Mehiläinen teki todella tyhmästi ryhtyessään kieroilemaan Oulussa

Mehiläinen Oy paljasti typerästi karvansa yrittäessään käyttää löytämäänsä porsaanreikää terveyskeskuksia koskevassa lainsäädännössä. Toiminnallaan se osoitti, että on valmis käyttämään kaikkia ajateltavissa sopimusten porsaanreikiä. Kiitos varotuksesta. Luulen, että moni potentiaalinen sopimuskumppani pani tämän mieleensä. Toivottavasti myös sote-uudistusta valmistelevat ymmärtävät, että pykälät kannattaa kirjoittaa vedenpitäviksi ja valmistautua kaikkeen mahdolliseen kieroiluun.

Mehiläinen on tehnyt sopimuksen Siikalatvan terveyskeskuksen ulkoistamisesta. Tämän sopimuksen perusteella se oletti, että voi perustaa terveyskeskusvastaanoton myös Oulun keskustaan, jolloin oululaiset voisivat kirjautua Siikalatvan terveyskeskuksen asiakkaiksi niin kuin kuka tahansa helsinkiläinen voi kirjautua Sipoon terveyskeskuksen asiakkaaksi.

Suuresti arvostamani Mikael Jungner sekä jopa Juhana Vartiainen näkivät Mehiläisen toimen hyvänä, terveydenhuollon laatua parantavana asiana. Se oli yritys ryöstää julkisen sektorin rahoja.

[LISÄYS 4.12.-17 Olen näköjään lukenut Juhanan twiitin huolimattomasti. Siinä ei väitetä, että järjestely olisi yleisen edun mukainen vaan kysytään, mitä vikaa siinä oikein on]

Siikalatvan kanssa Mehiläinen on sopinut kokonaisulkoistuksesta, jolloin se hoitaa kunnan kaikkia asukkaita, niin terveitä kuin sairaita. Sellainen sopimus on ihan ok.

Tämä Oulun toimipiste ei ollut tarkoitettu hoitamaan kaikkia oululaisia, vaan Mehiläisen valitsemia. Se on aivan eri asia. Kansalaisten terveydenhuollon menot jakautuvat erittäin epätasaisesti. Valitsemalla asiakkaiksi vain perusterveitä ja mielellään terveyspalvelunsa työterveydenhuollosta saamia, ja laskuttamalla niistä keskimääräisten kustannusten perusteella, voi tehdä todella helppoa rahaa.

Nyt on todettu, että Mehiläisen laintulkinta ei oikein päde. Kunta ei voi perustaa terveyskeskusvastaanottoa toisen kunnan alueelle. Tämä toimi olisi ollut tyhmä, vaikka Mehiläisen laintulkinta olisi pätenyt, koska yhtiö kertoi etukäteen, miten se aikoo jatkossa toimia ja vaaransi näin paljon suurempia etuja.

[Lisäys 5.12.2017 Keskustelu eduskunnan kuppilassa toi taas uuden yllättävän piirteen. Oletin ilman muuta, että Mehiläinen voisi laskuttaa oululaisista potilaista samojen periaatteiden mukaan kuin Siikalatvan asukkaista, eli mitä ilmeisimmin kapitaation perusteella, mutta laki on kirjoitettu niin epäselvästi, että lasku voi perustua myös toimenpiteisiin. Jos näin olisi, se muuttaisi asian toisenlaiseksi, mutta ei  mitenkään helpommaksi. Tällainen laskutusmuoto johtaisi kalliiseen ylihoitoon ja siksi se on kättelyssä hylätty sote-lain valmistuksessa. Perusterveydenhoidossa kustannuksia voi lisätä rajatta. Siksi työterveyshuollossa kela-korvauksilla on raja kuinka paljon yhtä potilasta kohdebn yritykselle maksetaan korvauksia. Esimerkiksi koriven putkituksia tehdään vakuutetuilla lapsille yhdeksän kertaa niin paljon kuin vakuuttamattomille. Kunnat voivat tarjota terveyskeskuspalveluja naapurikunnan asukkaille ja laissa sanotaan vain, että kustannukset peritään kotikunnalta. Yksikään kunta ei ole lähtenyt sikailemaan tällä, mutta laki pitäisi kuitenkin kirjoittaa täsmällisemmin.

63 vastausta artikkeliin “Mehiläinen teki todella tyhmästi ryhtyessään kieroilemaan Oulussa”

 1. Hei Osmo,

  Muuten jätän tekstisi kommentoimatta sen perustuessa mielipiteeseen, mutta viimeistä kappaletta kommentoin sen sisältäessä selvän asiavirheen. Terveydenhuoltolain mukaan jokaisella suomalaisella on oikeus valita perusterveydenhuollon tarjoava terveysasema. Asema tai sen operoija ei voi kieltäytyä ottamasta jotakuta asiakkaaksi vaan kaikkia on kohdeltava yhdevertaisesti. Mehiläinen operoi jo nyt esimerkiksi Espoossa kahta julkista valinnanvapauteen pohjautuvaa terveysasemaa eikä ketään ole koskaan estetty listautumasta. Näin ei edes lakien nojalla voitaisi toimia, emmekä myöskään halua.

  Niin Espoossa kuin käynnissä olevissa valinnanvapauspiloteissa eri kaupungeissa havainto on lisäksi se, että yksityisten toimijoiden operoimat asemat houkuttelevat asiakkaiksi ja listautumaan etenkin paljon palveluita käyttäviä asiakkaita. Lääkärikeskuksissa toimivat pilottiasemat eivät ole kyenneet juurikaan houkuttelemaan työterveyshuollon asiakkaita, vaan listautumisen motiivina on sellaisen palvelun tarve, jonne julkisella puolella on vaikeampaa päästä.

  Näiltä osin kirjoituksesi perustuu virheellisiin lähtökohtiin.

  1. Mehiläinen voi kohdistaa markkinoinnin haluamiinsa ryhmiin. Lisäksi kunta voi rajoittaa toisen kunnan assukkaiden kirjautumista omen terveyskeskuksensa asiakkaaksi yksinkertaisesti sanomalla, ettei kapasiteetti riitä. Jos kaikki helsinkiläiset kirjautuisivat Sipoon trerveyskeskukseen, aika vbaikeata siitä Sipoolle tulisi. Voi myös järjestää asian niin, että palvelu on joillekin ryhmille vähän huonompaa kuin toisille, vaikka niin, että päihdehuoltoa tai mielenterveyspalveluita ei nyt vain ole tässä pisteessä, vaan ne pitää haikea Siikalatvan peräkyliltä.

  2. Haha Lasse, hyvä yritys :´-D Tai oikeastaan aika laama.
   Se koira tietysti älähti, johon kalikka kalahti.

 2. Mehiläinen ei ole koskaan kieltäytynyt operoimallaan valinnanvapausasemalla asiakkaasta. Valinnanvapauspiloteissa operoimme neljällä eri paikkakunnalla julkisia asemia lääkärikeskuksissa eikä näiden osalta yksikään edellä tehdyistä väitteistä pidä paikkaansa. Pilottien arvioinnit ja listautuneiden palvelunkäyttö ovat julkisia tilastoja ja tietoja, jotka yksiselitteisesti osoittavat väitteesi vääriksi. Toki voit aina väittää, että Oulun asemaa operoisimme tai markkinoisimme jotenkin eri kohderyhmille kuin muiden nyt lääkärikeskuksissa toimivien Oma Lääkärisi-asemien, mutta tämä ei pidä paikkaansa.

