on juridis­es­ti haus­ka. Tässä on merkit­ty asum­ista alueelle, jos­ta KHO poisti asum­ista tarkoit­ta­van merkin­nän uud­es­ta yleiskaavas­ta. Ei se mitään. Kun uusi yleiskaa­va tältä osin kumot­ti­in, jäl­jelle jäi van­ha yleiskaa­va, jos­sa ole­van asum­is­merkin­nän mukaan tätä kaavaa on tähän astikin valmisteltu.

Val­lisaaren ja kuninkaan­mäen kaava

Ris­to Rauta­va pyysi pöydälle

 

2 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 27.11.2018”

  1. “Kun liiken­neval­ois­sa on 1/4 ajas­ta vihreätä, sil­lan yksi kaista pystyy syöt­tämään val­oi­hin auto­ja enem­män kuin risteyk­ses­tä pääsee läpi”

    Tämä on toki tot­ta, mikäli sil­lan molem­mis­sa päis­sä kumpaankin suun­taan olisi edelleen 2 suo­raan menevää kaistaa. Nyt kuitenkin Laut­tasaares­ta sil­lalle johtavien kaisto­jen määrä las­ket­ti­in kahdes­ta yhteen. Aineis­tossa tode­taan että ratkaisu toimii juuri nyky­isil­lä liiken­nemääril­lä, mut­ta jo 10 % kasvu ruuhkaut­taa Pohjoiskaaren risteyk­sen. Tämä toki ratkeaa piden­tämäl­lä Laut­tasaar­en­tien suun­taista vihreää, mut­ta tästä kär­sivät eri­tyis­es­ti pyöräil­i­jät ja jalankulk­i­jat, jot­ka ovat yliedustet­tuina pää­su­un­taan näh­den poikit­taises­sa liiken­teessä. Toisin sanoen Laut­tasaar­en­ti­etä ylit­tävien odotusa­jat tule­vat kasvamaan.

    Mielestäni ratkaisu on silti ihan hyvä, mut­ta on tuos­sa suuri ris­ki, että pyöräli­iken­teen mat­ka-ajat kas­va­vat. Tur­val­lisu­us kuitenkin paranee.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *