Haluatko äänestää valtuutetuksi korkeasti koulutettua?

Vii­te ry on tie­teen ja tek­nii­kan vih­rei­den jär­jes­tö. Se kuu­luu vih­reän lii­ton val­ta­kun­nal­li­siin jäsen­jär­jes­töi­hin, siis jär­jes­töi­hin, jot­ka eivät edus­ta mitään paik­ka­kun­taa, vaan tiet­tyä eri­koi­sa­laa. Viit­teen pii­ris­sä käy­dään var­sin kor­kea­ta­sois­ta yhteis­kun­nal­lis­ta ja tek­no­lo­gis­ta kes­kus­te­lua. Jär­jes­töl­lä on ehdok­kai­ta 20 paik­ka­kun­nal­la. Nii­tä voi selail­la täs­sä.

6 vastausta artikkeliin “Haluatko äänestää valtuutetuksi korkeasti koulutettua?”

 1. Tam­pe­reel­ta löy­tyy kyl­lä myös TTY:llä opis­kel­lut ark­ki­teh­ti Nata­lia Rincon, mut­ta hän ilmei­ses­ti­kään ei ole Vii­te Ry:n jäsen.

  http://www.nataliarincon.fi/

 2. Haluan äänes­tää. Kii­tos, hyvä ja ajan­koh­tai­nen pikapostaus!

 3. Vii­te — Tie­teen ja tek­no­lo­gian vih­reät ry on nykyi­sin koko puo­lu­een suu­rin hen­ki­lö­jä­se­nyh­dis­tys (ViNO ja Vih­reät Nai­set ovat liittomuotoisia).
  Nata­lia Rinco­nin jäse­nyys on peri­aat­tees­sa arka­luon­toi­nen hen­ki­lö­tie­toa, joten hänen on itsen­sä ker­rot­ta­va, kuu­luu­ko hän Viitteeseen.

 4. Jari J. Mar­ja­nen:
  Vii­te – Tie­teen ja tek­no­lo­gian vih­reät ry on nykyi­sin koko puo­lu­een suu­rin hen­ki­lö­jä­se­nyh­dis­tys (ViNO ja Vih­reät Nai­set ovat liittomuotoisia).
  Nata­lia Rinco­nin jäse­nyys on peri­aat­tees­sa arka­luon­toi­nen hen­ki­lö­tie­toa, joten hänen on itsen­sä ker­rot­ta­va, kuu­luu­ko hän Viitteeseen.

  Joo, arve­li­sin asian ole­van näin, kos­ka en tuol­ta Vii­te Ry:n lis­tal­ta hän­tä havain­nut. En siis tie­dä, että onko hän vai eikö ole.

 5. Kol­men­kym­me­nen vuo­den takai­nen kes­kus­te­lu (hie­man kireäs­sä sävys­sä) Hel­sin­gin yli­opis­ton mate­ma­tii­kan pro­fes­so­rin ja hänen poi­kan­sa välil­lä pik­ku­pi­tä­jän osuuskaupassa:

  - Sinä. Sinä joka sen­tään kuu­lut sivis­ty­nee­seen sukuun…

  - Kuu­lun kor­keas­ti oppi­nee­sen sukuun. Nämä kak­si ovat eri asioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.