  1. Mehiläinen ei ole koskaan kieltäytynyt operoimallaan valinnanvapausasemalla asiakkaasta. Valinnanvapauspiloteissa operoimme neljällä eri paikkakunnalla julkisia asemia lääkärikeskuksissa eikä näiden osalta yksikään edellä tehdyistä väitteistä pidä paikkaansa.

   Nuo tähänastiset pilotit ovat kokonaisulkoistuksia, joissa asukkaat eivät valikoidu vaan tulevat osoitteen perusteella. Teoriassa joku alueen ulkopuolelta voi tulla niihin valinnanvapauden perusteella, mutta näissä on kyse prosenteista. Toiseen lähiöön ei noin yleensä siirrytä asiakkaaksi jo pelkän logistiikkaongelman vuoksi.
   Tämä Oulun keskustaan tehtävä asema on ihan eri asia. Siinä KAIKKI asiakkaat ovat valikoituneita, wi vain muutama prosentti.
   Koska toiminta ei ole vielä alkanut, en tietenkään voi osoittaa, että tarkoituksenna on kääriä rahaa fuskaamalla, mutta olette yrittäneet käyttää porsaanreikää laissa, jossa ei ole mietitty taloudellisia pelisääntöjä lainkaan, koska näin ei ollut tarkoitus voida toimia. Kerrattakoon siis vielä, miksi tässä on todella helppo fuskata:
   1) Markkinointi voidaan suunnata keskiluokalle ja mielellään työterveyshuollon asiakkaille, joista kunta siis maksaisi vuosimaksun, mutta jotka eivät käyttäisi palveluja lainkaan.
   2) Terveyskeskuksen on hoidettava paitsi helpot ja halvat sairaudet – reseptin kirjoittaminen flunssapotilaalle – ja kalliit sairaudet, kuten päihde- ja mielenterveysongelmat, diabeteshoito ja niin edelleen. Yksittäisen terveysaseman ei kuitenkaan tarvitse tätä hoitoa antaa. Jos siis helpot ja halvat hoidetaan Oulun pisteessä, mutta sen, joka tarvitsee käyttää kalliimpia palveluja, olisikin haettava ne päätoimipisteestä Siikalatvasta. Näin menetellen saatte Ouluun vain halpoja potilaita, mutta saatte korvauksen myös näiden potentiaalisten kalliiden potilaiden perusteella. Liian helppoa rahaa.

   Miksi kovasti epäilen teidän pyrkivän tähän on valittu menettelyyn? Jos teillä olisi puhtaat jauhot pussissa, ette yrittäisi käyttää tällaista porsaanreikää, vaan olisitte sopineet menettelystä maksajan, siis Oulun kanssa. Oulu olisi hyvin voinut sopia teidän kanssanne hoidosta, joka vastaa halpaa työterveyshuoltotasoa ja maksanut sen mukaisesti.

  2. Lasse Männistö:
   Mehiläinen ei ole koskaan kieltäytynyt operoimallaan valinnanvapausasemalla asiakkaasta. Valinnanvapauspiloteissa operoimme neljällä eri paikkakunnalla julkisia asemia lääkärikeskuksissa eikä näiden osalta yksikään edellä tehdyistä väitteistä pidä paikkaansa. Pilottien arvioinnit ja listautuneiden palvelunkäyttö ovat julkisia tilastoja ja tietoja, jotka yksiselitteisesti osoittavat väitteesi vääriksi. Toki voit aina väittää, että Oulun asemaa operoisimme tai markkinoisimme jotenkin eri kohderyhmille kuin muiden nyt lääkärikeskuksissa toimivien Oma Lääkärisi-asemien, mutta tämä ei pidä paikkaansa.

   1. Pörriäisen työterveysasiakas:

    Mehiläisen työterveysasiakkaana täytyy todeta, että työterveyslääkärille pääsee yleensä parissa kolmessa päivässä ja terveyskeskukseeni olen päässyt jopa päivässä. Erikoislääkärille odotan pääsyä Mehiläisessä kolme viikkoa. Turun kaupungin erityislääkärille todennäköisesti pääsen noin viikossa ja hätätapauksessa lähes saman tien. Ehkä työnantajani kannattaisi kilpailuttaa työterveyshuolto laadullisin mittarein.

    Ylipäätään haluaisin tietää millä perusteilla yksityinen toimija voisi olla laadukkaampi ja kustannustehokkaampi kuin joku muu toimija?

 3. > käyttää löytämäänsä
  > porsaanreikää terveyskeskuksia koskevassa
  > lainsäädännössä.

  Tämä ajamasi linja, että on huonoja lain noudattajia (jotka sen vuoksi pitää tuhota) ja sitten on hyviä lain noudattajia on selkeästi havaittavissa oleva trendi politiikassa.

  Tämä tarkoittaa, että alati vaihtuva poliittinen tahto on lainsäädännön yläpuolella, että tarkoitus pyhittää keinot. Hallintoalamaisen kannalta se tarkoittaa laittomuuden tilaa. Käytäntöä, että laki ei koske valtiota (tai kuntaa). Koskaan ei voi tietää tuleeko tuomituksi jonkin toiminnan perusteella riippumatta siitä noudattiko lakia vaiko ei; laki ei ole kansalaisen suojana, vain valtion.

  Yhteiskunnan kannalta tällaisella toiminnalla on arvaamattomia seurauksia, että lain tarkoitukseksi tulee vain valtion tahdon pakottaminen kansalaisille, ei kansalaisen oikeuksien turvaaminen valtiota vastaan.

 4. Osmo, et varmasti löydä minulta sitaattia, jossa pitäisin Mehiläisen toimintaa hyvänä. En ole pitänyt hyvänä tai pahana, vaan miettinyt asiaa ja kysellyt somessa näkemyksiä itseäni viisaammilta. Molemmat asiaa koskevat tviittini olivat kysymyksiä, jotka eivät sisältäneet kannanottoa. Siksi teet tuossa kirjoituksessasi mielestäni epätavallisen rumasti.

  1. Ei ilmeisesti lainmukaista. Mutta voisiko joku selittää minulle, miksi lain pitää estää tällainen? Mikä on se vahinko/osaoptimointi, joka Siikalatvan toiminnasta syntyy?

   Myönnän, tarkasti luettuna tuo twiittisi ei sisältänyt väitettä vaan kysymyksen. Sorry, luin huolimattomasti.

 5. Tämä nyt menee vähän sivuun Osmon edellisestä, mutta mielenkiinnolla odotan kuinka tasa-arvoisesti erikoissairaanhoidon valinnanvapaus maakuntien seteleillä pystytään toteuttamaan. Esimerkiksi gynekogikäyntiin tarkoitetun setelin pitäisi sisältää kaikki tutkimukset ultraääntä ja mammografiaa myöten. Muutoin tilanne ei parane nykyisestä lainkaan. Nythän näitä Mehiläisen ym. palveluita voivat käyttää vain ne joilla on varaa maksaa itse kelakorvauksen ylittävä osuus.

