Blogin kävijämäärä uuteen ennätykseen

Tämän blo­gin kävi­jä­mää­rä kuu­kau­des­sa ylit­ti huh­ti­kuus­sa ensim­mäi­sen ker­ran 200 000 käyn­nin rajan. Tark­ka luku oli  200 424 käyn­tiä. Eri kävi­jöi­den mää­räk­si Aws­tats ilmoit­taa 90 343, mut­ta en pidä tätä lukua kovin luo­tet­ta­va­na, kos­ka joil­la­kin käyt­tä­jil­lä ip-osoi­te vaih­tuu joka kerran.

Vii­si lue­tuin­ta artik­ke­lia olivat

2 vastausta artikkeliin “Blogin kävijämäärä uuteen ennätykseen”

  1. Sit­ten vaan nor­ma­li­soi­maan sen vai­ku­tus pois, että mon­ta­ko päi­vää kukin artik­ke­li viet­ti vii­mei­sim­pä­nä artikkelina.

    Pää­sään­töi­ses­ti kes­kus­te­lu tapah­tuu yhdes­sä tai kah­des­sa edel­li­ses­sä artik­ke­lis­sa, joten mitä pidem­pään artik­ke­li on vii­mei­sin jul­kais­tu, sitä enem­män kes­kus­te­lua sii­hen kertyy.

  2. Eri IP:t voi heit­tää toi­seen­kin suun­taan. Jos samas­ta fir­mas­ta tulee mon­ta kat­se­li­jaa voi olla että tulee sama IP.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.