Kuressaari – Pärnu

Lau­an­tai

Viron pyö­räi­ly­pro­jek­ti­ni on hyväs­sä myö­tä­tuu­les­sa (10 m/s)

Piti sataa ja sateen piti muut­tua mie­dom­mak­si puo­lel­ta päi­vin. Niin­pä en pitä­nyt kii­ret­tä läh­te­mi­sel­lä. Ajat­te­lin pujo­tel­la sade­pil­vien välis­sä Orissaareen.

Kun mitään sadet­ta ei näky­nyt, läh­din yhden­tois­ta maissa.

Mah­ta­va myö­tä­tuu­li. Pyö­rä kul­ki lähes itses­tään. Pien­tä tih­kusa­det­ta tuli ajoit­tain, mut­ta en mis­sään vai­hees­sa jou­tu­nut pane­maan rep­pua sadepussiin.

Fil­la­ris­sa voi hyvin ajaa myös satees­sa, ellei ilma ole kovin kyl­mä. Suu­rin han­ka­luus on sil­mä­la­sien kastuminen.

Jos Hal­la-ahon ykkös­hal­li­tus lak­kaut­taa kan­san­edus­ta­jien eläk­keet, ajat­te­lin tur­va­ta toi­meen­tu­lo­ni perus­ta­mal­la yhtiön, joka tuot­taa pyö­räi­li­jöil­le lase­ja, jois­sa on tuu­li­la­sin­pyyh­ki­met.  Mui­ta tuot­tei­ta oli­si­vat aurin­ko­kel­lot, jot­ka voi kään­tää kesä­ai­kaan ja kun­to­pyö­rään kyt­ket­ty video­pe­li, jol­la voi osal­lis­tua Tour de Franceen. Täs­tä oli­si eri­kois­hin­taan Trump-mal­li, jos­sa vas­tus­ta­jat kaa­tu­vat aina, kun nämä pyr­ki­vät karkuun.

Vas­taan tule­via auto­ja voi käyt­tää hyvi­nä sade­tut­ki­na. Jos niil­lä on tuu­li­la­sin­pyyh­ki­met pääl­lä, edes­sä on sadet­ta ja pak­kauk­set kan­nat­taa lait­taa ”sadea­sen­toon”.

Tien men­nes­sä met­sän läpi tuu­li har­mik­se­ni tyyn­tyi. Kum­ma, miten tehok­kaas­ti met­sä suo­jaa tuulelta.

Oris­saa­ren koh­dal­le tulin aivan tuo­kios­sa, enkä sii­nä edes jar­rut­ta­nut, vaan huris­te­lin suo­raan lau­tal­le. Laut­ta­mat­kan tuo­ma pakol­li­nen lepo­tau­ko tuli sinän­sä juu­ri oike­aan aikaan.

Lau­tal­la tut­kin sää- ja ennen kaik­kea tuu­lien­nus­tei­ta, kart­taa ja etäi­syyk­siä ja pää­tin vara­ta hotel­lin Pär­nus­ta. Tulee aika pit­kä päi­vä­mat­ka, mut­ta nämä kilo­met­rit eivät ole vain hal­po­ja, nämä ovat ilmaisia.

Hymy hyy­tyi, kun pää­sin lau­tal­ta, Edes­sä oli yhdek­sän kilo­met­riä tie­töi­tä. Tuos­ta yhdek­ses­tä kilo­met­ris­tä onnek­si puo­let oli jo pääl­lys­tet­ty, joten lopul­ta menet­tä­nyt tuos­sa kym­men­tä minuuttiakaan.

Minul­le luvat­tu län­si­tuu­li osoit­tautui lou­nais­tuu­lek­si, joten ei se ollut­kaan myö­tä­tuul­ta vaan erit­täin puus­kit­tais­ta sivu­tuul­ta. Kun­nes tuu­li piti, mitä oli luvan­nut ja kään­tyi län­teen. Mat­ka jat­kui tosi vauh­dik­kaas­ti. Oli kuin oli­si aja­nut pit­kää alamäkeä.

Pär­nuun saa­vuin vähän kah­dek­san jäl­keen, 155 km takanani.

Söin geor­gia­lai­ses­sa ravin­to­las­sa aivan lii­an ras­kas­ta ruokaa.

 

Päi­vä meni lähin­nä pel­käk­si pol­ke­mi­sek­si, mut­ta ei täl­lais­ta myö­tä­tuul­ta voi jät­tää käyttämättä.

 

7 vastausta artikkeliin “Kuressaari – Pärnu”

 1. Lau­tal­la on muu­ten saa­ta­vil­la hyvin koh­tuu­hin­tais­ta sel­jan­kaa. Muhun saa­rel­la ihan vie­rai­lun arvoi­nen ravin­to­la oli­si voi­nut olla Sik­ke Suma­rin Nami, http://www.naminamaste.com/.

  Pär­nun sijaan Tar­to on kyl­lä aina parempi…

  sori jäl­ki­vii­sas­te­lu, ja hyvää Pär­nun visiittiä!

 2. Hyvä Ode!
  Voit Pär­nus­ta ajaa Itää­koh­den Vil­jan­diin ja Sii­tä Tartu:uun siel­tä vaik­ka Junal­la takas, muka­va reitti.
  Myö­tä­tuu­lia edelleen!

 3. Rol­le:
  Lau­tal­la on muu­ten saa­ta­vil­la hyvin koh­tuu­hin­tais­ta sel­jan­kaa. Muhun saa­rel­la ihan vie­rai­lun arvoi­nen ravin­to­la oli­si voi­nut olla Sik­ke Suma­rin Nami, http://www.naminamaste.com/.

  Pär­nun sijaan Tar­to on kyl­lä aina parempi…

  sori jäl­ki­vii­sas­te­lu, ja hyvää Pär­nun visiittiä!

  Tääl­lä toi­nen Muhun ystä­vä. Nami­na­mas­ten lisäk­si löy­tyy toi­nen­kin erit­täin muka­va täy­den pal­ve­lun maja­ta­lo Töni­se, jota pitää eräs Soi­le Suo­mes­ta (soiles.com). Saa­rel­la on pal­jon kiin­nos­ta­vaa ja näke­mi­sen arvois­ta sil­le, joka malt­taa pysähtyä. 

  Venei­lyn his­to­rias­ta saa­ril­la sen ver­ran, että mie­hit­tä­jä kat­kai­si kaik­ki “yli­mää­räi­set” veneet moot­to­ri­sa­hal­la. Pai­kal­li­set nos­ti­vat puo­lik­kaat pys­tyyn huus­seik­si. Venei­lyä ei edel­leen­kään juu­ri harrasteta.

 4. Lie­nee­kö hatsha­pu­ri tuo alku­pa­la­si. Se on var­sin täyt­tä­vä eväs pit­kän pyö­räi­ly­päi­vän kalo­ri­va­jeen hoitoon.

 5. Hal­la-ahoa voi­si kri­ti­soi­da sii­tä, että hänel­lä on ollut blo­gis­saan aidos­ti rasis­ti­sia kir­joi­tuk­sia. Hyvin ikä­vää tavaraa.

  Enkä nyt siis tietn­kään tar­koi­ta sitä kir­joi­tus­ta, jos­ta hän sai tuo­mion. Enhän ole idiootti. 

  Että hän lopet­tai­si tai halua­si lopet­taa ammat­ti­kun­tan­sa eläk­keet on täy­sin outo aja­tus. En ymmär­rä mihin sil­lä viitataan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.