 6. Mitä Siikalatva olisi hyötynyt tästä järjestelystä…? Tai kuka?

 7. Miksi oululaisen kannattaisi siirtyä tämän Ouluun sijoittuvan Siikalatvan terveyskeskuksen asiakkaaksi? Onko Oulun oma terveyskeskustoiminta niin huonoa? Kannattaisiko Oulun panostaa siihen enemmän?

 8. Lasse Männistö: Pilottien arvioinnit ja listautuneiden palvelunkäyttö ovat julkisia tilastoja ja tietoja, jotka yksiselitteisesti osoittavat väitteesi vääriksi.

  Voitko kertoa miten tähän dataan pääsee käsiksi, ja selittää vähän tarkemmin miten ja mitkä väitteet tuo data tarkkaan ottaen osoittaa vääräksi?

  Lasse Männistö: Toki voit aina väittää, että Oulun asemaa operoisimme tai markkinoisimme jotenkin eri kohderyhmille kuin muiden nyt lääkärikeskuksissa toimivien Oma Lääkärisi-asemien, mutta tämä ei pidä paikkaansa.

  Varmasti ymmärrät (koska muuten et ole tehtäviesi tasalla ja ansaitset potkut), että teillä Mehiläisessä on sekä vahvat taloudelliset kannusteet että kyky kohdentaa toimianne. Yhtä lailla teillä on mahdollisuus piilottaa ja kiistää tuo toiminta. Edelleen, ymmärrät, että näiden myöntäminen on olisi lievää suurempi imago-ongelma. Ymmärrät siis myös, että tuon ylläolevan kappaleen informaatioarvo ihmiselle, jonka kognitiiviset kyvyt riittävät kengännauhojen solmimiseen on pyöreä nolla, ja on hyvin lähellä lukijan älykkyyden halveksimista.

 9. ”Nyt on todettu, että Mehiläisen laintulkinta ei oikein päde. Kunta ei voi perustaa terveyskeskusvastaanottoa toisen kunnan alueelle.”

  Todettu on, televisiouutisia myöten, mutta kovin epämääräisiä nuo toteamukset ovat. Mikä tarkalleen on se lainkohta, joka tämän estää? Vähän epäilen, ettei sellaista lainkohtaa olekaan, kun ei lainsäätäjä ole osannut tällaista tilannetta kuvitellakaan.

  Tuossa taannoin Tampereella sikäläinen ELY-keskus samalla tavalla ”totesi”, ettei valtion tiealueelle saa rakentaa raitiotietä. Asiaa kun aikani selvittelin eri viranomaisilta, selvisi, ettei tällaista kieltoa voi millään lailla tai määräyksellä perustella, kunhan olivat vain lämpimikseen tällaisen ihan itse keksineet.

 10. Tcrown yrität nyt puristaa kivestä vettä vaatimalla rehellisyyttä PR-työssä olevalta Lasse Männistöltä.

 11. Osmo Soininvaara: Nuo tähänastiset pilotit ovat kokonaisulkoistuksia, joissa asukkaat eivät valikoidu vaan tulevat osoitteen perusteella.

  En tiedä olenko ainoa, mutta tämä kuulostaa kovasti nk. muunnellulta totuudelta – ellei kyseessä ole sitten puhtaasti tietämättömyydestä.

  Esim.

  Valinnanvapauskokeilu

  Hämeenlinna on yksi viidestä alueesta, joilla kokeillaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosina 2017-2018. Kokeilussa mukana olevat saavat valita lääkärin ja hoitajan palvelut joko kunnalta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Kokeilussa kerätään tietoa valinnanvapauslainsäädännön tueksi.

  1. Hämeenlinna on yksi viidestä alueesta, joilla kokeillaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosina 2017-2018.

   Jos kyse on näistä valinnanvapauden kokeiluista, ne ovat taas aivan eri juttu ja niitä koskee eri lainsäädäntö. Niissä ei saa valita asiakkaita. Tässä valinnanvapaudessa on myös tarkoitus, että vaativista potilaista (pitkäaikaissairaista, vanhuksista etc) maksetaan enemmän ja perusterveistä vähemmän ja työterveyshuollon asiakkaista ei juuri mitään, joten valikoiminen ei ole yhtä kannattavaakaan.

 12. tcrown:

  Varmasti ymmärrät…

  Yleisesti koko sote-keskustelusta voi todeta, että kyllä kaikki ovat jo aikaa sitten ymmärtäneet, etteivät yksityiset terveryspalveluiden tarjoajat voi tehdä mitään oikein. Mokomat ahneet haaskalinnut vain ryöstävät kansallisomaisuutemme bahamasaarille ja jättävät pienet lapset ja vaipoissaan makaavat vanhukset hoitamatta.

  Ainoa viisaus asiassa löytyy julkealta sektorilta, jonka asianosai… eiku… asiantuntijat ovat ainoita, joilla on pätevyyttä sanoa asiasta yhtään mitään. Toki totuuden jyvä löytyy kunta-alan ay-mafiastakin, jonka viisauden mukaan kilpailu parahaista työntekijöistä johtaa palkkojen polkemiseen ja orjatyöhön.

  Ainoa taho, joka voi saada synninpäästön julkean sektorin rinnalla, on rahapelimonopolin voimin pyörivä kolmassektori, jonka oikeallisen toiminnan takaa johdon ja hallinnon miehittävä laaja eduskuntapuodokkaiden ja ”ansioituneiden” puolue / ay-aktiivien joukko…

 13. Daniel Federley:
  Miksi oululaisen kannattaisi siirtyä tämän Ouluun sijoittuvan Siikalatvan terveyskeskuksen asiakkaaksi? Onko Oulun oma terveyskeskustoiminta niin huonoa? Kannattaisiko Oulun panostaa siihen enemmän?

  Osmo arvelee, että ei kaikkien Oululaisten kannatakaan, mutta terveiden ja hyväkuntoisten saattaisi kannattaa.

  Tämä siksi, että jos saadaan aikaiseksi terveysasema vain suhteellisen terveille (esimerkiksi siis jättämällä tosiasiallisesti pitkäaikaissairaiden ja vanhusten tarvitsemia palveluita päätoimipisteeseen Siikalatvalle 84 km päähän), tälle Oulun asemalle saadaan halvalla kehuja ja kiitosta keräävät lyhyet ellei jopa olemattomat jonot – keskimääräistä selvästi terveemmät asiakkaat mutta keskiarvon mukainen lasku Oulun kaupungille. Great Profit.

  Epäilemättä tilastoissa ja asiakastyytyväisyydessä tämä Siikalatvan Oulun toimipiste näyttäytyisi pian esimerkillisenä malliasemana jossa jonot ovat pienet, viherkasvit kunnossa ja vastaanottoaulan aikakauslehdet uusia ja sileitä.

  Osmo marisee tässä aiheesta, että jos näin käy niin tempun syy ei ole terveysaseman tai Mehiläisen hieno oma toiminta, vaan pohjimmiltaan se että pitkäaikaissairaat ja vanhukset hoitaa ”joku muu”.

