Kaupunkiympäristölautakunnan lista 13.2.2018

Täl­lä ker­taa aika help­po lista.

Hotel­li Jätkäsaa­reen Välimerenkadulle.

Strate­giset mitat: yhdek­sän ker­rosta, 5 400 k‑m2.

Bule­var­di 14 asuinkäyttöön

Van­ha asuin­ta­lo palaute­taan asuinkäyt­töön kuitenkin niin, että kak­si alin­ta ker­rosta jäävät toimitilakäyttöön.

Fil­lari- ja jalankulku­tun­neli Kansalais­to­ril­ta Kaisaniemen puistoon

Tämä menee ilmeis­es­ti vielä ker­ran pöy­dälle. Mikko Särelä on huo­maut­tanut aivan oikein, että kan­nat­taisi saman tien tehdä kevyen liiken­teen sil­ta Kaisaniemestä Sil­tasaa­reen. Paran­taisi ranto­jen käve­ly-yhteyk­siä ja ratkai­sisi myös kysymyk­sen, miten fil­lar­it jatka­vat Hämeen­tieltä kohti keskustaa.

Lausun­not Tuo­mas Rantasen ja Emma Karin Var­tiosaaren käytöstä ja siltayhteydestä

Nämä ovat tulleet vähän toiseen val­oon sen jäl­keen kun hallinto-oikeus kumosi Var­tiosaaren osayleiskaavan

Jus­si Chy­de­nuk­sen aloite fris­bee­gol­frato­jen lisäämisestä.

Lausun­to puoltaa asi­aa, mut­ta  läh­tee siitä, että täl­laisen alueen pitäisi olla sul­jet­tu muul­ta käytöstä tap­atur­mariskin vuoksi (?)

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 13.2.2018”

 1. Tuo Sil­tasaaren kevyen­li­iken­teen sil­ta on aivan pakko rak­en­taa hetimiten, kos­ka Pitkäsil­ta on aika vaar­alli­nen kapeikko jalankulk­i­jalle ja pyöräil­i­jälle jo nykyisel­lään. Tule­vaisu­udessa liiken­nemäärä sil­lä nousisi reilusti lisää jos Sil­tasaa­reen ja myös Hakaniemen­ran­nan keski­vai­heille ei raken­neta kevyen­li­iken­teen siltoja.

 2. Pyöräilen päivit­täin Pitkän­sil­lan yli. Sille tulee pyötätie vain hotellin nurkalta eli itäpuolelta. Tilaa pyörille on max 1,5 metriä kah­teen suun­taan. Vier­essä jyrää busse­ja jonos­sa. Hur­jan vaarallista. 

  Jos ja kun halu­amme lisää pyöräi­lyä, tarvit­semme toisen pyöräre­itin idästä keskus­taan. Sil­tasaari on hyvä vai­h­toe­hto, mut­ta siel­lä var­masti jokainen taloy­htiö vas­tus­taa, tuskin men­estyk­sel­lis­es­ti mut­ta kuitenkin. Siel­lä on myös ikävää nupukiveystä, joka ei sovi ympärivuo­tiseen pyöräilyyn.

 3. Jos ja kun Kaisaniemestä Sil­tasaa­reen tehdään kevyen liiken­teen sil­ta, polkupyörä­tun­neli kan­nat­taisi tehdä pohjoisem­mak­si, niin yhteys mm. baanalle olisi suju­vampi ja Töölön­lah­denkadun var­res­sa olisi tilaa suo­ralle luiskalle.

  1. Sen tun­nelin tekem­i­nen radan ali pohjoisem­mas­sa on tosi kallista. Sil­loin päädyt­täisi­in var­maankin sil­taan, joka on siis nos­tet­ta­va samalle tasolle kuin se on Linnunlaulussa.

 4. Ville:
  Jos ja kun Kaisaniemestä Sil­tasaa­reen tehdään kevyen liiken­teen sil­ta, polkupyörä­tun­neli kan­nat­taisi tehdä pohjoisem­mak­si, niin yhteys mm. baanalle olisi suju­vampi ja Töölön­lah­denkadun var­res­sa olisi tilaa suo­ralle luiskalle. 

  Ei se nyt kovin pahaa mutkaa tee, jos sil­ta tulisi Sil­tasaares­ta johonkin rav­in­to­la Kaisaniemen luona ole­van vajan luo, niin siitä pääsee suo­raan Kaisaneiemen puis­toku­jaa tun­neli­in. Puis­toku­ja on oikein mainio pyöräil­lä — pol­jen siitä aamuin illoin 5 päivänä viikos­sa. Liiken­net­tä kujal­la ei juurikaan ole (siis autoja).

 5. Niin ja Var­tiosaa­reen on raken­net­ta­va sil­ta vaik­ka Var­tiosaar­ta puo­lus­ta­vat ovatkin taas kään­tymässä sil­taa vas­taan (ennen hallinto-oikeu­den päätöstä oli­vat sil­lan puolella).

 6. Osmo Soin­in­vaara:
  Sen tun­nelin tekem­i­nen radan ali pohjoisem­mas­sa on tosi kallista. Sil­loin päädyt­täisi­in var­maankin sil­taan, joka on siis nos­tet­ta­va samalle tasolle kuin se on Linnunlaulussa.

  Mikä tek­isi tun­nelista kalliin?

  Mat­ti Kin­nunen: Ei se nyt kovin pahaa mutkaa tee, jos sil­ta tulisi Sil­tasaares­ta johonkin rav­in­to­la Kaisaniemen luona ole­van vajan luo, niin siitä pääsee suo­raan Kaisaneiemen puis­toku­jaa tun­neli­in. Puis­toku­ja on oikein mainio pyöräil­lä – pol­jen siitä aamuin illoin 5 päivänä viikos­sa. Liiken­net­tä kujal­la ei juurikaan ole (siis autoja).

  Tarvit­seeko Puis­toku­jal­la olla autoli­iken­net­tä lainkaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.