Liberaalivihreä nainen

Moni helsinkiläi­nen ja espoolainen on kysynyt min­ul­ta, mis­tä löytäisi lib­er­aalivihreän naisen; ketä vihreää naista voisi äänestää, sel­l­aista, joka ymmärtää elinkei­noelämää eikä ole punav­ihreä, nyt kun Tui­ja Brax ei ole ehdolla.

Helsingis­sä helpoim­min mieleen tule­va on val­tu­us­ton puheen­jo­hta­ja Tuuli Kousa (660), työu­ral­laan yri­tys­maail­mas­sa hyvin men­estynyt nuori nainen, jon­ka tähtäimessä on olla vielä joskus pörssiyri­tyk­sen toim­i­tusjo­hta­ja. Työsken­telee täl­lä het­kel­lä johta­jana OP-Pohjolassa.

Vähän räväkäm­pää lin­jaa edus­taa Lil­ja Tam­mi­nen (722), jos­ta oli puhe jo aiem­min ja jon­ka main­os on tuos­sa oikessa palkissa.

Kirsi_Louhelainen_KP-1WebEspoos­sa luon­te­va val­in­ta on Kir­si Louhe­lainen (244), tietotekni­ik­ka-alan asiantun­ti­ja ja kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan varapuheenjohtaja.

 

 

 

 

 

10 vastausta artikkeliin “Liberaalivihreä nainen”

 1. Yksi merkit­tävä uusi sig­naali, jota ei ole vielä kun­nol­la huo­mat­tu val­takun­nal­lis­es­ti, on maaseudun vihrei­den hyvä men­estys. Esimerkik­si Lapis­sa vihreät menevät läpi isoil­la ään­imääril­lä ja vaki­in­nut­ta­vat asemi­aan. Kotikun­nas­sani Sodankylässä Riik­ka Karp­pinen on koko kun­nan äänikuningatar.

 2. Helsin­ki pelastet­tu! 🙂 Ihmette­len vieläkin, mik­si Vihreät lait­toi­vat pormes­teriehdokkaak­si henkilön, jota kukaan järkevä ei äänestä? Tulos näyt­ti tämän selvästi. 

  Vai­h­toe­htona olisi ollut esimerkik­si Osmo. Olisi var­masti hävin­nyt, mut­ta ei tuol­laisel­la rökäle häviöllä.

 3. Kalle: Helsin­ki pelastet­tu! Ihmette­len vieläkin, mik­si Vihreät lait­toi­vat pormes­teriehdokkaak­si henkilön, jota kukaan järkevä ei äänestä?

  Äh, olisi riit­tänyt jos vihreät oli­si­vat uskalta­ne­et avoimesti vas­tus­taa suur­moskei­jaa kuten Vapaavuori.

  Ilmapi­irin muut­tumi­nen on ollut nopeaa: vielä kymme­nen vuot­ta sit­ten Sau­di­en kuningashuoneen ja Wah­habi­it­tien epäpy­hän allianssin kri­ti­soin­ti oli urbaanin lib­er­aalin peruskau­raa. Kukaan ei kai tosis­saan usko että Bahrain olisi moskei­japro­jek­tin keskeisin val­ti­olli­nen taustavaikuttaja.

  Tämä takinkään­tö vihrei­den pitää “perus­teel­lis­ten selvi­tys­ten jäl­keen” hoitaa kun­toon ennen seu­raavia kunnallisvaaleja.

 4. Moskei­ja ratkaisi ja nyt menee yleiskaavas­ta hyvät puo­let sen takia. Vapaavuori jo valmis neu­vot­tele­maan Malmin säästämis­es­tä, eli mil­jar­di takki­in ekana päivänä. Kuka tarvit­see enää kepua kun on kokkar­it torp­paa­mas­sa Helsinkiä. Talous­me­di­an pomoil­la omat har­rastekoneet ken­täl­lä, kun täl­lainen menee läpi?

 5. Onnea vihreille hyvästä vaal­imen­estyk­ses­tä. Itse en taaskaan voin­ut ään­tä antaa, kos­ka talouskysymyk­sien kohdal­la edus­tus­ta on liian monil­la kohdil­la jär­jestelmä- ja markki­na­t­alouden välis­sä. Toivoisin kovasti puolueen naulaa­van talous­poli­it­tisen kan­tansa joko sinne lib­er­aal­im­man talouslin­jan päähän tai sit­ten sinne toiseen päähän, niin meikäläisen olisi mah­dol­lista joko hyväl­lä oma­l­latun­nol­la äänestää tai jät­tää äänestämättä.

  Nyt omatun­to kolkut­telee joka ker­ta, kun muuten arvo­maail­ma kolah­taa paikalleen, mut­ta en voi antaa ään­tä, jos se lip­sah­taakin talout­ta liian vasem­mal­ta tarkastel­e­valle. Nytkin jäi Espoos­sa Louhe­lainen val­it­se­mat­ta ja elinkei­noelämää ymmärtävät vihreät äänet livah­ti­vat sit­ten tuke­maan vähän “puner­tavampia” vihreitä.

  Toisaal­ta, jos vaal­imen­estys­tä tarkastelee, niin mitään tarvet­ta meikäläisen kaltais­ten äänille ei vihreil­lä näytä ole­van. Sik­si siis vielä tois­tamiseen onnea menestyksestä!

 6. Moni Vihrei­den kom­ment­te­ja antanut pitää Vapaavuor­ta hyvänä val­in­tana hänen lib­er­aalien aja­tusten­sa vuok­si. Aika lev­eäl­lä on lai­dat Vihreis­sä, kun puolue yleis­es­ti on kovin vasem­mis­to­lainen. Oikeas­t­aan ain­oa kelvolli­nen ehdokas onnek­si voit­ti ja ylivoimais­es­ti kun taisi saa­da enem­män ääniä kuin kaik­ki muut pormes­tariehdokkaat yhteensä.

  Toiv­ot­tavasti moskei­ja­hanke hau­dataan mah­dol­lisim­man nopeasti ja ikuis­es­ti. Yhtään uut­ta vetovoi­matek­i­jää ei tarvita.

 7. vk: puolue yleis­es­ti on kovin vasemmistolainen

  Niin­pä onkin mie­lenki­in­toista, että Vihrei­den ehdokkaat (ja äänestäjät?) alka­vat edus­taa yrit­täjiä enem­män kuin Kokoomuk­sen, joka vaikut­taa edus­ta­van enim­mäk­seen toimihenkilöitä 😉

 8. Kun vielä löy­ty­isi vihreä joka kan­nat­taa ydin­voimaa voisi hän­tä äänestää vaik­ka olisi nainenkin

 9. Ris­to Pakaste:
  Kun vielä löy­ty­isi vihreä joka kan­nat­taa ydin­voimaa voisi hän­tä äänestää vaik­ka olisi nainenkin

  Onhan niitä. Tuo mainit­tu Louhe­lainenkin taitaa kuu­lua siihen porukkaan.

 10. Ris­to Pakaste:
  Kun vielä löy­ty­isi vihreä joka kan­nat­taa ydin­voimaa voisi hän­tä äänestää vaik­ka olisi nainenkin 

  Ei ole nainen, mut­ta Atte Har­janne meni Helsingis­sä läpi, mikä on minus­ta aika kova saavu­tus vihreältä, joka on mm. avoimesti puo­lus­tanut Fen­novoimaa. Ehkä tässä on nähtävis­sä sel­l­ainen sig­naali, että tämän­laisillekin äänen­pain­oille on tilausta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.