  Harmillista että tämä erinomaisen opettavainen hanke yritetään heti torpedoida, kun tarvittaisiin paremmat säännöt. Joiden tekeminen ei ole helppoa, mutta … tarvittaisiin paremmat säännöt.

  1. Mehiläisellä olisi mahdollisuus sopia asiasta ja taloudellisista säännöistä Oulun kaupungin kanssa. Sellaiset ehdot varmasti löytyvät, jotka olisivat Oulun hyväksyttävissä. Yhtä tuottoisia ne eivät tietysti olisi Mehiläiselle.

 14. Daniel Federley:
  Miksi oululaisen kannattaisi siirtyä tämän Ouluun sijoittuvan Siikalatvan terveyskeskuksen asiakkaaksi? Onko Oulun oma terveyskeskustoiminta niin huonoa? Kannattaisiko Oulun panostaa siihen enemmän?

  On ja ei. Oulu on huomastavast parantanut juoksuaan, varsinkin jos tarvitset kiireettömän lääkäriajan. Yksityisellä puolella voit toki valita lääkärisi, t.s. teet itse hoitotarpeen arvion. En tiedä, jääkö mahdollisuus valintaan myös p.o. tapauksessa. Jos jää, kustannukset taatusti karkaavat.

  Suurin ero on akuuttivastaanotoissa virka-ajan ulkopuolella. Oulun seudun yhteispäivystys on Yliopistosairaalan yhteydessä, ja odotusajat ovat tyypillisesti useita tunteja, pahimmillaan 6..8 tuntia. Jotkut yksityiset, myös Mehiläinen, tarjoavat akuuttivastaanottoa myös arki-iltaisin jonnekin klo 21 tienoille. Odotusajat ovat harvemmin yli 30 min.

 15. Mehiläinen on hyvä hakkeri, joka paljasti lain porsaanreiän tai vähintääkin epäselvyyden, vieläpä riskeeraamalla oman maineensa. Lainsäätäjät nurkkaan häpeämään ja opiksi ottamaan!

 16. Ja siis täsmennettäköön vielä, että oman subjektiivisen mielipiteeni mukaan on hyvästä jos ihmisellä on todellista valinnanvaraa valita itse terveyspalvelujensa tuottaja useasta vaihtoehdosta.

  Mutta ei ole ollenkaan selvää missä määrin on hyvästä, että terveyspalveluiden tarjoajilla on todellista valinnanvaraa valikoida asiakkaansa.

  —————————————-

  – Tervetuloa Rummukainen tänne Siikalatvan Oulun toimipisteeseen, saako olla kuppi kuumaa? Olkaa hyvä ja istukaa tuohon nojatuoliin. Meillä on täällä pyritty pois vanhanaikaisesta toimistomaisesta ympäristössä ja istutaan täällä kahvipöydän ääressä.

  – Ohhoh onpas erilaista. Juuh kiitos tota…ei ollu ainakaan jonoa.

  – Se on meille oikein kunnia-asia täällä! No mitenkäs on Rummukainen voinut, kertokaahan ihan rauhassa…

  – Niin, meillä on aivan erityisen hyvä päihdekuntoutusohjelman vetäjä, ja todella joustavasti myös henkilökohtaisia vastaantottoja saa siihen kuntoutusryhmän kokoontumisten yhteyteen. Siinä on vain sellainen juttu että ryhmä kokoontuu siellä Siikalatvalla ja vastaantototkin sitten toki samalla siellä.

  – No ei se sitten taida oikein, sinne on kuitenkin tunnin matka ja tuota … mulla ei nyt ole ajokorttiakaan taas hetkeen.

  – Todella harmillista. Auttaisimme mielellämme, kuten meidän Lasse on sanonut oikein julkisestikin niin meille ihan jokainen on tervetullut ja tärkeä! Mutta ehkä sinun elämäntilanteeseen parempi ratkaisu olisi katsella ihan näitä oman kunnan tarjoamia mahdollisuuksia. Meillä onkin täällä valmiiksi printattuna tällainen tietopaketti kehen kannattaa olla yhteydessä jos meidän palveluistamme ei oikein sopivaa ratkaisua löydy. Diabeteshoito- ja vanhuspuolella näitä myös jonkin verran on mitkä pyörivät tuolla pääpaikalla joka ymmärrettävästi on vähän hankalaa oululaisille. Raskaana olevillekaan ei valitettavasti ole oikein mahdollisuuksia täällä, mutta sehän ei Rummukaisella ole iän eikä sukupuoliolettaman kannalta ongelma, heh heh.

  – Hehee eipä tosiaan. No kiitos, minä tutustun. Kerrankin yhteen paikkaan koottuna nämä.

  – Olkaa hyvä. Oliko vielä jotain huolenaiheita mistä haluaisit keskustella?

  – Ei kyllä, ohhoh että kerrankin löytyi terveyskeskus johon ei ole jonoa ja jossa asiakasta kuunnellaan. En ole ennen saanut kahviakaan, aikamoista. Mutta minä soitan näihin numeroihin sitten seuraavaksi. Todella paljon kiitoksia että meikäläinenkin saa tällaista apua ja vaivannäköä, tällainen vanha retku.

  – Kiitos, mukava kuulla! Oikein hyvää päivän jatkoa, muistakaa antaa poistuessanne palautetta vastaanotosta siihen ovensuun hymynaamakoneeseen.

 17. Osmo Soininvaara:
  Mehiläisellä olisi mahdollisuus sopia asiasta ja taloudellisista säännöistä Oulun kaupungin kanssa. Sellaiset ehdot varmasti löytyvät, jotka olisivat Oulun hyväksyttävissä. Yhtä tuottoisia ne eivät tietysti olisi Mehiläiselle.

  Oululla on itse asiassa vuosien kokemus yksityisen operoimasta julkisesta terveysasemasta. Coronarian (?) operoiman Sepän aseman asiakkaat olivat palveluun huomattavan tyytyväisiä, mm. omalääkäri -järjestelmä oli saatu toimimaan, ja sopimus oli edullinen myös kaupungille. Vasemmisto lopetti yhteistyön ideologisista syistä v. 2015.

 18. ”Mehiläinen Oy paljasti typerästi karvansa yrittäessään käyttää löytämäänsä porsaanreikää terveyskeskuksia koskevassa lainsäädännössä.”

  Mihin tämä Osmon tieto perustuu? Onko Mehiläinen ollut tässä aktiivinen toimija, vai onko yritystä lähestytty kunnan toimesta ja yritys on vastannut asiakkaan tarpeeseen?

 19. Mitenköhän tämä on kilpailutettu? Sehän kaatuu jo siinä, jos ei ole asianmukaisesti kilpailutettu. Yli 60 000€:n hankinnat pitää kilpailuttaa ja se prosessi kestää vähintään puolivuotta, jos sen saa nopeasti tehtyä. Onko kyseisen kunnan tarjouspyynnöt olleet jossakin esillä?

