Kaupunkirakentamisen aika (38) Kuka hyötyy ruuhkamaksusta: köyhät pois rikkaiden tieltä?

Kuka hyötyy ruuhkamaksusta: köyhät pois rikkaiden tieltä?

Ketkä hyö­tyvät ruuhka­mak­sus­ta? Kenen etua ne palvel­e­vat liiken­teestä ja keitä ne syrjivät?

Liiken­teessä on tilaa vain tietyl­lä määrälle auto­ja. Ylimääräiset autot voidaan kar­sia liiken­teestä joko ruuhkil­la (aikakus­tan­nus) tai ruuhka­mak­suil­la eli rahalla.

Jos ajat­telemme ruuhka­mak­su­ja autoil­i­joiden välisenä nol­la­summapelinä, niistä hyö­tyvät ne, joil­la on vähän aikaa ja paljon rahaa, kos­ka he voivat muut­taa ruuhka­mak­su­jen ansios­ta aikaa rahak­si ja kär­sivät ne, joil­la olisi aikaa seistä ruuhkissa, mut­ta ei rahaa mak­saa ruuhkamaksuja.

Asia olisi näin yksinker­tainen, jos jokin veroparati­i­sis­sa elävä yhtiö keräisi ruuhka­mak­sut, eikä kerät­tyjä raho­ja nähtäisi sen jälkeen.

Kos­ka ruuhka­mak­sut kerätään kun­nalle, joka voi käyt­tää niitä joko kun­nal­lisveron alen­tamiseen, parem­pi­in julk­isi­in palvelui­hin tai joukkoli­iken­teen hyväk­si, voit­ta­jia ovat lop­ul­ta jok­seenkin kaik­ki – myös ne, jot­ka jäävät ruuhk­ista pois, kos­ka eivät halua maksaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.