Tour de Napoli (8) Vettica Maggiore – Salermo

Google maps lupasi mie­lenki­in­toista matkaa Saler­moon. 35 kilo­metrin matkaan menisi autol­la tun­ti ja 20 min­u­ut­tia.  En tosin tiedä, onko ohjelmis­tol­la ajanko­htainen tieto ruuhkatilanteesta.

Reit­ti pitkin Amalfin ran­nikkoa oli tosi kau­nis. Vähän mäki­nen, mut­ta ei pahasti.  Yhteen­sä nousua oli 420 metriä eikä tosi jyrkkiä nousu­ja – yli 10 % — ollut kuin yksi. Mutkaisu­us teki siitä mie­lenki­in­toisen ajaa. Roomas­ta lähdet­täessä tiet oli­vat olleet viiva­suo­ria, mikä on kovin tylsää.

Mitenkähän tämä toimii tur­is­tikaudel­la. ON vain yksi kapea ja mutkainen tie. Nytkin arkipäivänä ja sesongin ulkop­uolel­la liikenne paikoin ruuhkau­tui. Aina on tilaa fil­lar­ille, mut­ta autoil­i­jalle tämän täy­tyy olla painajainen.

Var­maan ihan kiva talo oleil­la, mut­ta talosta ei kyl­lä pääse pois oikein min­nekään, jos halu­aisi vähän kävellä

Vai­h­teet vähän kränä­sivät eikä kevein­tä vai­hdet­ta saanut päälle mitenkään, vaik­ka säädin rajoit­timia ja vai­je­ria. Lop­ul­ta siirsin koko takapyörää oikealle.

Min­un on vaikea ymmärtää, miten tätä tietä voi ajaa fil­lar­il­la kil­paa. Se muis­tut­taa sil­loin enem­män moot­toripyöräi­lyä kuin pyöräi­lyä. Aje­taan niin lujaa kuin uskalletaan eikä niin lujaa kuin jaksetaan.

Nytkin oli jokin kil­pailu virit­teil­lä sil­lä huolto­joukkuei­den auto­ja pyörä katol­la näkyi siel­lä ja tääl­lä.  Myös neljä naispyöräil­i­jää ohit­ti min­ut numero rinnassa.

Ran­noil­la näkyi jo vähän auringonot­ta­jia ja uimareita.

Reit­il­lä näkyi paljon maantiepyöräil­i­jöitä, vaik­ka oli työpäivä.

Vietri Sul Mare

Saler­mossa menin ensim­mäisek­si rautatiease­malle ostaak­seni itsel­leni ja ennen kaikkea fil­lar­ille lipun sun­nun­tain junaan Roomaan. En ostanut lentoase­malle saak­ka – lento­kent­täju­naan ei huoli­ta fil­lare­i­ta, mut­ta toinenkin juna menee, vaan päätin polkea sen matkan. Koin lyhyen kauhun het­ken, kun lipun­myyjä sanoi, etteivät hei­dän junansa ota fil­lare­i­ta lainkaan! Sit­ten hän sanoi, että Tren­i­talia – paikalli­nen VR – ken­ties kul­jet­taa. Tämä yksi­tyi­nen fir­ma oli matk­in­ut Tren­i­tal­ien värit ja kaiken muun niin, ettei mitenkään voin­ut huo­ma­ta, että oli osta­mas­sa lip­pua yksi­tyisen yri­tyk­sen junaan.

Sain lipun paikallisju­naan – nopeat junat eivät ota fil­lare­i­ta, mut­ta sen tiesinkin.

Otin hotellin kahdek­si yök­si ja lähdin pienelle iltal­enkille. Val­it­se­mal­lani reit­il­lä oli paljon pyöräil­i­jöitä, mut­ta silti se oli aika ikävä ajaa.

 

4 vastausta artikkeliin “Tour de Napoli (8) Vettica Maggiore – Salermo”

 1. Matkailu­vink­ki (kun et main­in­nut): paikallisju­na n 20 min, bus­si tai fil­lari(!). Saler­nos­ta etelään löy­tyy Paes­tum. Meille ainakin Rooman anti­ik­ki tun­tui kovin pieneltä näi­den raken­nelmien äärel­lä. Siitä mallia suureen ajat­telu­un Helsin­gin kaupun­gin suunnittelussa.

 2. Jotenkin Osmon kom­menteista pais­taa tyy­tymät­tömyys paikallisi­in pyöräi­ly­olo­suhteisi­in. Tosin maise­mat näyt­tävän ole­van mitä mainioimmat.

  1. Tavalli­nen Teknikko:
   Jotenkin Osmon kom­menteista pais­taa tyy­tymät­tömyys paikallisi­in pyöräi­ly­olo­suhteisi­in. Tosin maise­mat näyt­tävän ole­van mitä mainioimmat.

   Ainakin se kivet­tyä tietä koske­va kom­ment­ti oli osu­va. Nyt vain aloite Hesin­gin pyöräil­i­jöille täysin sietämät­tömien kivikatu­jen purkamis­es­ta ja kiv­en kor­vaamis­es­ta kestopäällysteellä.

 3. Todel­lakin se on autolle aika haas­ta­va tie ajaa, jätin mielel­läni auton siel­lä hotellin auto­tal­li­in. Kun­nioi­tan bus­sikuske­ja jot­ka siel­lä päivit­täin aja­vat suun­nat­tomasti. Oli­pa muka­va nähdä maisemia ja kuul­la että pyöräil­lenkin tuon ehkä yhden Ital­ian kauneim­mista rantateistä voi ajaa noinkin hyvin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.