 20. Muistan sellaisen hauskan, automerkissä ilmeni tyyppivika, länsimainen autotehdas palkkasi juristeja, japanilainen taas insinöörejä. Mahtaako tulla kysyntää juristeista, lobbareiata ainakin. Toivottavasti lääkäreihinkin on varaa,

 21. Suurimpana ongelmana en näe sitä, että Ouluun syntyy kilpailua. Kilpailu tekee hyvää yleensä joka alalla. Ongelma on se, että suomalainen yritys ei pysty enää kilpailemaan yritysten kanssa, joilla on mahdollisuus agressiiviseenkin verosuunnitteluun.

  Mikäli kilpailutuksessa ei huomioida kilpailuttajan (sairaanhoitopiirin, maakunnan, läänin, jne.) alueelle palautuvia verotuloja, niin kilpailun voittaa aina yhtiö, joka maksaa veronsa ihan mihin tahansa muualle kuin Suomeen.

  Suomalainen yritys, varsinkaan pienempi sellainen ei voi tilanteessa voittaa koskaan. Siksi monet pienyrittäjät möivät yrityksensä ja ajat sitten näille suurille pelureille.

  Mehiläinen (lue Triton) käyttää toki mahdollisuutensa verosuunnitteluun Jerseyn ja Luxemburgin konttoreitaan laillisesti hyväksikäyttäen. Smaoin tulevat tekemään myös Terveystalo ja Attendo.

  Seuraava askel tulee olemaan taksien sairaskyytipalveluiden kilpaulutus, jonka tulee voittamaan varmaan joku Jerseyn saarelta ohjattu Muurahainen. Pääasia, että yrityksellä on suomalainen nimi. Se riittää…

  Miksiköhän näin yksinkertainen asia ei ole edes ministereille vielä auennut?

  1. Eipä tullutkaan (vielä) tuo Muurahainen.

   Tulikin Esperi ja Intermediate Capital Group Fund VI.

 22. Aika ajatella:
  Mehiläinen on hyvä hakkeri, joka paljasti lain porsaanreiän tai vähintääkin epäselvyyden, vieläpä riskeeraamalla oman maineensa. Lainsäätäjät nurkkaan häpeämään ja opiksi ottamaan!

  Hallinto-oikeudet asian aikanaan päättvät. Sen sijaan mikään laki tuskin estää Kempelettä ulkoistamasta terveyspalvelujaan jollekin herhiläiselle, eikä estää oululaisia kirjautumasta tällaiselle teveysasemalle, jos se on Kempeleen kunnan alueella. Kuntakeskusten välimatka on vain noin 10 km, ja niiden välinen asutus jatkuvaa. Luulenpa, että ankara lobbaus on meneillään.

 23. Osmo Soininvaara: Jos kyse on näistä valinnanvapauden kokeiluista, ne ovat taas aivan eri juttu ja niitä koskee eri lainsäädäntö. Niissä ei saa valita asiakkaita. Tässä valinnanvapaudessa on myös tarkoitus, että vaativista potilaista (pitkäaikaissairaista, vanhuksista etc) maksetaan enemmän ja perusterveistä vähemmän ja työterveyshuollon asiakkaista ei juuri mitään, joten valikoiminen ei ole yhtä kannattavaakaan.

  Olisikohan mitenkään mahdollista, että kirjoittaessaan valinnanvapauspiloteista Lasse Männistö olisi juuri nimenomaan tarkoittanut valinnanvapauden kokeiluita?

 24. Asun (Pohjois-)Vantaalla ja käyn Helsingissä töissä. Itselle sopisi oikein hyvin että Vantaa avaisi terveyskeskusvastaanoton / minkä tahansa muun satunnaisesti tarvitsemani palvelupisteen Stadissa.

  Ihmiset pendelöivät Helsinkiin kauempaakin, voisin kuvitella että jonkinilaiselle kunnalliselle etä-palvelupisteelle voisi olla Stadissa kysyntääkin.

  Eli maallikon kysymyksiä:

  – Mehiläinen ei ilmeisesti avannut terveyskeskusvastaanottoa Oulussa palvellakseen paremmin siikavaaralaisia, vaan taustalla oli jokin ovela bisnesidea jolla olisivat ohjanneet verorahoja omalle tililleen?

  – Jos mahdolliset porsaanreiät tukitaan, niin ei kai tuossa olisi mitään mahdottoman laitonta jos vaikka pendelöintikunnat avaisivat Stadiin jonkun yhteiden palvelupisteen?

 25. Miltei ajattelin tänään:

  Oven sulkeuduttua vastaanottovirkailija avaa läppärin ja alkaa kuumeisesti päivittämään pankki-, vakuutus- ja markkinointiyritysten yhteistä tietokantaa. Kahvikuppi lähtee kuivapakastuksen kautta sekvensoitavaksi.

 26. Valitettavasti pidän itse ainakin tosiasiana sitä, että tässä ollaan laajemmin ulkoistamassa veronmaksajien rahaa suurten yritysten taskuun. Se miten se tehdään paikkakuntakohtaisesti lienee vaihtelevan. En tavallisena kansalaisena näe kuin yhden vaihtoehdon yhtenä julkisena esimerkkinä kun OP yhtymä (pankki/finanssi/vakuutus vai mitä se nyt onkaan) aloittaessaan kesällä 2017, 6 eri kokonaisen sairaalan rakentamisen, on pakko olla tietoinen kansalaisia ja julkista tietoa paremmin miten alueet jaetaan ja missä palveluita tarvitaan. Jännästi pankkifirma tuskin nimittäin sokkona investoi, en tiedä paljon 6 kpl sairaalaa maksaa, mutta sitä summaa; sika säkissä. Käytännössä valitettavasti tämä lienee tarkoittavan että joku jossain ylempänä tietää jo mitä on sovittu, mitä on jaettu, ja lycka till sitten muille toimijoille tulla jälkikäteen alueelle tarjoamaan palveluita joissa pankkikonserni on juuri pystyttänyt uuden täyden palvelutuotannon sairaalan. Tai esim julkishallinnolliselle toimivalle vanhemmalle sairaalalle kilpailla siinä sitten.
  Hyvä että toit tämänkin esille, oikeasti, koko valmistelu on niin vajavaista ja jatkot suunniteltu aivan tyhmästi. Pitäisi olla pari eri kohtuullista (ei edes hyvää) suunnitelmaa ja toteuttaa esim palveluseteliosiot rajattuina kokeiluina ensin. Nyt mennään suoraan öljyttyyn juhannussalkoon paljailtaan. Ei tule onnistumaan.

 27. Osmo Soininvaara: vaikka niin, että päihdehuoltoa tai mielenterveyspalveluita ei nyt vain ole tässä pisteessä, vaan ne pitää haikea Siikalatvan peräkyliltä.

  Mitä tekee Helsinki; tarjoaa päihdehuoltopaikkoja Vihdin Tervalammella, 60 kilometrin päässä keskustasta. Tässä on taas jotain Vihreää logiikkaa mitä normaali ihmisen ei tarvitse ymmärtää.

 28. Osmo Soininvaara: Nuo tähänastiset pilotit ovat kokonaisulkoistuksia, joissa asukkaat eivät valikoidu vaan tulevat osoitteen perusteella. Teoriassa joku alueen ulkopuolelta voi tulla niihin valinnanvapauden perusteella, mutta näissä on kyse prosenteista. Toiseen lähiöön ei noin yleensä siirrytä asiakkaaksi jo pelkän logistiikkaongelman vuoksi.

