Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.5.2017


Kaik­kien aiko­jen vii­mei­nen lau­ta­kun­nan kokous.

Kos­ka mitään ei ymmär­ret­tä­väs­ti voi pan­na pöy­däl­le, lis­tal­la ole­vat pari uut­ta asi­aa on meil­le esi­tel­ty aiem­min. Kokouk­sen tär­kein asia on Kar­hun­kaa­ta­jan alu­een Rai­de-Joke­ri ‑kaa­va

Kar­hun­kaa­ta­jan alu­een asemakaava

Edel­li­ses­sä selos­tuk­ses­sa refe­roin ulko­muis­tis­ta val­mis­te­li­jan vas­ti­net­ta Hert­to­nie­me­läis­ten vaih­toeh­to­kaa­vaan. Hert­to­nie­me­läis­ten mukaan kri­tiik­ki on aihee­ton­ta. Täy­ty­nee taas kysyä. Pitäi­si tie­tää, min­ne vaih­toeh­to­kaa­vas­sa on vaa­dit­ta­vat yli tuhat auto­paik­kaa sijoitettu.

Pyö­räi­ly­kat­saus.

Tämä esi­tel­tiin meil­le vii­me vii­kol­la ilmoi­tus­asiois­sa. Nyt sitä ei ole esi­tys­lis­tas­sa liit­tee­nä (!), joten en ala ulko­muis­tis­ta referoimaan.

Poik­kea­mis­ha­ke­mus Val­li­las­sa Rautalammintiellä 

Opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen omis­ta­mia opis­ke­li­ja-asun­to­ton­teil­le teh­dään yksi talo lisää, noin 5 000 k‑m2. Tämä oli­si ehdot­to­mas­ti ase­ma­kaa­va­ta­soi­nen asia, mut­ta on taas kii­re. Sisäl­tö on sinän­sä kun­nos­sa. Ympä­ris­tön laa­tu para­nee selvästi.

 

 

2 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.5.2017”

  1. Kar­hun­kaa­ta­jan alu­een vie­res­sä kal­lion alle Puo­lus­tus­voi­mat(?) on lou­hi­nut aika jät­ti­mäi­set tilat. Oven koos­ta voi­si pää­tel­lä, että vaik­ka rekal­la voi ajaa sisään. En tie­dä mis­sä käy­tös­sä nyky­ään ovat, mut­ta sin­ne voi­si rau­han aika­na pis­tää ne tuhat autoa.

  2. Nuo Kar­hun­kaa­ta­jan­tien kul­mil­la ole­va kal­lio­luo­lat eivät ole Suo­men puo­lus­tus­voi­mien vaan kei­sa­ril­li­sen venä­jän aikaan­saan­nok­sia vuo­sil­ta 1914–1917 kun kau­pun­gin ympä­ril­le lou­hit­tiin Hel­sin­gin maa­lin­noi­tuk­sen lin­noi­tus­lait­tei­ta ja ovat kool­taan var­sin rajal­li­sia. Jokai­seen mah­tu­nee ehkä kah­des­ta kol­meen autoa maksimissaan.. 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.