Fillarimatka Viroon alkamassa

Tämän­vuo­ti­nen fil­la­ri­mat­ka­ni suun­tau­tuu Viroon. Kir­joi­tan tätä Lin­da Linel­la mat­kal­la Tallinnaan.

Muka­na Rid­ley-maan­tie­pyö­rä ja seit­se­män kiloa tava­raa repus­sa. Kos­ka en ole menos­sa min­ne­kään – kier­te­len vähän aikaa ja palaan takai­sin, tark­kaa mat­ka­suun­ni­tel­maa ei ole. Tänään kui­ten­kin pus­ken vas­ta­tuu­leen koh­ti Haap­sa­lua, jos­ta olen jopa varan­nut hotel­lin. Pää­tin antaa viral­li­sel­le pyö­rä­rei­tis­töl­le mah­dol­li­suu­den ja aina­kin aloi­tan sitä pit­kin koh­ti Paldinskia.

Toden­nä­köi­ses­ti seu­raa­va etap­pi­ni on Saa­ren­maal­la, jos­sa en ole käy­nyt koskaan. (!)

Tar­koi­tuk­se­ni on ajaa mal­til­li­sia päi­vä­mat­ko­ja mal­til­li­sel­la nopeu­del­la ja kes­kit­tyä turis­miin ja valo­ku­vauk­seen. Teen mat­kan kulus­ta lyhyi­tä raport­te­ja, kos­ka haluan mai­nos­taa pyö­rä­mat­kai­lua turis­min kor­keim­pa­na ilmentymänä.

10 vastausta artikkeliin “Fillarimatka Viroon alkamassa”

 1. Hyvää mat­kaa!

  Bal­ti­aan nousee par­hail­laan ukkos­myrs­ky, jol­lais­ta ei ole tänä kesä­nä näh­ty” (IS)

 2. Mikä­li myös Hii­den­maa on koke­mat­ta, kan­nat­taa huo­mioi­da, että Hii­den­maal­ta pää­see lau­tal­la Saa­ren­maal­le (Söru — Trii­gi). Var­sin­kin Haap­sa­lus­ta se on hyvä rei­tin­va­lin­ta jos tulee takai­sin man­ner­vi­roon Saa­ren­maal­ta (Kui­vas­tu — Virt­su). Kas­sa­rin kylä Hii­den­maal­la on kyl­lä Viron saa­ris­toa kauneimmillaan.

  1. Näin tai­dan teh­dä jo sik­si­kin, että Haap­sa­lus­ta on Kures­saa­reen yli 150 km, enkä ole löy­tä­nyt välil­tä mitään majoitustilaa.

 3. Pari­na vii­me kesä­nä saa­ril­la pyö­räil­lee­nä koin myös yllä­tyk­se­nä, miten hyvä­ta­soi­set, uudet ter­mi­naa­lit ja nor­ja­lais­val­mis­tei­set lau­tat niil­le vie­vät ja pois­tuo­vat. Lau­toil­la saa syö­däk­seen ja juo­dak­seen hyvin ja fil­la­rit aina mah­tu­vat. Eli Viros­sa todel­la men­nään eteen­päin vauh­dil­la ja ilma­pii­ri on muka­van posi­tii­vi­nen. Ja kuten joku jo tuos­sa edel­lä mai­nit­si­kin, sisäi­nen juna­lii­ken­ne on säh­köis­tet­ty moder­neil­la juna­run­goil­la, joi­hin saa fil­la­rin­kin kivas­ti mukaan omaan osas­toon­sa vähän samaan mal­liin kuin esim. mei­dän kehä­ra­dan junat.

 4. Mik­si käy­tät rep­pua, etkä pyö­ra­luk­ku­ja? Itse en ole yhtä koke­nut pyö­räi­li­jä kuin sinä, mut­ta rep­pu on mie­les­tä­ni ver­rat­to­mas­ti pyö­rä­lauk­ku­ja han­ka­lam­pi matkakumppani.
  Joka tapauk­ses­sa muka­vaa reissua!

  tero

  1. Pyö­rä­lauk­ku on vähän han­ka­la maan­tie­pyö­rään, jos­sa ei ole pak­ka­ria. Maan­tie­pyö­rä taas on muu­ten yli­voi­mai­nen. Maan­tie­pyö­rään saa satu­lan alle lau­kun, johon voi lada­ta yhdek­sän kiloa tava­raa, mut­ta en ole saa­nut sel­lais­ta han­ki­tuk­si, enkä ole var­ma, että uskal­tai­sin lait­taa läp­pä­riä siihen.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pyö­rä­lauk­ku on vähän han­ka­la maan­tie­pyö­rään, jos­sa ei ole pakkaria… 

  Kui­tu­run­koi­seen ja ‑tolp­pai­seen tuo pitää paik­kan­sa, mut­ta alu­mii­ni- tai terä­sun­koon saa hel­pos­ti pika­kii­nit­tei­sen teli­neen tai esi­mer­kik­si Tubuksen.

  Isot taka­lau­kut ovat tar­peet­to­mat. Itse käy­tän Ort­lie­bin etu­lauk­ku­ja Topea­kin pika­kii­nit­tei­ses­sä tavaratelineessä.

 6. Kal­le: Kui­tu­run­koi­seen ja ‑tolp­pai­seen tuo pitää paik­kan­sa, mut­ta alu­mii­ni- tai terä­sun­koon saa hel­pos­ti pika­kii­nit­tei­sen teli­neen tai esi­mer­kik­si Tubuksen.

  Saa sen Tubuk­sen kiin­ni muo­vi­run­koon­kin, toi­nen pää kiin­ni taka­jar­run kiin­ni­tys­ruu­viin ja toi­nen tar­koi­tus­ta var­ten suun­ni­tel­lul­la pika­lu­kol­la taka­na­van akse­liin: http://tubus.com/product.php?xn=33

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.