  En tiedä, mikä on Mehiläisen motiivi Siikalatvan tapauksessa, mutta Espoossa tilanne on erilainen kuin tunnut kuvittelevan. Jostain käsittämättömästä syystä Espoossa asukkaita ei ole jaettu terveysasemille etäisyyden eikä varsinkaan joukkoliikenneyhteyksien perusteella, vaan jollain ihan ihmeellisellä aluejaolla.

  Esimerkiksi minulla molemmat Mehiläisen pyörittämät terveyskeskukset ovat sekä kilometreissä lähempänä että selvästi parempien joukkoliikenneyhteyksien päässä kuin kaupungin minulle osoittama yeeveyskeskus. Mehiläisen keskuksiin menee kumpaankin kotipysäkiltäni ruuhka-aikojen ulkopuolella bussi 6-7 kertaa tunnissa, kun kaupungin terveyskeskukseen menee 2 bussia tunnissa ja matka-aika on kaksinkertainen.

 29. – Jos mahdolliset porsaanreiät tukitaan, niin ei kai tuossa olisi mitään mahdottoman laitonta jos vaikka pendelöintikunnat avaisivat Stadiin jonkun yhteiden palvelupisteen?

  Tällanen tavis voisi kuvitella, että valinnanvapaus tarkoittaa juuri sitä, että voit mennä (edes maakunnan alueella) minne tahansa terveyskeskukseen ja saada hoitoa, koska lasku menee samaan paikkaan. Pendelöijä voisi mennä ihan Stadin omaan palvelupisteeseen, koska sattuu sillä hetkellä olemaan Stadissa, eikä tarvitsisi pendelöintikunnan omaa etäpistettä. Mutta näinkö siis ei ole? Ja valinnanvapaus on jotain ihan muuta kuin asiakkaan valinnanvapautta?

 30. antti: Helsinki tarjoaa päihdehuoltopaikkoja 60 kilometrin päässä keskustasta.

  Eihän tuolla ole edes baareja tai ryyppykavereita. Järkyttävää palvelua jossa ei ole lainkaan huomioitu kohderyhmän tarpeita.

 31. Aivan näin kovaa kritiikkiä Mehiläinen ei mielestäni ansaitse.

  Mehiläisen asiakas,Siikalatvan kunta, oli tässä julkisuuden tietojen mukaan mukana ja ymmärsi mitä teki. Mehiläinen ei siis johtanut asiakastaan harhaan.

  Pyrkimystä jonkinlaiseen kermankuorintaan Oulun kustannuksella on syytä epäillä mutta sen aiottua laajuutta emme tiedä.

  Lainsäädännön porsaanreikää käytettiin mutta tässä Mehiläinen ei liene ainoa. Katsoa voi vaikka Tampereen julkishallintoonkin.

 32. antti: Mitä tekee Helsinki; tarjoaa päihdehuoltopaikkoja Vihdin Tervalammella, 60 kilometrin päässä keskustasta. Tässä on taas jotain Vihreää logiikkaa mitä normaali ihmisen ei tarvitse ymmärtää.

  Päihdekuntoutus (Vihti) ei ole perusterkkaritasoista toimintaa vaan menee erikoispuolelle. Kaikista kaupungeista on aina ohjattu (viikkoja tai kuukausia kestävään laitoskuntoutukseen) perinteisesti hyvinkin kauas – jo ennen vihreiden olemassaoloa. Päihdeongelma (addiktio) on siksi vaikeahoitoinen, että jos jossain – vaikka toisella puolella Suomea – on ollut paremmat hoitotulokset, sinne on ohjattu.
  Avohoitona pitäisi päihdeongelmasta päästä juttusille jokaisessa tk:ssa (toimii aika huonosti, kun henkilö palaa vaikkapa kuntoutuksesta takaisin omaan kaupunkiinsa).
  En usko, että Mehiläisellä olisi kanttia ohjata tk:sta päihdeongelmaan apua hakevaa Siikalatvaan. Se olisi niin räikeää tk-tehtävien laiminlyöntiä. (Toki päihde- ja mielenterveysjärjestelmät ovat ylipäänsä kovin hajanaisia ja pirstaleisia jo nyt. Ehkä järjestelmä itseasiassa voisi selkeytyä.)

 33. Simo Melenius: Tällanen tavis voisi kuvitella, että valinnanvapaus tarkoittaa juuri sitä, että voit mennä (edes maakunnan alueella) minne tahansa terveyskeskukseen ja saada hoitoa, koska lasku menee samaan paikkaan. Pendelöijä voisi mennä ihan Stadin omaan palvelupisteeseen, koska sattuu sillä hetkellä olemaan Stadissa, eikä tarvitsisi pendelöintikunnan omaa etäpistettä. Mutta näinkö siis ei ole? Ja valinnanvapaus on jotain ihan muuta kuin asiakkaan valinnanvapautta?

  Niinhän sitä voisi, mutta Suomessa valinnanvapaus ei tarkoita sitä, että saisi hakea hoitoa sieltä, mistä sitä on itsensä ja palveluntarjoajan kannalta milloinkin parhaiten saatavilla, vaan että saa valita yhden arvauskeskuksen, minne saa mennä jonottamaan. Työterveydenhuolto on tästä valovuoden edellä, ja palvelut toteutettu asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi itse voin käyttää mitä tahansa Terveystalon toimipistettä, mistä löytyy milloinkin tarvitsemani apu ja minulle sopiva aika.

  Tämä on liian vaikeaa julkiselle terveydenhoidolle. Ajanvaraukset pitää pistää kolmen viikon päähän, ja sairaat istumaan tunneiksi joskus hamassa menneisyydessä valituksi tulleen tk:n päivystysjonoon.

 34. Osmo Soininvaara: Nuo tähänastiset pilotit ovat kokonaisulkoistuksia, joissa asukkaat eivät valikoidu vaan tulevat osoitteen perusteella.

  Näin on. Meidän perheemmekin on ollut Espoon keskuksen OmaLääkärisi aseman asiakkaita siksi että meidät on pakotettu siihen postinumeron perusteella. Ja on muuten hiukan rähjäinen asema, odotustilat epäsiistit ja minimaaliset ja tunnelma itä-eurooppalaistyylinen.

 35. Onko ministeriön tulkinta epäselvässä tapauksessa siis lainmukainen? Kuntalainen jokatapauksessa maksaa.

 36. Rolle: Työterveydenhuolto on tästä valovuoden edellä, ja palvelut toteutettu asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi itse voin käyttää mitä tahansa Terveystalon toimipistettä, mistä löytyy milloinkin tarvitsemani apu ja minulle sopiva aika.

  Pörriäiset ja SOS hallitus ovat jo huomanneet tämän ja niinpä työterveysfirmat listautuvat myös terkkareiksi ja valtaosa duunareista ilmoittautuu tietysti työterveys/terkkarin asiakkaaksi .
  Näin pörriäiset saavat reilusti lisää rahaa entisestä toiminnastaan .

