Kaupunkirakentamisen aika (27) Umpikorttelit tuottavat kaunista kaupunkia

Seinät luo­vat kadus­ta kaupunki­ti­laa. Talot anta­vat kadulle raamit, jot­ka tekevät ympäristön hah­mot­tamis­es­ta help­poa ja selkeää. Risteyk­set ja muut aukot seinis­sä tar­joa­vat yllät­täviä näkymiä toisen­laisi­in todel­lisuuk­si­in. Kon­trasti eri­lais­ten tilo­jen välil­lä on vaikea ellei mah­do­ton saavut­taa elleivät tilat rajaudu selkeästi. Täl­lainen yllät­tävyys tuo kaupunki­in arvoituk­sel­lisu­ut­ta ja uusia paikko­ja, jot­ka voi löytää.

Umpiko­rt­telit tar­joa­vat mah­dol­lisuuk­sia rak­en­taa vah­vaa katu­ti­laa. Jyke­vien seinien sijoit­tumi­nen, suoru­us tai kaare­vu­us, kul­mat; kadun kapen­e­m­i­nen tai lev­en­e­m­i­nen pienek­si puis­toik­si, katupuiden ja pen­saiden sijoit­tumi­nen ja risteyk­set tar­joa­vat mah­dol­lisuuk­sia suun­nitel­la hyvää esteet­tis­es­ti miel­lyt­tävää ja monipuolista kaupunkiym­päristöä. Tähän kaupunkiym­päristön laatu­un pitää panos­taa ja se pitää oppia uudelleen.

Niin katu kuin sisäpi­hatkin ovat umpiko­rt­teliym­päristössä raken­net­tua tilaa. Samal­la taval­la kuin keit­tiön ja olo­huoneen kohdal­la, eivät samat ratkaisut toi­mi kaikille. Suun­nit­telijoille tarvi­taankin näke­mys­tä siitä minkälaista tilaa ollaan luo­mas­sa ja mah­dol­lisu­ut­ta tehdä siitä paras­ta mahdollista.

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkirakentamisen aika (27) Umpikorttelit tuottavat kaunista kaupunkia”

  1. Tästä olen kyl­lä ehdot­tomasti samaa mieltä.

    Lisäisin vielä, että myös umpiko­rt­telei­den välil­lä voisi olla kort­telit yhdis­täviä katet­tu­ja tai kat­ta­mat­to­mia sil­to­ja, joi­ta voisi käyt­tää mitä eri­laisimpi­in tarkoituk­si­in. Esimerkik­si teras­si, rav­in­to­la, tai vaikka­pa viher­huone voisi olla täl­läisen kadun ylle raken­netun tilan käyttötarkoitus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.