Haluatko äänestää valtuutetuksi korkeasti koulutettua?

Viite ry on tieteen ja tekni­ikan vihrei­den jär­jestö. Se kuu­luu vihreän liiton val­takun­nal­lisi­in jäsen­jär­jestöi­hin, siis jär­jestöi­hin, jot­ka eivät edus­ta mitään paikkakun­taa, vaan tiet­tyä erikoisalaa. Viit­teen piiris­sä käy­dään varsin korkeata­soista yhteiskun­nal­lista ja tek­nol­o­gista keskustelua. Jär­jestöl­lä on ehdokkai­ta 20 paikkakun­nal­la. Niitä voi selail­la tässä.

6 vastausta artikkeliin “Haluatko äänestää valtuutetuksi korkeasti koulutettua?”

 1. Halu­an äänestää. Kiitos, hyvä ja ajanko­htainen pikapostaus!

 2. Viite — Tieteen ja teknolo­gian vihreät ry on nyky­isin koko puolueen suurin henkilöjäseny­hdis­tys (ViNO ja Vihreät Naiset ovat liittomuotoisia).
  Natalia Rin­conin jäsenyys on peri­aat­teessa arkalu­on­toinen henkilöti­etoa, joten hänen on itsen­sä ker­rot­ta­va, kuu­luuko hän Viitteeseen.

 3. Jari J. Mar­ja­nen:
  Viite – Tieteen ja teknolo­gian vihreät ry on nyky­isin koko puolueen suurin henkilöjäseny­hdis­tys (ViNO ja Vihreät Naiset ovat liittomuotoisia).
  Natalia Rin­conin jäsenyys on peri­aat­teessa arkalu­on­toinen henkilöti­etoa, joten hänen on itsen­sä ker­rot­ta­va, kuu­luuko hän Viitteeseen.

  Joo, arvelisin asian ole­van näin, kos­ka en tuol­ta Viite Ry:n listal­ta hän­tä havain­nut. En siis tiedä, että onko hän vai eikö ole.

 4. Kol­menkymme­nen vuo­den takainen keskustelu (hie­man kireässä sävyssä) Helsin­gin yliopis­ton matem­ati­ikan pro­fes­sorin ja hänen poikansa välil­lä pikkupitäjän osuuskaupassa:

  - Sinä. Sinä joka sen­tään kuu­lut sivistyneeseen sukuun…

  - Kuu­lun korkeasti oppi­neesen suku­un. Nämä kak­si ovat eri asioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.