  Hyvä tuotto , kun sen saa kirjoittamalla yhden hakemuksen

 37. Osmo Soininvaara:
  Mehiläinen voi kohdistaa markkinoinnin haluamiinsa ryhmiin. Lisäksi kunta voi rajoittaa toisen kunnan assukkaiden kirjautumista omen terveyskeskuksensa asiakkaaksi yksinkertaisesti sanomalla, ettei kapasiteetti riitä. Jos kaikki helsinkiläiset kirjautuisivat Sipoon trerveyskeskukseen, aika vbaikeata siitä Sipoolle tulisi. Voi myös järjestää asian niin, että palvelu on joillekin ryhmille vähän huonompaa kuin toisille, vaikka niin, että päihdehuoltoa tai mielenterveyspalveluita ei nyt vain ole tässä pisteessä, vaan ne pitää haikea Siikalatvan peräkyliltä.

  Tyypillistä Soininvasaralaista ylikärjistystä kirjoitusvihreineen päivineen. Tuskin Helsinkiläiset muut kuin Östersundomissa asuvat – josko hekään – sankoin joukoin valitsevat Sipoon terveyspalvelut, vaikka siihen olisi mahdollisuus.

  1. Tyypillistä Soininvasaralaista ylikärjistystä kirjoitusvihreineen päivineen. Tuskin Helsinkiläiset muut kuin Östersundomissa asuvat – josko hekään – sankoin joukoin valitsevat Sipoon terveyspalvelut, vaikka siihen olisi mahdollisuus.

   Kärjistys on hyvä tapa osoittaa toisen väite vääräksi, jos väite on muotoa, että tämä sääntö pätee kaikissa olosuhteissa. Osoittamalla olosuhde, jossa se ei voi toimia – kuinka kärjistetty hyvänsä – kumotaan väite, että toimii kaikissa olosuhteissa. Samalla tullaan soittaneeksi, että on oltava raja, mihin asti tuo yleispäteväksi väitetty periaatte toimii.

 38. Voi kait terveysaseman perustaa vieraaseen kuntaan myös kunta itse. Jos ei voi, miten se voi valtuuttaa Mehiläisen tekemään puolestaan oikeustoimen, johon sillä itselläänkään ei ole laillista oikeutta?

 39. Liian vanha: Pörriäiset ja SOS hallitus ovat jo huomanneet tämän ja niinpä työterveysfirmat listautuvat myös terkkareiksi ja valtaosa duunareista ilmoittautuu tietysti työterveys/terkkarin asiakkaaksi .
  Näin pörriäiset saavat reilusti lisää rahaa entisestä toiminnastaan .

  Hyvä tuotto , kun sen saa kirjoittamalla yhden hakemuksen

  ..ja? lopputuloksena asiakas saa (eli minä) saan parempaa palvelua. Ulkoistuskuntien kokemus on yleensä ollut, että myös terveydenhuollon kustannukset ovat pudonneet ulkoistuksen myötä, joten myös kunta ja kuntalaiset saavat enemmän vastinetta pienemmällä kustannuksella.

  1. Ulkoistuskuntien kokemus on yleensä ollut, että myös terveydenhuollon kustannukset ovat pudonneet ulkoistuksen myötä, joten myös kunta ja kuntalaiset saavat enemmän vastinetta pienemmällä kustannuksella

   Rolle. Sotket nyt kaksi asiaa. Kokonaisulkoistuksen, jossa ulkoistetaan kaikki kunnan asukkaat ja mahdollisuuden valikointiin, jossa yhtiö hoitaa vain kannattavimmat potilaat moninkertaisella ylihinnalla.

 40. Tällä systeemillä asiakkat jaetaan niin, että ne 1,8 miljoonaa , joilla on työterveys allokoidaan työterveysyritykselle. Sehän on se mikä on lähinnä ja mitä jo nyt käytetään

  Piloteissa valinnanvapautta on käyttänyt vain muutam prosentti, joten allokointiin päätyy yli 90 % työssäkäyvistä.

  Julkinen saa edelleen työttömät, pitkäaikaissairaat , vammaiset, köyhät , vanhukset eli jako vain syvenee.

  Tuskinpa kukaan oikeasti sairas lähtee matkustamaan tuntia bussilla kun jonottamalla saman tunnin pääsee lääkärille lähellä.
  Pikakysely osoitti, että kaikki eläkeläiset turvautuvat lähimpään eli entiseen eli julkiseen.

  Jos haluaa vaihtaa niin on matkustettava aika kauas , mikä aiheuttaa kuluja ja vie aikaa. Ruotsissakin yksityiset terkkarot ovat paikoissa kuten Solsidan tai Tukholman ydinkeskusta.Eivät ne ruotsalaisetkaan matkusta kauas vaan kalleimmat hoidettavat käyvät julkisella. Ja tästä osuudesta leikataan yksityiselle maksettavat lisäeurot

  Soten ainoa tarkoitus on syytää lisää rahaa pörriäisille ja se raha säästetään nostamalla omavastuita

 41. Osmo Soininvaara: Teillä on oikeus vaihtaa myös toisen terveysaseman asiakkaiksi, myös Vantaan tai Helsingin.

  Esimerkki: Asioin viimeksi Vantaan terveyskeskuksessa kun kävin ottamassa muutaman rokotuksen. Siellä on torstai-aamuisin ajanvaraukseton jono näitä varten, sen kun menee paikalle niin saa tarpeelliset piikit.

  Ilmeisesti tälläistä pikkujuttua en olisi voinut hoitaa Helsingissä ilman että ilmoittautuisin kokonaan helsinkiläisen terveysaseman asiakkaaksi?

 42. Osmo Soininvaara: Rolle. Sotket nyt kaksi asiaa. Kokonaisulkoistuksen, jossa ulkoistetaan kaikki kunnan asukkaat ja mahdollisuuden valikointiin, jossa yhtiö hoitaa vain kannattavimmat potilaat moninkertaisella ylihinnalla.

  Ehkä, en välttämättä. Kokemukset ulkoistuksista ovat olleet kustannusten laskua ja parempaa palvelua.

  En nyt näe tässä mitään evidenssiä väitteelle ”moninkertaisella ylihinnalla”. Ja miten kannattavimmat potilaat määriteltäisiin? Tuo kai on enemmän kiinni laskutusperusteesta. Jos laskutusperuste / terveyskeskusta käyttävä asiakas, niin silloin noin ehkä todella voi käydä. Mutta onko tuo oikea tai paras laskutusperuste? Joka tapauksessa on ihan alueellisiakin eroja asiakkaiden haastavuudessa. Asiakas Kontulassa lienee kalliimpi hoidettava kuin asiakas Kauniaisissa?

  Joku voisi myös ajatella, että se moniongelmainen on se kaikkein kannattavin asiakas, sillä se vaatii enemmän työtä ja resursseja.

 43. Rolle: .ja? lopputuloksena asiakas saa (eli minä) saan parempaa palvelua. Ulkoistuskuntien kokemus on yleensä ollut, että myös terveydenhuollon kustannukset ovat pudonneet ulkoistuksen myötä, joten myös kunta ja kuntalaiset saavat enemmän vastinetta pienemmällä kustannuksella.

