Kuressaari – Pärnu

Lauan­tai

Viron pyöräi­lypro­jek­ti­ni on hyvässä myötä­tu­u­lessa (10 m/s)

Piti sataa ja sateen piti muut­tua miedom­mak­si puolelta päivin. Niin­pä en pitänyt kiiret­tä lähtemisel­lä. Ajat­telin pujotel­la sade­pil­vien välis­sä Orissaareen.

Kun mitään sadet­ta ei näkynyt, lähdin yhden­toista maissa.

Mah­ta­va myötä­tu­uli. Pyörä kul­ki läh­es itses­tään. Pien­tä tihku­sadet­ta tuli ajoit­tain, mut­ta en mis­sään vai­heessa joutunut pane­maan rep­pua sadepussiin.

Fil­laris­sa voi hyvin ajaa myös sateessa, ellei ilma ole kovin kylmä. Suurin han­kalu­us on silmälasien kastuminen.

Jos Hal­la-ahon ykköshal­li­tus lakkaut­taa kansane­dus­ta­jien eläk­keet, ajat­telin tur­va­ta toimeen­tu­loni perus­ta­mal­la yhtiön, joka tuot­taa pyöräil­i­jöille lase­ja, jois­sa on tuulilas­in­pyyhkimet.  Mui­ta tuot­tei­ta oli­si­vat aurinkokel­lot, jot­ka voi kään­tää kesäaikaan ja kun­topy­örään kytket­ty videopeli, jol­la voi osal­lis­tua Tour de Franceen. Tästä olisi erikoish­in­taan Trump-malli, jos­sa vas­tus­ta­jat kaatu­vat aina, kun nämä pyrkivät karkuun.

Vas­taan tule­via auto­ja voi käyt­tää hyv­inä sade­tutk­i­na. Jos niil­lä on tuulilas­in­pyyhkimet pääl­lä, edessä on sadet­ta ja pakkauk­set kan­nat­taa lait­taa ”sadeasen­toon”.

Tien men­nessä met­sän läpi tuuli harmik­seni tyyn­tyi. Kum­ma, miten tehokkaasti met­sä suo­jaa tuulelta.

Oris­saaren kohdalle tulin aivan tuokios­sa, enkä siinä edes jar­rut­tanut, vaan huris­telin suo­raan lau­talle. Laut­ta­matkan tuo­ma pakolli­nen lep­otauko tuli sinän­sä juuri oikeaan aikaan.

Lau­tal­la tutkin sää- ja ennen kaikkea tuuli­en­nustei­ta, kart­taa ja etäisyyk­siä ja päätin vara­ta hotellin Pär­nus­ta. Tulee aika pitkä päivä­mat­ka, mut­ta nämä kilo­metrit eivät ole vain halpo­ja, nämä ovat ilmaisia.

Hymy hyy­tyi, kun pääsin lau­tal­ta, Edessä oli yhdek­sän kilo­metriä tietöitä. Tuos­ta yhdek­ses­tä kilo­metristä onnek­si puo­let oli jo päällystet­ty, joten lop­ul­ta menet­tänyt tuos­sa kym­men­tä minuuttiakaan.

Min­ulle luvat­tu län­si­tu­uli osoit­tautui lounais­tu­ulek­si, joten ei se ollutkaan myötä­tu­ul­ta vaan erit­täin puuskit­taista sivu­tu­ul­ta. Kunnes tuuli piti, mitä oli luvan­nut ja kään­tyi län­teen. Mat­ka jatkui tosi vauhdikkaasti. Oli kuin olisi ajanut pitkää alamäkeä.

Pär­nu­un saavuin vähän kahdek­san jäl­keen, 155 km takanani.

Söin geor­gialaises­sa rav­in­to­las­sa aivan liian raskas­ta ruokaa.

 

Päivä meni lähin­nä pelkäk­si polkemisek­si, mut­ta ei täl­laista myötä­tu­ul­ta voi jät­tää käyttämättä.

 

7 vastausta artikkeliin “Kuressaari – Pärnu”

 1. Lau­tal­la on muuten saatavil­la hyvin kohtu­uhin­taista sel­jankaa. Muhun saarel­la ihan vierailun arvoinen rav­in­to­la olisi voin­ut olla Sikke Sumarin Nami, http://www.naminamaste.com/.

  Pär­nun sijaan Tar­to on kyl­lä aina parempi…

  sori jälkivi­isas­telu, ja hyvää Pär­nun visiittiä!

 2. Hyvä Ode!
  Voit Pär­nus­ta ajaa Itääko­hden Vil­jandi­in ja Siitä Tartu:uun sieltä vaik­ka Junal­la takas, muka­va reitti.
  Myötä­tu­u­lia edelleen!

 3. Rolle:
  Lau­tal­la on muuten saatavil­la hyvin kohtu­uhin­taista sel­jankaa. Muhun saarel­la ihan vierailun arvoinen rav­in­to­la olisi voin­ut olla Sikke Sumarin Nami, http://www.naminamaste.com/.

  Pär­nun sijaan Tar­to on kyl­lä aina parempi…

  sori jälkivi­isas­telu, ja hyvää Pär­nun visiittiä!

  Tääl­lä toinen Muhun ystävä. Nam­i­na­mas­ten lisäk­si löy­tyy toinenkin erit­täin muka­va täy­den palvelun majat­a­lo Tönise, jota pitää eräs Soile Suomes­ta (soiles.com). Saarel­la on paljon kiin­nos­tavaa ja näkemisen arvoista sille, joka malt­taa pysähtyä. 

  Veneilyn his­to­ri­as­ta saar­il­la sen ver­ran, että miehit­täjä katkaisi kaik­ki “ylimääräiset” veneet moot­torisa­hal­la. Paikalliset nos­ti­vat puo­likkaat pystyyn huus­seik­si. Veneilyä ei edelleenkään juuri harrasteta.

 4. Lie­neekö hat­sha­puri tuo alku­palasi. Se on varsin täyt­tävä eväs pitkän pyöräi­lypäivän kalori­va­jeen hoitoon.

 5. Hal­la-ahoa voisi kri­ti­soi­da siitä, että hänel­lä on ollut blo­gis­saan aidosti rasis­tisia kir­joituk­sia. Hyvin ikävää tavaraa.

  Enkä nyt siis tietnkään tarkoi­ta sitä kir­joi­tus­ta, jos­ta hän sai tuomion. Enhän ole idiootti. 

  Että hän lopet­taisi tai halu­asi lopet­taa ammat­tikun­tansa eläk­keet on täysin outo aja­tus. En ymmär­rä mihin sil­lä viitataan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *