Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.5.2017


Kaikkien aiko­jen viimeinen lau­takun­nan kokous.

Kos­ka mitään ei ymmär­ret­tävästi voi pan­na pöy­dälle, listal­la ole­vat pari uut­ta asi­aa on meille esitel­ty aiem­min. Kok­ouk­sen tärkein asia on Karhunkaata­jan alueen Raide-Jok­eri ‑kaa­va

Karhunkaata­jan alueen asemakaava

Edel­lisessä selostuk­ses­sa refer­oin ulko­muis­tista valmis­teli­jan vastinet­ta Hert­toniemeläis­ten vai­h­toe­htokaavaan. Hert­toniemeläis­ten mukaan kri­ti­ik­ki on aihee­ton­ta. Täy­tynee taas kysyä. Pitäisi tietää, minne vai­h­toe­htokaavas­sa on vaa­dit­ta­vat yli tuhat autopaikkaa sijoitettu.

Pyöräi­lykat­saus.

Tämä esitelti­in meille viime viikol­la ilmoi­tusasiois­sa. Nyt sitä ei ole esi­tys­lis­tas­sa liit­teenä (!), joten en ala ulko­muis­tista referoimaan.

Poikkeamishake­mus Vallilas­sa Rautalammintiellä 

Opiske­li­ja­jär­jestö­jen omis­tamia opiske­li­ja-asun­to­ton­teille tehdään yksi talo lisää, noin 5 000 k‑m2. Tämä olisi ehdot­tomasti ase­makaa­vata­soinen asia, mut­ta on taas kiire. Sisältö on sinän­sä kun­nos­sa. Ympäristön laatu para­nee selvästi.

 

 

2 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.5.2017”

  1. Karhunkaata­jan alueen vier­essä kallion alle Puo­lus­tusvoimat(?) on louhin­ut aika jät­timäiset tilat. Oven koos­ta voisi päätel­lä, että vaik­ka rekalla voi ajaa sisään. En tiedä mis­sä käytössä nykyään ovat, mut­ta sinne voisi rauhan aikana pistää ne tuhat autoa.

  2. Nuo Karhunkaata­jantien kul­mil­la ole­va kalli­olu­o­lat eivät ole Suomen puo­lus­tusvoimien vaan keis­ar­il­lisen venäjän aikaansaan­nok­sia vuosil­ta 1914–1917 kun kaupun­gin ympärille louhit­ti­in Helsin­gin maalin­noituk­sen lin­noi­tus­lait­tei­ta ja ovat kooltaan varsin rajal­lisia. Jokaiseen mah­tunee ehkä kahdes­ta kolmeen autoa maksimissaan.. 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.