  Tuosta kustannusten laskusta ei ole mitään todisteita, se on vain päättäjien päätöksensä valkopesua.Kun kunnan koko sot-toimi on ulkoistettu yhdelle toimijalle niin vertailukohtaa ei ole

  Oman toiminnan kuluja voi toki spekuloida ja vedättää ylös, koska kukaan ei voi tarkistaa oikeellisuutta

  Ja nytkin työterveyshuolto sisältää tavanomaisen tervydenhoidon, joten ainoa mitä tapahtuu on lisäys työterveysaseman tuloihin.
  Ja se on leikattava niiltä, jotka ovat julkisen sektorin hoidettavana.Muutenhan kulut kasvaisivat ja tavoite on kolmen mijardin säästö

  Rolle: Ehkä, en välttämättä. Kokemukset ulkoistuksista ovat olleet kustannusten laskua ja parempaa palvelua.

 44. Rolle: Ehkä, en välttämättä. Kokemukset ulkoistuksista ovat olleet kustannusten laskua ja parempaa palvelua.

  Tuosta kustannussäästöstä ei ole todisteita. Ostaminenkin ja sopimuksen hoito maksaa , joten jotta päästäisiin edes entisiin kuluihin niin urakoitsijan hinnan olisi oltava 5-10 % halvempi kuin kunnan oma

  Mutta kun ulkoistukset ovat olleet kokonaisulkoistuksia yhdelle toimijalle niin mitään vertailukohtaa ei ole.

  Tässä yksi esimerkki miten kävi https://yle.fi/uutiset/3-8270625

 45. Sosiaalitoimen palvelut vain viranomaistyönä. Jos yksityiselle puolelle voi päätyä vain jos ei tarvitse sosiaalitoimen palveluita, rajautuu huomattava paljon palveluita tarvitseva joukko pois tämän takia.

  Moni tekijä ohjaa nimenomaa terveempiä yksityisille ja sairaampia julkisille sotekeskuksille.

  1. Sosiaalitoimen palvelut vain viranomaistyönä. Jos yksityiselle puolelle voi päätyä vain jos ei tarvitse sosiaalitoimen palveluita, rajautuu huomattava paljon palveluita tarvitseva joukko pois tämän takia.

   Moni tekijä ohjaa nimenomaa terveempiä yksityisille ja sairaampia julkisille sotekeskuksille.

   Tämä on täysin mahdollista ottaa huomioon hinnoittelusta. Terveistä mnaksedtaan jotain 50 – 100 euroa vuodessa.

 46. Liian vanha: Tuosta kustannussäästöstä ei ole todisteita. Ostaminenkin ja sopimuksen hoito maksaa , joten jotta päästäisiin edes entisiin kuluihin niin urakoitsijan hinnan olisi oltava 5-10 % halvempi kuin kunnan…

  Ulkoistamalla on mahdollista saada säästöjä, mutta se vaatii rautaista ostamisen osaamista ja toimivia markkinoita. Suomi on niin säännelty ja pieni markkina, että jos homma ei kaadu ensinmainittua, niin sitten on hyvin todennäköistä, että jälkimmäiseen.

  STM:n halinnonalasta on tullut Suomessa pyhä lehmä, johon ei saa kajota. Vaikka ulkoistaminen maksaakin todennäköisesti jotain, niin rakenteiden rikkominen on välttämätöntä.

 47. Kalle: Ulkoistamalla on mahdollista saada säästöjä, mutta se vaatii rautaista ostamisen osaamista ja toimivia markkinoita. Suomi on niin säännelty ja pieni markkina, että jos homma ei kaadu ensinmainittua, niin sitten on hyvin todennäköistä, että jälkimmäiseen.

  Ja sinun mukaasi jollain Rääkkylän kunnan työharjoittelija lakimiehellä on riittävä pätevyys tekemään soppareita kansainvälisten suusyritysten kanssa ? Tai taistelemaan arbitraatiomenettelyssä ? KUn kansainvälisen arbitraation hinta pyörii kymmenissä miljoonissa niin se on pienen kunnan budjetin monikerta .Eivät kä 18 maakuntaakaan ole paljon paremmassa asemassa. Kansianvälisessä kaupassa osto-ja neuvotteluvoimalla on merkitystä.Köyhällä niitä ei ole eikä kannata harrastaa sitä. Kun markkinat ovat vapaat, ei hallitus voi kuin katsella sivusta

 48. Osmo Soininvaara: Tämä on täysin mahdollista ottaa huomioon hinnoittelusta. Terveistä mnaksedtaan jotain 50 – 100 euroa vuodessa.

  Tuo kaikki on lisärahaa noille kansainvälisille tervysyrityksille.Nyt sama työ on tehty työterveys korvaukisilla eli Kelan ja työnantajien maksamilla

  Nyt ne saavat lisää rahaa 200 miljoonaa lisää ja se kaikki on poissa terkkareiden asiakkailta eli eläkeläisiltä, työttömiltä, sairailta ja lapsilta
  Ja kun säästettävä 3 miljardia niin taas säästetään terkkareiden asiakkailta.Se kun ainoa mistä voi säästää

 49. Daniel Federley:
  Miksi oululaisen kannattaisi siirtyä tämän Ouluun sijoittuvan Siikalatvan terveyskeskuksen asiakkaaksi? Onko Oulun oma terveyskeskustoiminta niin huonoa? Kannattaisiko Oulun panostaa siihen enemmän?

  Oulu lopetti julkisen terveydenhuollon yksikkönsä keskusta-alueelta ja siirsi ne kauemmas Kontinkankaalle. Tehdäkseen tilaa yksityisille toimijoille, veikkaan. Taisi vaan tulla nyt väärä toimija kun tämä ei kelpaa.

 50. Antti: Oulu lopetti julkisen terveydenhuollon yksikkönsä keskusta-alueelta ja siirsi ne kauemmas Kontinkankaalle. Tehdäkseen tilaa yksityisille toimijoille, veikkaan. Taisi vaan tulla nyt väärä toimija kun tämä ei kelpaa.

  Ei se ihan noin mennyt. Oulun kannalta ongelmana olisi ollut se, että Siikalatvan ja Mehiläisen sopimus määräsi palveluhinnaston, ja jos joku oululainen aseman palveluja olisi käyttänyt, Oulu olisi joutunut mukisematta maksamaan Siikalatvan lähettämän laskun. Oulu olisi voinut todennäköisesti neuvotella paremmat ehdot huomattavasti suuremman volyymin ansiosta.

  Oululla oli itse asiassa kaksi terveysasemaa keskustassa, joista Sepän asemaa operoi yksityinen firma, muistaakseni Coronaria. Sepällä oli kokonaisvastuu tietyn osoitenipun ihmisistä.

  Asiakkaat ja tietääkseni myös kaupunki olivat siihen hyvin tyytyväisiä, mutta kaupunki lopetti aseman v. 2015 kasittääkseni vasemmiston masinoimana. Syynä taisi olla tuo uusi valinnanvapauslaki, joka olisi mahdollistanut Sepän terveysaseman villin kasvun.

  Alkaa tuntua siltä, että tämän nykyisen sekasotkun juurisyynä on tuo v. 2014 voimaan astunut valinnanvapauslaki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.